Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2784  κηρυσσω  κηρυσσουσιν  Φιλ. 1:15 
2784  κηρυσσω  κηρυσσων  Ματ. 3:1, Ματ. 4:23, Ματ. 9:35, Μάρ. 1:4, Μάρ. 1:14, Μάρ. 1:39, Λουκ. 3:3, Λουκ. 4:44, Λουκ. 8:1, Λουκ. 8:39, Πράξ. 20:25, Πράξ. 28:31, Ρωμ. 2:21 
2784  κηρυσσω  κηρυσσω  Γαλ. 2:2, Γαλ. 5:11 
2784  κηρυσσω  κηρυχθεις  Β'Κορ. 1:19 
2784  κηρυσσω  κηρυχθεντος  Κολ. 1:23 
2784  κηρυσσω  κηρυχθηναι  Μάρ. 13:10, Λουκ. 24:47 
2784  κηρυσσω  κηρυχθησεται  Ματ. 24:14, Λουκ. 12:3 
2784  κηρυσσω  κηρυχθη  Ματ. 26:13, Μάρ. 14:9 
2785  κητος  κητους  Ματ. 12:40 
2786  Κηφας  κηφας  Ιωάνν. 1:42, Α'Κορ. 3:22, Α'Κορ. 9:5, Γαλ. 2:9 
2786  Κηφας  κηφα  Α'Κορ. 1:12, Α'Κορ. 15:5 
2787  κιβωτος  κιβωτον  Ματ. 24:38, Λουκ. 17:27, Εβρ. 9:4, Εβρ. 11:7 
2787  κιβωτος  κιβωτος  Αποκ. 11:19 
2787  κιβωτος  κιβωτου  Α'Πέτρ. 3:20 
2788  κιθαρα  κιθαραις  Αποκ. 14:2 
2788  κιθαρα  κιθαρας  Αποκ. 5:8, Αποκ. 15:2 
2788  κιθαρα  κιθαρα  Α'Κορ. 14:7 
2789  κιθαριζω  κιθαριζομενον  Α'Κορ. 14:7 
2789  κιθαριζω  κιθαριζοντων  Αποκ. 14:2 
2790  κιθαρωδος  κιθαρωδων  Αποκ. 14:2, Αποκ. 18:22 
2791  Κιλικια  κιλικιαν  Πράξ. 15:23, Πράξ. 15:41, Πράξ. 27:5 
2791  Κιλικια  κιλικιας  Πράξ. 6:9, Πράξ. 21:39, Πράξ. 22:3, Πράξ. 23:34, Γαλ. 1:21 
2792  κιναμωμον  κιναμωμον  Αποκ. 18:13 
2793  κινδυνευω  κινδυνευει  Πράξ. 19:27 
2793  κινδυνευω  κινδυνευομεν  Πράξ. 19:40, Α'Κορ. 15:30 
2794  κινδυνος  κινδυνοις  Β'Κορ. 11:26, Β'Κορ. 11:26, Β'Κορ. 11:26, Β'Κορ. 11:26, Β'Κορ. 11:26, Β'Κορ. 11:26, Β'Κορ. 11:26, Β'Κορ. 11:26 
2794  κινδυνος  κινδυνος  Ρωμ. 8:35 
2795  κινεω  κινησαι  Ματ. 23:4 
2795  κινεω  κινησω  Αποκ. 2:5 
2795  κινεω  κινουμεθα  Πράξ. 17:28 
2795  κινεω  κινουντα  Πράξ. 24:5 
2795  κινεω  κινουντες  Ματ. 27:39, Μάρ. 15:29 
2796  κινησις  κινησιν  Ιωάνν. 5:3 
2797  Κις  κις  Πράξ. 13:21 
2798  κλαδος  κλαδοις  Ματ. 13:32, Λουκ. 13:19 
2798  κλαδος  κλαδοι  Ρωμ. 11:16, Ρωμ. 11:19 
2798  κλαδος  κλαδος  Ματ. 24:32, Μάρ. 13:28 
2798  κλαδος  κλαδους  Ματ. 21:8, Μάρ. 4:32 
2798  κλαδος  κλαδων  Ρωμ. 11:17, Ρωμ. 11:18, Ρωμ. 11:21 
2799  κλαιω  κλαιειν  Ρωμ. 12:15 
2799  κλαιω  κλαιεις  Ιωάνν. 20:13, Ιωάνν. 20:15 
2799  κλαιω  κλαιετε  Μάρ. 5:39, Λουκ. 8:52, Λουκ. 23:28, Λουκ. 23:28 
2799  κλαιω  κλαιε  Λουκ. 7:13, Αποκ. 5:5 
2799  κλαιω  κλαιοντας  Μάρ. 5:38, Ιωάνν. 11:33 
2799  κλαιω  κλαιοντες  Λουκ. 6:21, Πράξ. 21:13, Α'Κορ. 7:30, Α'Κορ. 7:30, Αποκ. 18:15, Αποκ. 18:19 
2799  κλαιω  κλαιοντων  Ρωμ. 12:15 
2799  κλαιω  κλαιουσαι  Πράξ. 9:39 
2799  κλαιω  κλαιουσαν  Ιωάνν. 11:33 
2799  κλαιω  κλαιουσα  Ματ. 2:18, Λουκ. 7:38, Ιωάνν. 20:11 
2799  κλαιω  κλαιουσιν  Μάρ. 16:10, Αποκ. 18:11 
2799  κλαιω  κλαιων  Φιλ. 3:18 
2799  κλαιω  κλαυσατε  Ιάκ. 4:9, Ιάκ. 5:1 
2799  κλαιω  κλαυσετε  Λουκ. 6:25, Ιωάνν. 16:20 
2799  κλαιω  κλαυση  Ιωάνν. 11:31 
2799  κλαιω  κλαυσονται  Αποκ. 18:9 
2800  κλασις  κλασει  Λουκ. 24:35, Πράξ. 2:42 
2801  κλασμα  κλασματα  Ιωάνν. 6:12 
2801  κλασμα  κλασματων  Ματ. 14:20, Ματ. 15:37, Μάρ. 6:43, Μάρ. 8:8, Μάρ. 8:19, Μάρ. 8:20, Λουκ. 9:17, Ιωάνν. 6:13 
2802  Κλαυδη  κλαυδην  Πράξ. 27:16 
2803  Κλαυδια  κλαυδια  Β'Τιμ. 4:21 
2804  Κλαυδιος  κλαυδιον  Πράξ. 18:2 
2804  Κλαυδιος  κλαυδιος  Πράξ. 23:26 
2804  Κλαυδιος  κλαυδιου  Πράξ. 11:28 
2805  κλαυθμος  κλαυθμος  Ματ. 2:18, Ματ. 8:12, Ματ. 13:42, Ματ. 13:50, Ματ. 22:13, Ματ. 24:51, Ματ. 25:30, Λουκ. 13:28, Πράξ. 20:37 
2806  κλαω  κλασαι  Πράξ. 20:7 
2806  κλαω  κλασας  Ματ. 14:19, Λουκ. 24:30, Πράξ. 20:11, Πράξ. 27:35 
2806  κλαω  κλωμενον  Α'Κορ. 11:24 
2806  κλαω  κλωμεν  Α'Κορ. 10:16 
2806  κλαω  κλωντες  Πράξ. 2:46 
2807  κλεις  κλειδα  Λουκ. 11:52, Αποκ. 3:7, Αποκ. 20:1 
2807  κλεις  κλεις  Ματ. 16:19, Αποκ. 1:18, Αποκ. 9:1 
2808  κλειω  κεκλεισμενον  Πράξ. 5:23 
2808  κλειω  κεκλεισμενων  Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:26 
2808  κλειω  κεκλεισται  Λουκ. 11:7 
2808  κλειω  κλειει  Αποκ. 3:7, Αποκ. 3:7 
2808  κλειω  κλειετε  Ματ. 23:13 
2808  κλειω  κλεισαι  Αποκ. 3:8, Αποκ. 11:6 
2808  κλειω  κλεισας  Ματ. 6:6 
2808  κλειω  κλειση  Α'Ιωάνν. 3:17 
2808  κλειω  κλεισθωσιν  Αποκ. 21:25 
2809  κλεμμα  κλεμματων  Αποκ. 9:21 
2810  Κλεοπας  κλεοπας  Λουκ. 24:18 
2811  κλεος  κλεος  Α'Πέτρ. 2:20 
2812  κλεπτης  κλεπται  Ματ. 6:19, Ματ. 6:20, Ιωάνν. 10:8, Α'Κορ. 6:10 
2812  κλεπτης  κλεπτης  Ματ. 24:43, Λουκ. 12:33, Λουκ. 12:39, Ιωάνν. 10:1, Ιωάνν. 10:10, Ιωάνν. 12:6, Α'Θεσσ. 5:2, Α'Θεσσ. 5:4, Α'Πέτρ. 4:15, Β'Πέτρ. 3:10, Αποκ. 3:3, Αποκ. 16:15 
2813  κλεπτω  κλεπτειν  Ρωμ. 2:21 
2813  κλεπτω  κλεπτεις  Ρωμ. 2:21 
2813  κλεπτω  κλεπτετω  Εφεσ. 4:28 
2813  κλεπτω  κλεπτουσιν  Ματ. 6:19, Ματ. 6:20 
2813  κλεπτω  κλεπτων  Εφεσ. 4:28 
2813  κλεπτω  κλεψεις  Ματ. 19:18, Ρωμ. 13:9 
2813  κλεπτω  κλεψης  Μάρ. 10:19, Λουκ. 18:20 
2813  κλεπτω  κλεψη  Ιωάνν. 10:10 
2813  κλεπτω  κλεψωσιν  Ματ. 27:64 
2814  κλημα  κληματα  Ιωάνν. 15:5 
2814  κλημα  κλημα  Ιωάνν. 15:2, Ιωάνν. 15:4, Ιωάνν. 15:6 
2815  Κλημης  κλημεντος  Φιλ. 4:3 
2816  κληρονομεω  κληρονομειν  Εβρ. 1:14 
2816  κληρονομεω  κληρονομει  Α'Κορ. 15:50 
2816  κληρονομεω  κληρονομησαι  Α'Κορ. 15:50, Εβρ. 12:17 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 15  Next Last