Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2953  Κυπριος  κυπριος  Πράξ. 4:36 
2953  Κυπριος  κυπριω  Πράξ. 21:16 
2954  Κυπρος  κυπρον  Πράξ. 13:4, Πράξ. 15:39, Πράξ. 21:3, Πράξ. 27:4 
2954  Κυπρος  κυπρου  Πράξ. 11:19 
2955  κυπτω  κυψας  Μάρ. 1:7, Ιωάνν. 8:6, Ιωάνν. 8:8 
2956  Κυρηναιος  κυρηναιοι  Πράξ. 11:20 
2956  Κυρηναιος  κυρηναιον  Ματ. 27:32, Μάρ. 15:21 
2956  Κυρηναιος  κυρηναιος  Πράξ. 13:1 
2956  Κυρηναιος  κυρηναιου  Λουκ. 23:26 
2956  Κυρηναιος  κυρηναιων  Πράξ. 6:9 
2957  Κυρηνη  κυρηνην  Πράξ. 2:10 
2958  Κυρηνιος  κυρηνιου  Λουκ. 2:2 
2959  Κυρια  κυρια  Β'Ιωάνν. 1:1, Β'Ιωάνν. 1:5 
2960  κυριακος  κυριακη  Αποκ. 1:10 
2960  κυριακος  κυριακον  Α'Κορ. 11:20 
2961  κυριευω  κυριευει  Ρωμ. 6:9, Ρωμ. 7:1 
2961  κυριευω  κυριευομεν  Β'Κορ. 1:24 
2961  κυριευω  κυριευοντων  Α'Τιμ. 6:15 
2961  κυριευω  κυριευουσιν  Λουκ. 22:25 
2961  κυριευω  κυριευσει  Ρωμ. 6:14 
2961  κυριευω  κυριευση  Ρωμ. 14:9 
2962  κυριος  κυριε  Ματ. 7:21, Ματ. 7:21, Ματ. 7:22, Ματ. 7:22, Ματ. 8:2, Ματ. 8:6, Ματ. 8:8, Ματ. 8:21, Ματ. 8:25, Ματ. 9:28, Ματ. 11:25, Ματ. 13:27, Ματ. 13:51, Ματ. 14:28, Ματ. 14:30, Ματ. 15:22, Ματ. 15:25, Ματ. 15:27, Ματ. 16:22, Ματ. 17:4, Ματ. 17:15, Ματ. 18:21, Ματ. 18:26, Ματ. 20:30, Ματ. 20:31, Ματ. 20:33, Ματ. 21:30, Ματ. 25:11, Ματ. 25:11, Ματ. 25:20, Ματ. 25:22, Ματ. 25:24, Ματ. 25:37, Ματ. 25:44, Ματ. 26:22, Ματ. 27:63, Μάρ. 7:28, Μάρ. 9:24, Λουκ. 5:8, Λουκ. 5:12, Λουκ. 6:46, Λουκ. 6:46, Λουκ. 7:6, Λουκ. 9:54, Λουκ. 9:57, Λουκ. 9:59, Λουκ. 9:61, Λουκ. 10:17, Λουκ. 10:21, Λουκ. 10:40, Λουκ. 11:1, Λουκ. 12:41, Λουκ. 13:8, Λουκ. 13:23, Λουκ. 13:25, Λουκ. 13:25, Λουκ. 14:22, Λουκ. 17:37, Λουκ. 18:41, Λουκ. 19:8, Λουκ. 19:16, Λουκ. 19:18, Λουκ. 19:20, Λουκ. 19:25, Λουκ. 22:33, Λουκ. 22:38, Λουκ. 22:49, Λουκ. 23:42, Ιωάνν. 4:11, Ιωάνν. 4:15, Ιωάνν. 4:19, Ιωάνν. 4:49, Ιωάνν. 5:7, Ιωάνν. 6:34, Ιωάνν. 6:68, Ιωάνν. 8:11, Ιωάνν. 9:36, Ιωάνν. 9:38, Ιωάνν. 11:3, Ιωάνν. 11:12, Ιωάνν. 11:21, Ιωάνν. 11:27, Ιωάνν. 11:32, Ιωάνν. 11:34, Ιωάνν. 11:39, Ιωάνν. 12:21, Ιωάνν. 12:38, Ιωάνν. 13:6, Ιωάνν. 13:9, Ιωάνν. 13:25, Ιωάνν. 13:36, Ιωάνν. 13:37, Ιωάνν. 14:5, Ιωάνν. 14:8, Ιωάνν. 14:22, Ιωάνν. 20:15, Ιωάνν. 21:15, Ιωάνν. 21:16, Ιωάνν. 21:17, Ιωάνν. 21:20, Ιωάνν. 21:21, Πράξ. 1:6, Πράξ. 1:24, Πράξ. 4:29, Πράξ. 7:59, Πράξ. 7:60, Πράξ. 9:5, Πράξ. 9:6, Πράξ. 9:10, Πράξ. 9:13, Πράξ. 10:4, Πράξ. 10:14, Πράξ. 11:8, Πράξ. 22:8, Πράξ. 22:10, Πράξ. 22:19, Πράξ. 26:15, Ρωμ. 10:16, Ρωμ. 11:3, Εβρ. 1:10, Αποκ. 4:11, Αποκ. 7:14, Αποκ. 11:17, Αποκ. 15:3, Αποκ. 15:4, Αποκ. 16:5, Αποκ. 16:7, Αποκ. 22:20 
2962  κυριος  κυριοις  Ματ. 6:24, Λουκ. 16:13, Πράξ. 16:16, Εφεσ. 6:5, Κολ. 3:22 
2962  κυριος  κυριοι  Λουκ. 19:33, Πράξ. 16:19, Πράξ. 16:30, Α'Κορ. 8:5, Εφεσ. 6:9, Κολ. 4:1 
2962  κυριος  κυριον  Ματ. 4:7, Ματ. 4:10, Ματ. 10:24, Ματ. 22:37, Ματ. 22:43, Ματ. 22:45, Μάρ. 12:30, Μάρ. 12:37, Λουκ. 1:16, Λουκ. 1:46, Λουκ. 4:8, Λουκ. 4:12, Λουκ. 10:27, Λουκ. 12:36, Λουκ. 19:8, Λουκ. 20:37, Λουκ. 20:44, Ιωάνν. 11:2, Ιωάνν. 20:2, Ιωάνν. 20:13, Ιωάνν. 20:18, Ιωάνν. 20:20, Ιωάνν. 20:25, Πράξ. 2:25, Πράξ. 2:36, Πράξ. 8:24, Πράξ. 9:27, Πράξ. 9:35, Πράξ. 9:42, Πράξ. 11:17, Πράξ. 11:20, Πράξ. 11:21, Πράξ. 15:17, Πράξ. 16:31, Πράξ. 17:27, Πράξ. 20:21, Πράξ. 21:20, Ρωμ. 4:24, Ρωμ. 10:9, Ρωμ. 13:14, Ρωμ. 15:11, Α'Κορ. 2:8, Α'Κορ. 6:14, Α'Κορ. 9:1, Α'Κορ. 10:22, Α'Κορ. 12:3, Α'Κορ. 16:22, Β'Κορ. 3:16, Β'Κορ. 4:5, Β'Κορ. 4:14, Β'Κορ. 5:8, Β'Κορ. 11:17, Β'Κορ. 12:8, Εφεσ. 6:24, Φιλ. 3:20, Κολ. 2:6, Κολ. 4:1, Α'Θεσσ. 2:15, Α'Θεσσ. 5:27, Β'Τιμ. 2:22, Φιλήμ. 1:5, Εβρ. 8:11, Εβρ. 12:14, Εβρ. 13:20, Α'Πέτρ. 2:13, Α'Πέτρ. 3:6, Α'Πέτρ. 3:15, Ιουδ. 1:4 
2962  κυριος  κυριος  Ματ. 10:25, Ματ. 12:8, Ματ. 18:25, Ματ. 18:27, Ματ. 18:32, Ματ. 18:34, Ματ. 20:8, Ματ. 21:3, Ματ. 21:40, Ματ. 22:44, Ματ. 24:42, Ματ. 24:45, Ματ. 24:46, Ματ. 24:48, Ματ. 24:50, Ματ. 25:19, Ματ. 25:21, Ματ. 25:23, Ματ. 25:26, Ματ. 27:10, Ματ. 28:6, Μάρ. 2:28, Μάρ. 5:19, Μάρ. 11:3, Μάρ. 12:9, Μάρ. 12:29, Μάρ. 12:29, Μάρ. 12:36, Μάρ. 13:20, Μάρ. 13:35, Μάρ. 16:19, Λουκ. 1:25, Λουκ. 1:28, Λουκ. 1:32, Λουκ. 1:58, Λουκ. 1:68, Λουκ. 2:11, Λουκ. 2:15, Λουκ. 6:5, Λουκ. 7:13, Λουκ. 7:31, Λουκ. 10:1, Λουκ. 11:39, Λουκ. 12:37, Λουκ. 12:42, Λουκ. 12:42, Λουκ. 12:43, Λουκ. 12:45, Λουκ. 12:46, Λουκ. 13:15, Λουκ. 14:23, Λουκ. 16:3, Λουκ. 16:8, Λουκ. 17:6, Λουκ. 18:6, Λουκ. 19:31, Λουκ. 19:34, Λουκ. 20:13, Λουκ. 20:15, Λουκ. 20:42, Λουκ. 22:31, Λουκ. 22:61, Λουκ. 24:34, Ιωάνν. 4:1, Ιωάνν. 13:13, Ιωάνν. 13:14, Ιωάνν. 15:15, Ιωάνν. 20:28, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:12, Πράξ. 1:21, Πράξ. 2:34, Πράξ. 2:39, Πράξ. 2:47, Πράξ. 3:22, Πράξ. 7:33, Πράξ. 7:37, Πράξ. 7:49, Πράξ. 9:5, Πράξ. 9:6, Πράξ. 9:10, Πράξ. 9:11, Πράξ. 9:15, Πράξ. 9:17, Πράξ. 10:36, Πράξ. 12:11, Πράξ. 12:17, Πράξ. 13:47, Πράξ. 15:17, Πράξ. 16:10, Πράξ. 16:14, Πράξ. 17:24, Πράξ. 18:9, Πράξ. 22:10, Πράξ. 23:11, Ρωμ. 4:8, Ρωμ. 9:28, Ρωμ. 9:29, Ρωμ. 10:12, Ρωμ. 12:19, Ρωμ. 14:11, Α'Κορ. 3:5, Α'Κορ. 3:20, Α'Κορ. 4:4, Α'Κορ. 4:5, Α'Κορ. 4:19, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 7:10, Α'Κορ. 7:12, Α'Κορ. 7:17, Α'Κορ. 8:6, Α'Κορ. 9:14, Α'Κορ. 11:23, Α'Κορ. 12:5, Α'Κορ. 14:21, Α'Κορ. 15:47, Α'Κορ. 16:7, Β'Κορ. 3:17, Β'Κορ. 6:17, Β'Κορ. 6:18, Β'Κορ. 10:8, Β'Κορ. 10:18, Β'Κορ. 13:10, Γαλ. 4:1, Εφεσ. 4:5, Εφεσ. 5:29, Εφεσ. 6:9, Φιλ. 2:11, Φιλ. 4:5, Α'Θεσσ. 3:11, Α'Θεσσ. 3:12, Α'Θεσσ. 4:6, Α'Θεσσ. 4:16, Β'Θεσσ. 2:8, Β'Θεσσ. 2:16, Β'Θεσσ. 3:3, Β'Θεσσ. 3:5, Β'Θεσσ. 3:16, Β'Θεσσ. 3:16, Α'Τιμ. 6:15, Β'Τιμ. 1:16, Β'Τιμ. 1:18, Β'Τιμ. 2:7, Β'Τιμ. 2:19, Β'Τιμ. 3:11, Β'Τιμ. 4:8, Β'Τιμ. 4:14, Β'Τιμ. 4:17, Β'Τιμ. 4:18, Β'Τιμ. 4:22, Εβρ. 7:14, Εβρ. 7:21, Εβρ. 8:2, Εβρ. 8:8, Εβρ. 8:9, Εβρ. 8:10, Εβρ. 10:16, Εβρ. 10:30, Εβρ. 10:30, Εβρ. 12:6, Εβρ. 13:6, Ιάκ. 1:12, Ιάκ. 4:15, Ιάκ. 5:11, Ιάκ. 5:15, Α'Πέτρ. 2:3, Β'Πέτρ. 1:14, Β'Πέτρ. 2:9, Β'Πέτρ. 3:9, Ιουδ. 1:5, Ιουδ. 1:9, Ιουδ. 1:14, Αποκ. 1:8, Αποκ. 4:8, Αποκ. 11:8, Αποκ. 17:14, Αποκ. 18:8, Αποκ. 19:6, Αποκ. 19:16, Αποκ. 21:22, Αποκ. 22:5, Αποκ. 22:6 
2962  κυριος  κυριου  Ματ. 1:20, Ματ. 1:22, Ματ. 1:24, Ματ. 2:13, Ματ. 2:15, Ματ. 2:19, Ματ. 3:3, Ματ. 9:38, Ματ. 21:9, Ματ. 21:42, Ματ. 23:39, Ματ. 25:18, Ματ. 25:21, Ματ. 25:23, Ματ. 28:2, Μάρ. 1:3, Μάρ. 11:9, Μάρ. 11:10, Μάρ. 12:11, Μάρ. 16:20, Λουκ. 1:6, Λουκ. 1:9, Λουκ. 1:11, Λουκ. 1:15, Λουκ. 1:38, Λουκ. 1:43, Λουκ. 1:45, Λουκ. 1:66, Λουκ. 1:76, Λουκ. 2:9, Λουκ. 2:9, Λουκ. 2:23, Λουκ. 2:24, Λουκ. 2:26, Λουκ. 2:39, Λουκ. 3:4, Λουκ. 4:18, Λουκ. 4:19, Λουκ. 5:17, Λουκ. 10:2, Λουκ. 12:47, Λουκ. 13:35, Λουκ. 16:5, Λουκ. 19:38, Λουκ. 22:61, Λουκ. 24:3, Ιωάνν. 1:23, Ιωάνν. 6:23, Ιωάνν. 12:13, Ιωάνν. 12:38, Ιωάνν. 13:16, Ιωάνν. 15:20, Πράξ. 2:20, Πράξ. 2:21, Πράξ. 3:20, Πράξ. 4:26, Πράξ. 4:33, Πράξ. 5:9, Πράξ. 5:19, Πράξ. 7:30, Πράξ. 7:31, Πράξ. 8:16, Πράξ. 8:25, Πράξ. 8:26, Πράξ. 8:39, Πράξ. 9:1, Πράξ. 9:28, Πράξ. 9:31, Πράξ. 10:48, Πράξ. 11:16, Πράξ. 11:21, Πράξ. 12:7, Πράξ. 12:23, Πράξ. 13:10, Πράξ. 13:11, Πράξ. 13:12, Πράξ. 13:48, Πράξ. 13:49, Πράξ. 15:11, Πράξ. 15:26, Πράξ. 15:35, Πράξ. 15:36, Πράξ. 16:32, Πράξ. 18:25, Πράξ. 18:25, Πράξ. 19:5, Πράξ. 19:10, Πράξ. 19:13, Πράξ. 19:17, Πράξ. 19:20, Πράξ. 20:24, Πράξ. 20:35, Πράξ. 21:13, Πράξ. 21:14, Πράξ. 22:16, Πράξ. 28:31, Ρωμ. 1:4, Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 5:1, Ρωμ. 5:11, Ρωμ. 5:21, Ρωμ. 7:25, Ρωμ. 10:13, Ρωμ. 11:34, Ρωμ. 14:8, Ρωμ. 15:6, Ρωμ. 15:30, Ρωμ. 16:20, Ρωμ. 16:24, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:3, Α'Κορ. 1:7, Α'Κορ. 1:8, Α'Κορ. 1:9, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 2:16, Α'Κορ. 5:4, Α'Κορ. 5:4, Α'Κορ. 5:5, Α'Κορ. 6:11, Α'Κορ. 7:22, Α'Κορ. 7:25, Α'Κορ. 7:25, Α'Κορ. 7:32, Α'Κορ. 7:34, Α'Κορ. 9:5, Α'Κορ. 10:21, Α'Κορ. 10:21, Α'Κορ. 10:26, Α'Κορ. 10:28, Α'Κορ. 11:23, Α'Κορ. 11:26, Α'Κορ. 11:27, Α'Κορ. 11:27, Α'Κορ. 11:29, Α'Κορ. 11:32, Α'Κορ. 14:37, Α'Κορ. 15:57, Α'Κορ. 15:58, Α'Κορ. 16:10, Α'Κορ. 16:23, Β'Κορ. 1:2, Β'Κορ. 1:3, Β'Κορ. 1:14, Β'Κορ. 3:17, Β'Κορ. 3:18, Β'Κορ. 3:18, Β'Κορ. 4:10, Β'Κορ. 5:6, Β'Κορ. 5:11, Β'Κορ. 8:9, Β'Κορ. 8:19, Β'Κορ. 8:21, Β'Κορ. 11:31, Β'Κορ. 12:1, Β'Κορ. 13:14, Γαλ. 1:3, Γαλ. 1:19, Γαλ. 6:14, Γαλ. 6:17, Γαλ. 6:18, Εφεσ. 1:2, Εφεσ. 1:3, Εφεσ. 1:17, Εφεσ. 3:14, Εφεσ. 5:17, Εφεσ. 5:20, Εφεσ. 6:4, Εφεσ. 6:8, Εφεσ. 6:23, Φιλ. 1:2, Φιλ. 3:8, Φιλ. 4:23, Κολ. 1:2, Κολ. 1:3, Κολ. 1:10, Κολ. 3:17, Κολ. 3:24, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 1:6, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 3:13, Α'Θεσσ. 4:2, Α'Θεσσ. 4:15, Α'Θεσσ. 4:15, Α'Θεσσ. 4:17, Α'Θεσσ. 5:2, Α'Θεσσ. 5:9, Α'Θεσσ. 5:23, Α'Θεσσ. 5:28, Β'Θεσσ. 1:2, Β'Θεσσ. 1:7, Β'Θεσσ. 1:8, Β'Θεσσ. 1:9, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 2:1, Β'Θεσσ. 2:13, Β'Θεσσ. 2:14, Β'Θεσσ. 3:1, Β'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:12, Β'Θεσσ. 3:18, Α'Τιμ. 1:1, Α'Τιμ. 1:2, Α'Τιμ. 1:14, Α'Τιμ. 5:21, Α'Τιμ. 6:3, Α'Τιμ. 6:14, Β'Τιμ. 1:2, Β'Τιμ. 1:8, Β'Τιμ. 1:18, Β'Τιμ. 2:14, Β'Τιμ. 2:24, Β'Τιμ. 4:1, Τίτ. 1:4, Φιλήμ. 1:3, Φιλήμ. 1:25, Εβρ. 2:3, Εβρ. 12:5, Ιάκ. 1:1, Ιάκ. 1:7, Ιάκ. 2:1, Ιάκ. 4:10, Ιάκ. 5:4, Ιάκ. 5:7, Ιάκ. 5:8, Ιάκ. 5:10, Ιάκ. 5:11, Ιάκ. 5:14, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 1:25, Α'Πέτρ. 3:12, Α'Πέτρ. 3:12, Β'Πέτρ. 1:2, Β'Πέτρ. 1:8, Β'Πέτρ. 1:11, Β'Πέτρ. 1:16, Β'Πέτρ. 2:20, Β'Πέτρ. 3:2, Β'Πέτρ. 3:10, Β'Πέτρ. 3:15, Β'Πέτρ. 3:18, Β'Ιωάνν. 1:3, Ιουδ. 1:17, Ιουδ. 1:21, Αποκ. 11:15 
2962  κυριος  κυριων  Ματ. 15:27, Αποκ. 17:14, Αποκ. 19:16 
2962  κυριος  κυριω  Ματ. 5:33, Ματ. 18:31, Ματ. 22:44, Μάρ. 12:36, Λουκ. 1:17, Λουκ. 2:22, Λουκ. 2:23, Λουκ. 2:38, Λουκ. 14:21, Λουκ. 16:5, Λουκ. 17:5, Λουκ. 20:42, Πράξ. 2:34, Πράξ. 5:14, Πράξ. 11:23, Πράξ. 11:24, Πράξ. 13:2, Πράξ. 14:3, Πράξ. 14:23, Πράξ. 16:15, Πράξ. 18:8, Πράξ. 20:19, Πράξ. 25:26, Ρωμ. 6:11, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 8:39, Ρωμ. 14:4, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:8, Ρωμ. 14:8, Ρωμ. 14:14, Ρωμ. 16:2, Ρωμ. 16:8, Ρωμ. 16:11, Ρωμ. 16:12, Ρωμ. 16:12, Ρωμ. 16:13, Ρωμ. 16:18, Ρωμ. 16:22, Α'Κορ. 1:31, Α'Κορ. 4:17, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:17, Α'Κορ. 7:22, Α'Κορ. 7:32, Α'Κορ. 7:35, Α'Κορ. 7:39, Α'Κορ. 9:1, Α'Κορ. 9:2, Α'Κορ. 11:11, Α'Κορ. 15:31, Α'Κορ. 15:58, Α'Κορ. 16:19, Β'Κορ. 2:12, Β'Κορ. 8:5, Β'Κορ. 10:17, Γαλ. 5:10, Εφεσ. 1:15, Εφεσ. 2:21, Εφεσ. 3:11, Εφεσ. 4:1, Εφεσ. 4:17, Εφεσ. 5:8, Εφεσ. 5:10, Εφεσ. 5:19, Εφεσ. 5:22, Εφεσ. 6:1, Εφεσ. 6:7, Εφεσ. 6:10, Εφεσ. 6:21, Φιλ. 1:14, Φιλ. 2:19, Φιλ. 2:24, Φιλ. 2:29, Φιλ. 3:1, Φιλ. 4:1, Φιλ. 4:2, Φιλ. 4:4, Φιλ. 4:10, Κολ. 3:16, Κολ. 3:18, Κολ. 3:20, Κολ. 3:23, Κολ. 3:24, Κολ. 4:7, Κολ. 4:17, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 3:8, Α'Θεσσ. 4:1, Α'Θεσσ. 4:17, Α'Θεσσ. 5:12, Β'Θεσσ. 1:1, Β'Θεσσ. 3:4, Α'Τιμ. 1:12, Φιλήμ. 1:16, Φιλήμ. 1:20, Φιλήμ. 1:20, Β'Πέτρ. 2:11, Β'Πέτρ. 3:8, Αποκ. 14:13, Αποκ. 19:1 
2963  κυριοτης  κυριοτητα  Ιουδ. 1:8 
2963  κυριοτης  κυριοτητες  Κολ. 1:16 
2963  κυριοτης  κυριοτητος  Εφεσ. 1:21, Β'Πέτρ. 2:10 
2964  κυροω  κεκυρωμενην  Γαλ. 3:15 
2964  κυροω  κυρωσαι  Β'Κορ. 2:8 
2965  κυων  κυνας  Φιλ. 3:2 
2965  κυων  κυνες  Λουκ. 16:21, Αποκ. 22:15 
2965  κυων  κυσιν  Ματ. 7:6 
2965  κυων  κυων  Β'Πέτρ. 2:22 
2966  κωλον  κωλα  Εβρ. 3:17 
2967  κωλυω  κωλυειν  Πράξ. 24:23 
2967  κωλυω  κωλυει  Πράξ. 8:36, 1:10 
2967  κωλυω  κωλυεσθαι  Εβρ. 7:23 
2967  κωλυω  κωλυετε  Ματ. 19:14, Μάρ. 9:39, Μάρ. 10:14, Λουκ. 9:50, Λουκ. 18:16, Α'Κορ. 14:39 
2967  κωλυω  κωλυθεντες  Πράξ. 16:6 
2967  κωλυω  κωλυοντα  Λουκ. 23:2 
2967  κωλυω  κωλυοντων  Α'Θεσσ. 2:16, Α'Τιμ. 4:3 
2967  κωλυω  κωλυσαι  Πράξ. 10:47, Πράξ. 11:17 
2967  κωλυω  κωλυσης  Λουκ. 6:29 
2968  κωμη  κωμας  Ματ. 9:35, Ματ. 14:15, Μάρ. 6:6, Μάρ. 6:36, Μάρ. 6:56, Μάρ. 8:27, Λουκ. 9:6, Λουκ. 9:12, Λουκ. 13:22, Πράξ. 8:25 
2968  κωμη  κωμην  Ματ. 10:11, Ματ. 21:2, Μάρ. 8:26, Μάρ. 11:2, Λουκ. 8:1, Λουκ. 9:52, Λουκ. 9:56, Λουκ. 10:38, Λουκ. 17:12, Λουκ. 19:30, Λουκ. 24:13, Λουκ. 24:28, Ιωάνν. 11:30 
2968  κωμη  κωμης  Μάρ. 8:23, Λουκ. 5:17, Ιωάνν. 7:42, Ιωάνν. 11:1 
2968  κωμη  κωμη  Μάρ. 8:26 
2969  κωμοπολις  κωμοπολεις  Μάρ. 1:38 
2970  κωμος  κωμοις  Ρωμ. 13:13, Α'Πέτρ. 4:3 
2970  κωμος  κωμοι  Γαλ. 5:21 
2971  κωνωψ  κωνωπα  Ματ. 23:24 
2972  Κως  κων  Πράξ. 21:1 
2973  Κωσαμ  κωσαμ  Λουκ. 3:28 
2974  κωφος  κωφοι  Ματ. 11:5, Λουκ. 7:22 
2974  κωφος  κωφον  Ματ. 9:32, Ματ. 12:22, Μάρ. 7:32, Μάρ. 9:25, Λουκ. 11:14 
2974  κωφος  κωφος  Ματ. 9:33, Ματ. 12:22, Λουκ. 1:22, Λουκ. 11:14 
2974  κωφος  κωφους  Ματ. 15:30, Ματ. 15:31, Μάρ. 7:37 
5356  φθορα  καταφθαρησονται  Β'Πέτρ. 2:12 
5483  χαριζομαι  κεχαρισμαι  Β'Κορ. 2:10, Β'Κορ. 2:10 
5483  χαριζομαι  κεχαρισται  Πράξ. 27:24, Γαλ. 3:18 
5487  χαριτοω  κεχαριτωμενη  Λουκ. 1:28 
5537  χρηματιζω  κεχρηματισμενον  Λουκ. 2:26 
5537  χρηματιζω  κεχρηματισται  Εβρ. 8:5 
First Previous <10 11 12 13 14 15 of 15  Next Last