Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2296  θαυμαζω  θαυμασονται  Αποκ. 17:8 
2297  θαυμασιος  θαυμασια  Ματ. 21:15 
2298  θαυμαστος  θαυμαστα  Αποκ. 15:3 
2298  θαυμαστος  θαυμαστη  Ματ. 21:42, Μάρ. 12:11 
2298  θαυμαστος  θαυμαστον  Ιωάνν. 9:30, Β'Κορ. 11:14, Α'Πέτρ. 2:9, Αποκ. 15:1 
2299  θεα  θεαν  Πράξ. 19:37 
2299  θεα  θεας  Πράξ. 19:27, Πράξ. 19:35 
2300  θεαομαι  θεαθηναι  Ματ. 6:1, Ματ. 23:5 
2300  θεαομαι  θεασαμενοις  Μάρ. 16:14 
2300  θεαομαι  θεασαμενοι  Ιωάνν. 11:45, Πράξ. 21:27 
2300  θεαομαι  θεασαμενος  Ιωάνν. 1:38, Ιωάνν. 6:5, Ιωάνν. 8:10, Πράξ. 8:18 
2300  θεαομαι  θεασασθαι  Ματ. 11:7, Ματ. 22:11, Λουκ. 7:24, Ρωμ. 15:24 
2300  θεαομαι  θεασασθε  Ιωάνν. 4:35 
2301  θεατριζω  θεατριζομενοι  Εβρ. 10:33 
2302  θεατρον  θεατρον  Πράξ. 19:29, Πράξ. 19:31, Α'Κορ. 4:9 
2303  θειον  θειον  Λουκ. 17:29, Αποκ. 9:17 
2303  θειον  θειου  Αποκ. 9:18, Αποκ. 20:10 
2303  θειον  θειω  Αποκ. 14:10, Αποκ. 19:20, Αποκ. 21:8 
2304  θειος  θειας  Β'Πέτρ. 1:3, Β'Πέτρ. 1:4 
2304  θειος  θειον  Πράξ. 17:29 
2305  θειοτης  θειοτης  Ρωμ. 1:20 
2306  θειωδης  θειωδεις  Αποκ. 9:17 
2307  θελημα  θελει  Α'Πέτρ. 3:17 
2307  θελημα  θεληματα  Πράξ. 13:22, Εφεσ. 2:3 
2307  θελημα  θεληματι  Λουκ. 23:25, Ρωμ. 1:10, Κολ. 4:12, Εβρ. 10:10, Α'Πέτρ. 4:2, Β'Πέτρ. 1:21 
2307  θελημα  θεληματος  Ιωάνν. 1:13, Ιωάνν. 1:13, Ρωμ. 15:32, Α'Κορ. 1:1, Α'Κορ. 7:37, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 8:5, Εφεσ. 1:1, Εφεσ. 1:5, Εφεσ. 1:9, Εφεσ. 1:11, Κολ. 1:1, Κολ. 1:9, Β'Τιμ. 1:1 
2307  θελημα  θελημα  Ματ. 6:10, Ματ. 7:21, Ματ. 12:50, Ματ. 18:14, Ματ. 21:31, Ματ. 26:42, Μάρ. 3:35, Λουκ. 11:2, Λουκ. 12:47, Λουκ. 12:47, Λουκ. 22:42, Ιωάνν. 4:34, Ιωάνν. 5:30, Ιωάνν. 5:30, Ιωάνν. 6:38, Ιωάνν. 6:38, Ιωάνν. 6:39, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 7:17, Ιωάνν. 9:31, Πράξ. 21:14, Πράξ. 22:14, Ρωμ. 2:18, Ρωμ. 12:2, Α'Κορ. 16:12, Γαλ. 1:4, Εφεσ. 5:17, Εφεσ. 6:6, Α'Θεσσ. 4:3, Α'Θεσσ. 5:18, Β'Τιμ. 2:26, Εβρ. 10:7, Εβρ. 10:9, Εβρ. 10:36, Εβρ. 13:21, Α'Πέτρ. 2:15, Α'Πέτρ. 3:17, Α'Πέτρ. 4:3, Α'Πέτρ. 4:19, Α'Ιωάνν. 2:17, Α'Ιωάνν. 5:14, Αποκ. 4:11 
2308  θελησις  θελησιν  Εβρ. 2:4 
2309  θελω  θελειν  Ρωμ. 7:18, Β'Κορ. 8:10, Β'Κορ. 8:11, Φιλ. 2:13 
2309  θελω  θελεις  Ματ. 13:28, Ματ. 15:28, Ματ. 17:4, Ματ. 19:17, Ματ. 19:21, Ματ. 20:21, Ματ. 26:17, Μάρ. 10:51, Μάρ. 14:12, Λουκ. 9:54, Λουκ. 18:41, Λουκ. 22:9, Ιωάνν. 5:6, Ιωάνν. 21:18, Πράξ. 7:28, Πράξ. 9:6, Πράξ. 25:9, Ρωμ. 13:3, Ιάκ. 2:20 
2309  θελω  θελει  Ματ. 16:24, Ματ. 27:43, Μάρ. 8:34, Μάρ. 9:35, Λουκ. 5:39, Λουκ. 9:23, Λουκ. 13:31, Ιωάνν. 3:8, Ιωάνν. 5:21, Ρωμ. 9:18, Ρωμ. 9:18, Α'Κορ. 7:36, Α'Κορ. 7:39, Β'Θεσσ. 3:10, Α'Τιμ. 2:4 
2309  θελω  θελετε  Ματ. 11:14, Ματ. 20:32, Ματ. 26:15, Ματ. 27:17, Ματ. 27:21, Μάρ. 10:36, Μάρ. 15:9, Μάρ. 15:12, Λουκ. 6:31, Ιωάνν. 5:40, Ιωάνν. 6:67, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 9:27, Ιωάνν. 9:27, Α'Κορ. 4:21, Α'Κορ. 10:27, Β'Κορ. 12:20, Γαλ. 4:9 
2309  θελω  θελησαντας  Λουκ. 19:27 
2309  θελω  θεληση  Α'Κορ. 4:19, Ιάκ. 4:15 
2309  θελω  θελησωσιν  Αποκ. 11:6 
2309  θελω  θελησω  Β'Κορ. 12:6 
2309  θελω  θελης  Ματ. 8:2, Μάρ. 1:40, Μάρ. 6:22, Λουκ. 5:12 
2309  θελω  θελητε  Ματ. 7:12, Μάρ. 14:7, Ιωάνν. 15:7, Γαλ. 5:17 
2309  θελω  θελη  Ματ. 16:25, Ματ. 20:26, Ματ. 20:27, Μάρ. 8:35, Μάρ. 10:43, Μάρ. 10:44, Λουκ. 9:24, Ιωάνν. 7:17, Αποκ. 11:5, Αποκ. 11:5 
2309  θελω  θελοι  Λουκ. 1:62, Πράξ. 2:12, Πράξ. 17:18, Πράξ. 17:20 
2309  θελω  θελομεν  Ματ. 12:38, Μάρ. 10:35, Λουκ. 19:14, Ιωάνν. 12:21, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 5:4 
2309  θελω  θελοντας  Β'Πέτρ. 3:5 
2309  θελω  θελοντα  Ματ. 5:42 
2309  θελω  θελοντες  Λουκ. 8:20, Λουκ. 16:26, Γαλ. 1:7, Γαλ. 4:21, Α'Τιμ. 1:7, Β'Τιμ. 3:12, Εβρ. 13:18 
2309  θελω  θελοντι  Ματ. 5:40, Ρωμ. 7:21 
2309  θελω  θελοντος  Πράξ. 18:21, Ρωμ. 9:16 
2309  θελω  θελοντων  Μάρ. 12:38, Λουκ. 20:46, Β'Κορ. 11:12 
2309  θελω  θελουσιν  Ματ. 23:4, Α'Κορ. 14:35, Γαλ. 4:17, Γαλ. 6:12, Γαλ. 6:13, Α'Τιμ. 5:11 
2309  θελω  θελων  Ματ. 1:19, Ματ. 14:5, Λουκ. 10:29, Λουκ. 14:28, Λουκ. 23:8, Λουκ. 23:20, Πράξ. 24:27, Πράξ. 25:9, Ρωμ. 9:22, Β'Κορ. 11:32, Κολ. 2:18, Εβρ. 12:17, Α'Πέτρ. 3:10, Αποκ. 22:17 
2309  θελω  θελωσιν  Πράξ. 26:5 
2309  θελω  θελω  Ματ. 8:3, Ματ. 9:13, Ματ. 12:7, Ματ. 15:32, Ματ. 20:14, Ματ. 20:15, Ματ. 21:29, Ματ. 26:39, Μάρ. 1:41, Μάρ. 6:25, Μάρ. 14:36, Λουκ. 4:6, Λουκ. 5:13, Λουκ. 12:49, Ιωάνν. 17:24, Ιωάνν. 21:22, Ιωάνν. 21:23, Ρωμ. 1:13, Ρωμ. 7:15, Ρωμ. 7:16, Ρωμ. 7:19, Ρωμ. 7:19, Ρωμ. 7:20, Ρωμ. 11:25, Ρωμ. 16:19, Α'Κορ. 7:7, Α'Κορ. 7:32, Α'Κορ. 10:1, Α'Κορ. 10:20, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 12:1, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:19, Α'Κορ. 16:7, Β'Κορ. 12:20, Γαλ. 3:2, Κολ. 2:1, Α'Θεσσ. 4:13, 1:13 
2310  θεμελιος  θεμελια  Πράξ. 16:26 
2310  θεμελιος  θεμελιος  Β'Τιμ. 2:19, Αποκ. 21:19 
2310  θεμελιος  θεμελιους  Εβρ. 11:10, Αποκ. 21:14 
2310  θεμελιος  θεμελιω  Εφεσ. 2:20 
2311  θεμελιοω  θεμελιοι  Αποκ. 21:19 
2311  θεμελιοω  θεμελιον  Λουκ. 6:48, Λουκ. 14:29, Ρωμ. 15:20, Α'Κορ. 3:10, Α'Κορ. 3:11, Α'Κορ. 3:12, Α'Τιμ. 6:19, Εβρ. 6:1 
2311  θεμελιοω  θεμελιου  Λουκ. 6:49 
2311  θεμελιοω  θεμελιωσαι  Α'Πέτρ. 5:10 
2312  θεοδιδακτος  θεοδιδακτοι  Α'Θεσσ. 4:9 
2313  θεομαχεω  θεομαχωμεν  Πράξ. 23:9 
2314  θεομαχος  θεομαχοι  Πράξ. 5:39 
2315  θεοπνευστος  θεοπνευστος  Β'Τιμ. 3:16 
2316  θεος  θεε  Ματ. 27:46, Ματ. 27:46 
2316  θεος  θεοις  Γαλ. 4:8 
2316  θεος  θεοι  Ιωάνν. 10:34, Πράξ. 14:11, Πράξ. 19:26, Α'Κορ. 8:5, Α'Κορ. 8:5 
2316  θεος  θεον  Ματ. 4:7, Ματ. 4:10, Ματ. 5:8, Ματ. 9:8, Ματ. 15:31, Ματ. 22:37, Ματ. 27:43, Μάρ. 2:12, Μάρ. 5:7, Μάρ. 12:30, Λουκ. 1:16, Λουκ. 1:64, Λουκ. 2:13, Λουκ. 2:20, Λουκ. 2:28, Λουκ. 4:8, Λουκ. 4:12, Λουκ. 5:25, Λουκ. 5:26, Λουκ. 7:16, Λουκ. 7:29, Λουκ. 10:27, Λουκ. 12:21, Λουκ. 13:13, Λουκ. 17:15, Λουκ. 18:2, Λουκ. 18:4, Λουκ. 18:43, Λουκ. 19:37, Λουκ. 20:37, Λουκ. 20:37, Λουκ. 20:37, Λουκ. 23:40, Λουκ. 23:47, Λουκ. 24:53, Ιωάνν. 1:1, Ιωάνν. 1:2, Ιωάνν. 1:18, Ιωάνν. 5:18, Ιωάνν. 8:41, Ιωάνν. 10:33, Ιωάνν. 11:22, Ιωάνν. 13:3, Ιωάνν. 14:1, Ιωάνν. 17:3, Ιωάνν. 20:17, Ιωάνν. 20:17, Ιωάνν. 21:19, Πράξ. 2:47, Πράξ. 3:8, Πράξ. 3:9, Πράξ. 4:21, Πράξ. 4:24, Πράξ. 6:11, Πράξ. 10:2, Πράξ. 10:22, Πράξ. 10:46, Πράξ. 11:17, Πράξ. 11:18, Πράξ. 12:5, Πράξ. 13:16, Πράξ. 13:26, Πράξ. 14:15, Πράξ. 15:10, Πράξ. 15:19, Πράξ. 16:14, Πράξ. 16:25, Πράξ. 18:7, Πράξ. 18:13, Πράξ. 20:21, Πράξ. 24:15, Πράξ. 24:16, Πράξ. 26:18, Πράξ. 26:20, Πράξ. 28:6, Ρωμ. 1:21, Ρωμ. 1:21, Ρωμ. 1:28, Ρωμ. 2:23, Ρωμ. 3:11, Ρωμ. 4:2, Ρωμ. 5:1, Ρωμ. 8:7, Ρωμ. 8:27, Ρωμ. 8:28, Ρωμ. 10:1, Ρωμ. 15:6, Ρωμ. 15:9, Ρωμ. 15:17, Ρωμ. 15:30, Α'Κορ. 1:21, Α'Κορ. 6:20, Α'Κορ. 8:3, Β'Κορ. 1:23, Β'Κορ. 3:4, Β'Κορ. 7:9, Β'Κορ. 7:10, Β'Κορ. 7:11, Β'Κορ. 9:13, Β'Κορ. 13:7, Γαλ. 1:10, Γαλ. 1:24, Γαλ. 4:8, Γαλ. 4:9, Εφεσ. 4:24, Φιλ. 4:6, Κολ. 3:22, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 1:9, Α'Θεσσ. 4:5, Α'Θεσσ. 4:8, Β'Θεσσ. 1:8, Β'Θεσσ. 2:4, Β'Θεσσ. 2:4, Α'Τιμ. 5:5, Τίτ. 1:16, Εβρ. 2:17, Εβρ. 5:1, Εβρ. 6:1, Εβρ. 6:18, Εβρ. 8:10, Ιάκ. 3:9, Α'Πέτρ. 1:21, Α'Πέτρ. 1:21, Α'Πέτρ. 2:12, Α'Πέτρ. 2:17, Α'Πέτρ. 3:5, Α'Πέτρ. 3:15, Α'Πέτρ. 3:21, Α'Πέτρ. 4:6, Α'Πέτρ. 4:16, Α'Ιωάνν. 3:21, Α'Ιωάνν. 4:6, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:8, Α'Ιωάνν. 4:10, Α'Ιωάνν. 4:12, Α'Ιωάνν. 4:20, Α'Ιωάνν. 4:20, Α'Ιωάνν. 4:21, Α'Ιωάνν. 5:2, Β'Ιωάνν. 1:9, 1:11, Ιουδ. 1:4, Αποκ. 12:5, Αποκ. 13:6, Αποκ. 14:7, Αποκ. 16:11, Αποκ. 16:21, Αποκ. 19:5 
2316  θεος  θεος  Ματ. 1:23, Ματ. 3:9, Ματ. 6:30, Ματ. 15:4, Ματ. 19:6, Ματ. 19:17, Ματ. 22:32, Ματ. 22:32, Ματ. 22:32, Ματ. 22:32, Ματ. 22:32, Μάρ. 2:7, Μάρ. 10:6, Μάρ. 10:9, Μάρ. 10:18, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:27, Μάρ. 12:27, Μάρ. 12:29, Μάρ. 12:32, Μάρ. 13:19, Μάρ. 15:34, Μάρ. 15:34, Λουκ. 1:32, Λουκ. 1:68, Λουκ. 3:8, Λουκ. 5:21, Λουκ. 7:16, Λουκ. 8:39, Λουκ. 12:20, Λουκ. 12:24, Λουκ. 12:28, Λουκ. 16:15, Λουκ. 18:7, Λουκ. 18:11, Λουκ. 18:13, Λουκ. 18:19, Λουκ. 20:38, Ιωάνν. 1:1, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 3:16, Ιωάνν. 3:17, Ιωάνν. 3:33, Ιωάνν. 3:34, Ιωάνν. 3:34, Ιωάνν. 4:24, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 8:42, Ιωάνν. 8:54, Ιωάνν. 9:29, Ιωάνν. 9:31, Ιωάνν. 11:22, Ιωάνν. 13:31, Ιωάνν. 13:32, Ιωάνν. 13:32, Ιωάνν. 20:28, Πράξ. 2:17, Πράξ. 2:22, Πράξ. 2:24, Πράξ. 2:30, Πράξ. 2:32, Πράξ. 2:36, Πράξ. 2:39, Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:15, Πράξ. 3:18, Πράξ. 3:21, Πράξ. 3:22, Πράξ. 3:25, Πράξ. 3:26, Πράξ. 4:10, Πράξ. 4:24, Πράξ. 5:30, Πράξ. 5:31, Πράξ. 5:32, Πράξ. 7:2, Πράξ. 7:6, Πράξ. 7:7, Πράξ. 7:9, Πράξ. 7:17, Πράξ. 7:25, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:35, Πράξ. 7:37, Πράξ. 7:42, Πράξ. 7:45, Πράξ. 10:15, Πράξ. 10:28, Πράξ. 10:34, Πράξ. 10:38, Πράξ. 10:38, Πράξ. 10:40, Πράξ. 11:9, Πράξ. 11:17, Πράξ. 11:18, Πράξ. 13:17, Πράξ. 13:21, Πράξ. 13:23, Πράξ. 13:30, Πράξ. 13:33, Πράξ. 13:37, Πράξ. 14:27, Πράξ. 15:4, Πράξ. 15:7, Πράξ. 15:8, Πράξ. 15:12, Πράξ. 15:14, Πράξ. 17:24, Πράξ. 17:30, Πράξ. 19:11, Πράξ. 21:19, Πράξ. 22:14, Πράξ. 23:3, Πράξ. 26:8, Πράξ. 27:24, Ρωμ. 1:9, Ρωμ. 1:19, Ρωμ. 1:24, Ρωμ. 1:26, Ρωμ. 1:28, Ρωμ. 2:16, Ρωμ. 3:4, Ρωμ. 3:5, Ρωμ. 3:6, Ρωμ. 3:25, Ρωμ. 3:29, Ρωμ. 3:30, Ρωμ. 4:6, Ρωμ. 5:8, Ρωμ. 8:3, Ρωμ. 8:31, Ρωμ. 8:33, Ρωμ. 9:5, Ρωμ. 9:22, Ρωμ. 10:9, Ρωμ. 11:1, Ρωμ. 11:2, Ρωμ. 11:8, Ρωμ. 11:21, Ρωμ. 11:23, Ρωμ. 11:32, Ρωμ. 12:3, Ρωμ. 14:3, Ρωμ. 14:4, Ρωμ. 15:5, Ρωμ. 15:13, Ρωμ. 15:33, Ρωμ. 16:20, Α'Κορ. 1:9, Α'Κορ. 1:20, Α'Κορ. 1:21, Α'Κορ. 1:27, Α'Κορ. 1:27, Α'Κορ. 1:28, Α'Κορ. 2:7, Α'Κορ. 2:9, Α'Κορ. 2:10, Α'Κορ. 3:6, Α'Κορ. 3:7, Α'Κορ. 3:17, Α'Κορ. 4:9, Α'Κορ. 5:13, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:14, Α'Κορ. 7:15, Α'Κορ. 7:17, Α'Κορ. 8:4, Α'Κορ. 8:6, Α'Κορ. 10:5, Α'Κορ. 10:13, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 12:6, Α'Κορ. 12:18, Α'Κορ. 12:24, Α'Κορ. 12:28, Α'Κορ. 14:25, Α'Κορ. 14:33, Α'Κορ. 15:28, Α'Κορ. 15:38, Β'Κορ. 1:3, Β'Κορ. 1:3, Β'Κορ. 1:18, Β'Κορ. 1:21, Β'Κορ. 4:4, Β'Κορ. 4:6, Β'Κορ. 5:5, Β'Κορ. 5:19, Β'Κορ. 6:16, Β'Κορ. 6:16, Β'Κορ. 7:6, Β'Κορ. 9:7, Β'Κορ. 9:8, Β'Κορ. 10:13, Β'Κορ. 11:11, Β'Κορ. 11:31, Β'Κορ. 12:2, Β'Κορ. 12:3, Β'Κορ. 12:21, Β'Κορ. 13:11, Γαλ. 1:15, Γαλ. 2:6, Γαλ. 3:8, Γαλ. 3:18, Γαλ. 3:20, Γαλ. 4:4, Γαλ. 4:6, Γαλ. 6:7, Εφεσ. 1:3, Εφεσ. 1:17, Εφεσ. 2:4, Εφεσ. 2:10, Εφεσ. 4:6, Εφεσ. 4:32, Φιλ. 1:8, Φιλ. 2:9, Φιλ. 2:13, Φιλ. 2:27, Φιλ. 3:15, Φιλ. 3:19, Φιλ. 4:9, Φιλ. 4:19, Κολ. 1:27, Κολ. 4:3, Α'Θεσσ. 2:5, Α'Θεσσ. 2:10, Α'Θεσσ. 3:11, Α'Θεσσ. 4:7, Α'Θεσσ. 4:14, Α'Θεσσ. 5:9, Α'Θεσσ. 5:23, Β'Θεσσ. 1:11, Β'Θεσσ. 2:4, Β'Θεσσ. 2:11, Β'Θεσσ. 2:13, Β'Θεσσ. 2:16, Α'Τιμ. 2:5, Α'Τιμ. 3:16, Α'Τιμ. 4:3, Β'Τιμ. 1:7, Β'Τιμ. 2:25, Τίτ. 1:2, Εβρ. 1:1, Εβρ. 1:8, Εβρ. 1:9, Εβρ. 1:9, Εβρ. 2:13, Εβρ. 3:4, Εβρ. 4:4, Εβρ. 4:10, Εβρ. 6:3, Εβρ. 6:10, Εβρ. 6:13, Εβρ. 6:17, Εβρ. 9:20, Εβρ. 10:7, Εβρ. 10:9, Εβρ. 11:5, Εβρ. 11:10, Εβρ. 11:16, Εβρ. 11:16, Εβρ. 11:19, Εβρ. 12:7, Εβρ. 12:29, Εβρ. 13:4, Εβρ. 13:16, Εβρ. 13:20, Ιάκ. 1:13, Ιάκ. 2:5, Ιάκ. 2:19, Ιάκ. 4:6, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 5:5, Α'Πέτρ. 5:10, Β'Πέτρ. 2:4, Α'Ιωάνν. 1:5, Α'Ιωάνν. 3:20, Α'Ιωάνν. 4:8, Α'Ιωάνν. 4:9, Α'Ιωάνν. 4:11, Α'Ιωάνν. 4:12, Α'Ιωάνν. 4:15, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:11, Α'Ιωάνν. 5:20, Αποκ. 1:1, Αποκ. 4:8, Αποκ. 7:17, Αποκ. 11:17, Αποκ. 15:3, Αποκ. 16:7, Αποκ. 17:17, Αποκ. 18:5, Αποκ. 18:8, Αποκ. 18:20, Αποκ. 19:6, Αποκ. 21:3, Αποκ. 21:3, Αποκ. 21:4, Αποκ. 21:7, Αποκ. 21:22, Αποκ. 22:5, Αποκ. 22:6, Αποκ. 22:18, Αποκ. 22:19 
2316  θεος  θεους  Ιωάνν. 10:35, Πράξ. 7:40 
2334  θεωρεω  θεωρεις  Πράξ. 21:20 
2334  θεωρεω  θεωρειτε  Λουκ. 21:6, Λουκ. 24:39, Ιωάνν. 12:19, Ιωάνν. 14:19, Ιωάνν. 16:10, Ιωάνν. 16:16, Ιωάνν. 16:17, Ιωάνν. 16:19, Πράξ. 3:16, Πράξ. 19:26, Πράξ. 25:24, Εβρ. 7:4 
2334  θεωρεω  θεωρει  Μάρ. 5:38, Ιωάνν. 10:12, Ιωάνν. 12:45, Ιωάνν. 14:17, Ιωάνν. 14:19, Ιωάνν. 20:6, Ιωάνν. 20:12, Ιωάνν. 20:14, Πράξ. 10:11 
2334  θεωρεω  θεωρησαι  Ματ. 28:1 
2334  θεωρεω  θεωρηση  Ιωάνν. 8:51 
2334  θεωρεω  θεωρησωσιν  Ιωάνν. 7:3 
2334  θεωρεω  θεωρητε  Ιωάνν. 6:62 
2334  θεωρεω  θεωρη  Α'Ιωάνν. 3:17 
2334  θεωρεω  θεωρουντας  Αποκ. 11:11 
2334  θεωρεω  θεωρουντες  Λουκ. 14:29, Λουκ. 23:48, Ιωάνν. 2:23, Ιωάνν. 9:8, Πράξ. 4:13, Πράξ. 9:7 
2334  θεωρεω  θεωρουντι  Πράξ. 17:16 
2334  θεωρεω  θεωρουντων  Πράξ. 28:6 
2334  θεωρεω  θεωρουσαι  Ματ. 27:55, Μάρ. 15:40 
2334  θεωρεω  θεωρουσιν  Μάρ. 5:15, Μάρ. 16:4, Ιωάνν. 6:19 
2334  θεωρεω  θεωρων  Λουκ. 23:35, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 12:45, Πράξ. 8:13 
2334  θεωρεω  θεωρωσιν  Ιωάνν. 17:24 
2334  θεωρεω  θεωρω  Ιωάνν. 4:19, Πράξ. 7:56, Πράξ. 17:22, Πράξ. 27:10 
2335  θεωρια  θεωριαν  Λουκ. 23:48 
2336  θηκη  θηκην  Ιωάνν. 18:11 
2337  θηλαζω  θηλαζοντων  Ματ. 21:16 
2337  θηλαζω  θηλαζουσαις  Ματ. 24:19, Μάρ. 13:17, Λουκ. 21:23 
2338  θηλυς  θηλειαι  Ρωμ. 1:26 
2338  θηλυς  θηλειας  Ρωμ. 1:27 
2338  θηλυς  θηλυ  Ματ. 19:4, Μάρ. 10:6, Γαλ. 3:28 
2339  θηρα  θηραν  Ρωμ. 11:9 
2340  θηρευω  θηρευσαι  Λουκ. 11:54 
2342  θηριον  θηρια  Πράξ. 10:12, Πράξ. 11:6, Τίτ. 1:12 
2342  θηριον  θηριον  Πράξ. 28:4, Πράξ. 28:5, Εβρ. 12:20, Αποκ. 11:7, Αποκ. 13:1, Αποκ. 13:2, Αποκ. 13:4, Αποκ. 13:11, Αποκ. 13:12, Αποκ. 14:9, Αποκ. 14:11, Αποκ. 17:3, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:11, Αποκ. 17:16, Αποκ. 19:19, Αποκ. 19:20, Αποκ. 20:10 
2342  θηριον  θηριου  Αποκ. 13:3, Αποκ. 13:12, Αποκ. 13:14, Αποκ. 13:15, Αποκ. 13:15, Αποκ. 13:15, Αποκ. 13:17, Αποκ. 13:18, Αποκ. 15:2, Αποκ. 16:2, Αποκ. 16:10, Αποκ. 16:13, Αποκ. 17:7, Αποκ. 17:12, Αποκ. 19:20 
2342  θηριον  θηριων  Μάρ. 1:13, Ιάκ. 3:7, Αποκ. 6:8 
2342  θηριον  θηριω  Αποκ. 13:4, Αποκ. 13:4, Αποκ. 13:14, Αποκ. 17:13, Αποκ. 17:17, Αποκ. 20:4 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last