Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2563  καλαμος  καλαμον  Ματ. 11:7, Ματ. 12:20, Ματ. 27:29, Ματ. 27:30, Λουκ. 7:24, Αποκ. 21:15 
2563  καλαμος  καλαμος  Αποκ. 11:1 
2563  καλαμος  καλαμου  1:13 
2564  καλεω  καλειν  Εβρ. 2:11 
2564  καλεω  καλεισθαι  Ματ. 23:7, Λουκ. 1:62, Α'Κορ. 15:9 
2564  καλεω  καλειται  Λουκ. 1:61, Λουκ. 2:4, Πράξ. 28:1, Εβρ. 3:13, Αποκ. 11:8, Αποκ. 19:13 
2564  καλεω  καλειτε  Λουκ. 6:46 
2564  καλεω  καλει  Ματ. 22:43, Ματ. 22:45, Λουκ. 14:13, Λουκ. 20:44, Ιωάνν. 10:3, Α'Κορ. 10:27 
2564  καλεω  καλεσαι  Ματ. 9:13, Ματ. 22:3, Μάρ. 2:17, Λουκ. 5:32 
2564  καλεω  καλεσαντα  Α'Πέτρ. 1:15 
2564  καλεω  καλεσαντες  Πράξ. 4:18 
2564  καλεω  καλεσαντος  Γαλ. 1:6, Β'Τιμ. 1:9, Α'Πέτρ. 2:9, Β'Πέτρ. 1:3 
2564  καλεω  καλεσας  Ματ. 2:7, Λουκ. 7:39, Λουκ. 14:9, Λουκ. 19:13, Γαλ. 1:15, Α'Πέτρ. 5:10 
2564  καλεω  καλεσατε  Ματ. 22:9 
2564  καλεω  καλεσεις  Ματ. 1:21, Λουκ. 1:13, Λουκ. 1:31 
2564  καλεω  καλεσητε  Ματ. 23:9 
2564  καλεω  καλεσον  Ματ. 20:8 
2564  καλεω  καλεσουσιν  Ματ. 1:23 
2564  καλεω  καλεσω  Ρωμ. 9:25 
2564  καλεω  καλουμενην  Λουκ. 7:11, Πράξ. 9:11 
2564  καλεω  καλουμενης  Λουκ. 9:10, Πράξ. 10:1 
2564  καλεω  καλουμενη  Λουκ. 1:36, Λουκ. 8:2, Λουκ. 10:39, Πράξ. 3:11, Αποκ. 1:9 
2564  καλεω  καλουμενον  Λουκ. 6:15, Λουκ. 19:29, Λουκ. 21:37, Λουκ. 23:33, Πράξ. 1:23, Πράξ. 15:37, Πράξ. 27:8, Πράξ. 27:16, Αποκ. 16:16 
2564  καλεω  καλουμενος  Λουκ. 19:2, Πράξ. 13:1, Πράξ. 27:14, Εβρ. 5:4, Εβρ. 11:8, Αποκ. 12:9, Αποκ. 19:11 
2564  καλεω  καλουμενου  Πράξ. 1:12, Πράξ. 7:58 
2564  καλεω  καλουνται  Λουκ. 22:25 
2564  καλεω  καλουντος  Ρωμ. 4:17, Ρωμ. 9:11, Γαλ. 5:8, Α'Θεσσ. 2:12 
2564  καλεω  καλουσα  Α'Πέτρ. 3:6 
2564  καλεω  καλους  Ματ. 7:17, Ματ. 7:18, Ματ. 13:45 
2564  καλεω  κεκληκεν  Α'Κορ. 7:15, Α'Κορ. 7:17 
2564  καλεω  κεκληκοτι  Λουκ. 14:12 
2564  καλεω  κεκληκως  Λουκ. 14:10 
2564  καλεω  κεκλημενοις  Ματ. 22:4, Λουκ. 14:17 
2564  καλεω  κεκλημενοι  Ματ. 22:8, Εβρ. 9:15, Αποκ. 19:9 
2564  καλεω  κεκλημενος  Λουκ. 14:8 
2564  καλεω  κεκλημενους  Ματ. 22:3, Λουκ. 14:7 
2564  καλεω  κεκλημενων  Λουκ. 14:24 
2564  καλεω  κληθεις  Α'Κορ. 7:22, Α'Κορ. 7:22 
2564  καλεω  κληθεντος  Πράξ. 24:2 
2564  καλεω  κληθεν  Λουκ. 2:21 
2564  καλεω  κληθηναι  Λουκ. 15:19, Λουκ. 15:21, Πράξ. 1:19 
2564  καλεω  κληθησεται  Ματ. 2:23, Ματ. 5:19, Ματ. 5:19, Ματ. 21:13, Μάρ. 11:17, Λουκ. 1:32, Λουκ. 1:35, Λουκ. 1:60, Λουκ. 2:23, Ρωμ. 9:7, Εβρ. 11:18 
2564  καλεω  κληθηση  Λουκ. 1:76, Ιωάνν. 1:42 
2564  καλεω  κληθησονται  Ματ. 5:9, Ρωμ. 9:26 
2564  καλεω  κληθης  Λουκ. 14:8, Λουκ. 14:10 
2564  καλεω  κληθητε  Ματ. 23:8, Ματ. 23:10 
2564  καλεω  κληθωμεν  Α'Ιωάνν. 3:1 
2565  καλλιελαιος  καλλιελαιον  Ρωμ. 11:24 
2566  καλλιον  καλλιον  Πράξ. 25:10 
2567  καλοδιδασκαλος  καλοδιδασκαλους  Τίτ. 2:3 
2568  Καλοι0Λιμενες  καλουσ0λιμενας  Πράξ. 27:8 
2569  καλοποιεω  καλοποιουντες  Β'Θεσσ. 3:13 
2570  καλος  καλα  Ματ. 5:16, Ματ. 13:48, Ιωάνν. 10:32, Ρωμ. 12:17, Β'Κορ. 8:21, Α'Τιμ. 5:25, Τίτ. 3:8 
2570  καλος  καλην  Ματ. 13:8, Ματ. 13:23, Μάρ. 4:8, Μάρ. 4:20, Α'Τιμ. 1:18, Α'Τιμ. 3:7, Α'Τιμ. 6:12, Α'Τιμ. 6:13, Β'Τιμ. 1:14, Εβρ. 13:18, Α'Πέτρ. 2:12 
2570  καλος  καλης  Α'Τιμ. 4:6, Ιάκ. 3:13 
2570  καλος  καλη  Λουκ. 8:15, Λουκ. 8:15 
2570  καλος  καλοις  Λουκ. 21:5, Α'Τιμ. 5:10, Α'Τιμ. 6:18 
2570  καλος  καλοι  Α'Πέτρ. 4:10 
2570  καλος  καλον  Ματ. 3:10, Ματ. 7:19, Ματ. 12:33, Ματ. 12:33, Ματ. 13:24, Ματ. 13:27, Ματ. 13:37, Ματ. 13:38, Ματ. 15:26, Ματ. 17:4, Ματ. 18:8, Ματ. 18:9, Ματ. 26:10, Ματ. 26:24, Μάρ. 7:27, Μάρ. 9:5, Μάρ. 9:42, Μάρ. 9:43, Μάρ. 9:45, Μάρ. 9:47, Μάρ. 9:50, Μάρ. 14:6, Μάρ. 14:21, Λουκ. 3:9, Λουκ. 6:38, Λουκ. 6:43, Λουκ. 6:43, Λουκ. 9:33, Λουκ. 14:34, Ιωάνν. 2:10, Ιωάνν. 2:10, Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 7:21, Ρωμ. 14:21, Α'Κορ. 5:6, Α'Κορ. 7:1, Α'Κορ. 7:8, Α'Κορ. 7:26, Α'Κορ. 7:26, Α'Κορ. 9:15, Β'Κορ. 13:7, Γαλ. 4:18, Γαλ. 6:9, Α'Θεσσ. 5:21, Α'Τιμ. 2:3, Α'Τιμ. 3:13, Α'Τιμ. 4:4, Α'Τιμ. 5:4, Α'Τιμ. 6:12, Α'Τιμ. 6:19, Β'Τιμ. 4:7, Εβρ. 6:5, Εβρ. 13:9, Ιάκ. 2:7, Ιάκ. 4:17 
2570  καλος  καλος  Ιωάνν. 10:11, Ιωάνν. 10:11, Ιωάνν. 10:14, Ρωμ. 7:16, Α'Τιμ. 1:8, Α'Τιμ. 4:6, Β'Τιμ. 2:3 
2570  καλος  καλου  Ιωάνν. 10:33, Α'Τιμ. 3:1, Εβρ. 5:14 
2570  καλος  καλω  Γαλ. 4:18 
2571  καλυμα  καλυμμα  Β'Κορ. 3:13, Β'Κορ. 3:14, Β'Κορ. 3:15, Β'Κορ. 3:16 
2572  καλυπτω  καλυπτει  Λουκ. 8:16 
2572  καλυπτω  καλυπτεσθαι  Ματ. 8:24 
2572  καλυπτω  καλυψατε  Λουκ. 23:30 
2572  καλυπτω  καλυψει  Ιάκ. 5:20, Α'Πέτρ. 4:8 
2572  καλυπτω  κεκαλυμμενον  Ματ. 10:26, Β'Κορ. 4:3, Β'Κορ. 4:3 
2573  καλως  καλων  Α'Θεσσ. 5:24, Τίτ. 2:7, Τίτ. 2:14, Τίτ. 3:8, Τίτ. 3:14, Εβρ. 10:24, Α'Πέτρ. 2:12 
2573  καλως  καλως  Ματ. 5:44, Ματ. 12:12, Ματ. 15:7, Μάρ. 7:6, Μάρ. 7:9, Μάρ. 7:37, Μάρ. 12:28, Μάρ. 12:32, Μάρ. 16:18, Λουκ. 6:26, Λουκ. 6:27, Λουκ. 20:39, Ιωάνν. 4:17, Ιωάνν. 8:48, Ιωάνν. 13:13, Ιωάνν. 18:23, Πράξ. 10:33, Πράξ. 28:25, Ρωμ. 11:20, Α'Κορ. 7:37, Α'Κορ. 7:38, Α'Κορ. 14:17, Β'Κορ. 11:4, Γαλ. 4:17, Γαλ. 5:7, Φιλ. 4:14, Α'Τιμ. 3:4, Α'Τιμ. 3:12, Α'Τιμ. 3:13, Α'Τιμ. 5:17, Εβρ. 13:18, Ιάκ. 2:3, Ιάκ. 2:8, Ιάκ. 2:19, Β'Πέτρ. 1:19, 1:6 
2574  καμηλος  καμηλον  Ματ. 19:24, Ματ. 23:24, Μάρ. 10:25, Λουκ. 18:25 
2574  καμηλος  καμηλου  Ματ. 3:4, Μάρ. 1:6 
2575  καμινος  καμινον  Ματ. 13:42, Ματ. 13:50 
2575  καμινος  καμινου  Αποκ. 9:2 
2575  καμινος  καμινω  Αποκ. 1:15 
2577  καμνω  καμητε  Εβρ. 12:3 
2577  καμνω  καμνοντα  Ιάκ. 5:15 
2577  καμνω  κεκμηκας  Αποκ. 2:3 
2578  καμπτω  καμπτω  Εφεσ. 3:14 
2578  καμπτω  καμψει  Ρωμ. 14:11 
2578  καμπτω  καμψη  Φιλ. 2:10 
2579  καν  καν  Ματ. 21:21, Ματ. 26:35, Μάρ. 5:28, Μάρ. 6:56, Μάρ. 16:18, Λουκ. 13:9, Ιωάνν. 8:14, Ιωάνν. 10:38, Ιωάνν. 11:25, Πράξ. 5:15, Β'Κορ. 11:16, Εβρ. 12:20, Ιάκ. 5:15 
2580  Κανα  κανα  Ιωάνν. 2:1, Ιωάνν. 2:11, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 21:2 
2581  Κανανιτης  κανανιτην  Μάρ. 3:18 
2581  Κανανιτης  κανανιτης  Ματ. 10:4 
2582  Κανδακη  κανδακης  Πράξ. 8:27 
2583  κανων  κανονα  Β'Κορ. 10:15 
2583  κανων  κανονι  Β'Κορ. 10:16, Γαλ. 6:16, Φιλ. 3:16 
2583  κανων  κανονος  Β'Κορ. 10:13 
2584  Καπερναουμ  καπερναουμ  Ματ. 4:13, Ματ. 8:5, Ματ. 11:23, Ματ. 17:24, Μάρ. 1:21, Μάρ. 2:1, Μάρ. 9:33, Λουκ. 4:23, Λουκ. 4:31, Λουκ. 7:1, Λουκ. 10:15, Ιωάνν. 2:12, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 6:17, Ιωάνν. 6:24, Ιωάνν. 6:59 
2585  καπηλευω  καπηλευοντες  Β'Κορ. 2:17 
2586  καπνος  καπνον  Αποκ. 18:9, Αποκ. 18:18 
2586  καπνος  καπνος  Αποκ. 8:4, Αποκ. 9:2, Αποκ. 9:2, Αποκ. 9:17, Αποκ. 14:11, Αποκ. 19:3 
2586  καπνος  καπνου  Πράξ. 2:19, Αποκ. 9:2, Αποκ. 9:3, Αποκ. 9:18, Αποκ. 15:8 
2587  Καππαδοκια  καππαδοκιαν  Πράξ. 2:9 
2587  Καππαδοκια  καππαδοκιας  Α'Πέτρ. 1:1 
2588  καρδια  καρδιαις  Ματ. 9:4, Μάρ. 2:6, Μάρ. 2:8, Μάρ. 4:15, Λουκ. 3:15, Λουκ. 5:22, Λουκ. 24:38, Πράξ. 7:39, Πράξ. 7:54, Ρωμ. 2:15, Ρωμ. 5:5, Β'Κορ. 1:22, Β'Κορ. 3:2, Β'Κορ. 4:6, Β'Κορ. 7:3, Εφεσ. 3:17, Κολ. 3:15, Α'Πέτρ. 3:15, Β'Πέτρ. 1:19 
2588  καρδια  καρδιαι  Λουκ. 21:34, Κολ. 2:2 
2588  καρδια  καρδιαν  Μάρ. 7:19, Μάρ. 8:17, Λουκ. 4:18, Ιωάνν. 12:40, Ιωάνν. 13:2, Ιωάνν. 16:6, Πράξ. 5:3, Πράξ. 7:23, Πράξ. 13:22, Πράξ. 16:14, Πράξ. 21:13, Ρωμ. 2:5, Α'Κορ. 2:9, Β'Κορ. 3:15, Εβρ. 13:9, Ιάκ. 1:26, Β'Πέτρ. 2:14 
2588  καρδια  καρδιας  Ματ. 12:34, Ματ. 12:35, Ματ. 15:18, Ματ. 15:19, Μάρ. 3:5, Μάρ. 7:21, Μάρ. 12:30, Μάρ. 12:33, Λουκ. 1:17, Λουκ. 1:51, Λουκ. 6:45, Λουκ. 6:45, Λουκ. 6:45, Λουκ. 8:12, Λουκ. 9:47, Λουκ. 10:27, Λουκ. 16:15, Λουκ. 21:14, Πράξ. 2:46, Πράξ. 8:22, Πράξ. 8:37, Πράξ. 11:23, Πράξ. 14:17, Πράξ. 15:9, Ρωμ. 2:29, Ρωμ. 6:17, Ρωμ. 8:27, Ρωμ. 10:1, Ρωμ. 16:18, Α'Κορ. 14:25, Β'Κορ. 2:4, Β'Κορ. 3:3, Γαλ. 4:6, Εφεσ. 4:18, Εφεσ. 6:5, Εφεσ. 6:22, Φιλ. 4:7, Κολ. 3:22, Κολ. 4:8, Α'Θεσσ. 2:4, Α'Θεσσ. 3:13, Β'Θεσσ. 2:17, Β'Θεσσ. 3:5, Α'Τιμ. 1:5, Β'Τιμ. 2:22, Εβρ. 3:8, Εβρ. 3:15, Εβρ. 4:7, Εβρ. 4:12, Εβρ. 8:10, Εβρ. 10:16, Εβρ. 10:22, Εβρ. 10:22, Ιάκ. 4:8, Ιάκ. 5:5, Ιάκ. 5:8, Α'Πέτρ. 1:22, Α'Πέτρ. 3:4, Α'Ιωάνν. 3:19, Α'Ιωάνν. 3:20, Αποκ. 2:23, Αποκ. 17:17 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 15  Next Last