Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2383  Ιαειρος  ιαειρος  Μάρ. 5:22, Λουκ. 8:41 
2390  ιαομαι  ιαθεις  Ιωάνν. 5:13 
2390  ιαομαι  ιαθεντος  Πράξ. 3:11 
2390  ιαομαι  ιαθη  Ματ. 8:13, Ματ. 15:28, Λουκ. 8:47, Λουκ. 17:15, Εβρ. 12:13 
2390  ιαομαι  ιαθηναι  Λουκ. 6:18 
2390  ιαομαι  ιαθησεται  Ματ. 8:8, Λουκ. 7:7 
2390  ιαομαι  ιαθητε  Ιάκ. 5:16, Α'Πέτρ. 2:24 
2384  Ιακωβ  ιακωβ  Ματ. 1:2, Ματ. 1:2, Ματ. 1:15, Ματ. 1:16, Ματ. 8:11, Ματ. 22:32, Μάρ. 12:26, Λουκ. 1:33, Λουκ. 3:34, Λουκ. 13:28, Λουκ. 20:37, Ιωάνν. 4:5, Ιωάνν. 4:6, Ιωάνν. 4:12, Πράξ. 3:13, Πράξ. 7:8, Πράξ. 7:8, Πράξ. 7:12, Πράξ. 7:14, Πράξ. 7:15, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:46, Ρωμ. 9:13, Ρωμ. 11:26, Εβρ. 11:9, Εβρ. 11:20, Εβρ. 11:21 
2385  Ιακωβος  ιακωβον  Ματ. 4:21, Ματ. 17:1, Μάρ. 1:19, Μάρ. 3:17, Μάρ. 3:18, Μάρ. 5:37, Μάρ. 9:2, Μάρ. 14:33, Λουκ. 5:10, Λουκ. 6:14, Λουκ. 6:15, Λουκ. 8:51, Λουκ. 9:28, Πράξ. 12:2, Πράξ. 21:18, Γαλ. 1:19 
2385  Ιακωβος  ιακωβος  Ματ. 10:2, Ματ. 10:3, Ματ. 13:55, Μάρ. 10:35, Μάρ. 13:3, Λουκ. 9:54, Πράξ. 1:13, Πράξ. 1:13, Πράξ. 15:13, Γαλ. 2:9, Ιάκ. 1:1 
2385  Ιακωβος  ιακωβου  Ματ. 27:56, Μάρ. 1:29, Μάρ. 3:17, Μάρ. 5:37, Μάρ. 6:3, Μάρ. 10:41, Μάρ. 15:40, Μάρ. 16:1, Λουκ. 6:16, Λουκ. 24:10, Πράξ. 1:13, Γαλ. 2:12, Ιουδ. 1:1 
2385  Ιακωβος  ιακωβω  Πράξ. 12:17, Α'Κορ. 15:7 
2386  ιαμα  ιαματων  Α'Κορ. 12:9, Α'Κορ. 12:28, Α'Κορ. 12:30 
2387  Ιαμβρης  ιαμβρης  Β'Τιμ. 3:8 
2388  Ιαννα  ιαννα  Λουκ. 3:24 
2389  Ιαννης  ιαννης  Β'Τιμ. 3:8 
2391  Ιαρεδ  ιαρεδ  Λουκ. 3:37 
2390  ιαομαι  ιασασθαι  Λουκ. 4:18 
2390  ιαομαι  ιασατο  Λουκ. 9:42, Λουκ. 14:4, Λουκ. 22:51, Πράξ. 28:8 
2392  ιασις  ιασεις  Λουκ. 13:32 
2392  ιασις  ιασεως  Πράξ. 4:22 
2390  ιαομαι  ιασηται  Ιωάνν. 4:47 
2390  ιαομαι  ιασθαι  Λουκ. 5:17, Λουκ. 9:2 
2392  ιασις  ιασιν  Πράξ. 4:30 
2394  Ιασων  ιασονα  Πράξ. 17:6 
2394  Ιασων  ιασονος  Πράξ. 17:5, Πράξ. 17:9 
2393  ιασπις  ιασπιδι  Αποκ. 4:3, Αποκ. 21:11 
2393  ιασπις  ιασπις  Αποκ. 21:18, Αποκ. 21:19 
2390  ιαομαι  ιασωμαι  Ματ. 13:15, Ιωάνν. 12:40, Πράξ. 28:27 
2394  Ιασων  ιασων  Πράξ. 17:7, Ρωμ. 16:21 
2390  ιαομαι  ιαται  Μάρ. 5:29, Πράξ. 9:34 
2390  ιαομαι  ιατο  Λουκ. 6:19, Λουκ. 9:11 
2395  ιατρος  ιατρε  Λουκ. 4:23 
2395  ιατρος  ιατρος  Κολ. 4:14 
2395  ιατρος  ιατρου  Ματ. 9:12, Μάρ. 2:17, Λουκ. 5:31 
2395  ιατρος  ιατρους  Λουκ. 8:43 
2395  ιατρος  ιατρων  Μάρ. 5:26 
2396  ιδε  ιδε  Ματ. 25:20, Ματ. 25:22, Ματ. 25:25, Ματ. 26:65, Μάρ. 2:24, Μάρ. 3:34, Μάρ. 11:21, Μάρ. 13:1, Μάρ. 15:4, Μάρ. 16:6, Ιωάνν. 1:29, Ιωάνν. 1:36, Ιωάνν. 1:46, Ιωάνν. 1:47, Ιωάνν. 3:26, Ιωάνν. 5:14, Ιωάνν. 7:26, Ιωάνν. 7:52, Ιωάνν. 11:3, Ιωάνν. 11:34, Ιωάνν. 11:36, Ιωάνν. 12:19, Ιωάνν. 16:29, Ιωάνν. 18:21, Ιωάνν. 19:4, Ιωάνν. 19:5, Ιωάνν. 19:14, Ιωάνν. 20:27, Ρωμ. 2:17, Ρωμ. 11:22, Γαλ. 5:2 
2397  ιδεα  ιδεα  Ματ. 28:3 
1492  ειδω  ιδειν  Ματ. 11:8, Ματ. 11:9, Ματ. 12:38, Ματ. 13:17, Ματ. 26:58, Μάρ. 5:14, Μάρ. 5:32, Λουκ. 2:26, Λουκ. 7:25, Λουκ. 7:26, Λουκ. 8:20, Λουκ. 8:35, Λουκ. 9:9, Λουκ. 10:24, Λουκ. 14:18, Λουκ. 17:22, Λουκ. 19:3, Λουκ. 23:8, Λουκ. 23:8, Ιωάνν. 3:3, Ιωάνν. 12:21, Πράξ. 2:27, Πράξ. 13:35, Πράξ. 15:6, Πράξ. 19:21, Πράξ. 22:14, Πράξ. 22:18, Πράξ. 28:20, Ρωμ. 1:11, Α'Κορ. 16:7, Α'Θεσσ. 2:17, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Θεσσ. 3:10, Α'Τιμ. 6:16, Β'Τιμ. 1:4, Εβρ. 11:5, Α'Πέτρ. 3:10, 1:14 
1492  ειδω  ιδετε  Ματ. 28:6, Μάρ. 6:38, Λουκ. 21:29, Λουκ. 24:39, Λουκ. 24:39, Ιωάνν. 1:39, Ιωάνν. 4:29, Πράξ. 13:41, Γαλ. 6:11, Φιλ. 1:30, Α'Ιωάνν. 3:1 
1492  ειδω  ιδη  Λουκ. 2:26, Λουκ. 19:4, Ιωάνν. 8:56, Α'Κορ. 8:10, Α'Ιωάνν. 5:16 
1492  ειδω  ιδης  Ιωάνν. 1:33 
1492  ειδω  ιδητε  Ματ. 13:14, Ματ. 23:39, Ματ. 24:15, Ματ. 24:33, Μάρ. 13:14, Μάρ. 13:29, Λουκ. 12:54, Λουκ. 13:35, Λουκ. 21:20, Λουκ. 21:31, Ιωάνν. 4:48, Πράξ. 28:26 
2398  ιδιος  ιδια  Μάρ. 15:20, Ιωάνν. 1:11, Ιωάνν. 4:44, Ιωάνν. 10:3, Ιωάνν. 10:4, Ιωάνν. 10:12, Ιωάνν. 16:32, Ιωάνν. 19:27, Πράξ. 1:7, Πράξ. 1:19, Πράξ. 2:6, Πράξ. 2:8, Πράξ. 3:12, Πράξ. 13:36, Πράξ. 21:6, Ρωμ. 11:24, Α'Κορ. 12:11, Α'Θεσσ. 4:11 
2398  ιδιος  ιδιαις  Α'Κορ. 4:12, Α'Θεσσ. 4:11 
2398  ιδιος  ιδιαν  Ματ. 9:1, Ματ. 14:13, Ματ. 14:23, Ματ. 17:1, Ματ. 17:19, Ματ. 20:17, Ματ. 24:3, Ματ. 25:15, Μάρ. 4:34, Μάρ. 6:31, Μάρ. 6:32, Μάρ. 7:33, Μάρ. 9:2, Μάρ. 9:28, Μάρ. 13:3, Λουκ. 2:3, Λουκ. 9:10, Λουκ. 10:23, Ιωάνν. 7:18, Πράξ. 23:19, Ρωμ. 10:3, Γαλ. 2:2, Α'Τιμ. 4:2, Β'Τιμ. 1:9, Β'Πέτρ. 3:16 
2398  ιδιος  ιδιας  Πράξ. 25:19, Β'Τιμ. 4:3, Ιάκ. 1:14, Β'Πέτρ. 1:20, Β'Πέτρ. 2:16, Β'Πέτρ. 3:3 
2398  ιδιος  ιδιοι  Ιωάνν. 1:11 
2398  ιδιος  ιδιοις  Α'Κορ. 9:7, Εφεσ. 5:22, Εφεσ. 5:24, Κολ. 3:18, Α'Τιμ. 2:6, Α'Τιμ. 6:15, Τίτ. 1:3, Τίτ. 2:5, Τίτ. 2:9, Α'Πέτρ. 3:1, Α'Πέτρ. 3:5 
2398  ιδιος  ιδιον  Ματ. 22:5, Λουκ. 10:34, Ιωάνν. 1:41, Ιωάνν. 5:18, Ιωάνν. 15:19, Πράξ. 1:25, Πράξ. 4:32, Α'Κορ. 3:8, Α'Κορ. 3:8, Α'Κορ. 6:18, Α'Κορ. 7:2, Α'Κορ. 7:7, Α'Κορ. 11:21, Α'Κορ. 15:38, Γαλ. 6:5, Α'Τιμ. 5:4, Β'Πέτρ. 2:22, Ιουδ. 1:6 
2398  ιδιος  ιδιος  Τίτ. 1:12 
2398  ιδιος  ιδιου  Λουκ. 6:44, Πράξ. 20:28, Ρωμ. 8:32, Α'Κορ. 7:4, Α'Κορ. 7:4, Α'Κορ. 7:37, Α'Τιμ. 3:4, Α'Τιμ. 3:5, Εβρ. 9:12, Εβρ. 13:12, Β'Πέτρ. 3:17 
2398  ιδιος  ιδιους  Ματ. 25:14, Ιωάνν. 13:1, Πράξ. 4:23, Α'Κορ. 14:35, Α'Θεσσ. 2:15, Α'Τιμ. 6:1 
2398  ιδιος  ιδιω  Λουκ. 6:41, Ιωάνν. 5:43, Πράξ. 28:30, Ρωμ. 14:4, Ρωμ. 14:5, Α'Κορ. 15:23, Γαλ. 6:9 
2398  ιδιος  ιδιων  Ιωάνν. 8:44, Πράξ. 24:23, Α'Θεσσ. 2:14, Α'Τιμ. 3:12, Α'Τιμ. 5:8, Εβρ. 4:10, Εβρ. 7:27 
2399  ιδιωτης  ιδιωται  Πράξ. 4:13, Α'Κορ. 14:23 
2399  ιδιωτης  ιδιωτης  Α'Κορ. 14:24, Β'Κορ. 11:6 
2399  ιδιωτης  ιδιωτου  Α'Κορ. 14:16 
1492  ειδω  ιδοντες  Ματ. 2:10, Ματ. 8:34, Ματ. 9:8, Ματ. 9:11, Ματ. 12:2, Ματ. 14:26, Ματ. 18:31, Ματ. 21:15, Ματ. 21:20, Ματ. 21:32, Ματ. 21:38, Ματ. 26:8, Ματ. 27:54, Ματ. 28:17, Μάρ. 2:16, Μάρ. 5:16, Μάρ. 6:49, Μάρ. 7:2, Λουκ. 2:17, Λουκ. 2:48, Λουκ. 8:34, Λουκ. 8:36, Λουκ. 9:54, Λουκ. 18:15, Λουκ. 19:7, Λουκ. 20:13, Λουκ. 20:14, Λουκ. 22:49, Ιωάνν. 6:14, Ιωάνν. 11:31, Ιωάνν. 20:20, Ιωάνν. 20:29, Πράξ. 13:45, Πράξ. 14:11, Πράξ. 16:19, Πράξ. 16:40, Πράξ. 21:32, Γαλ. 2:7, Φιλ. 2:28, Εβρ. 11:13 
2400  ιδου  ιδου  Ματ. 1:20, Ματ. 1:23, Ματ. 2:1, Ματ. 2:9, Ματ. 2:13, Ματ. 2:19, Ματ. 3:16, Ματ. 3:17, Ματ. 4:11, Ματ. 7:4, Ματ. 8:2, Ματ. 8:24, Ματ. 8:29, Ματ. 8:32, Ματ. 8:34, Ματ. 9:2, Ματ. 9:3, Ματ. 9:10, Ματ. 9:18, Ματ. 9:20, Ματ. 9:32, Ματ. 10:16, Ματ. 11:8, Ματ. 11:10, Ματ. 11:19, Ματ. 12:2, Ματ. 12:10, Ματ. 12:18, Ματ. 12:41, Ματ. 12:42, Ματ. 12:46, Ματ. 12:47, Ματ. 12:49, Ματ. 13:3, Ματ. 15:22, Ματ. 17:3, Ματ. 17:5, Ματ. 17:5, Ματ. 19:16, Ματ. 19:27, Ματ. 20:18, Ματ. 20:30, Ματ. 21:5, Ματ. 22:4, Ματ. 23:34, Ματ. 23:38, Ματ. 24:23, Ματ. 24:25, Ματ. 24:26, Ματ. 24:26, Ματ. 25:6, Ματ. 26:45, Ματ. 26:46, Ματ. 26:47, Ματ. 26:51, Ματ. 27:51, Ματ. 28:2, Ματ. 28:7, Ματ. 28:7, Ματ. 28:9, Ματ. 28:11, Ματ. 28:20, Μάρ. 1:2, Μάρ. 3:32, Μάρ. 4:3, Μάρ. 5:22, Μάρ. 10:28, Μάρ. 10:33, Μάρ. 13:21, Μάρ. 13:21, Μάρ. 13:23, Μάρ. 14:41, Μάρ. 14:42, Μάρ. 15:35, Λουκ. 1:20, Λουκ. 1:31, Λουκ. 1:36, Λουκ. 1:38, Λουκ. 1:44, Λουκ. 1:48, Λουκ. 2:9, Λουκ. 2:10, Λουκ. 2:25, Λουκ. 2:34, Λουκ. 2:48, Λουκ. 5:12, Λουκ. 5:18, Λουκ. 6:23, Λουκ. 7:12, Λουκ. 7:25, Λουκ. 7:27, Λουκ. 7:34, Λουκ. 7:37, Λουκ. 8:41, Λουκ. 9:30, Λουκ. 9:38, Λουκ. 9:39, Λουκ. 10:3, Λουκ. 10:19, Λουκ. 10:25, Λουκ. 11:31, Λουκ. 11:32, Λουκ. 11:41, Λουκ. 13:7, Λουκ. 13:11, Λουκ. 13:16, Λουκ. 13:30, Λουκ. 13:32, Λουκ. 13:35, Λουκ. 14:2, Λουκ. 15:29, Λουκ. 17:21, Λουκ. 17:21, Λουκ. 17:21, Λουκ. 17:23, Λουκ. 17:23, Λουκ. 18:28, Λουκ. 18:31, Λουκ. 19:2, Λουκ. 19:8, Λουκ. 19:20, Λουκ. 22:10, Λουκ. 22:21, Λουκ. 22:31, Λουκ. 22:38, Λουκ. 22:47, Λουκ. 23:14, Λουκ. 23:15, Λουκ. 23:29, Λουκ. 23:50, Λουκ. 24:4, Λουκ. 24:13, Λουκ. 24:49, Ιωάνν. 4:35, Ιωάνν. 12:15, Ιωάνν. 16:32, Ιωάνν. 19:26, Ιωάνν. 19:27, Πράξ. 1:10, Πράξ. 2:7, Πράξ. 5:9, Πράξ. 5:25, Πράξ. 5:28, Πράξ. 7:56, Πράξ. 8:27, Πράξ. 8:36, Πράξ. 9:10, Πράξ. 9:11, Πράξ. 10:17, Πράξ. 10:19, Πράξ. 10:21, Πράξ. 10:30, Πράξ. 11:11, Πράξ. 12:7, Πράξ. 13:11, Πράξ. 13:25, Πράξ. 13:46, Πράξ. 16:1, Πράξ. 20:22, Πράξ. 20:25, Πράξ. 27:24, Ρωμ. 9:33, Α'Κορ. 15:51, Β'Κορ. 5:17, Β'Κορ. 6:2, Β'Κορ. 6:2, Β'Κορ. 6:9, Β'Κορ. 7:11, Β'Κορ. 12:14, Γαλ. 1:20, Εβρ. 2:13, Εβρ. 8:8, Εβρ. 10:7, Εβρ. 10:9, Ιάκ. 3:3, Ιάκ. 3:4, Ιάκ. 3:5, Ιάκ. 5:4, Ιάκ. 5:7, Ιάκ. 5:9, Ιάκ. 5:11, Α'Πέτρ. 2:6, Ιουδ. 1:14, Αποκ. 1:7, Αποκ. 1:18, Αποκ. 2:10, Αποκ. 2:22, Αποκ. 3:8, Αποκ. 3:9, Αποκ. 3:9, Αποκ. 3:11, Αποκ. 3:20, Αποκ. 4:1, Αποκ. 4:2, Αποκ. 5:5, Αποκ. 5:6, Αποκ. 6:2, Αποκ. 6:5, Αποκ. 6:8, Αποκ. 6:12, Αποκ. 7:9, Αποκ. 9:12, Αποκ. 11:14, Αποκ. 12:3, Αποκ. 14:1, Αποκ. 14:14, Αποκ. 15:5, Αποκ. 16:15, Αποκ. 19:11, Αποκ. 21:3, Αποκ. 21:5, Αποκ. 22:7, Αποκ. 22:12 
2401  Ιδουμαια  ιδουμαιας  Μάρ. 3:8 
1492  ειδω  ιδουσα  Μάρ. 14:67, Μάρ. 14:69, Λουκ. 1:29, Λουκ. 8:47, Λουκ. 22:56, Ιωάνν. 11:32, Πράξ. 9:40 
2402  ιδρως  ιδρως  Λουκ. 22:44 
1492  ειδω  ιδω  Μάρ. 12:15, Ιωάνν. 20:25, Αποκ. 18:7 
1492  ειδω  ιδωμεν  Ματ. 27:49, Μάρ. 15:32, Μάρ. 15:36, Λουκ. 2:15, Ιωάνν. 6:30 
1492  ειδω  ιδων  Ματ. 2:16, Ματ. 3:7, Ματ. 5:1, Ματ. 8:18, Ματ. 9:2, Ματ. 9:4, Ματ. 9:22, Ματ. 9:23, Ματ. 9:36, Ματ. 21:19, Ματ. 27:3, Ματ. 27:24, Μάρ. 2:5, Μάρ. 5:6, Μάρ. 5:22, Μάρ. 8:33, Μάρ. 9:15, Μάρ. 9:20, Μάρ. 9:25, Μάρ. 10:14, Μάρ. 11:13, Μάρ. 12:34, Μάρ. 15:39, Λουκ. 1:12, Λουκ. 5:8, Λουκ. 5:12, Λουκ. 5:20, Λουκ. 7:13, Λουκ. 7:39, Λουκ. 8:28, Λουκ. 9:47, Λουκ. 10:31, Λουκ. 10:32, Λουκ. 10:33, Λουκ. 11:38, Λουκ. 13:12, Λουκ. 17:14, Λουκ. 17:15, Λουκ. 18:24, Λουκ. 18:43, Λουκ. 19:41, Λουκ. 22:58, Λουκ. 23:8, Λουκ. 23:47, Ιωάνν. 5:6, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 19:26, Ιωάνν. 21:21, Πράξ. 3:3, Πράξ. 3:12, Πράξ. 7:24, Πράξ. 7:31, Πράξ. 7:34, Πράξ. 11:23, Πράξ. 12:3, Πράξ. 13:12, Πράξ. 14:9, Πράξ. 16:27, Πράξ. 28:15, Φιλ. 1:27, Αποκ. 17:6 
1492  ειδω  ιδωσιν  Ματ. 5:16, Ματ. 13:15, Ματ. 16:28, Μάρ. 4:12, Μάρ. 9:1, Λουκ. 9:27, Ιωάνν. 12:9, Ιωάνν. 12:40, Πράξ. 28:27 
2403  Ιεζαβηλ  ιεζαβηλ  Αποκ. 2:20 
2413  ιερος  ιερα  Α'Κορ. 9:13, Β'Τιμ. 3:15 
2404  ιεραπολις  ιεραπολει  Κολ. 4:13 
2405  ιερατεια  ιερατειαν  Εβρ. 7:5 
2405  ιερατεια  ιερατειας  Λουκ. 1:9 
2407  ιερατευω  ιερατευειν  Λουκ. 1:8 
2406  ιερατευμα  ιερατευμα  Α'Πέτρ. 2:5, Α'Πέτρ. 2:9 
2409  ιερευς  ιερεα  Εβρ. 7:11, Εβρ. 10:21 
2409  ιερευς  ιερει  Ματ. 8:4, Μάρ. 1:44, Λουκ. 5:14 
2409  ιερευς  ιερεις  Ματ. 12:5, Λουκ. 6:4, Ιωάνν. 1:19, Πράξ. 4:1, Εβρ. 7:20, Εβρ. 7:23, Εβρ. 9:6, Αποκ. 1:6, Αποκ. 5:10, Αποκ. 20:6 
2408  ιερεμιας  ιερεμιαν  Ματ. 16:14 
2408  ιερεμιας  ιερεμιου  Ματ. 2:17, Ματ. 27:9 
2409  ιερευς  ιερευς  Λουκ. 1:5, Λουκ. 10:31, Πράξ. 5:24, Πράξ. 14:13, Εβρ. 5:6, Εβρ. 7:1, Εβρ. 7:3, Εβρ. 7:15, Εβρ. 7:17, Εβρ. 7:21, Εβρ. 8:4, Εβρ. 10:11 
2409  ιερευς  ιερευσιν  Ματ. 12:4, Μάρ. 2:26, Λουκ. 17:14 
2409  ιερευς  ιερεων  Πράξ. 6:7, Εβρ. 8:4 
2410  ιεριχω  ιεριχω  Ματ. 20:29, Μάρ. 10:46, Μάρ. 10:46, Λουκ. 10:30, Λουκ. 18:35, Λουκ. 19:1, Εβρ. 11:30 
2411  ιερον  ιερον  Ματ. 21:12, Ματ. 21:23, Μάρ. 11:11, Μάρ. 11:15, Λουκ. 2:27, Λουκ. 18:10, Λουκ. 19:45, Ιωάνν. 7:14, Ιωάνν. 8:2, Πράξ. 3:1, Πράξ. 3:2, Πράξ. 3:3, Πράξ. 3:8, Πράξ. 5:21, Πράξ. 19:27, Πράξ. 21:26, Πράξ. 21:28, Πράξ. 21:29, Πράξ. 24:6, Πράξ. 25:8 
2412  ιεροπρεπης  ιεροπρεπεις  Τίτ. 2:3 
2414  ιεροσολυμα  ιεροσολυμα  Ματ. 2:1, Ματ. 2:3, Ματ. 3:5, Ματ. 5:35, Ματ. 16:21, Ματ. 20:17, Ματ. 20:18, Ματ. 21:1, Ματ. 21:10, Μάρ. 10:32, Μάρ. 10:33, Μάρ. 11:11, Μάρ. 11:15, Μάρ. 11:27, Μάρ. 15:41, Λουκ. 2:22, Λουκ. 2:42, Λουκ. 18:31, Λουκ. 19:28, Ιωάνν. 2:13, Ιωάνν. 5:1, Ιωάνν. 11:55, Ιωάνν. 12:12, Πράξ. 11:2, Πράξ. 13:13, Πράξ. 18:21, Πράξ. 20:16, Πράξ. 21:17, Πράξ. 25:1, Πράξ. 25:9, Πράξ. 25:15, Γαλ. 1:17, Γαλ. 1:18, Γαλ. 2:1 
2415  ιεροσολυμιτης  ιεροσολυμιται  Μάρ. 1:5 
2415  ιεροσολυμιτης  ιεροσολυμιτων  Ιωάνν. 7:25 
2414  ιεροσολυμα  ιεροσολυμοις  Λουκ. 23:7, Ιωάνν. 2:23, Ιωάνν. 4:20, Ιωάνν. 4:21, Ιωάνν. 4:45, Ιωάνν. 5:2, Ιωάνν. 10:22, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:14, Πράξ. 11:22, Πράξ. 25:24, Πράξ. 26:4, Πράξ. 26:10, Πράξ. 26:20 
2414  ιεροσολυμα  ιεροσολυμων  Ματ. 4:25, Ματ. 15:1, Μάρ. 3:8, Μάρ. 3:22, Μάρ. 7:1, Ιωάνν. 1:19, Ιωάνν. 11:18, Πράξ. 1:4, Πράξ. 11:27, Πράξ. 25:7, Πράξ. 28:17 
2416  ιεροσυλεω  ιεροσυλεις  Ρωμ. 2:22 
2417  ιεροσυλος  ιεροσυλους  Πράξ. 19:37 
2413  ιερος  ιερου  Ματ. 4:5, Ματ. 12:6, Ματ. 24:1, Ματ. 24:1, Μάρ. 11:16, Μάρ. 13:1, Μάρ. 13:3, Λουκ. 2:37, Λουκ. 4:9, Λουκ. 21:5, Λουκ. 22:52, Ιωάνν. 2:15, Ιωάνν. 8:59, Πράξ. 3:2, Πράξ. 3:10, Πράξ. 4:1, Πράξ. 5:24, Πράξ. 21:30, Α'Κορ. 9:13 
2418  ιερουργεω  ιερουργουντα  Ρωμ. 15:16 
2419  ιερουσαλημ  ιερουσαλημ  Ματ. 23:37, Ματ. 23:37, Μάρ. 11:1, Λουκ. 2:25, Λουκ. 2:38, Λουκ. 2:41, Λουκ. 2:43, Λουκ. 2:45, Λουκ. 4:9, Λουκ. 5:17, Λουκ. 6:17, Λουκ. 9:31, Λουκ. 9:51, Λουκ. 9:53, Λουκ. 10:30, Λουκ. 13:4, Λουκ. 13:22, Λουκ. 13:33, Λουκ. 13:34, Λουκ. 13:34, Λουκ. 17:11, Λουκ. 19:11, Λουκ. 21:20, Λουκ. 21:24, Λουκ. 23:28, Λουκ. 24:13, Λουκ. 24:18, Λουκ. 24:33, Λουκ. 24:47, Λουκ. 24:49, Λουκ. 24:52, Πράξ. 1:8, Πράξ. 1:12, Πράξ. 1:12, Πράξ. 1:19, Πράξ. 2:5, Πράξ. 2:14, Πράξ. 4:5, Πράξ. 4:16, Πράξ. 5:16, Πράξ. 5:28, Πράξ. 6:7, Πράξ. 8:25, Πράξ. 8:26, Πράξ. 8:27, Πράξ. 9:2, Πράξ. 9:13, Πράξ. 9:21, Πράξ. 9:26, Πράξ. 9:28, Πράξ. 10:39, Πράξ. 12:25, Πράξ. 13:27, Πράξ. 13:31, Πράξ. 15:2, Πράξ. 15:4, Πράξ. 16:4, Πράξ. 19:21, Πράξ. 20:22, Πράξ. 21:4, Πράξ. 21:11, Πράξ. 21:12, Πράξ. 21:13, Πράξ. 21:15, Πράξ. 21:31, Πράξ. 22:5, Πράξ. 22:17, Πράξ. 22:18, Πράξ. 23:11, Πράξ. 24:11, Πράξ. 25:3, Πράξ. 25:20, Ρωμ. 15:19, Ρωμ. 15:25, Ρωμ. 15:26, Ρωμ. 15:31, Α'Κορ. 16:3, Γαλ. 4:25, Γαλ. 4:26, Εβρ. 12:22, Αποκ. 3:12, Αποκ. 21:2, Αποκ. 21:10 
2411  ιερον  ιερω  Ματ. 12:5, Ματ. 21:12, Ματ. 21:14, Ματ. 21:15, Ματ. 26:55, Μάρ. 11:15, Μάρ. 11:27, Μάρ. 12:35, Μάρ. 14:49, Λουκ. 2:46, Λουκ. 19:47, Λουκ. 20:1, Λουκ. 21:37, Λουκ. 21:38, Λουκ. 22:53, Λουκ. 24:53, Ιωάνν. 2:14, Ιωάνν. 5:14, Ιωάνν. 7:28, Ιωάνν. 8:20, Ιωάνν. 10:23, Ιωάνν. 11:56, Ιωάνν. 18:20, Πράξ. 2:46, Πράξ. 5:20, Πράξ. 5:25, Πράξ. 5:42, Πράξ. 21:27, Πράξ. 22:17, Πράξ. 24:12, Πράξ. 24:18, Πράξ. 26:21 
2420  ιερωσυνη  ιερωσυνην  Εβρ. 7:24 
2420  ιερωσυνη  ιερωσυνης  Εβρ. 7:11, Εβρ. 7:12, Εβρ. 7:14 
2421  Ιεσσαι  ιεσσαι  Ματ. 1:5, Ματ. 1:6, Λουκ. 3:32, Πράξ. 13:22, Ρωμ. 15:12 
First Previous 1 2 3 of 3  Next Last