Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2280  Θαδδαιος  θαδδαιον  Μάρ. 3:18 
2280  Θαδδαιος  θαδδαιος  Ματ. 10:3 
2281  θαλασσα  θαλασσα  Ματ. 8:27, Μάρ. 4:41, Ιωάνν. 6:18, Αποκ. 4:6, Αποκ. 20:13, Αποκ. 21:1 
2281  θαλασσα  θαλασσαν  Ματ. 4:18, Ματ. 4:18, Ματ. 8:32, Ματ. 13:1, Ματ. 13:47, Ματ. 14:26, Ματ. 15:29, Ματ. 17:27, Ματ. 21:21, Ματ. 23:15, Μάρ. 1:16, Μάρ. 2:13, Μάρ. 3:7, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:1, Μάρ. 5:13, Μάρ. 5:21, Μάρ. 7:31, Μάρ. 9:42, Μάρ. 11:23, Λουκ. 17:2, Ιωάνν. 6:16, Ιωάνν. 21:7, Πράξ. 4:24, Πράξ. 10:6, Πράξ. 10:32, Πράξ. 14:15, Πράξ. 17:14, Πράξ. 27:30, Πράξ. 27:38, Πράξ. 27:40, Εβρ. 11:29, Αποκ. 7:2, Αποκ. 7:3, Αποκ. 8:8, Αποκ. 10:2, Αποκ. 10:6, Αποκ. 12:12, Αποκ. 14:7, Αποκ. 15:2, Αποκ. 15:2, Αποκ. 16:3, Αποκ. 18:17, Αποκ. 18:21 
2281  θαλασσα  θαλασση  Ματ. 8:24, Ματ. 8:26, Μάρ. 1:16, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:39, Μάρ. 5:13, Λουκ. 17:6, Πράξ. 7:36, Α'Κορ. 10:2, Β'Κορ. 11:26, Αποκ. 8:9, Αποκ. 16:3, Αποκ. 18:19 
2281  θαλασσα  θαλασσης  Ματ. 4:15, Ματ. 14:24, Ματ. 14:25, Ματ. 18:6, Μάρ. 5:1, Μάρ. 6:47, Μάρ. 6:48, Μάρ. 6:49, Λουκ. 21:25, Ιωάνν. 6:1, Ιωάνν. 6:17, Ιωάνν. 6:19, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:25, Ιωάνν. 21:1, Πράξ. 28:4, Ρωμ. 9:27, Α'Κορ. 10:1, Εβρ. 11:12, Ιάκ. 1:6, Ιουδ. 1:13, Αποκ. 5:13, Αποκ. 7:1, Αποκ. 8:8, Αποκ. 10:5, Αποκ. 10:8, Αποκ. 13:1, Αποκ. 13:1, Αποκ. 20:8 
2282  θαλπω  θαλπει  Εφεσ. 5:29 
2282  θαλπω  θαλπη  Α'Θεσσ. 2:7 
2283  Θαμαρ  θαμαρ  Ματ. 1:3 
2285  θαμβος  θαμβος  Λουκ. 4:36, Λουκ. 5:9 
2285  θαμβος  θαμβους  Πράξ. 3:10 
2284  θαμβεω  θαμβων  Πράξ. 9:6 
2286  θανασιμος  θανασιμον  Μάρ. 16:18 
2288  θανατος  θανατε  Α'Κορ. 15:55 
2287  θανατηφορος  θανατηφορου  Ιάκ. 3:8 
2288  θανατος  θανατοις  Β'Κορ. 11:23 
2289  θανατοω  θανατον  Ματ. 10:21, Μάρ. 13:12, Λουκ. 2:26, Λουκ. 22:33, Ιωάνν. 8:51, Ιωάνν. 11:4, Ρωμ. 6:3, Ρωμ. 6:4, Ρωμ. 6:16, Ρωμ. 7:10, Ρωμ. 7:13, Α'Κορ. 11:26, Β'Κορ. 2:16, Β'Κορ. 4:11, Β'Κορ. 7:10, Β'Τιμ. 1:10, Εβρ. 9:16, Εβρ. 11:5, Ιάκ. 1:15, Α'Ιωάνν. 5:16, Α'Ιωάνν. 5:16, Α'Ιωάνν. 5:16, Α'Ιωάνν. 5:17, Αποκ. 9:6, Αποκ. 13:3 
2288  θανατος  θανατος  Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 5:14, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 6:9, Ρωμ. 6:21, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 8:6, Ρωμ. 8:38, Α'Κορ. 3:22, Α'Κορ. 15:21, Α'Κορ. 15:26, Α'Κορ. 15:54, Β'Κορ. 4:12, Αποκ. 6:8, Αποκ. 9:6, Αποκ. 18:8, Αποκ. 20:6, Αποκ. 20:13, Αποκ. 20:14, Αποκ. 20:14, Αποκ. 21:4, Αποκ. 21:8 
2288  θανατος  θανατου  Ματ. 4:16, Ματ. 16:28, Ματ. 26:38, Ματ. 26:66, Μάρ. 9:1, Μάρ. 14:34, Μάρ. 14:64, Λουκ. 1:79, Λουκ. 9:27, Λουκ. 23:15, Λουκ. 23:22, Λουκ. 24:20, Ιωάνν. 5:24, Ιωάνν. 8:52, Ιωάνν. 11:13, Πράξ. 2:24, Πράξ. 13:28, Πράξ. 22:4, Πράξ. 23:29, Πράξ. 25:11, Πράξ. 25:25, Πράξ. 26:31, Πράξ. 28:18, Ρωμ. 1:32, Ρωμ. 5:10, Ρωμ. 6:5, Ρωμ. 7:24, Ρωμ. 8:2, Α'Κορ. 15:56, Β'Κορ. 1:9, Β'Κορ. 1:10, Β'Κορ. 2:16, Β'Κορ. 3:7, Φιλ. 1:20, Φιλ. 2:8, Φιλ. 2:8, Φιλ. 2:30, Κολ. 1:22, Εβρ. 2:9, Εβρ. 2:9, Εβρ. 2:14, Εβρ. 2:14, Εβρ. 2:15, Εβρ. 5:7, Εβρ. 9:15, Ιάκ. 5:20, Α'Ιωάνν. 3:14, Αποκ. 1:18, Αποκ. 2:10, Αποκ. 2:11, Αποκ. 12:11, Αποκ. 13:3, Αποκ. 13:12 
2289  θανατοω  θανατουμεθα  Ρωμ. 8:36 
2289  θανατοω  θανατουμενοι  Β'Κορ. 6:9 
2289  θανατοω  θανατουτε  Ρωμ. 8:13 
2288  θανατος  θανατω  Ματ. 15:4, Ματ. 20:18, Μάρ. 7:10, Μάρ. 10:33, Ιωάνν. 12:33, Ιωάνν. 18:32, Ιωάνν. 21:19, Ρωμ. 5:21, Ρωμ. 7:5, Φιλ. 2:27, Φιλ. 3:10, Εβρ. 7:23, Α'Ιωάνν. 3:14, Αποκ. 2:23, Αποκ. 6:8 
2289  θανατοω  θανατωθεις  Α'Πέτρ. 3:18 
2289  θανατοω  θανατωσαι  Ματ. 27:1, Μάρ. 14:55 
2289  θανατοω  θανατωσουσιν  Ματ. 10:21, Μάρ. 13:12, Λουκ. 21:16 
2289  θανατοω  θανατωσωσιν  Ματ. 26:59 
2291  Θαρα  θαρα  Λουκ. 3:34 
2292  θαρρηεω  θαρρησαι  Β'Κορ. 10:2 
2292  θαρρηεω  θαρρουμεν  Β'Κορ. 5:8 
2292  θαρρηεω  θαρρουντας  Εβρ. 13:6 
2292  θαρρηεω  θαρρουντες  Β'Κορ. 5:6 
2292  θαρρηεω  θαρρω  Β'Κορ. 7:16, Β'Κορ. 10:1 
2293  θαρσεω  θαρσει  Ματ. 9:2, Ματ. 9:22, Μάρ. 10:49, Λουκ. 8:48, Πράξ. 23:11 
2293  θαρσεω  θαρσειτε  Ματ. 14:27, Μάρ. 6:50, Ιωάνν. 16:33 
2294  θαρσος  θαρσος  Πράξ. 28:15 
2295  θαυμα  θαυμα  Αποκ. 17:6 
2296  θαυμαζω  θαυμαζειν  Ματ. 27:14, Μάρ. 15:5 
2296  θαυμαζω  θαυμαζετε  Ιωάνν. 5:28, Ιωάνν. 7:21, Πράξ. 3:12, Α'Ιωάνν. 3:13 
2296  θαυμαζω  θαυμαζητε  Ιωάνν. 5:20 
2296  θαυμαζω  θαυμαζοντες  Λουκ. 2:33, Ιουδ. 1:16 
2296  θαυμαζω  θαυμαζοντων  Λουκ. 9:43, Λουκ. 24:41 
2296  θαυμαζω  θαυμαζω  Γαλ. 1:6 
2296  θαυμαζω  θαυμαζων  Λουκ. 24:12 
2296  θαυμαζω  θαυμασαι  Ματ. 15:31 
2296  θαυμαζω  θαυμασαντες  Λουκ. 20:26 
2296  θαυμαζω  θαυμασατε  Πράξ. 13:41 
2296  θαυμαζω  θαυμασης  Ιωάνν. 3:7 
2296  θαυμαζω  θαυμασθηναι  Β'Θεσσ. 1:10 
2297  θαυμασιος  θαυμασια  Ματ. 21:15 
2296  θαυμαζω  θαυμασονται  Αποκ. 17:8 
2298  θαυμαστος  θαυμαστα  Αποκ. 15:3 
2298  θαυμαστος  θαυμαστη  Ματ. 21:42, Μάρ. 12:11 
2298  θαυμαστος  θαυμαστον  Ιωάνν. 9:30, Β'Κορ. 11:14, Α'Πέτρ. 2:9, Αποκ. 15:1 
2290  θαπτω  θαψαι  Ματ. 8:21, Ματ. 8:22, Λουκ. 9:59, Λουκ. 9:60 
2290  θαπτω  θαψαντων  Πράξ. 5:9 
2300  θεαομαι  θεαθηναι  Ματ. 6:1, Ματ. 23:5 
2299  θεα  θεαν  Πράξ. 19:37 
2299  θεα  θεας  Πράξ. 19:27, Πράξ. 19:35 
2300  θεαομαι  θεασαμενοι  Ιωάνν. 11:45, Πράξ. 21:27 
2300  θεαομαι  θεασαμενοις  Μάρ. 16:14 
2300  θεαομαι  θεασαμενος  Ιωάνν. 1:38, Ιωάνν. 6:5, Ιωάνν. 8:10, Πράξ. 8:18 
2300  θεαομαι  θεασασθαι  Ματ. 11:7, Ματ. 22:11, Λουκ. 7:24, Ρωμ. 15:24 
2300  θεαομαι  θεασασθε  Ιωάνν. 4:35 
2301  θεατριζω  θεατριζομενοι  Εβρ. 10:33 
2302  θεατρον  θεατρον  Πράξ. 19:29, Πράξ. 19:31, Α'Κορ. 4:9 
2316  θεος  θεε  Ματ. 27:46, Ματ. 27:46 
2304  θειος  θειας  Β'Πέτρ. 1:3, Β'Πέτρ. 1:4 
5087  τιθημι  θειναι  Λουκ. 5:18, Ιωάνν. 10:18, Α'Κορ. 3:11 
2303  θειον  θειον  Λουκ. 17:29, Αποκ. 9:17 
2304  θειος  θειον  Πράξ. 17:29 
2305  θειοτης  θειοτης  Ρωμ. 1:20 
2303  θειον  θειου  Αποκ. 9:18, Αποκ. 20:10 
2303  θειον  θειω  Αποκ. 14:10, Αποκ. 19:20, Αποκ. 21:8 
2306  θειωδης  θειωδεις  Αποκ. 9:17 
2307  θελημα  θελει  Α'Πέτρ. 3:17 
2309  θελω  θελει  Ματ. 16:24, Ματ. 27:43, Μάρ. 8:34, Μάρ. 9:35, Λουκ. 5:39, Λουκ. 9:23, Λουκ. 13:31, Ιωάνν. 3:8, Ιωάνν. 5:21, Ρωμ. 9:18, Ρωμ. 9:18, Α'Κορ. 7:36, Α'Κορ. 7:39, Β'Θεσσ. 3:10, Α'Τιμ. 2:4 
2309  θελω  θελειν  Ρωμ. 7:18, Β'Κορ. 8:10, Β'Κορ. 8:11, Φιλ. 2:13 
2309  θελω  θελεις  Ματ. 13:28, Ματ. 15:28, Ματ. 17:4, Ματ. 19:17, Ματ. 19:21, Ματ. 20:21, Ματ. 26:17, Μάρ. 10:51, Μάρ. 14:12, Λουκ. 9:54, Λουκ. 18:41, Λουκ. 22:9, Ιωάνν. 5:6, Ιωάνν. 21:18, Πράξ. 7:28, Πράξ. 9:6, Πράξ. 25:9, Ρωμ. 13:3, Ιάκ. 2:20 
2309  θελω  θελετε  Ματ. 11:14, Ματ. 20:32, Ματ. 26:15, Ματ. 27:17, Ματ. 27:21, Μάρ. 10:36, Μάρ. 15:9, Μάρ. 15:12, Λουκ. 6:31, Ιωάνν. 5:40, Ιωάνν. 6:67, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 9:27, Ιωάνν. 9:27, Α'Κορ. 4:21, Α'Κορ. 10:27, Β'Κορ. 12:20, Γαλ. 4:9 
2309  θελω  θελη  Ματ. 16:25, Ματ. 20:26, Ματ. 20:27, Μάρ. 8:35, Μάρ. 10:43, Μάρ. 10:44, Λουκ. 9:24, Ιωάνν. 7:17, Αποκ. 11:5, Αποκ. 11:5 
2307  θελημα  θελημα  Ματ. 6:10, Ματ. 7:21, Ματ. 12:50, Ματ. 18:14, Ματ. 21:31, Ματ. 26:42, Μάρ. 3:35, Λουκ. 11:2, Λουκ. 12:47, Λουκ. 12:47, Λουκ. 22:42, Ιωάνν. 4:34, Ιωάνν. 5:30, Ιωάνν. 5:30, Ιωάνν. 6:38, Ιωάνν. 6:38, Ιωάνν. 6:39, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 7:17, Ιωάνν. 9:31, Πράξ. 21:14, Πράξ. 22:14, Ρωμ. 2:18, Ρωμ. 12:2, Α'Κορ. 16:12, Γαλ. 1:4, Εφεσ. 5:17, Εφεσ. 6:6, Α'Θεσσ. 4:3, Α'Θεσσ. 5:18, Β'Τιμ. 2:26, Εβρ. 10:7, Εβρ. 10:9, Εβρ. 10:36, Εβρ. 13:21, Α'Πέτρ. 2:15, Α'Πέτρ. 3:17, Α'Πέτρ. 4:3, Α'Πέτρ. 4:19, Α'Ιωάνν. 2:17, Α'Ιωάνν. 5:14, Αποκ. 4:11 
2307  θελημα  θεληματα  Πράξ. 13:22, Εφεσ. 2:3 
2307  θελημα  θεληματι  Λουκ. 23:25, Ρωμ. 1:10, Κολ. 4:12, Εβρ. 10:10, Α'Πέτρ. 4:2, Β'Πέτρ. 1:21 
2307  θελημα  θεληματος  Ιωάνν. 1:13, Ιωάνν. 1:13, Ρωμ. 15:32, Α'Κορ. 1:1, Α'Κορ. 7:37, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 8:5, Εφεσ. 1:1, Εφεσ. 1:5, Εφεσ. 1:9, Εφεσ. 1:11, Κολ. 1:1, Κολ. 1:9, Β'Τιμ. 1:1 
2309  θελω  θελης  Ματ. 8:2, Μάρ. 1:40, Μάρ. 6:22, Λουκ. 5:12 
2309  θελω  θελησαντας  Λουκ. 19:27 
2309  θελω  θεληση  Α'Κορ. 4:19, Ιάκ. 4:15 
2308  θελησις  θελησιν  Εβρ. 2:4 
2309  θελω  θελησω  Β'Κορ. 12:6 
2309  θελω  θελησωσιν  Αποκ. 11:6 
2309  θελω  θελητε  Ματ. 7:12, Μάρ. 14:7, Ιωάνν. 15:7, Γαλ. 5:17 
2309  θελω  θελοι  Λουκ. 1:62, Πράξ. 2:12, Πράξ. 17:18, Πράξ. 17:20 
2309  θελω  θελομεν  Ματ. 12:38, Μάρ. 10:35, Λουκ. 19:14, Ιωάνν. 12:21, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 5:4 
2309  θελω  θελοντα  Ματ. 5:42 
2309  θελω  θελοντας  Β'Πέτρ. 3:5 
2309  θελω  θελοντες  Λουκ. 8:20, Λουκ. 16:26, Γαλ. 1:7, Γαλ. 4:21, Α'Τιμ. 1:7, Β'Τιμ. 3:12, Εβρ. 13:18 
2309  θελω  θελοντι  Ματ. 5:40, Ρωμ. 7:21 
2309  θελω  θελοντος  Πράξ. 18:21, Ρωμ. 9:16 
2309  θελω  θελοντων  Μάρ. 12:38, Λουκ. 20:46, Β'Κορ. 11:12 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last