Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2469  Ισκαριωτης  ισκαριωτη  Ιωάνν. 13:26 
2469  Ισκαριωτης  ισκαριωτου  Ιωάνν. 13:2 
2470  ισος  ισαι  Μάρ. 14:56 
2470  ισος  ισα  Λουκ. 6:34, Φιλ. 2:6, Αποκ. 21:16 
2470  ισος  ισην  Πράξ. 11:17 
2470  ισος  ιση  Μάρ. 14:59 
2470  ισος  ισον  Ιωάνν. 5:18 
2470  ισος  ισους  Ματ. 20:12 
2471  ισοτης  ισοτης  Β'Κορ. 8:14 
2471  ισοτης  ισοτητα  Κολ. 4:1 
2471  ισοτης  ισοτητος  Β'Κορ. 8:13 
2472  ισοτιμος  ισοτιμον  Β'Πέτρ. 1:1 
2473  ισοψυχος  ισοψυχον  Φιλ. 2:20 
2474  Ισραηλ  ισραηλ  Ματ. 2:6, Ματ. 2:20, Ματ. 2:21, Ματ. 8:10, Ματ. 9:33, Ματ. 10:6, Ματ. 10:23, Ματ. 15:24, Ματ. 15:31, Ματ. 19:28, Ματ. 27:9, Ματ. 27:42, Μάρ. 12:29, Μάρ. 15:32, Λουκ. 1:16, Λουκ. 1:54, Λουκ. 1:68, Λουκ. 1:80, Λουκ. 2:25, Λουκ. 2:32, Λουκ. 2:34, Λουκ. 4:25, Λουκ. 4:27, Λουκ. 7:9, Λουκ. 22:30, Λουκ. 24:21, Ιωάνν. 1:31, Ιωάνν. 1:49, Ιωάνν. 3:10, Ιωάνν. 12:13, Πράξ. 1:6, Πράξ. 2:36, Πράξ. 4:8, Πράξ. 4:10, Πράξ. 4:27, Πράξ. 5:21, Πράξ. 5:31, Πράξ. 7:23, Πράξ. 7:37, Πράξ. 7:42, Πράξ. 9:15, Πράξ. 10:36, Πράξ. 13:17, Πράξ. 13:23, Πράξ. 13:24, Πράξ. 28:20, Ρωμ. 9:6, Ρωμ. 9:6, Ρωμ. 9:27, Ρωμ. 9:27, Ρωμ. 9:31, Ρωμ. 10:1, Ρωμ. 10:19, Ρωμ. 10:21, Ρωμ. 11:2, Ρωμ. 11:7, Ρωμ. 11:25, Ρωμ. 11:26, Α'Κορ. 10:18, Β'Κορ. 3:7, Β'Κορ. 3:13, Γαλ. 6:16, Εφεσ. 2:12, Φιλ. 3:5, Εβρ. 8:8, Εβρ. 8:10, Εβρ. 11:22, Αποκ. 2:14, Αποκ. 7:4, Αποκ. 21:12 
2475  Ισραηλιτης  ισραηλιται  Πράξ. 2:22, Πράξ. 3:12, Πράξ. 5:35, Πράξ. 13:16, Πράξ. 21:28, Ρωμ. 9:4, Β'Κορ. 11:22 
2475  Ισραηλιτης  ισραηλιτης  Ιωάνν. 1:47, Ρωμ. 11:1 
2476  ιστημι  ιστησιν  Ματ. 4:5 
2476  ιστημι  ιστωμεν  Ρωμ. 3:31 
2477  ιστορεω  ιστορησαι  Γαλ. 1:18 
2477  ιστορεω  ισχυρα  Α'Κορ. 1:27, Αποκ. 18:10 
2478  ισχυρος  ισχυραι  Β'Κορ. 10:10 
2478  ισχυρος  ισχυραν  Εβρ. 6:18 
2478  ισχυρος  ισχυρας  Εβρ. 5:7 
2478  ισχυρος  ισχυροι  Α'Κορ. 4:10, Εβρ. 11:34, Α'Ιωάνν. 2:14 
2478  ισχυρος  ισχυρον  Ματ. 12:29, Ματ. 14:30, Μάρ. 3:27, Αποκ. 5:2, Αποκ. 10:1 
2478  ισχυρος  ισχυρος  Λουκ. 11:21, Λουκ. 15:14, Αποκ. 18:8, Αποκ. 18:21 
2478  ισχυρος  ισχυροτεροι  Α'Κορ. 10:22 
2478  ισχυρος  ισχυροτερον  Α'Κορ. 1:25 
2478  ισχυρος  ισχυροτερος  Ματ. 3:11, Μάρ. 1:7, Λουκ. 3:16, Λουκ. 11:22 
2478  ισχυρος  ισχυρου  Ματ. 12:29, Μάρ. 3:27 
2478  ισχυρος  ισχυρων  Αποκ. 19:6, Αποκ. 19:18 
2479  ισχυς  ισχυος  Μάρ. 12:30, Μάρ. 12:33, Λουκ. 10:27, Εφεσ. 1:19, Εφεσ. 6:10, Β'Θεσσ. 1:9, Α'Πέτρ. 4:11 
2479  ισχυς  ισχυς  Αποκ. 7:12 
2480  ισχυω  ισχυειν  Ματ. 8:28 
2480  ισχυω  ισχυει  Ματ. 5:13, Γαλ. 5:6, Γαλ. 6:15, Εβρ. 9:17, Ιάκ. 5:16 
2480  ισχυω  ισχυεν  Μάρ. 5:4, Πράξ. 19:20 
2480  ισχυω  ισχυι  Β'Πέτρ. 2:11, Αποκ. 18:2 
2480  ισχυω  ισχυν  Αποκ. 5:12 
2480  ισχυω  ισχυοντες  Ματ. 9:12, Μάρ. 2:17 
2480  ισχυω  ισχυοντος  Λουκ. 14:29 
2480  ισχυω  ισχυον  Πράξ. 6:10, Πράξ. 25:7 
2480  ισχυω  ισχυσαμεν  Πράξ. 15:10, Πράξ. 27:16 
2480  ισχυω  ισχυσαν  Μάρ. 9:18, Λουκ. 14:6, Λουκ. 20:26, Ιωάνν. 21:6, Αποκ. 12:8 
2480  ισχυω  ισχυσας  Μάρ. 14:37 
2480  ισχυω  ισχυσατε  Ματ. 26:40 
2480  ισχυω  ισχυσεν  Λουκ. 6:48, Λουκ. 8:43, Λουκ. 14:30, Πράξ. 19:16 
2480  ισχυω  ισχυσουσιν  Λουκ. 13:24 
2480  ισχυω  ισχυω  Λουκ. 16:3, Φιλ. 4:13 
2481  ισως  ισως  Λουκ. 20:13 
2482  Ιταλια  ιταλιαν  Πράξ. 27:1, Πράξ. 27:6 
2482  Ιταλια  ιταλιας  Πράξ. 18:2, Εβρ. 13:24, Εβρ. 13:25 
2483  Ιταλικος  ιταλικης  Πράξ. 10:1 
2484  Ιτουραια  ιτουραιας  Λουκ. 3:1 
2485  ιχθυδιον  ιχθυδια  Ματ. 15:34, Μάρ. 8:7 
2486  ιχθυς  ιχθυας  Ματ. 14:17, Ματ. 14:19, Ματ. 15:36, Μάρ. 6:38, Μάρ. 6:41, Μάρ. 6:41, Λουκ. 9:16 
2486  ιχθυς  ιχθυες  Λουκ. 9:13 
2486  ιχθυς  ιχθυν  Ματ. 7:10, Ματ. 17:27, Λουκ. 11:11 
2486  ιχθυς  ιχθυος  Λουκ. 11:11, Λουκ. 24:42 
2486  ιχθυς  ιχθυων  Μάρ. 6:43, Λουκ. 5:6, Λουκ. 5:9, Ιωάνν. 21:6, Ιωάνν. 21:8, Ιωάνν. 21:11, Α'Κορ. 15:39 
2487  ιχνος  ιχνεσιν  Ρωμ. 4:12, Β'Κορ. 12:18, Α'Πέτρ. 2:21 
2488  Ιωαθαμ  ιωαθαμ  Ματ. 1:9, Ματ. 1:9 
2489  Ιωαννα  ιωαννα  Λουκ. 3:27, Λουκ. 8:3, Λουκ. 24:10 
2489  Ιωαννα  ιωαννη  Ματ. 11:4, Λουκ. 7:18, Λουκ. 7:22, Πράξ. 3:4, Αποκ. 1:1 
2491  Ιωαννης  ιωαννην  Ματ. 3:13, Ματ. 4:21, Ματ. 14:3, Ματ. 14:10, Ματ. 16:14, Ματ. 17:1, Ματ. 21:26, Μάρ. 1:14, Μάρ. 1:19, Μάρ. 3:17, Μάρ. 5:37, Μάρ. 6:16, Μάρ. 6:17, Μάρ. 6:20, Μάρ. 8:28, Μάρ. 9:2, Μάρ. 11:32, Μάρ. 14:33, Λουκ. 1:13, Λουκ. 3:2, Λουκ. 3:20, Λουκ. 5:10, Λουκ. 6:14, Λουκ. 8:51, Λουκ. 9:9, Λουκ. 9:19, Λουκ. 9:28, Λουκ. 20:6, Λουκ. 22:8, Ιωάνν. 3:26, Ιωάνν. 5:33, Πράξ. 3:3, Πράξ. 3:11, Πράξ. 4:6, Πράξ. 8:14, Πράξ. 12:25, Πράξ. 13:5, Πράξ. 15:37 
2491  Ιωαννης  ιωαννης  Ματ. 3:1, Ματ. 3:4, Ματ. 3:14, Ματ. 4:12, Ματ. 10:2, Ματ. 11:2, Ματ. 11:18, Ματ. 14:2, Ματ. 14:4, Ματ. 21:32, Μάρ. 1:4, Μάρ. 1:6, Μάρ. 6:14, Μάρ. 6:18, Μάρ. 9:38, Μάρ. 10:35, Μάρ. 13:3, Λουκ. 1:60, Λουκ. 1:63, Λουκ. 3:16, Λουκ. 7:19, Λουκ. 7:20, Λουκ. 7:33, Λουκ. 9:7, Λουκ. 9:49, Λουκ. 9:54, Λουκ. 11:1, Ιωάνν. 1:6, Ιωάνν. 1:15, Ιωάνν. 1:26, Ιωάνν. 1:28, Ιωάνν. 1:29, Ιωάνν. 1:32, Ιωάνν. 1:35, Ιωάνν. 3:23, Ιωάνν. 3:24, Ιωάνν. 3:27, Ιωάνν. 4:1, Ιωάνν. 10:40, Ιωάνν. 10:41, Ιωάνν. 10:41, Πράξ. 1:5, Πράξ. 1:13, Πράξ. 3:1, Πράξ. 4:19, Πράξ. 10:37, Πράξ. 11:16, Πράξ. 13:13, Πράξ. 13:25, Πράξ. 19:4, Γαλ. 2:9, Αποκ. 1:4, Αποκ. 1:9, Αποκ. 21:2, Αποκ. 22:8 
2491  Ιωαννης  ιωαννου  Ματ. 9:14, Ματ. 11:7, Ματ. 11:11, Ματ. 11:12, Ματ. 11:13, Ματ. 14:8, Ματ. 17:13, Ματ. 21:25, Μάρ. 1:9, Μάρ. 1:29, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:18, Μάρ. 6:24, Μάρ. 6:25, Μάρ. 10:41, Μάρ. 11:30, Λουκ. 3:15, Λουκ. 5:33, Λουκ. 7:24, Λουκ. 7:24, Λουκ. 7:28, Λουκ. 7:29, Λουκ. 16:16, Λουκ. 20:4, Ιωάνν. 1:19, Ιωάνν. 1:40, Ιωάνν. 3:25, Ιωάνν. 5:36, Πράξ. 1:22, Πράξ. 4:13, Πράξ. 12:2, Πράξ. 12:12, Πράξ. 13:24, Πράξ. 18:25, Πράξ. 19:3 
2492  Ιωβ  ιωβ  Ιάκ. 5:11 
2493  Ιωηλ  ιωηλ  Πράξ. 2:16 
2494  Ιωναν  ιωναν  Λουκ. 3:30 
2495  Ιωνας  ιωνας  Ματ. 12:40, Λουκ. 11:30 
2495  Ιωνας  ιωνα  Ματ. 12:39, Ματ. 12:41, Ματ. 12:41, Ματ. 16:4, Ματ. 16:17, Λουκ. 11:29, Λουκ. 11:32, Λουκ. 11:32, Ιωάνν. 1:42, Ιωάνν. 21:15, Ιωάνν. 21:16, Ιωάνν. 21:17 
2496  Ιωραμ  ιωραμ  Ματ. 1:8, Ματ. 1:8 
2497  Ιωρειμ  ιωρειμ  Λουκ. 3:29 
2498  Ιωσαφατ  ιωσαφατ  Ματ. 1:8, Ματ. 1:8 
2499  Ιωση  ιωση  Ματ. 27:56, Μάρ. 6:3, Μάρ. 15:40, Μάρ. 15:47, Λουκ. 3:29 
2500  Ιωσης  ιωσης  Ματ. 13:55, Πράξ. 4:36 
2501  Ιωσηφ  ιωσηφ  Ματ. 1:16, Ματ. 1:18, Ματ. 1:19, Ματ. 1:20, Ματ. 1:24, Ματ. 2:13, Ματ. 2:19, Ματ. 27:57, Ματ. 27:59, Μάρ. 15:43, Μάρ. 15:45, Λουκ. 1:27, Λουκ. 2:4, Λουκ. 2:16, Λουκ. 2:33, Λουκ. 2:43, Λουκ. 3:23, Λουκ. 3:24, Λουκ. 3:26, Λουκ. 3:30, Λουκ. 4:22, Λουκ. 23:50, Ιωάνν. 1:45, Ιωάνν. 4:5, Ιωάνν. 6:42, Ιωάνν. 19:38, Πράξ. 1:23, Πράξ. 7:9, Πράξ. 7:13, Πράξ. 7:13, Πράξ. 7:14, Πράξ. 7:18, Εβρ. 11:21, Εβρ. 11:22, Αποκ. 7:8 
2502  Ιωσιας  ιωσιαν  Ματ. 1:10 
2502  Ιωσιας  ιωσιας  Ματ. 1:11 
2503  ιωτα  ιωτα  Ματ. 5:18 
3363  ινα0μη  ινα0δε0μη  Ματ. 17:27, Πράξ. 24:4 
3363  ινα0μη  ινα0μη  Ματ. 7:1, Ματ. 12:16, Ματ. 24:20, Ματ. 26:5, Ματ. 26:41, Μάρ. 3:9, Μάρ. 3:12, Μάρ. 5:10, Μάρ. 13:18, Μάρ. 14:38, Λουκ. 8:12, Λουκ. 8:31, Λουκ. 9:45, Λουκ. 16:28, Λουκ. 18:5, Λουκ. 22:32, Λουκ. 22:46, Ιωάνν. 3:20, Ιωάνν. 4:15, Ιωάνν. 5:14, Ιωάνν. 6:12, Ιωάνν. 7:23, Ιωάνν. 12:35, Ιωάνν. 12:40, Ιωάνν. 12:42, Ιωάνν. 16:1, Ιωάνν. 18:28, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 19:31, Πράξ. 2:25, Πράξ. 4:17, Πράξ. 5:26, Ρωμ. 11:25, Ρωμ. 15:20, Α'Κορ. 1:15, Α'Κορ. 1:17, Α'Κορ. 4:6, Α'Κορ. 7:5, Α'Κορ. 8:13, Α'Κορ. 9:12, Α'Κορ. 11:32, Α'Κορ. 11:34, Α'Κορ. 12:25, Α'Κορ. 16:2, Β'Κορ. 1:9, Β'Κορ. 2:3, Β'Κορ. 2:5, Β'Κορ. 2:11, Β'Κορ. 6:3, Β'Κορ. 9:3, Β'Κορ. 9:4, Β'Κορ. 10:9, Β'Κορ. 12:7, Β'Κορ. 12:7, Γαλ. 5:17, Γαλ. 6:12, Εφεσ. 2:9, Φιλ. 2:27, Κολ. 2:4, Κολ. 3:21, Α'Θεσσ. 4:13, Α'Τιμ. 3:6, Α'Τιμ. 3:7, Α'Τιμ. 6:1, Τίτ. 2:5, Τίτ. 3:14, Φιλήμ. 1:14, Φιλήμ. 1:19, Εβρ. 3:13, Εβρ. 4:11, Εβρ. 6:12, Εβρ. 11:28, Εβρ. 11:40, Εβρ. 12:3, Εβρ. 12:13, Ιάκ. 5:9, Ιάκ. 5:12, Β'Πέτρ. 3:17, Α'Ιωάνν. 2:1, Β'Ιωάνν. 1:8, Αποκ. 7:1, Αποκ. 9:4, Αποκ. 9:5, Αποκ. 9:20, Αποκ. 11:6, Αποκ. 13:17, Αποκ. 16:15, Αποκ. 18:4, Αποκ. 18:4, Αποκ. 20:3 
First Previous 1 2 3 of 3  Next Last