Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2504  καγω  καμοι  Λουκ. 1:3, Πράξ. 8:19, Α'Κορ. 15:8 
2504  καγω  καμε  Ιωάνν. 7:28, Α'Κορ. 16:4 
2504  καγω  καγω  Ματ. 2:8, Ματ. 10:32, Ματ. 10:33, Ματ. 11:28, Ματ. 16:18, Ματ. 21:24, Ματ. 21:24, Ματ. 26:15, Μάρ. 11:29, Λουκ. 2:48, Λουκ. 11:9, Λουκ. 16:9, Λουκ. 20:3, Λουκ. 22:29, Ιωάνν. 1:31, Ιωάνν. 1:33, Ιωάνν. 1:34, Ιωάνν. 5:17, Ιωάνν. 6:56, Ιωάνν. 6:57, Ιωάνν. 8:26, Ιωάνν. 10:15, Ιωάνν. 10:27, Ιωάνν. 10:28, Ιωάνν. 10:38, Ιωάνν. 12:32, Ιωάνν. 14:20, Ιωάνν. 15:4, Ιωάνν. 15:5, Ιωάνν. 15:9, Ιωάνν. 17:18, Ιωάνν. 17:21, Ιωάνν. 17:26, Ιωάνν. 20:15, Ιωάνν. 20:21, Πράξ. 10:26, Πράξ. 22:13, Πράξ. 22:19, Πράξ. 26:29, Ρωμ. 3:7, Ρωμ. 11:3, Α'Κορ. 2:1, Α'Κορ. 7:8, Α'Κορ. 7:40, Α'Κορ. 10:33, Α'Κορ. 11:1, Β'Κορ. 6:17, Β'Κορ. 11:16, Β'Κορ. 11:18, Β'Κορ. 11:21, Β'Κορ. 11:22, Β'Κορ. 11:22, Β'Κορ. 11:22, Β'Κορ. 12:20, Γαλ. 4:12, Γαλ. 6:14, Εφεσ. 1:15, Φιλ. 2:19, Φιλ. 2:28, Α'Θεσσ. 3:5, Εβρ. 8:9, Ιάκ. 2:18, Ιάκ. 2:18, Αποκ. 2:6, Αποκ. 2:27, Αποκ. 3:10, Αποκ. 3:21 
2505  καθα  καθα  Ματ. 27:10 
2506  καθαιρεσις  καθαιρεσιν  Β'Κορ. 10:4, Β'Κορ. 10:8, Β'Κορ. 13:10 
2507  καθαιρεω  καθελω  Λουκ. 12:18 
2507  καθαιρεω  καθελων  Μάρ. 15:46, Λουκ. 23:53, Πράξ. 13:19 
2507  καθαιρεω  καθελοντες  Πράξ. 13:29 
2507  καθαιρεω  καθελειν  Μάρ. 15:36 
2507  καθαιρεω  καθειλεν  Λουκ. 1:52 
2507  καθαιρεω  καθαιρουντες  Β'Κορ. 10:5 
2507  καθαιρεω  καθαιρει  Ιωάνν. 15:2 
2507  καθαιρεω  καθαιρεισθαι  Πράξ. 19:27 
2508  καθαιρω  κεκαθαρμενους  Εβρ. 10:2 
2509  καθαπερ  καθαπερ  Ρωμ. 4:6, Ρωμ. 12:4, Α'Κορ. 12:12, Β'Κορ. 1:14, Β'Κορ. 3:13, Β'Κορ. 3:18, Β'Κορ. 8:11, Α'Θεσσ. 2:11, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Θεσσ. 3:12, Α'Θεσσ. 4:5, Εβρ. 4:2, Εβρ. 5:4 
2510  καθαπτω  καθηψεν  Πράξ. 28:3 
2511  καθαριζω  καθαρισωμεν  Β'Κορ. 7:1 
2511  καθαριζω  καθαρισον  Ματ. 23:26 
2511  καθαριζω  καθαρισθητι  Ματ. 8:3, Μάρ. 1:41, Λουκ. 5:13 
2511  καθαριζω  καθαριση  Τίτ. 2:14, Α'Ιωάνν. 1:9 
2511  καθαριζω  καθαρισατε  Ιάκ. 4:8 
2511  καθαριζω  καθαρισας  Πράξ. 15:9, Εφεσ. 5:26 
2511  καθαριζω  καθαρισαι  Ματ. 8:2, Μάρ. 1:40, Λουκ. 5:12 
2511  καθαριζω  καθαριζον  Μάρ. 7:19 
2511  καθαριζω  καθαριζονται  Ματ. 11:5, Λουκ. 7:22 
2511  καθαριζω  καθαριζετε  Ματ. 10:8, Ματ. 23:25, Λουκ. 11:39 
2511  καθαριζω  καθαριζεται  Εβρ. 9:22 
2511  καθαριζω  καθαριζεσθαι  Εβρ. 9:23 
2511  καθαριζω  καθαριζει  Α'Ιωάνν. 1:7 
2511  καθαριζω  καθαριει  Εβρ. 9:14 
2512  καθαρισμος  καθαρισμου  Μάρ. 1:44, Λουκ. 2:22, Λουκ. 5:14, Ιωάνν. 3:25, Β'Πέτρ. 1:9 
2512  καθαρισμος  καθαρισμον  Ιωάνν. 2:6, Εβρ. 1:3 
2513  καθαρος  καθαρω  Εβρ. 10:22, Αποκ. 21:18 
2513  καθαρος  καθαρος  Ιωάνν. 13:10, Πράξ. 18:6, Πράξ. 20:26 
2513  καθαρος  καθαρον  Ματ. 23:26, Τίτ. 1:15, Αποκ. 15:6, Αποκ. 19:8, Αποκ. 19:14, Αποκ. 21:18, Αποκ. 21:21, Αποκ. 22:1 
2513  καθαρος  καθαροι  Ματ. 5:8, Ιωάνν. 13:10, Ιωάνν. 13:11, Ιωάνν. 15:3 
2513  καθαρος  καθαροις  Τίτ. 1:15 
2513  καθαρος  καθαρα  Ματ. 27:59, Λουκ. 11:41, Ρωμ. 14:20, Α'Τιμ. 3:9, Β'Τιμ. 1:3, Τίτ. 1:15, Ιάκ. 1:27 
2513  καθαρος  καθαρας  Α'Τιμ. 1:5, Β'Τιμ. 2:22, Α'Πέτρ. 1:22 
2514  καθαροτης  καθαροτητα  Εβρ. 9:13 
2515  καθεδρα  καθεδρας  Ματ. 21:12, Ματ. 23:2, Μάρ. 11:15 
2516  καθεζομαι  καθεζομενους  Ιωάνν. 20:12 
2516  καθεζομαι  καθεζομενον  Λουκ. 2:46 
2516  καθεζομαι  καθεζομενοι  Πράξ. 6:15 
2517  καθεξης  καθεξης  Λουκ. 1:3, Λουκ. 8:1, Πράξ. 3:24, Πράξ. 11:4, Πράξ. 18:23 
2518  καθευδω  καθευδων  Μάρ. 4:38, Εφεσ. 5:14 
2518  καθευδω  καθευδωμεν  Α'Θεσσ. 5:6, Α'Θεσσ. 5:10 
2518  καθευδω  καθευδουσιν  Α'Θεσσ. 5:7 
2518  καθευδω  καθευδοντες  Α'Θεσσ. 5:7 
2518  καθευδω  καθευδοντας  Ματ. 26:40, Ματ. 26:43, Μάρ. 13:36, Μάρ. 14:37, Μάρ. 14:40 
2518  καθευδω  καθευδη  Μάρ. 4:27 
2518  καθευδω  καθευδετε  Ματ. 26:45, Μάρ. 14:41, Λουκ. 22:46 
2518  καθευδω  καθευδει  Ματ. 9:24, Μάρ. 5:39, Λουκ. 8:52 
2518  καθευδω  καθευδεις  Μάρ. 14:37 
2518  καθευδω  καθευδειν  Ματ. 13:25 
2519  καθηγητης  καθηγητης  Ματ. 23:8, Ματ. 23:10 
2519  καθηγητης  καθηγηται  Ματ. 23:10 
2520  καθηκω  καθηκον  Πράξ. 22:22 
2520  καθηκω  καθηκοντα  Ρωμ. 1:28 
2521  καθημαι  καθου  Ματ. 22:44, Μάρ. 12:36, Λουκ. 20:42, Πράξ. 2:34, Εβρ. 1:13, Ιάκ. 2:3, Ιάκ. 2:3 
2521  καθημαι  καθηται  Αποκ. 17:9, Αποκ. 17:15 
2521  καθημαι  καθησθαι  Ματ. 13:2, Μάρ. 4:1 
2521  καθημαι  καθημενω  Ματ. 23:22, Α'Κορ. 14:30, Αποκ. 4:9, Αποκ. 5:13, Αποκ. 6:4, Αποκ. 7:10, Αποκ. 14:15, Αποκ. 19:4 
2521  καθημαι  καθημενων  Αποκ. 19:18 
2521  καθημαι  καθημενου  Ματ. 24:3, Ματ. 27:19, Μάρ. 13:3, Αποκ. 4:10, Αποκ. 5:1, Αποκ. 5:7, Αποκ. 6:16, Αποκ. 19:19, Αποκ. 19:21 
2521  καθημαι  καθημενους  Μάρ. 3:34, Λουκ. 21:35, Ιωάνν. 2:14, Αποκ. 4:4, Αποκ. 9:17 
2521  καθημαι  καθημενος  Ματ. 4:16, Λουκ. 22:69, Ιωάνν. 9:8, Ιωάνν. 12:15, Πράξ. 3:10, Πράξ. 8:28, Πράξ. 20:9, Κολ. 3:1, Αποκ. 4:2, Αποκ. 4:3, Αποκ. 6:2, Αποκ. 6:5, Αποκ. 6:8, Αποκ. 7:15, Αποκ. 14:14, Αποκ. 14:16, Αποκ. 19:11, Αποκ. 21:5 
2521  καθημαι  καθημενον  Ματ. 9:9, Ματ. 26:64, Μάρ. 2:14, Μάρ. 5:15, Μάρ. 14:62, Μάρ. 16:5, Λουκ. 5:27, Λουκ. 8:35, Λουκ. 22:56, Αποκ. 20:11 
2521  καθημαι  καθημενοι  Ματ. 20:30, Ματ. 27:36, Μάρ. 2:6, Λουκ. 5:17, Πράξ. 2:2, Αποκ. 11:16 
2521  καθημαι  καθημενοις  Ματ. 4:16, Ματ. 11:16, Λουκ. 1:79, Λουκ. 7:32 
2521  καθημαι  καθημενης  Αποκ. 17:1 
2521  καθημαι  καθημενην  Αποκ. 17:3 
2521  καθημαι  καθημεναι  Ματ. 27:61, Λουκ. 10:13 
2521  καθημαι  καθημαι  Αποκ. 18:7 
2522  καθημερινος  καθημερινη  Πράξ. 6:1 
2523  καθιζω  κεκαθικεν  Μάρ. 11:2 
2523  καθιζω  καθισωσιν  Ματ. 20:21 
2523  καθιζω  καθισωμεν  Μάρ. 10:37 
2523  καθιζω  καθιση  Ματ. 19:28 
2523  καθιζω  καθισησθε  Λουκ. 22:30 
2523  καθιζω  καθισεσθε  Ματ. 19:28 
2523  καθιζω  καθισει  Ματ. 25:31 
2523  καθιζω  καθισατε  Ματ. 26:36, Μάρ. 14:32, Λουκ. 24:49 
2523  καθιζω  καθισας  Μάρ. 9:35, Μάρ. 12:41, Λουκ. 5:3, Λουκ. 14:28, Λουκ. 14:31, Λουκ. 16:6, Ιωάνν. 8:2, Πράξ. 12:21, Πράξ. 25:6, Πράξ. 25:17 
2523  καθιζω  καθισαντος  Ματ. 5:1 
2523  καθιζω  καθισαντες  Ματ. 13:48, Πράξ. 16:13 
2523  καθιζω  καθισαι  Ματ. 20:23, Μάρ. 10:40, Πράξ. 2:30, Πράξ. 8:31, Β'Θεσσ. 2:4, Αποκ. 3:21 
2523  καθιζω  καθιζετε  Α'Κορ. 6:4 
2524  καθιημι  καθιεμενον  Πράξ. 10:11 
2524  καθιημι  καθιεμενην  Πράξ. 11:5 
2524  καθιημι  καθηκαν  Λουκ. 5:19, Πράξ. 9:25 
2525  καθιστημι  καταστησω  Ματ. 25:21, Ματ. 25:23 
2525  καθιστημι  καταστησομεν  Πράξ. 6:3 
2525  καθιστημι  καταστησης  Τίτ. 1:5 
2525  καθιστημι  καταστησει  Ματ. 24:47, Λουκ. 12:42, Λουκ. 12:44 
2525  καθιστημι  κατασταθησονται  Ρωμ. 5:19 
2525  καθιστημι  καθιστωντες  Πράξ. 17:15 
2525  καθιστημι  καθιστησιν  Εβρ. 7:28, Β'Πέτρ. 1:8 
2525  καθιστημι  καθισταται  Εβρ. 5:1, Εβρ. 8:3, Ιάκ. 3:6, Ιάκ. 4:4 
2525  καθιστημι  κατεσταθησαν  Ρωμ. 5:19 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 15  Next Last