Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2343  θησαυριζω  θησαυριζειν  Β'Κορ. 12:14 
2343  θησαυριζω  θησαυριζεις  Ρωμ. 2:5 
2343  θησαυριζω  θησαυριζετε  Ματ. 6:19, Ματ. 6:20 
2343  θησαυριζω  θησαυριζων  Λουκ. 12:21, Α'Κορ. 16:2 
2344  θησαυρος  θησαυροι  Κολ. 2:3 
2344  θησαυρος  θησαυρον  Ματ. 19:21, Μάρ. 10:21, Λουκ. 12:33, Λουκ. 18:22, Β'Κορ. 4:7 
2344  θησαυρος  θησαυρος  Ματ. 6:21, Λουκ. 12:34 
2344  θησαυρος  θησαυρους  Ματ. 2:11, Ματ. 6:19, Ματ. 6:20 
2344  θησαυρος  θησαυρου  Ματ. 12:35, Ματ. 12:35, Ματ. 13:52, Λουκ. 6:45, Λουκ. 6:45 
2344  θησαυρος  θησαυρων  Εβρ. 11:26 
2344  θησαυρος  θησαυρω  Ματ. 13:44 
2345  θιγγανω  θιγης  Κολ. 2:21 
2345  θιγγανω  θιγη  Εβρ. 11:28, Εβρ. 12:20 
2346  θλιβω  θλιβεσθαι  Α'Θεσσ. 3:4 
2346  θλιβω  θλιβομεθα  Β'Κορ. 1:6 
2346  θλιβω  θλιβομενοις  Β'Θεσσ. 1:7, Α'Τιμ. 5:10 
2346  θλιβω  θλιβομενοι  Β'Κορ. 4:8, Β'Κορ. 7:5, Εβρ. 11:37 
2346  θλιβω  θλιβουσιν  Β'Θεσσ. 1:6 
2346  θλιβω  θλιβωσιν  Μάρ. 3:9 
2347  θλιψις  θλιψεις  Πράξ. 20:23 
2347  θλιψις  θλιψει  Ρωμ. 12:12, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 7:4, Φιλ. 4:14, Α'Θεσσ. 1:6, Α'Θεσσ. 3:7, Ιάκ. 1:27, Αποκ. 1:9 
2347  θλιψις  θλιψεσιν  Ρωμ. 5:3, Β'Κορ. 6:4, Εφεσ. 3:13, Α'Θεσσ. 3:3, Β'Θεσσ. 1:4, Εβρ. 10:33 
2347  θλιψις  θλιψεων  Πράξ. 7:10, Πράξ. 14:22, Κολ. 1:24 
2347  θλιψις  θλιψεως  Ματ. 13:21, Μάρ. 4:17, Ιωάνν. 16:21, Πράξ. 11:19, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 2:4, Β'Κορ. 4:17, Β'Κορ. 8:2, Αποκ. 7:14 
2347  θλιψις  θλιψιν  Ματ. 24:9, Ματ. 24:29, Μάρ. 13:24, Ιωάνν. 16:33, Α'Κορ. 7:28, Φιλ. 1:16, Β'Θεσσ. 1:6, Αποκ. 2:9, Αποκ. 2:10, Αποκ. 2:22 
2347  θλιψις  θλιψις  Ματ. 24:21, Μάρ. 13:19, Πράξ. 7:11, Ρωμ. 2:9, Ρωμ. 5:3, Ρωμ. 8:35, Β'Κορ. 8:13 
2349  θνητος  θνητα  Ρωμ. 8:11 
2349  θνητος  θνητη  Β'Κορ. 4:11 
2349  θνητος  θνητον  Α'Κορ. 15:53, Α'Κορ. 15:54, Β'Κορ. 5:4 
2349  θνητος  θνητω  Ρωμ. 6:12 
2350  θορυβεω  θορυβεισθε  Μάρ. 5:39, Πράξ. 20:10 
2350  θορυβεω  θορυβουμενον  Ματ. 9:23 
2351  θορυβος  θορυβον  Μάρ. 5:38, Πράξ. 20:1, Πράξ. 21:34 
2351  θορυβος  θορυβος  Ματ. 26:5, Ματ. 27:24, Μάρ. 14:2 
2351  θορυβος  θορυβου  Πράξ. 24:18 
2353  θρεμμα  θρεμματα  Ιωάνν. 4:12 
2354  θρηνεω  θρηνησετε  Ιωάνν. 16:20 
2355  θρηνος  θρηνος  Ματ. 2:18 
2356  θρησκεια  θρησκειας  Πράξ. 26:5 
2356  θρησκεια  θρησκεια  Κολ. 2:18, Ιάκ. 1:26, Ιάκ. 1:27 
2357  θρησκος  θρησκος  Ιάκ. 1:26 
2358  θριαμβευω  θριαμβευοντι  Β'Κορ. 2:14 
2358  θριαμβευω  θριαμβευσας  Κολ. 2:15 
2359  θριξ  θριξιν  Λουκ. 7:38, Λουκ. 7:44, Ιωάνν. 11:2, Ιωάνν. 12:3 
2359  θριξ  θριξ  Λουκ. 21:18, Πράξ. 27:34 
2360  θροεω  θροεισθαι  Β'Θεσσ. 2:2 
2360  θροεω  θροεισθε  Ματ. 24:6, Μάρ. 13:7 
2361  θρομβος  θρομβοι  Λουκ. 22:44 
2362  θρονος  θρονοι  Κολ. 1:16, Αποκ. 4:4 
2362  θρονος  θρονον  Λουκ. 1:32, Αποκ. 12:5, Αποκ. 13:2, Αποκ. 16:10, Αποκ. 20:11 
2362  θρονος  θρονος  Ματ. 5:34, Πράξ. 7:49, Εβρ. 1:8, Αποκ. 2:13, Αποκ. 4:2, Αποκ. 22:3 
2362  θρονος  θρονους  Ματ. 19:28, Αποκ. 4:4, Αποκ. 11:16, Αποκ. 20:4 
2362  θρονος  θρονου  Ματ. 19:28, Ματ. 25:31, Πράξ. 2:30, Εβρ. 8:1, Εβρ. 12:2, Αποκ. 1:4, Αποκ. 4:2, Αποκ. 4:3, Αποκ. 4:4, Αποκ. 4:5, Αποκ. 4:5, Αποκ. 4:6, Αποκ. 4:6, Αποκ. 4:6, Αποκ. 4:9, Αποκ. 4:10, Αποκ. 4:10, Αποκ. 5:1, Αποκ. 5:6, Αποκ. 5:7, Αποκ. 5:11, Αποκ. 5:13, Αποκ. 6:16, Αποκ. 7:9, Αποκ. 7:10, Αποκ. 7:11, Αποκ. 7:11, Αποκ. 7:15, Αποκ. 7:15, Αποκ. 7:17, Αποκ. 8:3, Αποκ. 14:3, Αποκ. 14:5, Αποκ. 16:17, Αποκ. 19:4, Αποκ. 19:5, Αποκ. 21:5, Αποκ. 22:1 
2362  θρονος  θρονων  Λουκ. 1:52, Λουκ. 22:30 
2362  θρονος  θρονω  Ματ. 23:22, Εβρ. 4:16, Αποκ. 3:21, Αποκ. 3:21 
2363  Θυατειρα  θυατειρα  Αποκ. 1:11 
2363  Θυατειρα  θυατειροις  Αποκ. 2:18, Αποκ. 2:24 
2363  Θυατειρα  θυατειρων  Πράξ. 16:14 
2364  θυγατηρ  θυγατερας  Β'Κορ. 6:18 
2364  θυγατηρ  θυγατερα  Ματ. 10:35, Ματ. 10:37, Μάρ. 7:30, Λουκ. 13:16 
2364  θυγατηρ  θυγατερες  Λουκ. 23:28, Πράξ. 2:17, Πράξ. 21:9 
2364  θυγατηρ  θυγατερων  Λουκ. 1:5 
2364  θυγατηρ  θυγατερ  Ματ. 9:22, Μάρ. 5:34, Λουκ. 8:48, Ιωάνν. 12:15 
2364  θυγατηρ  θυγατηρ  Ματ. 9:18, Ματ. 14:6, Ματ. 15:22, Ματ. 15:28, Μάρ. 5:35, Λουκ. 2:36, Λουκ. 8:42, Λουκ. 8:49, Λουκ. 12:53, Πράξ. 7:21 
2364  θυγατηρ  θυγατρι  Ματ. 21:5, Λουκ. 12:53 
2364  θυγατηρ  θυγατρος  Μάρ. 6:22, Μάρ. 7:26, Μάρ. 7:29, Εβρ. 11:24 
2365  θυγατριον  θυγατριον  Μάρ. 5:23, Μάρ. 7:25 
2366  θυελλα  θυελλη  Εβρ. 12:18 
2367  θυινος  θυινον  Αποκ. 18:12 
2368  θυμιαμα  θυμιαματα  Αποκ. 8:3, Αποκ. 18:13 
2368  θυμιαμα  θυμιαματος  Λουκ. 1:10, Λουκ. 1:11 
2368  θυμιαμα  θυμιαματων  Αποκ. 5:8, Αποκ. 8:4 
2369  θυμιαστηριον  θυμιατηριον  Εβρ. 9:4 
2370  θυμιαω  θυμιασαι  Λουκ. 1:9 
2371  θυμομαχεω  θυμομαχων  Πράξ. 12:20 
2372  θυμος  θυμος  Ρωμ. 2:8, Εφεσ. 4:31, Αποκ. 15:1 
2373  θυμοω  θυμοι  Β'Κορ. 12:20, Γαλ. 5:20 
2373  θυμοω  θυμον  Κολ. 3:8, Εβρ. 11:27, Αποκ. 12:12 
2373  θυμοω  θυμου  Λουκ. 4:28, Πράξ. 19:28, Αποκ. 14:8, Αποκ. 14:10, Αποκ. 14:19, Αποκ. 15:7, Αποκ. 16:1, Αποκ. 16:19, Αποκ. 18:3, Αποκ. 19:15 
2374  θυρα  θυραις  Ματ. 24:33, Μάρ. 13:29 
2374  θυρα  θυραι  Πράξ. 16:26, Πράξ. 21:30 
2374  θυρα  θυραν  Ματ. 6:6, Μάρ. 1:33, Μάρ. 2:2, Μάρ. 11:4, Μάρ. 15:46, Λουκ. 13:25, Λουκ. 13:25, Πράξ. 3:2, Πράξ. 12:13, Πράξ. 14:27, Κολ. 4:3, Αποκ. 3:8, Αποκ. 3:20, Αποκ. 3:20 
2374  θυρα  θυρας  Ματ. 28:2, Μάρ. 16:3, Ιωάνν. 10:1, Ιωάνν. 10:2, Πράξ. 5:19, Πράξ. 12:6, Πράξ. 16:27, Β'Κορ. 2:12 
2374  θυρα  θυρα  Ματ. 25:10, Ματ. 27:60, Λουκ. 11:7, Ιωάνν. 10:7, Ιωάνν. 10:9, Ιωάνν. 18:16, Πράξ. 5:9, Α'Κορ. 16:9, Αποκ. 4:1 
2374  θυρα  θυρων  Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:26, Πράξ. 5:23, Ιάκ. 5:9 
2374  θυρα  θυρωρω  Μάρ. 13:34, Ιωάνν. 18:16 
2375  θυρεος  θυρεον  Εφεσ. 6:16 
2376  θυρις  θυριδος  Πράξ. 20:9, Β'Κορ. 11:33 
2377  θυρωρος  θυρωρος  Ιωάνν. 10:3, Ιωάνν. 18:17 
2378  θυσια  θυσιαις  Εβρ. 9:23, Εβρ. 10:1, Εβρ. 13:16 
2378  θυσια  θυσιαι  Εβρ. 9:9 
2378  θυσια  θυσιαν  Ματ. 9:13, Ματ. 12:7, Λουκ. 2:24, Πράξ. 7:41, Ρωμ. 12:1, Εφεσ. 5:2, Φιλ. 4:18, Εβρ. 10:5, Εβρ. 10:8, Εβρ. 10:12, Εβρ. 11:4, Εβρ. 13:15 
2378  θυσια  θυσιας  Πράξ. 7:42, Α'Κορ. 10:18, Εβρ. 5:1, Εβρ. 7:27, Εβρ. 8:3, Εβρ. 9:26, Εβρ. 10:11, Α'Πέτρ. 2:5 
2378  θυσια  θυσια  Μάρ. 9:49, Φιλ. 2:17, Εβρ. 10:26 
2378  θυσια  θυσιων  Μάρ. 12:33, Λουκ. 13:1 
2379  θυσιαστηριον  θυσιαστηρια  Ρωμ. 11:3 
2379  θυσιαστηριον  θυσιαστηριον  Ματ. 5:23, Ματ. 23:19, Εβρ. 13:10, Ιάκ. 2:21, Αποκ. 8:3, Αποκ. 8:3, Αποκ. 11:1 
2379  θυσιαστηριον  θυσιαστηριου  Ματ. 5:24, Ματ. 23:35, Λουκ. 1:11, Λουκ. 11:51, Α'Κορ. 10:18, Αποκ. 6:9, Αποκ. 8:5, Αποκ. 9:13, Αποκ. 14:18, Αποκ. 16:7 
2379  θυσιαστηριον  θυσιαστηριω  Ματ. 23:18, Ματ. 23:20, Α'Κορ. 9:13, Α'Κορ. 9:13, Εβρ. 7:13 
2380  θυω  θυειν  Πράξ. 14:13, Πράξ. 14:18 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last