Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2816  κληρονομεω  κληρονομησατε  Ματ. 25:34 
2816  κληρονομεω  κληρονομησει  Ματ. 19:29, Αποκ. 21:7 
2816  κληρονομεω  κληρονομησητε  Α'Πέτρ. 3:9 
2816  κληρονομεω  κληρονομηση  Γαλ. 4:30 
2816  κληρονομεω  κληρονομησουσιν  Ματ. 5:5, Α'Κορ. 6:9, Α'Κορ. 6:10, Γαλ. 5:21 
2816  κληρονομεω  κληρονομησω  Μάρ. 10:17, Λουκ. 10:25, Λουκ. 18:18 
2816  κληρονομεω  κληρονομουντων  Εβρ. 6:12 
2817  κληρονομια  κληρονομιαν  Ματ. 21:38, Λουκ. 12:13, Πράξ. 7:5, Πράξ. 20:32, Εφεσ. 5:5, Εβρ. 11:8, Α'Πέτρ. 1:4 
2817  κληρονομια  κληρονομιας  Εφεσ. 1:14, Εφεσ. 1:18, Κολ. 3:24, Εβρ. 9:15 
2817  κληρονομια  κληρονομια  Μάρ. 12:7, Λουκ. 20:14, Γαλ. 3:18 
2818  κληρονομος  κληρονομοις  Εβρ. 6:17 
2818  κληρονομος  κληρονομοι  Ρωμ. 4:14, Ρωμ. 8:17, Ρωμ. 8:17, Γαλ. 3:29, Τίτ. 3:7 
2818  κληρονομος  κληρονομον  Ρωμ. 4:13, Εβρ. 1:2 
2818  κληρονομος  κληρονομος  Ματ. 21:38, Μάρ. 12:7, Λουκ. 20:14, Γαλ. 4:1, Γαλ. 4:7, Εβρ. 11:7 
2818  κληρονομος  κληρονομους  Ιάκ. 2:5 
2819  κληρος  κληρος  Πράξ. 1:26, Πράξ. 8:21 
2819  κληρος  κληρους  Πράξ. 1:26 
2819  κληρος  κληρων  Α'Πέτρ. 5:3 
2820  κληροω  κεκληρονομηκεν  Εβρ. 1:4 
2820  κληροω  κληρον  Ματ. 27:35, Ματ. 27:35, Μάρ. 15:24, Λουκ. 23:34, Ιωάνν. 19:24, Πράξ. 1:17, Πράξ. 1:25, Πράξ. 26:18 
2820  κληροω  κληρου  Κολ. 1:12 
2821  κλησις  κλησει  Α'Κορ. 7:20, Β'Τιμ. 1:9 
2821  κλησις  κλησεως  Εφεσ. 1:18, Εφεσ. 4:1, Εφεσ. 4:4, Φιλ. 3:14, Β'Θεσσ. 1:11, Εβρ. 3:1 
2821  κλησις  κλησιν  Α'Κορ. 1:26, Β'Πέτρ. 1:10 
2821  κλησις  κλησις  Ρωμ. 11:29 
2822  κλητος  κλητοις  Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 8:28, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:24, Ιουδ. 1:1 
2822  κλητος  κλητοι  Ματ. 20:16, Ματ. 22:14, Ρωμ. 1:6, Αποκ. 17:14 
2822  κλητος  κλητος  Ρωμ. 1:1, Α'Κορ. 1:1 
2823  κλιβανος  κλιβανον  Ματ. 6:30, Λουκ. 12:28 
2824  κλιμα  κλιμασιν  Ρωμ. 15:23, Β'Κορ. 11:10 
2824  κλιμα  κλιματα  Γαλ. 1:21 
2825  κλινη  κλινην  Ματ. 9:6, Μάρ. 4:21, Αποκ. 2:22 
2825  κλινη  κλινης  Ματ. 9:2, Μάρ. 7:30, Λουκ. 5:18, Λουκ. 8:16, Λουκ. 17:34 
2825  κλινη  κλινη  Ματ. 8:20, Λουκ. 9:58 
2825  κλινη  κλινων  Μάρ. 7:4, Πράξ. 5:15 
2826  κλινιδιον  κλινιδιον  Λουκ. 5:24 
2826  κλινιδιον  κλινιδιω  Λουκ. 5:19 
2827  κλινω  κεκλικεν  Λουκ. 24:29 
2827  κλινω  κλινας  Ιωάνν. 19:30 
2827  κλινω  κλινειν  Λουκ. 9:12 
2827  κλινω  κλινουσων  Λουκ. 24:5 
2828  κλισια  κλισιας  Λουκ. 9:14 
2829  κλοπη  κλοπαι  Ματ. 15:19, Μάρ. 7:22 
2830  κλυδων  κλυδωνι  Λουκ. 8:24, Ιάκ. 1:6 
2831  κλυδωνιζομαι  κλυδωνιζομενοι  Εφεσ. 4:14 
2832  Κλωπας  κλωπα  Ιωάνν. 19:25 
2833  κνηθω  κνηθομενοι  Β'Τιμ. 4:3 
2834  Κνιδος  κνιδον  Πράξ. 27:7 
2835  κοδραντης  κοδραντην  Ματ. 5:26 
2835  κοδραντης  κοδραντης  Μάρ. 12:42 
2836  κοιλια  κοιλιαι  Λουκ. 23:29 
2836  κοιλια  κοιλιαν  Ματ. 15:17, Μάρ. 7:19, Λουκ. 15:16, Ιωάνν. 3:4, Αποκ. 10:9 
2836  κοιλια  κοιλιας  Ματ. 19:12, Λουκ. 1:15, Λουκ. 1:42, Ιωάνν. 7:38, Πράξ. 3:2, Πράξ. 14:8, Γαλ. 1:15 
2836  κοιλια  κοιλια  Ματ. 12:40, Λουκ. 1:41, Λουκ. 1:44, Λουκ. 2:21, Λουκ. 11:27, Ρωμ. 16:18, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:13, Φιλ. 3:19, Αποκ. 10:10 
2837  κοιμαω  κεκοιμημενων  Ματ. 27:52, Α'Κορ. 15:20, Α'Θεσσ. 4:13 
2837  κοιμαω  κεκοιμηται  Ιωάνν. 11:11, Ιωάνν. 11:12 
2837  κοιμαω  κοιμηθεντας  Α'Θεσσ. 4:14, Α'Θεσσ. 4:15 
2837  κοιμαω  κοιμηθεντες  Α'Κορ. 15:18 
2837  κοιμαω  κοιμηθησομεθα  Α'Κορ. 15:51 
2837  κοιμαω  κοιμηθη  Α'Κορ. 7:39 
2837  κοιμαω  κοιμωμενος  Πράξ. 12:6 
2837  κοιμαω  κοιμωμενους  Λουκ. 22:45 
2837  κοιμαω  κοιμωμενων  Ματ. 28:13 
2837  κοιμαω  κοιμωνται  Α'Κορ. 11:30 
2838  κοιμησις  κοιμησεως  Ιωάνν. 11:13 
2839  κοινος  κοιναις  Μάρ. 7:2 
2839  κοινος  κοινα  Πράξ. 2:44, Πράξ. 4:32 
2839  κοινος  κοινην  Τίτ. 1:4 
2839  κοινος  κοινης  Ιουδ. 1:3 
2840  κοινοω  κεκοινωκεν  Πράξ. 21:28 
2840  κοινοω  κεκοινωμενους  Εβρ. 9:13 
2840  κοινοω  κοινοι  Ματ. 15:11, Ματ. 15:11, Ματ. 15:18, Ματ. 15:20, Μάρ. 7:20, Μάρ. 7:23 
2840  κοινοω  κοινον  Πράξ. 10:14, Πράξ. 10:28, Πράξ. 11:8, Ρωμ. 14:14, Ρωμ. 14:14, Ρωμ. 14:14, Εβρ. 10:29 
2840  κοινοω  κοινουντα  Ματ. 15:20, Μάρ. 7:15 
2840  κοινοω  κοινουν  Αποκ. 21:27 
2840  κοινοω  κοινου  Πράξ. 10:15, Πράξ. 11:9 
2840  κοινοω  κοινωσαι  Μάρ. 7:15, Μάρ. 7:18 
2841  κοινωνεω  κεκοινωνηκεν  Εβρ. 2:14 
2841  κοινωνεω  κοινωνειτε  Α'Πέτρ. 4:13 
2841  κοινωνεω  κοινωνειτω  Γαλ. 6:6 
2841  κοινωνεω  κοινωνει  Α'Τιμ. 5:22, Β'Ιωάνν. 1:11 
2841  κοινωνεω  κοινωνουντες  Ρωμ. 12:13 
2842  κοινωνια  κοινωνιαν  Ρωμ. 15:26, Α'Κορ. 1:9, Β'Κορ. 8:4, Φιλ. 3:10, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 1:6, Α'Ιωάνν. 1:7 
2842  κοινωνια  κοινωνιας  Β'Κορ. 9:13, Γαλ. 2:9, Εβρ. 13:16 
2842  κοινωνια  κοινωνια  Πράξ. 2:42, Α'Κορ. 10:16, Α'Κορ. 10:16, Β'Κορ. 6:14, Β'Κορ. 13:14, Εφεσ. 3:9, Φιλ. 1:5, Φιλ. 2:1, Φιλήμ. 1:6, Α'Ιωάνν. 1:3 
2843  κοινωνικος  κοινωνικους  Α'Τιμ. 6:18 
2844  κοινωνος  κοινωνοι  Ματ. 23:30, Λουκ. 5:10, Α'Κορ. 10:18, Β'Κορ. 1:7, Εβρ. 10:33, Β'Πέτρ. 1:4 
2844  κοινωνος  κοινωνον  Φιλήμ. 1:17 
2844  κοινωνος  κοινωνος  Β'Κορ. 8:23, Α'Πέτρ. 5:1 
2844  κοινωνος  κοινωνους  Α'Κορ. 10:20 
2845  κοιτη  κοιταις  Ρωμ. 13:13 
2845  κοιτη  κοιτην  Λουκ. 11:7, Ρωμ. 9:10 
2845  κοιτη  κοιτη  Εβρ. 13:4 
2846  κοιτων  κοιτωνος  Πράξ. 12:20 
2847  κοκκινος  κοκκινην  Ματ. 27:28 
2847  κοκκινος  κοκκινον  Αποκ. 17:3, Αποκ. 18:16 
2847  κοκκινος  κοκκινου  Εβρ. 9:19, Αποκ. 18:12 
2847  κοκκινος  κοκκινω  Αποκ. 17:4 
2848  κοκκος  κοκκον  Ματ. 17:20, Λουκ. 17:6, Α'Κορ. 15:37 
2848  κοκκος  κοκκος  Ιωάνν. 12:24 
First Previous <10 11 12 13 14 15 of 15  Next Last