Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2421  Ιεσσαι  ιεσσαι  Ματ. 1:5, Ματ. 1:6, Λουκ. 3:32, Πράξ. 13:22, Ρωμ. 15:12 
2422  Ιεφθαε  ιεφθαε  Εβρ. 11:32 
2423  Ιεχονιας  ιεχονιαν  Ματ. 1:11 
2423  Ιεχονιας  ιεχονιας  Ματ. 1:12 
2424  Ιησους  ιησουν  Ματ. 1:21, Ματ. 1:25, Ματ. 14:29, Ματ. 17:8, Ματ. 26:4, Ματ. 26:50, Ματ. 26:57, Ματ. 27:17, Ματ. 27:20, Ματ. 27:22, Ματ. 27:26, Ματ. 27:27, Ματ. 27:54, Ματ. 28:5, Μάρ. 5:6, Μάρ. 5:15, Μάρ. 6:30, Μάρ. 9:8, Μάρ. 10:50, Μάρ. 11:7, Μάρ. 14:53, Μάρ. 14:60, Μάρ. 15:1, Μάρ. 15:15, Μάρ. 16:6, Λουκ. 1:31, Λουκ. 2:27, Λουκ. 5:12, Λουκ. 7:4, Λουκ. 7:19, Λουκ. 8:28, Λουκ. 8:35, Λουκ. 8:40, Λουκ. 9:33, Λουκ. 10:29, Λουκ. 19:3, Λουκ. 19:35, Λουκ. 19:35, Λουκ. 22:63, Λουκ. 23:8, Λουκ. 23:20, Λουκ. 23:25, Ιωάνν. 1:29, Ιωάνν. 1:42, Ιωάνν. 1:45, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 5:16, Ιωάνν. 6:19, Ιωάνν. 6:24, Ιωάνν. 11:21, Ιωάνν. 11:56, Ιωάνν. 12:9, Ιωάνν. 12:11, Ιωάνν. 12:21, Ιωάνν. 17:3, Ιωάνν. 18:5, Ιωάνν. 18:7, Ιωάνν. 18:12, Ιωάνν. 18:19, Ιωάνν. 18:28, Ιωάνν. 18:33, Ιωάνν. 19:1, Ιωάνν. 19:13, Ιωάνν. 19:16, Ιωάνν. 19:18, Ιωάνν. 19:23, Ιωάνν. 19:33, Ιωάνν. 19:39, Ιωάνν. 19:42, Ιωάνν. 20:14, Πράξ. 1:16, Πράξ. 2:22, Πράξ. 2:32, Πράξ. 2:36, Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:20, Πράξ. 3:26, Πράξ. 4:27, Πράξ. 5:30, Πράξ. 5:42, Πράξ. 7:55, Πράξ. 8:35, Πράξ. 8:37, Πράξ. 10:38, Πράξ. 11:17, Πράξ. 11:20, Πράξ. 13:23, Πράξ. 13:33, Πράξ. 16:31, Πράξ. 17:7, Πράξ. 17:18, Πράξ. 18:5, Πράξ. 18:28, Πράξ. 19:4, Πράξ. 19:13, Πράξ. 19:15, Πράξ. 20:21, Ρωμ. 4:24, Ρωμ. 6:3, Ρωμ. 8:11, Ρωμ. 10:9, Ρωμ. 13:14, Ρωμ. 15:5, Ρωμ. 15:8, Α'Κορ. 2:2, Α'Κορ. 9:1, Α'Κορ. 12:3, Α'Κορ. 12:3, Α'Κορ. 16:22, Β'Κορ. 4:5, Β'Κορ. 4:5, Β'Κορ. 4:11, Β'Κορ. 4:14, Β'Κορ. 11:4, Γαλ. 2:16, Γαλ. 4:14, Εφεσ. 6:24, Φιλ. 3:20, Κολ. 2:6, Α'Θεσσ. 1:10, Α'Θεσσ. 2:15, Β'Τιμ. 2:8, Φιλήμ. 1:5, Φιλήμ. 1:6, Εβρ. 2:9, Εβρ. 3:1, Εβρ. 4:14, Εβρ. 12:2, Εβρ. 13:20, Α'Ιωάνν. 2:1, Α'Ιωάνν. 4:2, Α'Ιωάνν. 4:3, Β'Ιωάνν. 1:7, Ιουδ. 1:4 
2424  Ιησους  ιησους  Ματ. 1:16, Ματ. 3:13, Ματ. 3:15, Ματ. 3:16, Ματ. 4:1, Ματ. 4:7, Ματ. 4:10, Ματ. 4:12, Ματ. 4:17, Ματ. 4:18, Ματ. 4:23, Ματ. 7:28, Ματ. 8:3, Ματ. 8:4, Ματ. 8:7, Ματ. 8:10, Ματ. 8:13, Ματ. 8:14, Ματ. 8:18, Ματ. 8:20, Ματ. 8:22, Ματ. 9:2, Ματ. 9:4, Ματ. 9:9, Ματ. 9:12, Ματ. 9:15, Ματ. 9:19, Ματ. 9:22, Ματ. 9:23, Ματ. 9:28, Ματ. 9:30, Ματ. 9:35, Ματ. 10:5, Ματ. 11:1, Ματ. 11:4, Ματ. 11:7, Ματ. 11:25, Ματ. 12:1, Ματ. 12:15, Ματ. 12:25, Ματ. 13:1, Ματ. 13:34, Ματ. 13:36, Ματ. 13:51, Ματ. 13:53, Ματ. 13:57, Ματ. 14:13, Ματ. 14:14, Ματ. 14:16, Ματ. 14:22, Ματ. 14:25, Ματ. 14:27, Ματ. 14:31, Ματ. 15:16, Ματ. 15:21, Ματ. 15:28, Ματ. 15:29, Ματ. 15:32, Ματ. 15:34, Ματ. 16:6, Ματ. 16:8, Ματ. 16:13, Ματ. 16:17, Ματ. 16:20, Ματ. 16:21, Ματ. 16:24, Ματ. 17:1, Ματ. 17:7, Ματ. 17:9, Ματ. 17:11, Ματ. 17:17, Ματ. 17:18, Ματ. 17:20, Ματ. 17:22, Ματ. 17:25, Ματ. 17:26, Ματ. 18:2, Ματ. 18:22, Ματ. 19:1, Ματ. 19:14, Ματ. 19:18, Ματ. 19:21, Ματ. 19:23, Ματ. 19:26, Ματ. 19:28, Ματ. 20:17, Ματ. 20:22, Ματ. 20:25, Ματ. 20:30, Ματ. 20:32, Ματ. 20:34, Ματ. 21:1, Ματ. 21:6, Ματ. 21:11, Ματ. 21:12, Ματ. 21:16, Ματ. 21:21, Ματ. 21:24, Ματ. 21:31, Ματ. 21:42, Ματ. 22:1, Ματ. 22:18, Ματ. 22:29, Ματ. 22:37, Ματ. 22:41, Ματ. 23:1, Ματ. 24:1, Ματ. 24:2, Ματ. 24:4, Ματ. 26:1, Ματ. 26:10, Ματ. 26:19, Ματ. 26:26, Ματ. 26:31, Ματ. 26:34, Ματ. 26:36, Ματ. 26:50, Ματ. 26:52, Ματ. 26:55, Ματ. 26:63, Ματ. 26:64, Ματ. 27:11, Ματ. 27:11, Ματ. 27:37, Ματ. 27:46, Ματ. 27:50, Ματ. 28:9, Ματ. 28:10, Ματ. 28:16, Ματ. 28:18, Μάρ. 1:9, Μάρ. 1:14, Μάρ. 1:17, Μάρ. 1:25, Μάρ. 1:41, Μάρ. 2:5, Μάρ. 2:8, Μάρ. 2:17, Μάρ. 2:19, Μάρ. 3:7, Μάρ. 5:13, Μάρ. 5:19, Μάρ. 5:20, Μάρ. 5:30, Μάρ. 5:36, Μάρ. 6:4, Μάρ. 6:34, Μάρ. 7:27, Μάρ. 8:1, Μάρ. 8:17, Μάρ. 8:27, Μάρ. 9:2, Μάρ. 9:23, Μάρ. 9:25, Μάρ. 9:27, Μάρ. 9:39, Μάρ. 10:5, Μάρ. 10:14, Μάρ. 10:18, Μάρ. 10:21, Μάρ. 10:23, Μάρ. 10:24, Μάρ. 10:27, Μάρ. 10:29, Μάρ. 10:32, Μάρ. 10:38, Μάρ. 10:39, Μάρ. 10:42, Μάρ. 10:47, Μάρ. 10:49, Μάρ. 10:51, Μάρ. 10:52, Μάρ. 11:6, Μάρ. 11:11, Μάρ. 11:14, Μάρ. 11:15, Μάρ. 11:22, Μάρ. 11:29, Μάρ. 11:33, Μάρ. 12:17, Μάρ. 12:24, Μάρ. 12:29, Μάρ. 12:34, Μάρ. 12:35, Μάρ. 12:41, Μάρ. 13:2, Μάρ. 13:5, Μάρ. 14:6, Μάρ. 14:18, Μάρ. 14:22, Μάρ. 14:27, Μάρ. 14:30, Μάρ. 14:48, Μάρ. 14:62, Μάρ. 14:72, Μάρ. 15:5, Μάρ. 15:34, Μάρ. 15:37, Λουκ. 2:21, Λουκ. 2:43, Λουκ. 2:52, Λουκ. 3:23, Λουκ. 4:1, Λουκ. 4:4, Λουκ. 4:8, Λουκ. 4:12, Λουκ. 4:14, Λουκ. 4:35, Λουκ. 5:10, Λουκ. 5:22, Λουκ. 5:31, Λουκ. 6:3, Λουκ. 6:9, Λουκ. 7:6, Λουκ. 7:9, Λουκ. 7:22, Λουκ. 7:40, Λουκ. 8:30, Λουκ. 8:38, Λουκ. 8:39, Λουκ. 8:45, Λουκ. 8:46, Λουκ. 8:50, Λουκ. 9:36, Λουκ. 9:41, Λουκ. 9:42, Λουκ. 9:43, Λουκ. 9:47, Λουκ. 9:50, Λουκ. 9:58, Λουκ. 9:60, Λουκ. 9:62, Λουκ. 10:21, Λουκ. 10:30, Λουκ. 10:37, Λουκ. 10:41, Λουκ. 13:2, Λουκ. 13:12, Λουκ. 13:14, Λουκ. 14:3, Λουκ. 17:17, Λουκ. 18:16, Λουκ. 18:19, Λουκ. 18:22, Λουκ. 18:24, Λουκ. 18:37, Λουκ. 18:40, Λουκ. 18:42, Λουκ. 19:5, Λουκ. 19:9, Λουκ. 20:8, Λουκ. 20:34, Λουκ. 22:48, Λουκ. 22:51, Λουκ. 22:52, Λουκ. 23:28, Λουκ. 23:34, Λουκ. 23:43, Λουκ. 23:46, Λουκ. 24:15, Λουκ. 24:36, Ιωάνν. 1:38, Ιωάνν. 1:42, Ιωάνν. 1:43, Ιωάνν. 1:47, Ιωάνν. 1:48, Ιωάνν. 1:50, Ιωάνν. 2:2, Ιωάνν. 2:4, Ιωάνν. 2:7, Ιωάνν. 2:11, Ιωάνν. 2:13, Ιωάνν. 2:19, Ιωάνν. 2:22, Ιωάνν. 2:24, Ιωάνν. 3:3, Ιωάνν. 3:5, Ιωάνν. 3:10, Ιωάνν. 3:22, Ιωάνν. 4:1, Ιωάνν. 4:2, Ιωάνν. 4:6, Ιωάνν. 4:7, Ιωάνν. 4:10, Ιωάνν. 4:13, Ιωάνν. 4:16, Ιωάνν. 4:17, Ιωάνν. 4:21, Ιωάνν. 4:26, Ιωάνν. 4:34, Ιωάνν. 4:44, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 4:47, Ιωάνν. 4:48, Ιωάνν. 4:50, Ιωάνν. 4:50, Ιωάνν. 4:53, Ιωάνν. 4:54, Ιωάνν. 5:1, Ιωάνν. 5:6, Ιωάνν. 5:8, Ιωάνν. 5:13, Ιωάνν. 5:14, Ιωάνν. 5:15, Ιωάνν. 5:17, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 6:1, Ιωάνν. 6:3, Ιωάνν. 6:5, Ιωάνν. 6:10, Ιωάνν. 6:11, Ιωάνν. 6:14, Ιωάνν. 6:15, Ιωάνν. 6:17, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:24, Ιωάνν. 6:26, Ιωάνν. 6:29, Ιωάνν. 6:32, Ιωάνν. 6:35, Ιωάνν. 6:42, Ιωάνν. 6:43, Ιωάνν. 6:53, Ιωάνν. 6:61, Ιωάνν. 6:64, Ιωάνν. 6:67, Ιωάνν. 6:70, Ιωάνν. 7:1, Ιωάνν. 7:6, Ιωάνν. 7:14, Ιωάνν. 7:16, Ιωάνν. 7:21, Ιωάνν. 7:28, Ιωάνν. 7:33, Ιωάνν. 7:37, Ιωάνν. 7:39, Ιωάνν. 8:1, Ιωάνν. 8:6, Ιωάνν. 8:9, Ιωάνν. 8:10, Ιωάνν. 8:11, Ιωάνν. 8:12, Ιωάνν. 8:14, Ιωάνν. 8:19, Ιωάνν. 8:20, Ιωάνν. 8:21, Ιωάνν. 8:25, Ιωάνν. 8:28, Ιωάνν. 8:31, Ιωάνν. 8:34, Ιωάνν. 8:39, Ιωάνν. 8:42, Ιωάνν. 8:49, Ιωάνν. 8:54, Ιωάνν. 8:58, Ιωάνν. 8:59, Ιωάνν. 9:3, Ιωάνν. 9:11, Ιωάνν. 9:14, Ιωάνν. 9:35, Ιωάνν. 9:37, Ιωάνν. 9:39, Ιωάνν. 9:41, Ιωάνν. 10:6, Ιωάνν. 10:7, Ιωάνν. 10:23, Ιωάνν. 10:25, Ιωάνν. 10:32, Ιωάνν. 10:34, Ιωάνν. 11:4, Ιωάνν. 11:5, Ιωάνν. 11:9, Ιωάνν. 11:13, Ιωάνν. 11:14, Ιωάνν. 11:17, Ιωάνν. 11:20, Ιωάνν. 11:23, Ιωάνν. 11:25, Ιωάνν. 11:30, Ιωάνν. 11:32, Ιωάνν. 11:33, Ιωάνν. 11:35, Ιωάνν. 11:38, Ιωάνν. 11:39, Ιωάνν. 11:40, Ιωάνν. 11:41, Ιωάνν. 11:44, Ιωάνν. 11:45, Ιωάνν. 11:46, Ιωάνν. 11:51, Ιωάνν. 11:54, Ιωάνν. 12:1, Ιωάνν. 12:7, Ιωάνν. 12:12, Ιωάνν. 12:14, Ιωάνν. 12:16, Ιωάνν. 12:23, Ιωάνν. 12:30, Ιωάνν. 12:35, Ιωάνν. 12:36, Ιωάνν. 12:44, Ιωάνν. 13:1, Ιωάνν. 13:3, Ιωάνν. 13:7, Ιωάνν. 13:8, Ιωάνν. 13:10, Ιωάνν. 13:21, Ιωάνν. 13:23, Ιωάνν. 13:26, Ιωάνν. 13:27, Ιωάνν. 13:29, Ιωάνν. 13:31, Ιωάνν. 13:36, Ιωάνν. 13:38, Ιωάνν. 14:6, Ιωάνν. 14:9, Ιωάνν. 14:23, Ιωάνν. 16:19, Ιωάνν. 16:31, Ιωάνν. 17:1, Ιωάνν. 18:1, Ιωάνν. 18:2, Ιωάνν. 18:4, Ιωάνν. 18:5, Ιωάνν. 18:8, Ιωάνν. 18:11, Ιωάνν. 18:20, Ιωάνν. 18:23, Ιωάνν. 18:34, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 18:37, Ιωάνν. 19:5, Ιωάνν. 19:9, Ιωάνν. 19:11, Ιωάνν. 19:19, Ιωάνν. 19:20, Ιωάνν. 19:26, Ιωάνν. 19:28, Ιωάνν. 19:30, Ιωάνν. 20:2, Ιωάνν. 20:14, Ιωάνν. 20:15, Ιωάνν. 20:16, Ιωάνν. 20:17, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:21, Ιωάνν. 20:24, Ιωάνν. 20:26, Ιωάνν. 20:29, Ιωάνν. 20:30, Ιωάνν. 20:31, Ιωάνν. 21:1, Ιωάνν. 21:4, Ιωάνν. 21:4, Ιωάνν. 21:5, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:10, Ιωάνν. 21:12, Ιωάνν. 21:13, Ιωάνν. 21:14, Ιωάνν. 21:15, Ιωάνν. 21:17, Ιωάνν. 21:20, Ιωάνν. 21:22, Ιωάνν. 21:23, Ιωάνν. 21:25, Πράξ. 1:1, Πράξ. 1:11, Πράξ. 1:21, Πράξ. 6:14, Πράξ. 9:5, Πράξ. 9:17, Πράξ. 9:34, Πράξ. 17:3, Πράξ. 22:8, Πράξ. 26:15, Α'Κορ. 3:11, Α'Κορ. 8:6, Α'Κορ. 11:23, Β'Κορ. 1:19, Β'Κορ. 13:5, Γαλ. 3:1, Φιλ. 2:11, Κολ. 4:11, Α'Θεσσ. 3:11, Α'Θεσσ. 4:14, Β'Θεσσ. 2:16, Α'Τιμ. 1:15, Α'Τιμ. 1:16, Α'Τιμ. 2:5, Β'Τιμ. 4:22, Εβρ. 4:8, Εβρ. 6:20, Εβρ. 7:22, Εβρ. 13:8, Εβρ. 13:12, Β'Πέτρ. 1:14, Α'Ιωάνν. 2:22, Α'Ιωάνν. 4:15, Α'Ιωάνν. 5:1, Α'Ιωάνν. 5:5, Α'Ιωάνν. 5:6, Αποκ. 22:16 
2424  Ιησους  ιησου  Ματ. 1:1, Ματ. 1:18, Ματ. 2:1, Ματ. 8:5, Ματ. 8:29, Ματ. 8:34, Ματ. 9:10, Ματ. 9:27, Ματ. 14:1, Ματ. 14:12, Ματ. 15:1, Ματ. 15:30, Ματ. 17:4, Ματ. 17:19, Ματ. 18:1, Ματ. 21:27, Ματ. 26:6, Ματ. 26:17, Ματ. 26:49, Ματ. 26:51, Ματ. 26:59, Ματ. 26:69, Ματ. 26:71, Ματ. 26:75, Ματ. 27:1, Ματ. 27:55, Ματ. 27:57, Ματ. 27:58, Μάρ. 1:1, Μάρ. 1:24, Μάρ. 2:15, Μάρ. 5:7, Μάρ. 5:21, Μάρ. 5:27, Μάρ. 9:4, Μάρ. 9:5, Μάρ. 10:47, Μάρ. 10:52, Μάρ. 11:33, Μάρ. 14:55, Μάρ. 14:67, Μάρ. 15:43, Λουκ. 3:21, Λουκ. 4:34, Λουκ. 5:8, Λουκ. 5:19, Λουκ. 6:11, Λουκ. 7:3, Λουκ. 8:28, Λουκ. 8:35, Λουκ. 8:41, Λουκ. 10:39, Λουκ. 17:13, Λουκ. 18:38, Λουκ. 22:47, Λουκ. 23:26, Λουκ. 23:42, Λουκ. 23:52, Λουκ. 24:3, Λουκ. 24:19, Ιωάνν. 1:17, Ιωάνν. 1:36, Ιωάνν. 1:37, Ιωάνν. 2:1, Ιωάνν. 2:3, Ιωάνν. 12:3, Ιωάνν. 12:22, Ιωάνν. 13:23, Ιωάνν. 13:25, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:22, Ιωάνν. 18:32, Ιωάνν. 19:9, Ιωάνν. 19:25, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:40, Ιωάνν. 20:12, Ιωάνν. 21:21, Πράξ. 1:14, Πράξ. 2:38, Πράξ. 3:6, Πράξ. 4:2, Πράξ. 4:10, Πράξ. 4:13, Πράξ. 4:18, Πράξ. 4:30, Πράξ. 4:33, Πράξ. 5:40, Πράξ. 7:45, Πράξ. 7:59, Πράξ. 8:12, Πράξ. 8:16, Πράξ. 9:27, Πράξ. 9:28, Πράξ. 10:36, Πράξ. 15:11, Πράξ. 15:26, Πράξ. 16:18, Πράξ. 19:5, Πράξ. 19:10, Πράξ. 19:13, Πράξ. 19:17, Πράξ. 20:24, Πράξ. 20:35, Πράξ. 21:13, Πράξ. 25:19, Πράξ. 26:9, Πράξ. 28:23, Πράξ. 28:31, Ρωμ. 1:1, Ρωμ. 1:4, Ρωμ. 1:6, Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 1:8, Ρωμ. 2:16, Ρωμ. 3:22, Ρωμ. 3:24, Ρωμ. 3:26, Ρωμ. 5:1, Ρωμ. 5:11, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 5:21, Ρωμ. 6:11, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 7:25, Ρωμ. 8:1, Ρωμ. 8:2, Ρωμ. 8:39, Ρωμ. 14:14, Ρωμ. 15:6, Ρωμ. 15:16, Ρωμ. 15:17, Ρωμ. 15:30, Ρωμ. 16:3, Ρωμ. 16:18, Ρωμ. 16:20, Ρωμ. 16:24, Ρωμ. 16:25, Ρωμ. 16:27, Α'Κορ. 1:1, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:3, Α'Κορ. 1:4, Α'Κορ. 1:7, Α'Κορ. 1:8, Α'Κορ. 1:9, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 1:30, Α'Κορ. 4:15, Α'Κορ. 5:4, Α'Κορ. 5:4, Α'Κορ. 5:5, Α'Κορ. 6:11, Α'Κορ. 15:31, Α'Κορ. 15:57, Α'Κορ. 16:23, Α'Κορ. 16:24, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 1:2, Β'Κορ. 1:3, Β'Κορ. 1:14, Β'Κορ. 4:6, Β'Κορ. 4:10, Β'Κορ. 4:10, Β'Κορ. 4:11, Β'Κορ. 4:14, Β'Κορ. 5:18, Β'Κορ. 8:9, Β'Κορ. 11:31, Β'Κορ. 13:14, Γαλ. 1:1, Γαλ. 1:3, Γαλ. 1:12, Γαλ. 2:4, Γαλ. 2:16, Γαλ. 3:14, Γαλ. 3:22, Γαλ. 3:26, Γαλ. 3:28, Γαλ. 5:6, Γαλ. 6:14, Γαλ. 6:15, Γαλ. 6:17, Γαλ. 6:18, Εφεσ. 1:1, Εφεσ. 1:1, Εφεσ. 1:2, Εφεσ. 1:3, Εφεσ. 1:5, Εφεσ. 1:15, Εφεσ. 1:17, Εφεσ. 2:6, Εφεσ. 2:7, Εφεσ. 2:10, Εφεσ. 2:13, Εφεσ. 2:20, Εφεσ. 3:1, Εφεσ. 3:9, Εφεσ. 3:11, Εφεσ. 3:14, Εφεσ. 3:21, Εφεσ. 4:21, Εφεσ. 5:20, Εφεσ. 6:23, Φιλ. 1:1, Φιλ. 1:1, Φιλ. 1:2, Φιλ. 1:6, Φιλ. 1:8, Φιλ. 1:11, Φιλ. 1:19, Φιλ. 1:26, Φιλ. 2:5, Φιλ. 2:10, Φιλ. 2:19, Φιλ. 2:21, Φιλ. 3:3, Φιλ. 3:8, Φιλ. 3:12, Φιλ. 3:14, Φιλ. 4:7, Φιλ. 4:19, Φιλ. 4:21, Φιλ. 4:23, Κολ. 1:1, Κολ. 1:2, Κολ. 1:3, Κολ. 1:4, Κολ. 1:28, Κολ. 3:17, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 2:14, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 3:13, Α'Θεσσ. 4:1, Α'Θεσσ. 4:2, Α'Θεσσ. 4:14, Α'Θεσσ. 5:9, Α'Θεσσ. 5:18, Α'Θεσσ. 5:23, Α'Θεσσ. 5:28, Β'Θεσσ. 1:1, Β'Θεσσ. 1:2, Β'Θεσσ. 1:7, Β'Θεσσ. 1:8, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 2:1, Β'Θεσσ. 2:14, Β'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:12, Β'Θεσσ. 3:18, Α'Τιμ. 1:1, Α'Τιμ. 1:1, Α'Τιμ. 1:2, Α'Τιμ. 1:12, Α'Τιμ. 1:14, Α'Τιμ. 3:13, Α'Τιμ. 4:6, Α'Τιμ. 5:21, Α'Τιμ. 6:3, Α'Τιμ. 6:13, Α'Τιμ. 6:14, Β'Τιμ. 1:1, Β'Τιμ. 1:1, Β'Τιμ. 1:2, Β'Τιμ. 1:9, Β'Τιμ. 1:10, Β'Τιμ. 1:13, Β'Τιμ. 2:1, Β'Τιμ. 2:3, Β'Τιμ. 2:10, Β'Τιμ. 3:12, Β'Τιμ. 3:15, Β'Τιμ. 4:1, Τίτ. 1:1, Τίτ. 1:4, Τίτ. 2:13, Τίτ. 3:6, Φιλήμ. 1:1, Φιλήμ. 1:3, Φιλήμ. 1:9, Φιλήμ. 1:23, Φιλήμ. 1:25, Εβρ. 10:10, Εβρ. 10:19, Εβρ. 12:24, Εβρ. 13:21, Ιάκ. 1:1, Ιάκ. 2:1, Α'Πέτρ. 1:1, Α'Πέτρ. 1:2, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 1:7, Α'Πέτρ. 1:13, Α'Πέτρ. 2:5, Α'Πέτρ. 3:21, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 5:10, Α'Πέτρ. 5:14, Β'Πέτρ. 1:1, Β'Πέτρ. 1:1, Β'Πέτρ. 1:2, Β'Πέτρ. 1:8, Β'Πέτρ. 1:11, Β'Πέτρ. 1:16, Β'Πέτρ. 2:20, Β'Πέτρ. 3:18, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 1:7, Α'Ιωάνν. 3:23, Α'Ιωάνν. 5:20, Β'Ιωάνν. 1:3, Ιουδ. 1:1, Ιουδ. 1:1, Ιουδ. 1:17, Ιουδ. 1:21, Αποκ. 1:1, Αποκ. 1:2, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:9, Αποκ. 1:9, Αποκ. 12:17, Αποκ. 14:12, Αποκ. 17:6, Αποκ. 19:10, Αποκ. 19:10, Αποκ. 20:4, Αποκ. 22:20 
2425  ικανος  ικαναις  Πράξ. 27:7 
2425  ικανος  ικαναι  Πράξ. 9:23, Πράξ. 20:8 
2425  ικανος  ικανας  Πράξ. 9:43, Πράξ. 18:18 
2425  ικανος  ικανα  Ματ. 28:12 
2425  ικανος  ικανοις  Λουκ. 23:9 
2425  ικανος  ικανος  Ματ. 3:11, Ματ. 8:8, Μάρ. 1:7, Λουκ. 3:16, Λουκ. 7:6, Λουκ. 7:12, Πράξ. 11:24, Πράξ. 20:37, Α'Κορ. 15:9, Β'Κορ. 2:16 
2425  ικανος  ικανους  Λουκ. 20:9, Πράξ. 14:21 
2425  ικανος  ικανων  Λουκ. 8:27, Λουκ. 8:32 
2425  ικανος  ικανω  Πράξ. 8:11 
2426  ικανοτης  ικανοτης  Β'Κορ. 3:5 
2427  ικανοω  ικανοι  Λουκ. 7:11, Πράξ. 12:12, Πράξ. 19:19, Α'Κορ. 11:30, Β'Κορ. 3:5, Β'Τιμ. 2:2 
2427  ικανοω  ικανον  Μάρ. 15:15, Λουκ. 22:38, Πράξ. 5:37, Πράξ. 11:26, Πράξ. 14:3, Πράξ. 17:9, Πράξ. 19:26, Πράξ. 20:11, Πράξ. 22:6, Β'Κορ. 2:6 
2427  ικανοω  ικανου  Μάρ. 10:46, Λουκ. 23:8, Πράξ. 27:9 
2427  ικανοω  ικανωσαντι  Κολ. 1:12 
2427  ικανοω  ικανωσεν  Β'Κορ. 3:6 
2428  ικετηρια  ικετηριας  Εβρ. 5:7 
2429  ικμας  ικμαδα  Λουκ. 8:6 
2430  Ικονιον  ικονιον  Πράξ. 13:51, Πράξ. 14:21 
2430  Ικονιον  ικονιου  Πράξ. 14:19 
2430  Ικονιον  ικονιω  Πράξ. 14:1, Πράξ. 16:2, Β'Τιμ. 3:11 
2431  ιλαρος  ιλαρον  Β'Κορ. 9:7 
2432  ιλαροτης  ιλαροτητι  Ρωμ. 12:8 
2433  ιλασκομαι  ιλασθητι  Λουκ. 18:13 
2433  ιλασκομαι  ιλασκεσθαι  Εβρ. 2:17 
2434  ιλασμος  ιλασμον  Α'Ιωάνν. 4:10 
2434  ιλασμος  ιλασμος  Α'Ιωάνν. 2:2 
2435  ιλαστηριον  ιλαστηριον  Ρωμ. 3:25, Εβρ. 9:5 
2436  ηιλεως  ιλεως  Ματ. 16:22, Εβρ. 8:12 
2437  Ιλλυρικον  ιλλυρικου  Ρωμ. 15:19 
2438  ιμας  ιμαντα  Μάρ. 1:7, Λουκ. 3:16, Ιωάνν. 1:27 
2438  ιμας  ιμασιν  Πράξ. 22:25 
2439  ιματιζω  ιματισμενον  Μάρ. 5:15, Λουκ. 8:35 
2440  ιματιον  ιματια  Ματ. 17:2, Ματ. 21:7, Ματ. 21:8, Ματ. 24:18, Ματ. 26:65, Ματ. 27:31, Ματ. 27:35, Ματ. 27:35, Μάρ. 9:3, Μάρ. 11:7, Μάρ. 11:8, Μάρ. 15:20, Μάρ. 15:24, Λουκ. 19:35, Λουκ. 19:36, Λουκ. 23:34, Ιωάνν. 13:4, Ιωάνν. 13:12, Ιωάνν. 19:23, Ιωάνν. 19:24, Πράξ. 7:58, Πράξ. 9:39, Πράξ. 14:14, Πράξ. 16:22, Πράξ. 18:6, Πράξ. 22:20, Πράξ. 22:23, Ιάκ. 5:2, Αποκ. 3:4, Αποκ. 3:18, Αποκ. 16:15 
2440  ιματιον  ιματιοις  Ματ. 11:8, Λουκ. 7:25, Αποκ. 3:5, Αποκ. 4:4 
2440  ιματιον  ιματιον  Ματ. 5:40, Μάρ. 10:50, Μάρ. 13:16, Λουκ. 5:36, Λουκ. 6:29, Λουκ. 8:27, Λουκ. 22:36, Ιωάνν. 19:2, Ιωάνν. 19:5, Πράξ. 12:8, Εβρ. 1:11, Αποκ. 19:13, Αποκ. 19:16 
2440  ιματιον  ιματιου  Ματ. 9:16, Ματ. 9:20, Ματ. 9:21, Ματ. 14:36, Μάρ. 5:27, Μάρ. 6:56, Λουκ. 5:36, Λουκ. 8:44 
2440  ιματιον  ιματιων  Ματ. 23:5, Μάρ. 5:28, Μάρ. 5:30, Α'Πέτρ. 3:3 
2440  ιματιον  ιματιω  Ματ. 9:16, Μάρ. 2:21 
2441  ιματισμος  ιματισμον  Ματ. 27:35, Ιωάνν. 19:24 
2441  ιματισμος  ιματισμος  Λουκ. 9:29 
2441  ιματισμος  ιματισμου  Πράξ. 20:33 
2441  ιματισμος  ιματισμω  Λουκ. 7:25, Α'Τιμ. 2:9 
2442  ιμειρομαι  ιμειρομενοι  Α'Θεσσ. 2:8 
2443  ινα  ινα  Ματ. 1:22, Ματ. 2:15, Ματ. 4:3, Ματ. 4:14, Ματ. 5:29, Ματ. 5:30, Ματ. 7:12, Ματ. 8:8, Ματ. 9:4, Ματ. 9:6, Ματ. 10:25, Ματ. 12:10, Ματ. 14:15, Ματ. 14:36, Ματ. 16:20, Ματ. 18:6, Ματ. 18:14, Ματ. 18:16, Ματ. 19:13, Ματ. 19:16, Ματ. 20:21, Ματ. 20:31, Ματ. 20:33, Ματ. 21:4, Ματ. 23:26, Ματ. 26:4, Ματ. 26:16, Ματ. 26:56, Ματ. 26:63, Ματ. 27:20, Ματ. 27:26, Ματ. 27:32, Ματ. 27:35, Ματ. 28:10, Μάρ. 1:38, Μάρ. 2:10, Μάρ. 3:2, Μάρ. 3:9, Μάρ. 3:10, Μάρ. 3:14, Μάρ. 3:14, Μάρ. 4:12, Μάρ. 4:21, Μάρ. 4:21, Μάρ. 4:22, Μάρ. 5:12, Μάρ. 5:18, Μάρ. 5:23, Μάρ. 5:43, Μάρ. 6:8, Μάρ. 6:12, Μάρ. 6:25, Μάρ. 6:36, Μάρ. 6:41, Μάρ. 6:56, Μάρ. 7:9, Μάρ. 7:26, Μάρ. 7:32, Μάρ. 7:36, Μάρ. 8:6, Μάρ. 8:22, Μάρ. 8:30, Μάρ. 9:9, Μάρ. 9:12, Μάρ. 9:18, Μάρ. 9:22, Μάρ. 9:30, Μάρ. 10:13, Μάρ. 10:17, Μάρ. 10:35, Μάρ. 10:37, Μάρ. 10:48, Μάρ. 10:51, Μάρ. 11:16, Μάρ. 11:25, Μάρ. 11:28, Μάρ. 12:2, Μάρ. 12:13, Μάρ. 12:15, Μάρ. 12:19, Μάρ. 13:34, Μάρ. 14:10, Μάρ. 14:12, Μάρ. 14:35, Μάρ. 14:49, Μάρ. 15:11, Μάρ. 15:15, Μάρ. 15:20, Μάρ. 15:21, Μάρ. 15:32, Μάρ. 16:1, Λουκ. 1:4, Λουκ. 1:43, Λουκ. 4:3, Λουκ. 5:24, Λουκ. 6:7, Λουκ. 6:31, Λουκ. 6:34, Λουκ. 7:6, Λουκ. 7:36, Λουκ. 8:10, Λουκ. 8:16, Λουκ. 8:32, Λουκ. 9:12, Λουκ. 9:40, Λουκ. 10:40, Λουκ. 11:33, Λουκ. 11:50, Λουκ. 11:54, Λουκ. 12:36, Λουκ. 14:10, Λουκ. 14:23, Λουκ. 14:29, Λουκ. 15:29, Λουκ. 16:4, Λουκ. 16:9, Λουκ. 16:24, Λουκ. 16:27, Λουκ. 17:2, Λουκ. 18:15, Λουκ. 18:39, Λουκ. 18:41, Λουκ. 19:4, Λουκ. 19:15, Λουκ. 20:10, Λουκ. 20:14, Λουκ. 20:20, Λουκ. 20:28, Λουκ. 21:36, Λουκ. 22:8, Λουκ. 22:30, Ιωάνν. 1:7, Ιωάνν. 1:7, Ιωάνν. 1:8, Ιωάνν. 1:19, Ιωάνν. 1:22, Ιωάνν. 1:27, Ιωάνν. 1:31, Ιωάνν. 2:25, Ιωάνν. 3:15, Ιωάνν. 3:16, Ιωάνν. 3:17, Ιωάνν. 3:17, Ιωάνν. 3:21, Ιωάνν. 4:8, Ιωάνν. 4:34, Ιωάνν. 4:36, Ιωάνν. 4:47, Ιωάνν. 5:7, Ιωάνν. 5:20, Ιωάνν. 5:23, Ιωάνν. 5:34, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 5:40, Ιωάνν. 6:5, Ιωάνν. 6:7, Ιωάνν. 6:15, Ιωάνν. 6:28, Ιωάνν. 6:29, Ιωάνν. 6:30, Ιωάνν. 6:38, Ιωάνν. 6:39, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 6:50, Ιωάνν. 7:3, Ιωάνν. 7:32, Ιωάνν. 8:6, Ιωάνν. 8:56, Ιωάνν. 8:59, Ιωάνν. 9:2, Ιωάνν. 9:3, Ιωάνν. 9:22, Ιωάνν. 9:36, Ιωάνν. 9:39, Ιωάνν. 10:10, Ιωάνν. 10:10, Ιωάνν. 10:17, Ιωάνν. 10:31, Ιωάνν. 10:38, Ιωάνν. 11:4, Ιωάνν. 11:11, Ιωάνν. 11:15, Ιωάνν. 11:16, Ιωάνν. 11:19, Ιωάνν. 11:31, Ιωάνν. 11:37, Ιωάνν. 11:42, Ιωάνν. 11:50, Ιωάνν. 11:52, Ιωάνν. 11:53, Ιωάνν. 11:55, Ιωάνν. 11:57, Ιωάνν. 12:9, Ιωάνν. 12:10, Ιωάνν. 12:20, Ιωάνν. 12:23, Ιωάνν. 12:36, Ιωάνν. 12:38, Ιωάνν. 12:46, Ιωάνν. 12:47, Ιωάνν. 12:47, Ιωάνν. 13:1, Ιωάνν. 13:2, Ιωάνν. 13:15, Ιωάνν. 13:18, Ιωάνν. 13:19, Ιωάνν. 13:29, Ιωάνν. 13:34, Ιωάνν. 13:34, Ιωάνν. 14:3, Ιωάνν. 14:13, Ιωάνν. 14:16, Ιωάνν. 14:29, Ιωάνν. 14:31, Ιωάνν. 15:2, Ιωάνν. 15:8, Ιωάνν. 15:11, Ιωάνν. 15:12, Ιωάνν. 15:13, Ιωάνν. 15:16, Ιωάνν. 15:16, Ιωάνν. 15:17, Ιωάνν. 15:25, Ιωάνν. 16:2, Ιωάνν. 16:4, Ιωάνν. 16:7, Ιωάνν. 16:24, Ιωάνν. 16:30, Ιωάνν. 16:32, Ιωάνν. 16:33, Ιωάνν. 17:1, Ιωάνν. 17:2, Ιωάνν. 17:3, Ιωάνν. 17:4, Ιωάνν. 17:11, Ιωάνν. 17:12, Ιωάνν. 17:13, Ιωάνν. 17:15, Ιωάνν. 17:15, Ιωάνν. 17:19, Ιωάνν. 17:21, Ιωάνν. 17:21, Ιωάνν. 17:21, Ιωάνν. 17:22, Ιωάνν. 17:23, Ιωάνν. 17:23, Ιωάνν. 17:24, Ιωάνν. 17:24, Ιωάνν. 17:26, Ιωάνν. 18:9, Ιωάνν. 18:28, Ιωάνν. 18:32, Ιωάνν. 18:37, Ιωάνν. 18:39, Ιωάνν. 19:4, Ιωάνν. 19:16, Ιωάνν. 19:24, Ιωάνν. 19:28, Ιωάνν. 19:31, Ιωάνν. 19:35, Ιωάνν. 19:36, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 20:31, Ιωάνν. 20:31, Πράξ. 5:15, Πράξ. 8:19, Πράξ. 9:21, Πράξ. 16:30, Πράξ. 16:36, Πράξ. 17:15, Πράξ. 19:4, Πράξ. 21:24, Πράξ. 22:5, Πράξ. 22:24, Πράξ. 23:24, Πράξ. 27:42, Ρωμ. 1:11, Ρωμ. 1:13, Ρωμ. 3:8, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 5:20, Ρωμ. 5:21, Ρωμ. 6:1, Ρωμ. 6:4, Ρωμ. 6:6, Ρωμ. 7:4, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 8:4, Ρωμ. 8:17, Ρωμ. 9:11, Ρωμ. 9:23, Ρωμ. 11:11, Ρωμ. 11:19, Ρωμ. 11:31, Ρωμ. 11:32, Ρωμ. 14:9, Ρωμ. 15:4, Ρωμ. 15:6, Ρωμ. 15:16, Ρωμ. 15:31, Ρωμ. 15:31, Ρωμ. 15:32, Ρωμ. 16:2, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 1:27, Α'Κορ. 1:27, Α'Κορ. 1:28, Α'Κορ. 1:31, Α'Κορ. 2:5, Α'Κορ. 2:12, Α'Κορ. 3:18, Α'Κορ. 4:2, Α'Κορ. 4:3, Α'Κορ. 4:6, Α'Κορ. 4:8, Α'Κορ. 5:2, Α'Κορ. 5:5, Α'Κορ. 5:7, Α'Κορ. 7:5, Α'Κορ. 7:29, Α'Κορ. 7:34, Α'Κορ. 7:35, Α'Κορ. 9:15, Α'Κορ. 9:15, Α'Κορ. 9:18, Α'Κορ. 9:19, Α'Κορ. 9:20, Α'Κορ. 9:20, Α'Κορ. 9:21, Α'Κορ. 9:22, Α'Κορ. 9:22, Α'Κορ. 9:23, Α'Κορ. 9:24, Α'Κορ. 9:25, Α'Κορ. 10:29, Α'Κορ. 10:33, Α'Κορ. 11:19, Α'Κορ. 13:3, Α'Κορ. 14:1, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:12, Α'Κορ. 14:13, Α'Κορ. 14:19, Α'Κορ. 14:31, Α'Κορ. 15:28, Α'Κορ. 16:6, Α'Κορ. 16:10, Α'Κορ. 16:11, Α'Κορ. 16:12, Α'Κορ. 16:12, Α'Κορ. 16:16, Β'Κορ. 1:11, Β'Κορ. 1:15, Β'Κορ. 1:17, Β'Κορ. 2:4, Β'Κορ. 2:4, Β'Κορ. 2:9, Β'Κορ. 4:7, Β'Κορ. 4:10, Β'Κορ. 4:11, Β'Κορ. 4:15, Β'Κορ. 5:4, Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 5:12, Β'Κορ. 5:15, Β'Κορ. 5:21, Β'Κορ. 7:9, Β'Κορ. 8:6, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 8:9, Β'Κορ. 8:13, Β'Κορ. 8:14, Β'Κορ. 9:3, Β'Κορ. 9:5, Β'Κορ. 9:8, Β'Κορ. 11:7, Β'Κορ. 11:12, Β'Κορ. 11:12, Β'Κορ. 11:16, Β'Κορ. 12:7, Β'Κορ. 12:8, Β'Κορ. 12:9, Β'Κορ. 13:7, Β'Κορ. 13:7, Β'Κορ. 13:10, Γαλ. 1:16, Γαλ. 2:4, Γαλ. 2:5, Γαλ. 2:9, Γαλ. 2:10, Γαλ. 2:16, Γαλ. 2:19, Γαλ. 3:14, Γαλ. 3:14, Γαλ. 3:22, Γαλ. 3:24, Γαλ. 4:5, Γαλ. 4:5, Γαλ. 4:17, Γαλ. 6:13, Εφεσ. 1:17, Εφεσ. 2:7, Εφεσ. 2:10, Εφεσ. 2:15, Εφεσ. 3:10, Εφεσ. 3:16, Εφεσ. 3:18, Εφεσ. 3:19, Εφεσ. 4:10, Εφεσ. 4:14, Εφεσ. 4:28, Εφεσ. 4:29, Εφεσ. 5:26, Εφεσ. 5:27, Εφεσ. 5:27, Εφεσ. 5:33, Εφεσ. 6:3, Εφεσ. 6:13, Εφεσ. 6:19, Εφεσ. 6:20, Εφεσ. 6:21, Εφεσ. 6:22, Φιλ. 1:9, Φιλ. 1:10, Φιλ. 1:26, Φιλ. 1:27, Φιλ. 2:2, Φιλ. 2:10, Φιλ. 2:15, Φιλ. 2:19, Φιλ. 2:28, Φιλ. 2:30, Φιλ. 3:8, Κολ. 1:9, Κολ. 1:18, Κολ. 1:28, Κολ. 2:2, Κολ. 4:3, Κολ. 4:4, Κολ. 4:8, Κολ. 4:12, Κολ. 4:16, Κολ. 4:16, Κολ. 4:17, Α'Θεσσ. 2:16, Α'Θεσσ. 4:1, Α'Θεσσ. 4:12, Α'Θεσσ. 5:4, Α'Θεσσ. 5:10, Β'Θεσσ. 1:11, Β'Θεσσ. 2:12, Β'Θεσσ. 3:1, Β'Θεσσ. 3:2, Β'Θεσσ. 3:9, Β'Θεσσ. 3:12, Β'Θεσσ. 3:14, Α'Τιμ. 1:3, Α'Τιμ. 1:16, Α'Τιμ. 1:18, Α'Τιμ. 1:20, Α'Τιμ. 2:2, Α'Τιμ. 3:15, Α'Τιμ. 4:15, Α'Τιμ. 5:7, Α'Τιμ. 5:16, Α'Τιμ. 5:20, Α'Τιμ. 5:21, Α'Τιμ. 6:19, Β'Τιμ. 1:4, Β'Τιμ. 2:4, Β'Τιμ. 2:10, Β'Τιμ. 3:17, Β'Τιμ. 4:17, Τίτ. 1:5, Τίτ. 1:9, Τίτ. 1:13, Τίτ. 2:4, Τίτ. 2:8, Τίτ. 2:10, Τίτ. 2:12, Τίτ. 2:14, Τίτ. 3:7, Τίτ. 3:8, Τίτ. 3:13, Φιλήμ. 1:13, Φιλήμ. 1:15, Εβρ. 2:14, Εβρ. 2:17, Εβρ. 4:16, Εβρ. 5:1, Εβρ. 6:18, Εβρ. 9:25, Εβρ. 10:9, Εβρ. 10:36, Εβρ. 11:35, Εβρ. 12:27, Εβρ. 13:12, Εβρ. 13:17, Εβρ. 13:19, Ιάκ. 1:4, Ιάκ. 4:3, Α'Πέτρ. 1:7, Α'Πέτρ. 2:2, Α'Πέτρ. 2:12, Α'Πέτρ. 2:21, Α'Πέτρ. 2:24, Α'Πέτρ. 3:1, Α'Πέτρ. 3:9, Α'Πέτρ. 3:16, Α'Πέτρ. 3:18, Α'Πέτρ. 4:6, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 4:13, Α'Πέτρ. 5:6, Β'Πέτρ. 1:4, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 1:4, Α'Ιωάνν. 1:9, Α'Ιωάνν. 2:19, Α'Ιωάνν. 2:27, Α'Ιωάνν. 2:28, Α'Ιωάνν. 3:1, Α'Ιωάνν. 3:5, Α'Ιωάνν. 3:8, Α'Ιωάνν. 3:11, Α'Ιωάνν. 3:23, Α'Ιωάνν. 4:9, Α'Ιωάνν. 4:17, Α'Ιωάνν. 4:21, Α'Ιωάνν. 5:3, Α'Ιωάνν. 5:13, Α'Ιωάνν. 5:13, Α'Ιωάνν. 5:16, Α'Ιωάνν. 5:20, Β'Ιωάνν. 1:5, Β'Ιωάνν. 1:6, Β'Ιωάνν. 1:6, Β'Ιωάνν. 1:12, 1:4, 1:8, Αποκ. 2:10, Αποκ. 2:21, Αποκ. 3:9, Αποκ. 3:11, Αποκ. 3:18, Αποκ. 3:18, Αποκ. 3:18, Αποκ. 6:2, Αποκ. 6:4, Αποκ. 6:11, Αποκ. 8:3, Αποκ. 8:6, Αποκ. 8:12, Αποκ. 9:5, Αποκ. 9:15, Αποκ. 12:4, Αποκ. 12:6, Αποκ. 12:14, Αποκ. 12:15, Αποκ. 13:12, Αποκ. 13:13, Αποκ. 13:15, Αποκ. 13:15, Αποκ. 13:16, Αποκ. 14:13, Αποκ. 16:12, Αποκ. 19:8, Αποκ. 19:15, Αποκ. 19:18, Αποκ. 21:15, Αποκ. 21:23, Αποκ. 22:14 
2444  ινατι  ινατι  Ματ. 27:46, Λουκ. 13:7, Πράξ. 4:25, Πράξ. 7:26 
2445  Ιοππη  ιοππην  Πράξ. 10:5, Πράξ. 10:8, Πράξ. 10:32, Πράξ. 11:13 
2445  Ιοππη  ιοππης  Πράξ. 9:42, Πράξ. 10:23 
2445  Ιοππη  ιοππη  Πράξ. 9:36, Πράξ. 9:38, Πράξ. 9:43, Πράξ. 11:5 
2446  Ιορδανης  ιορδανην  Ματ. 3:13, Μάρ. 1:9 
2446  Ιορδανης  ιορδανη  Ματ. 3:6, Μάρ. 1:5 
2446  Ιορδανης  ιορδανου  Ματ. 3:5, Ματ. 4:15, Ματ. 4:25, Ματ. 19:1, Μάρ. 3:8, Μάρ. 10:1, Λουκ. 3:3, Λουκ. 4:1, Ιωάνν. 1:28, Ιωάνν. 3:26, Ιωάνν. 10:40 
2447  ιος  ιος  Ρωμ. 3:13, Ιάκ. 5:3 
2447  ιος  ιου  Ιάκ. 3:8 
2448  Ιουδα  ιουδα  Ματ. 2:6, Ματ. 2:6, Μάρ. 6:3, Λουκ. 1:39, Λουκ. 3:26, Λουκ. 3:30, Λουκ. 3:33, Λουκ. 22:48, Ιωάνν. 13:2, Ιωάνν. 13:26, Πράξ. 1:16, Πράξ. 9:11, Εβρ. 7:14, Εβρ. 8:8, Αποκ. 5:5, Αποκ. 7:5 
2449  Ιουδαια  ιουδαιαν  Λουκ. 2:4, Ιωάνν. 3:22, Ιωάνν. 4:3, Ιωάνν. 7:3, Ιωάνν. 11:7, Πράξ. 2:9, Πράξ. 11:1, Β'Κορ. 1:16 
2449  Ιουδαια  ιουδαιας  Ματ. 2:1, Ματ. 2:5, Ματ. 2:22, Ματ. 3:1, Ματ. 4:25, Ματ. 19:1, Μάρ. 3:7, Μάρ. 10:1, Λουκ. 1:5, Λουκ. 1:65, Λουκ. 3:1, Λουκ. 5:17, Λουκ. 6:17, Λουκ. 23:5, Ιωάνν. 4:47, Ιωάνν. 4:54, Πράξ. 8:1, Πράξ. 9:31, Πράξ. 10:37, Πράξ. 12:19, Πράξ. 15:1, Πράξ. 16:1, Πράξ. 21:10, Πράξ. 26:20, Πράξ. 28:21, Γαλ. 1:22 
2449  Ιουδαια  ιουδαια  Ματ. 3:5, Ματ. 24:16, Μάρ. 1:5, Μάρ. 13:14, Λουκ. 7:17, Λουκ. 21:21, Ιωάνν. 7:1, Πράξ. 1:8, Πράξ. 11:29, Πράξ. 24:24, Ρωμ. 15:31, Α'Θεσσ. 2:14 
2449  Ιουδαια  ιουδαιω  Πράξ. 10:28, Ρωμ. 1:16, Ρωμ. 2:10 
2450  Ιουδαιζω  ιουδαιζειν  Γαλ. 2:14 
2451  Ιουδαικος  ιουδαικοις  Τίτ. 1:14 
2452  Ιουδαικως  ιουδαικως  Γαλ. 2:14 
2453  Ιουδαιος  ιουδαιοις  Ματ. 28:15, Ιωάνν. 5:15, Ιωάνν. 10:19, Ιωάνν. 11:54, Ιωάνν. 13:33, Ιωάνν. 18:14, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 19:14, Ιωάνν. 19:40, Πράξ. 11:19, Πράξ. 12:3, Πράξ. 14:4, Πράξ. 17:17, Πράξ. 18:5, Πράξ. 18:19, Πράξ. 18:28, Πράξ. 19:17, Πράξ. 20:21, Πράξ. 24:5, Πράξ. 24:27, Πράξ. 25:9, Α'Κορ. 1:23, Α'Κορ. 1:24, Α'Κορ. 9:20, Α'Κορ. 10:32 
2453  Ιουδαιος  ιουδαιοι  Μάρ. 7:3, Ιωάνν. 1:19, Ιωάνν. 2:18, Ιωάνν. 2:20, Ιωάνν. 4:9, Ιωάνν. 5:10, Ιωάνν. 5:16, Ιωάνν. 5:18, Ιωάνν. 6:41, Ιωάνν. 6:52, Ιωάνν. 7:1, Ιωάνν. 7:11, Ιωάνν. 7:15, Ιωάνν. 7:35, Ιωάνν. 8:22, Ιωάνν. 8:48, Ιωάνν. 8:52, Ιωάνν. 8:57, Ιωάνν. 9:18, Ιωάνν. 9:22, Ιωάνν. 10:24, Ιωάνν. 10:31, Ιωάνν. 10:33, Ιωάνν. 11:8, Ιωάνν. 11:31, Ιωάνν. 11:36, Ιωάνν. 18:20, Ιωάνν. 18:31, Ιωάνν. 19:7, Ιωάνν. 19:12, Ιωάνν. 19:31, Πράξ. 2:5, Πράξ. 2:10, Πράξ. 2:14, Πράξ. 9:23, Πράξ. 13:45, Πράξ. 13:50, Πράξ. 14:2, Πράξ. 14:19, Πράξ. 16:20, Πράξ. 17:5, Πράξ. 17:13, Πράξ. 18:12, Πράξ. 18:14, Πράξ. 21:11, Πράξ. 21:27, Πράξ. 23:20, Πράξ. 24:9, Πράξ. 24:18, Πράξ. 25:7, Πράξ. 26:4, Πράξ. 26:21, Πράξ. 28:29, Α'Κορ. 1:22, Α'Κορ. 12:13, Γαλ. 2:13, Γαλ. 2:15 
2453  Ιουδαιος  ιουδαιον  Πράξ. 13:6, Πράξ. 18:2 
2453  Ιουδαιος  ιουδαιος  Ιωάνν. 4:9, Ιωάνν. 18:35, Πράξ. 18:24, Πράξ. 19:34, Πράξ. 21:39, Πράξ. 22:3, Ρωμ. 2:17, Ρωμ. 2:28, Ρωμ. 2:29, Α'Κορ. 9:20, Γαλ. 2:14, Γαλ. 3:28, Κολ. 3:11 
2453  Ιουδαιος  ιουδαιους  Ιωάνν. 8:31, Ιωάνν. 9:22, Ιωάνν. 11:33, Ιωάνν. 18:38, Πράξ. 9:22, Πράξ. 16:3, Πράξ. 18:2, Πράξ. 18:4, Πράξ. 18:14, Πράξ. 19:10, Πράξ. 21:21, Πράξ. 25:10, Πράξ. 26:3, Ρωμ. 3:9, Α'Κορ. 9:20, Αποκ. 2:9, Αποκ. 3:9 
2453  Ιουδαιος  ιουδαιου  Πράξ. 19:14, Ρωμ. 2:9, Ρωμ. 3:1, Ρωμ. 10:12 
2453  Ιουδαιος  ιουδαιων  Ματ. 2:2, Ματ. 27:11, Ματ. 27:29, Ματ. 27:37, Μάρ. 15:2, Μάρ. 15:9, Μάρ. 15:12, Μάρ. 15:18, Μάρ. 15:26, Λουκ. 7:3, Λουκ. 23:3, Λουκ. 23:37, Λουκ. 23:38, Λουκ. 23:51, Ιωάνν. 2:6, Ιωάνν. 2:13, Ιωάνν. 3:1, Ιωάνν. 3:25, Ιωάνν. 4:22, Ιωάνν. 5:1, Ιωάνν. 6:4, Ιωάνν. 7:2, Ιωάνν. 7:13, Ιωάνν. 11:19, Ιωάνν. 11:45, Ιωάνν. 11:55, Ιωάνν. 12:9, Ιωάνν. 12:11, Ιωάνν. 18:12, Ιωάνν. 18:33, Ιωάνν. 18:39, Ιωάνν. 19:3, Ιωάνν. 19:19, Ιωάνν. 19:20, Ιωάνν. 19:21, Ιωάνν. 19:21, Ιωάνν. 19:21, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:42, Ιωάνν. 20:19, Πράξ. 10:22, Πράξ. 10:39, Πράξ. 12:11, Πράξ. 13:5, Πράξ. 13:42, Πράξ. 13:43, Πράξ. 14:1, Πράξ. 14:1, Πράξ. 14:5, Πράξ. 17:1, Πράξ. 17:10, Πράξ. 19:13, Πράξ. 19:33, Πράξ. 20:3, Πράξ. 20:19, Πράξ. 21:20, Πράξ. 22:12, Πράξ. 22:30, Πράξ. 23:12, Πράξ. 23:27, Πράξ. 23:30, Πράξ. 25:2, Πράξ. 25:8, Πράξ. 25:15, Πράξ. 25:24, Πράξ. 26:2, Πράξ. 26:7, Πράξ. 28:17, Πράξ. 28:19, Ρωμ. 3:29, Ρωμ. 9:24, Β'Κορ. 11:24, Α'Θεσσ. 2:14 
2454  Ιουδαισμος  ιουδαισμω  Γαλ. 1:13, Γαλ. 1:14 
2455  Ιουδας  ιουδαν  Ματ. 1:2, Μάρ. 3:19, Λουκ. 6:16, Λουκ. 6:16, Λουκ. 22:3, Ιωάνν. 6:71, Πράξ. 15:22, Πράξ. 15:27 
2455  Ιουδας  ιουδας  Ματ. 1:3, Ματ. 10:4, Ματ. 13:55, Ματ. 26:14, Ματ. 26:25, Ματ. 26:47, Ματ. 27:3, Μάρ. 14:10, Μάρ. 14:43, Λουκ. 22:47, Ιωάνν. 12:4, Ιωάνν. 13:29, Ιωάνν. 14:22, Ιωάνν. 18:2, Ιωάνν. 18:3, Ιωάνν. 18:5, Πράξ. 1:13, Πράξ. 1:25, Πράξ. 5:37, Πράξ. 15:32, Ιουδ. 1:1 
2456  Ιουλια  ιουλιαν  Ρωμ. 16:15 
2456  Ιουλια  ιουλιω  Πράξ. 27:1 
2457  Ιουλιος  ιουλιος  Πράξ. 27:3 
2458  Ιουνιας  ιουνιαν  Ρωμ. 16:7 
2459  Ιουστος  ιουστος  Πράξ. 1:23, Κολ. 4:11 
2459  Ιουστος  ιουστου  Πράξ. 18:7 
2460  ιππευς  ιππεις  Πράξ. 23:23, Πράξ. 23:32 
2461  ιππικον  ιππικου  Αποκ. 9:16 
2462  ιππος  ιπποις  Αποκ. 9:7, Αποκ. 19:14 
2462  ιππος  ιππος  Αποκ. 6:2, Αποκ. 6:4, Αποκ. 6:5, Αποκ. 6:8, Αποκ. 19:11 
2462  ιππος  ιππους  Αποκ. 9:17 
2462  ιππος  ιππου  Αποκ. 19:19, Αποκ. 19:21 
2462  ιππος  ιππων  Ιάκ. 3:3, Αποκ. 9:9, Αποκ. 9:17, Αποκ. 14:20, Αποκ. 18:13, Αποκ. 19:18 
2463  ιρις  ιρις  Αποκ. 4:3, Αποκ. 10:1 
2464  Ισαακ  ισαακ  Ματ. 1:2, Ματ. 1:2, Ματ. 8:11, Ματ. 22:32, Μάρ. 12:26, Λουκ. 3:34, Λουκ. 13:28, Λουκ. 20:37, Πράξ. 3:13, Πράξ. 7:8, Πράξ. 7:8, Πράξ. 7:32, Ρωμ. 9:7, Ρωμ. 9:10, Γαλ. 4:28, Εβρ. 11:9, Εβρ. 11:17, Εβρ. 11:18, Εβρ. 11:20, Ιάκ. 2:21 
2465  ισαγγελος  ισαγγελοι  Λουκ. 20:36 
2466  Ισαχαρ  ισαχαρ  Αποκ. 7:7 
2467  ισημι  ισασιν  Πράξ. 26:4 
2467  ισημι  ιστε  Εβρ. 12:17 
2468  ισθι  ισθι  Ματ. 2:13, Ματ. 5:25, Μάρ. 5:34, Λουκ. 19:17, Α'Τιμ. 4:15 
2469  Ισκαριωτης  ισκαριωτην  Μάρ. 3:19, Λουκ. 6:16, Λουκ. 22:3, Ιωάνν. 6:71 
2469  Ισκαριωτης  ισκαριωτης  Ματ. 10:4, Ματ. 26:14, Μάρ. 14:10, Ιωάνν. 12:4, Ιωάνν. 14:22 
First Previous 1 2 3 of 3  Next Last