Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2316  θεος  θεου  Ματ. 3:16, Ματ. 4:3, Ματ. 4:4, Ματ. 4:6, Ματ. 5:9, Ματ. 5:34, Ματ. 6:33, Ματ. 8:29, Ματ. 12:4, Ματ. 12:28, Ματ. 12:28, Ματ. 14:33, Ματ. 15:3, Ματ. 15:6, Ματ. 16:16, Ματ. 16:23, Ματ. 19:24, Ματ. 21:12, Ματ. 21:31, Ματ. 21:43, Ματ. 22:16, Ματ. 22:21, Ματ. 22:29, Ματ. 22:30, Ματ. 22:31, Ματ. 23:22, Ματ. 26:61, Ματ. 26:63, Ματ. 26:63, Ματ. 27:40, Ματ. 27:43, Ματ. 27:54, Μάρ. 1:1, Μάρ. 1:14, Μάρ. 1:15, Μάρ. 1:24, Μάρ. 2:26, Μάρ. 3:11, Μάρ. 3:35, Μάρ. 4:11, Μάρ. 4:26, Μάρ. 4:30, Μάρ. 5:7, Μάρ. 7:8, Μάρ. 7:9, Μάρ. 7:13, Μάρ. 8:33, Μάρ. 9:1, Μάρ. 9:47, Μάρ. 10:14, Μάρ. 10:15, Μάρ. 10:23, Μάρ. 10:24, Μάρ. 10:25, Μάρ. 11:22, Μάρ. 12:14, Μάρ. 12:17, Μάρ. 12:24, Μάρ. 12:34, Μάρ. 14:25, Μάρ. 15:39, Μάρ. 15:43, Μάρ. 16:19, Λουκ. 1:6, Λουκ. 1:8, Λουκ. 1:19, Λουκ. 1:26, Λουκ. 1:35, Λουκ. 1:78, Λουκ. 2:40, Λουκ. 3:2, Λουκ. 3:6, Λουκ. 3:38, Λουκ. 4:3, Λουκ. 4:4, Λουκ. 4:9, Λουκ. 4:34, Λουκ. 4:41, Λουκ. 4:43, Λουκ. 5:1, Λουκ. 6:4, Λουκ. 6:12, Λουκ. 6:20, Λουκ. 7:28, Λουκ. 7:30, Λουκ. 8:1, Λουκ. 8:10, Λουκ. 8:11, Λουκ. 8:21, Λουκ. 8:28, Λουκ. 9:2, Λουκ. 9:11, Λουκ. 9:20, Λουκ. 9:27, Λουκ. 9:43, Λουκ. 9:60, Λουκ. 9:62, Λουκ. 10:9, Λουκ. 10:11, Λουκ. 11:20, Λουκ. 11:20, Λουκ. 11:28, Λουκ. 11:42, Λουκ. 11:49, Λουκ. 12:6, Λουκ. 12:8, Λουκ. 12:9, Λουκ. 12:31, Λουκ. 13:18, Λουκ. 13:20, Λουκ. 13:28, Λουκ. 13:29, Λουκ. 14:15, Λουκ. 15:10, Λουκ. 16:15, Λουκ. 16:16, Λουκ. 17:20, Λουκ. 17:20, Λουκ. 17:21, Λουκ. 18:16, Λουκ. 18:17, Λουκ. 18:24, Λουκ. 18:25, Λουκ. 18:29, Λουκ. 19:11, Λουκ. 20:21, Λουκ. 20:25, Λουκ. 20:36, Λουκ. 21:4, Λουκ. 21:31, Λουκ. 22:16, Λουκ. 22:18, Λουκ. 22:69, Λουκ. 22:70, Λουκ. 23:35, Λουκ. 23:51, Λουκ. 24:19, Ιωάνν. 1:6, Ιωάνν. 1:12, Ιωάνν. 1:13, Ιωάνν. 1:29, Ιωάνν. 1:34, Ιωάνν. 1:36, Ιωάνν. 1:49, Ιωάνν. 1:51, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 3:3, Ιωάνν. 3:5, Ιωάνν. 3:18, Ιωάνν. 3:34, Ιωάνν. 3:36, Ιωάνν. 4:10, Ιωάνν. 5:25, Ιωάνν. 5:42, Ιωάνν. 5:44, Ιωάνν. 6:28, Ιωάνν. 6:29, Ιωάνν. 6:33, Ιωάνν. 6:45, Ιωάνν. 6:46, Ιωάνν. 6:69, Ιωάνν. 7:17, Ιωάνν. 8:40, Ιωάνν. 8:42, Ιωάνν. 8:47, Ιωάνν. 8:47, Ιωάνν. 8:47, Ιωάνν. 9:3, Ιωάνν. 9:16, Ιωάνν. 9:33, Ιωάνν. 9:35, Ιωάνν. 10:35, Ιωάνν. 10:36, Ιωάνν. 11:4, Ιωάνν. 11:4, Ιωάνν. 11:27, Ιωάνν. 11:40, Ιωάνν. 11:52, Ιωάνν. 12:43, Ιωάνν. 13:3, Ιωάνν. 16:27, Ιωάνν. 16:30, Ιωάνν. 19:7, Ιωάνν. 20:31, Πράξ. 1:3, Πράξ. 2:11, Πράξ. 2:22, Πράξ. 2:23, Πράξ. 2:33, Πράξ. 4:19, Πράξ. 4:19, Πράξ. 4:31, Πράξ. 5:39, Πράξ. 6:2, Πράξ. 6:7, Πράξ. 7:43, Πράξ. 7:46, Πράξ. 7:55, Πράξ. 7:55, Πράξ. 7:56, Πράξ. 8:10, Πράξ. 8:12, Πράξ. 8:14, Πράξ. 8:20, Πράξ. 8:21, Πράξ. 8:22, Πράξ. 8:37, Πράξ. 9:20, Πράξ. 10:2, Πράξ. 10:3, Πράξ. 10:4, Πράξ. 10:31, Πράξ. 10:33, Πράξ. 10:33, Πράξ. 10:41, Πράξ. 10:42, Πράξ. 11:1, Πράξ. 11:23, Πράξ. 12:22, Πράξ. 12:24, Πράξ. 13:5, Πράξ. 13:7, Πράξ. 13:36, Πράξ. 13:43, Πράξ. 13:44, Πράξ. 13:46, Πράξ. 14:22, Πράξ. 14:26, Πράξ. 15:40, Πράξ. 16:17, Πράξ. 17:13, Πράξ. 17:29, Πράξ. 18:11, Πράξ. 18:21, Πράξ. 18:26, Πράξ. 19:8, Πράξ. 20:24, Πράξ. 20:25, Πράξ. 20:27, Πράξ. 20:28, Πράξ. 22:3, Πράξ. 23:4, Πράξ. 26:6, Πράξ. 26:22, Πράξ. 27:23, Πράξ. 28:23, Πράξ. 28:28, Πράξ. 28:31, Ρωμ. 1:1, Ρωμ. 1:4, Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 1:10, Ρωμ. 1:16, Ρωμ. 1:17, Ρωμ. 1:18, Ρωμ. 1:19, Ρωμ. 1:23, Ρωμ. 1:25, Ρωμ. 1:32, Ρωμ. 2:2, Ρωμ. 2:3, Ρωμ. 2:4, Ρωμ. 2:5, Ρωμ. 2:24, Ρωμ. 2:29, Ρωμ. 3:2, Ρωμ. 3:3, Ρωμ. 3:5, Ρωμ. 3:7, Ρωμ. 3:18, Ρωμ. 3:21, Ρωμ. 3:22, Ρωμ. 3:23, Ρωμ. 3:26, Ρωμ. 4:17, Ρωμ. 4:20, Ρωμ. 5:2, Ρωμ. 5:5, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 7:22, Ρωμ. 7:25, Ρωμ. 8:7, Ρωμ. 8:9, Ρωμ. 8:14, Ρωμ. 8:14, Ρωμ. 8:16, Ρωμ. 8:17, Ρωμ. 8:19, Ρωμ. 8:21, Ρωμ. 8:33, Ρωμ. 8:34, Ρωμ. 8:39, Ρωμ. 9:6, Ρωμ. 9:8, Ρωμ. 9:11, Ρωμ. 9:16, Ρωμ. 9:26, Ρωμ. 10:2, Ρωμ. 10:3, Ρωμ. 10:3, Ρωμ. 10:17, Ρωμ. 11:22, Ρωμ. 11:29, Ρωμ. 11:33, Ρωμ. 12:1, Ρωμ. 12:2, Ρωμ. 13:1, Ρωμ. 13:1, Ρωμ. 13:2, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 13:6, Ρωμ. 14:17, Ρωμ. 14:20, Ρωμ. 14:22, Ρωμ. 15:7, Ρωμ. 15:8, Ρωμ. 15:15, Ρωμ. 15:16, Ρωμ. 15:19, Ρωμ. 15:32, Ρωμ. 16:26, Α'Κορ. 1:1, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:3, Α'Κορ. 1:4, Α'Κορ. 1:18, Α'Κορ. 1:21, Α'Κορ. 1:24, Α'Κορ. 1:24, Α'Κορ. 1:25, Α'Κορ. 1:25, Α'Κορ. 1:30, Α'Κορ. 2:1, Α'Κορ. 2:5, Α'Κορ. 2:7, Α'Κορ. 2:10, Α'Κορ. 2:11, Α'Κορ. 2:11, Α'Κορ. 2:12, Α'Κορ. 2:12, Α'Κορ. 2:14, Α'Κορ. 3:9, Α'Κορ. 3:9, Α'Κορ. 3:9, Α'Κορ. 3:10, Α'Κορ. 3:16, Α'Κορ. 3:16, Α'Κορ. 3:17, Α'Κορ. 3:17, Α'Κορ. 3:23, Α'Κορ. 4:1, Α'Κορ. 4:5, Α'Κορ. 4:20, Α'Κορ. 6:9, Α'Κορ. 6:10, Α'Κορ. 6:11, Α'Κορ. 6:19, Α'Κορ. 6:20, Α'Κορ. 7:7, Α'Κορ. 7:19, Α'Κορ. 7:40, Α'Κορ. 10:31, Α'Κορ. 10:32, Α'Κορ. 11:7, Α'Κορ. 11:12, Α'Κορ. 11:16, Α'Κορ. 11:22, Α'Κορ. 12:3, Α'Κορ. 14:36, Α'Κορ. 15:9, Α'Κορ. 15:10, Α'Κορ. 15:10, Α'Κορ. 15:15, Α'Κορ. 15:15, Α'Κορ. 15:34, Α'Κορ. 15:50, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 1:2, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 1:19, Β'Κορ. 1:20, Β'Κορ. 2:17, Β'Κορ. 2:17, Β'Κορ. 2:17, Β'Κορ. 3:3, Β'Κορ. 3:5, Β'Κορ. 4:2, Β'Κορ. 4:2, Β'Κορ. 4:4, Β'Κορ. 4:6, Β'Κορ. 4:7, Β'Κορ. 4:15, Β'Κορ. 5:1, Β'Κορ. 5:18, Β'Κορ. 5:20, Β'Κορ. 5:21, Β'Κορ. 6:1, Β'Κορ. 6:4, Β'Κορ. 6:7, Β'Κορ. 6:16, Β'Κορ. 6:16, Β'Κορ. 7:1, Β'Κορ. 7:12, Β'Κορ. 8:1, Β'Κορ. 8:5, Β'Κορ. 9:14, Β'Κορ. 10:5, Β'Κορ. 11:2, Β'Κορ. 11:7, Β'Κορ. 12:19, Β'Κορ. 13:4, Β'Κορ. 13:4, Β'Κορ. 13:14, Γαλ. 1:1, Γαλ. 1:3, Γαλ. 1:4, Γαλ. 1:13, Γαλ. 1:20, Γαλ. 2:20, Γαλ. 2:21, Γαλ. 3:17, Γαλ. 3:21, Γαλ. 3:26, Γαλ. 4:7, Γαλ. 4:9, Γαλ. 4:14, Γαλ. 5:21, Γαλ. 6:16, Εφεσ. 1:1, Εφεσ. 1:2, Εφεσ. 2:8, Εφεσ. 2:19, Εφεσ. 2:22, Εφεσ. 3:2, Εφεσ. 3:7, Εφεσ. 3:10, Εφεσ. 3:19, Εφεσ. 4:13, Εφεσ. 4:18, Εφεσ. 4:30, Εφεσ. 5:1, Εφεσ. 5:5, Εφεσ. 5:6, Εφεσ. 5:21, Εφεσ. 6:6, Εφεσ. 6:11, Εφεσ. 6:13, Εφεσ. 6:17, Εφεσ. 6:23, Φιλ. 1:2, Φιλ. 1:11, Φιλ. 1:28, Φιλ. 2:6, Φιλ. 2:11, Φιλ. 2:15, Φιλ. 3:9, Φιλ. 3:14, Φιλ. 4:7, Κολ. 1:1, Κολ. 1:2, Κολ. 1:6, Κολ. 1:10, Κολ. 1:15, Κολ. 1:25, Κολ. 1:25, Κολ. 2:2, Κολ. 2:12, Κολ. 2:19, Κολ. 3:1, Κολ. 3:6, Κολ. 3:12, Κολ. 3:15, Κολ. 4:11, Κολ. 4:12, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 1:4, Α'Θεσσ. 2:2, Α'Θεσσ. 2:4, Α'Θεσσ. 2:8, Α'Θεσσ. 2:9, Α'Θεσσ. 2:12, Α'Θεσσ. 2:13, Α'Θεσσ. 2:13, Α'Θεσσ. 2:14, Α'Θεσσ. 3:2, Α'Θεσσ. 3:9, Α'Θεσσ. 3:13, Α'Θεσσ. 4:3, Α'Θεσσ. 4:16, Α'Θεσσ. 5:18, Β'Θεσσ. 1:2, Β'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 1:5, Β'Θεσσ. 1:5, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 2:4, Β'Θεσσ. 3:5, Α'Τιμ. 1:1, Α'Τιμ. 1:2, Α'Τιμ. 1:4, Α'Τιμ. 1:11, Α'Τιμ. 2:3, Α'Τιμ. 2:5, Α'Τιμ. 3:5, Α'Τιμ. 3:15, Α'Τιμ. 3:15, Α'Τιμ. 4:4, Α'Τιμ. 4:5, Α'Τιμ. 5:4, Α'Τιμ. 5:21, Α'Τιμ. 6:1, Α'Τιμ. 6:11, Α'Τιμ. 6:13, Β'Τιμ. 1:1, Β'Τιμ. 1:2, Β'Τιμ. 1:6, Β'Τιμ. 1:8, Β'Τιμ. 2:9, Β'Τιμ. 2:19, Β'Τιμ. 3:17, Β'Τιμ. 4:1, Τίτ. 1:1, Τίτ. 1:1, Τίτ. 1:3, Τίτ. 1:4, Τίτ. 1:7, Τίτ. 2:5, Τίτ. 2:10, Τίτ. 2:11, Τίτ. 2:13, Τίτ. 3:4, Φιλήμ. 1:3, Εβρ. 1:6, Εβρ. 2:4, Εβρ. 2:9, Εβρ. 3:12, Εβρ. 4:9, Εβρ. 4:12, Εβρ. 4:14, Εβρ. 5:4, Εβρ. 5:10, Εβρ. 5:12, Εβρ. 6:5, Εβρ. 6:6, Εβρ. 6:7, Εβρ. 7:1, Εβρ. 7:3, Εβρ. 9:24, Εβρ. 10:12, Εβρ. 10:21, Εβρ. 10:29, Εβρ. 10:31, Εβρ. 10:36, Εβρ. 11:3, Εβρ. 11:4, Εβρ. 11:25, Εβρ. 11:40, Εβρ. 12:2, Εβρ. 12:15, Εβρ. 12:22, Εβρ. 13:7, Ιάκ. 1:1, Ιάκ. 1:5, Ιάκ. 1:13, Ιάκ. 1:20, Ιάκ. 2:23, Ιάκ. 3:9, Ιάκ. 4:4, Ιάκ. 4:4, Α'Πέτρ. 1:2, Α'Πέτρ. 1:5, Α'Πέτρ. 1:23, Α'Πέτρ. 2:10, Α'Πέτρ. 2:15, Α'Πέτρ. 2:16, Α'Πέτρ. 2:19, Α'Πέτρ. 3:4, Α'Πέτρ. 3:17, Α'Πέτρ. 3:20, Α'Πέτρ. 3:22, Α'Πέτρ. 4:2, Α'Πέτρ. 4:10, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 4:14, Α'Πέτρ. 4:17, Α'Πέτρ. 4:17, Α'Πέτρ. 4:19, Α'Πέτρ. 5:2, Α'Πέτρ. 5:6, Α'Πέτρ. 5:12, Β'Πέτρ. 1:1, Β'Πέτρ. 1:2, Β'Πέτρ. 1:17, Β'Πέτρ. 1:21, Β'Πέτρ. 3:5, Β'Πέτρ. 3:12, Α'Ιωάνν. 2:5, Α'Ιωάνν. 2:14, Α'Ιωάνν. 2:17, Α'Ιωάνν. 3:1, Α'Ιωάνν. 3:2, Α'Ιωάνν. 3:8, Α'Ιωάνν. 3:9, Α'Ιωάνν. 3:9, Α'Ιωάνν. 3:10, Α'Ιωάνν. 3:10, Α'Ιωάνν. 3:17, Α'Ιωάνν. 4:1, Α'Ιωάνν. 4:2, Α'Ιωάνν. 4:2, Α'Ιωάνν. 4:3, Α'Ιωάνν. 4:4, Α'Ιωάνν. 4:6, Α'Ιωάνν. 4:6, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:9, Α'Ιωάνν. 4:15, Α'Ιωάνν. 5:1, Α'Ιωάνν. 5:2, Α'Ιωάνν. 5:3, Α'Ιωάνν. 5:4, Α'Ιωάνν. 5:5, Α'Ιωάνν. 5:9, Α'Ιωάνν. 5:9, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:12, Α'Ιωάνν. 5:13, Α'Ιωάνν. 5:13, Α'Ιωάνν. 5:18, Α'Ιωάνν. 5:18, Α'Ιωάνν. 5:19, Α'Ιωάνν. 5:20, Β'Ιωάνν. 1:3, 1:6, 1:11, Ιουδ. 1:4, Ιουδ. 1:21, Αποκ. 1:2, Αποκ. 1:9, Αποκ. 2:7, Αποκ. 2:18, Αποκ. 3:1, Αποκ. 3:2, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:14, Αποκ. 4:5, Αποκ. 5:6, Αποκ. 6:9, Αποκ. 7:2, Αποκ. 7:3, Αποκ. 7:10, Αποκ. 7:15, Αποκ. 8:2, Αποκ. 8:4, Αποκ. 9:4, Αποκ. 9:13, Αποκ. 10:7, Αποκ. 11:1, Αποκ. 11:4, Αποκ. 11:11, Αποκ. 11:16, Αποκ. 11:19, Αποκ. 12:6, Αποκ. 12:10, Αποκ. 12:10, Αποκ. 12:17, Αποκ. 14:5, Αποκ. 14:10, Αποκ. 14:12, Αποκ. 14:19, Αποκ. 15:1, Αποκ. 15:2, Αποκ. 15:3, Αποκ. 15:7, Αποκ. 15:8, Αποκ. 16:1, Αποκ. 16:9, Αποκ. 16:14, Αποκ. 16:19, Αποκ. 17:17, Αποκ. 19:9, Αποκ. 19:13, Αποκ. 19:15, Αποκ. 19:17, Αποκ. 20:4, Αποκ. 20:6, Αποκ. 20:9, Αποκ. 20:12, Αποκ. 21:2, Αποκ. 21:3, Αποκ. 21:10, Αποκ. 21:11, Αποκ. 21:23, Αποκ. 22:1, Αποκ. 22:3 
2316  θεος  θεω  Ματ. 6:24, Ματ. 19:26, Ματ. 22:21, Μάρ. 10:27, Μάρ. 10:27, Μάρ. 12:17, Λουκ. 1:30, Λουκ. 1:37, Λουκ. 1:47, Λουκ. 2:14, Λουκ. 2:52, Λουκ. 16:13, Λουκ. 17:18, Λουκ. 18:27, Λουκ. 18:43, Λουκ. 20:25, Ιωάνν. 3:21, Ιωάνν. 5:18, Ιωάνν. 9:24, Ιωάνν. 16:2, Πράξ. 5:4, Πράξ. 5:29, Πράξ. 7:20, Πράξ. 7:46, Πράξ. 12:23, Πράξ. 15:18, Πράξ. 16:34, Πράξ. 17:23, Πράξ. 20:32, Πράξ. 23:1, Πράξ. 24:14, Πράξ. 26:29, Πράξ. 27:25, Πράξ. 27:35, Πράξ. 28:15, Ρωμ. 1:8, Ρωμ. 2:11, Ρωμ. 2:13, Ρωμ. 2:17, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 4:3, Ρωμ. 4:20, Ρωμ. 5:10, Ρωμ. 5:11, Ρωμ. 6:10, Ρωμ. 6:11, Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 6:17, Ρωμ. 6:22, Ρωμ. 7:4, Ρωμ. 7:25, Ρωμ. 8:8, Ρωμ. 9:14, Ρωμ. 9:20, Ρωμ. 11:2, Ρωμ. 11:30, Ρωμ. 12:1, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:11, Ρωμ. 14:12, Ρωμ. 14:18, Ρωμ. 16:27, Α'Κορ. 1:4, Α'Κορ. 1:14, Α'Κορ. 3:19, Α'Κορ. 7:24, Α'Κορ. 8:8, Α'Κορ. 9:9, Α'Κορ. 9:21, Α'Κορ. 10:20, Α'Κορ. 11:13, Α'Κορ. 14:2, Α'Κορ. 14:18, Α'Κορ. 14:25, Α'Κορ. 14:28, Α'Κορ. 15:24, Α'Κορ. 15:57, Β'Κορ. 1:9, Β'Κορ. 1:20, Β'Κορ. 2:14, Β'Κορ. 2:15, Β'Κορ. 5:11, Β'Κορ. 5:13, Β'Κορ. 5:20, Β'Κορ. 8:16, Β'Κορ. 9:11, Β'Κορ. 9:12, Β'Κορ. 9:15, Β'Κορ. 10:4, Γαλ. 2:19, Γαλ. 3:6, Γαλ. 3:11, Εφεσ. 2:16, Εφεσ. 3:9, Εφεσ. 5:2, Εφεσ. 5:20, Φιλ. 1:3, Φιλ. 2:6, Φιλ. 3:3, Φιλ. 4:18, Φιλ. 4:20, Κολ. 1:3, Κολ. 3:3, Κολ. 3:17, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 1:2, Α'Θεσσ. 1:9, Α'Θεσσ. 2:2, Α'Θεσσ. 2:4, Α'Θεσσ. 2:13, Α'Θεσσ. 2:15, Α'Θεσσ. 3:9, Α'Θεσσ. 4:1, Β'Θεσσ. 1:1, Β'Θεσσ. 1:3, Β'Θεσσ. 1:6, Β'Θεσσ. 2:13, Α'Τιμ. 1:17, Α'Τιμ. 4:10, Α'Τιμ. 6:17, Β'Τιμ. 1:3, Β'Τιμ. 2:15, Τίτ. 3:8, Φιλήμ. 1:4, Εβρ. 7:19, Εβρ. 7:25, Εβρ. 9:14, Εβρ. 9:14, Εβρ. 11:4, Εβρ. 11:5, Εβρ. 11:6, Εβρ. 12:23, Εβρ. 12:28, Εβρ. 13:15, Ιάκ. 1:27, Ιάκ. 2:23, Ιάκ. 4:7, Ιάκ. 4:8, Α'Πέτρ. 2:4, Α'Πέτρ. 2:5, Α'Πέτρ. 2:20, Α'Πέτρ. 3:18, Α'Ιωάνν. 4:15, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 5:10, Ιουδ. 1:1, Ιουδ. 1:25, Αποκ. 1:6, Αποκ. 5:9, Αποκ. 5:10, Αποκ. 7:11, Αποκ. 7:12, Αποκ. 11:13, Αποκ. 11:16, Αποκ. 14:4, Αποκ. 19:1, Αποκ. 19:4, Αποκ. 19:10, Αποκ. 22:9 
2317  θεοσεβεια  θεοσεβειαν  Α'Τιμ. 2:10 
2318  θεοσεβης  θεοσεβης  Ιωάνν. 9:31 
2319  θεοστυγης  θεοστυγεις  Ρωμ. 1:30 
2320  θεοτης  θεοτητος  Κολ. 2:9 
2321  Θεοφιλος  θεοφιλε  Λουκ. 1:3, Πράξ. 1:1 
2322  θεραπεια  θεραπειαν  Αποκ. 22:2 
2322  θεραπεια  θεραπειας  Ματ. 24:45, Λουκ. 9:11, Λουκ. 12:42 
2323  θεραπευω  θεραπευειν  Ματ. 10:1, Ματ. 12:10, Μάρ. 3:15, Λουκ. 9:1, Λουκ. 14:3 
2323  θεραπευω  θεραπευεσθαι  Λουκ. 5:15 
2323  θεραπευω  θεραπευεσθε  Λουκ. 13:14 
2323  θεραπευω  θεραπευεται  Πράξ. 17:25 
2323  θεραπευω  θεραπευετε  Ματ. 10:8, Λουκ. 10:9 
2323  θεραπευω  θεραπευθηναι  Λουκ. 8:43 
2323  θεραπευω  θεραπευοντες  Λουκ. 9:6 
2323  θεραπευω  θεραπευσαι  Ματ. 17:16 
2323  θεραπευω  θεραπευσει  Μάρ. 3:2, Λουκ. 6:7 
2323  θεραπευω  θεραπευσον  Λουκ. 4:23 
2323  θεραπευω  θεραπευσω  Ματ. 8:7 
2323  θεραπευω  θεραπευων  Ματ. 4:23, Ματ. 9:35 
2324  θεραπων  θεραπων  Εβρ. 3:5 
2325  θεριζω  θεριζειν  Ιωάνν. 4:38 
2325  θεριζω  θεριζεις  Λουκ. 19:21 
2325  θεριζω  θεριζουσιν  Ματ. 6:26, Λουκ. 12:24 
2325  θεριζω  θεριζων  Ματ. 25:24, Λουκ. 19:22, Ιωάνν. 4:36, Ιωάνν. 4:36, Ιωάνν. 4:37 
2325  θεριζω  θεριζω  Ματ. 25:26 
2325  θεριζω  θερισαι  Αποκ. 14:15 
2325  θεριζω  θερισαντων  Ιάκ. 5:4 
2325  θεριζω  θερισει  Β'Κορ. 9:6, Β'Κορ. 9:6, Γαλ. 6:7, Γαλ. 6:8, Γαλ. 6:8 
2325  θεριζω  θερισομεν  Α'Κορ. 9:11, Γαλ. 6:9 
2325  θεριζω  θερισον  Αποκ. 14:15 
2326  θερισμος  θερισμον  Ματ. 9:38, Λουκ. 10:2, Ιωάνν. 4:35 
2326  θερισμος  θερισμος  Ματ. 9:37, Ματ. 13:39, Μάρ. 4:29, Λουκ. 10:2, Ιωάνν. 4:35, Αποκ. 14:15 
2326  θερισμος  θερισμου  Ματ. 9:38, Ματ. 13:30, Ματ. 13:30, Λουκ. 10:2 
2327  θεριστης  θερισταις  Ματ. 13:30 
2327  θεριστης  θερισται  Ματ. 13:39 
2328  θερμαινω  θερμαινεσθε  Ιάκ. 2:16 
2328  θερμαινω  θερμαινομενον  Μάρ. 14:67 
2328  θερμαινω  θερμαινομενος  Μάρ. 14:54, Ιωάνν. 18:18, Ιωάνν. 18:25 
2329  θερμη  θερμης  Πράξ. 28:3 
2330  θερος  θερος  Ματ. 24:32, Μάρ. 13:28, Λουκ. 21:30 
2331  Θεσσαλονικευς  θεσσαλονικεων  Πράξ. 20:4, Α'Θεσσ. 1:1, Β'Θεσσ. 1:1 
2331  Θεσσαλονικευς  θεσσαλονικεως  Πράξ. 27:2 
2332  Θεσσαλονικη  θεσσαλονικην  Πράξ. 17:1, Β'Τιμ. 4:10 
2332  Θεσσαλονικη  θεσσαλονικης  Πράξ. 17:13 
2332  Θεσσαλονικη  θεσσαλονικη  Πράξ. 17:11, Φιλ. 4:16 
2333  Θευδας  θευδας  Πράξ. 5:36 
2334  θεωρεω  θεωρειν  Λουκ. 24:37, Πράξ. 20:38 
2280  Θαδδαιος  θαδδαιον  Μάρ. 3:18 
2280  Θαδδαιος  θαδδαιος  Ματ. 10:3 
2281  θαλασσα  θαλασσαν  Ματ. 4:18, Ματ. 4:18, Ματ. 8:32, Ματ. 13:1, Ματ. 13:47, Ματ. 14:26, Ματ. 15:29, Ματ. 17:27, Ματ. 21:21, Ματ. 23:15, Μάρ. 1:16, Μάρ. 2:13, Μάρ. 3:7, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:1, Μάρ. 5:13, Μάρ. 5:21, Μάρ. 7:31, Μάρ. 9:42, Μάρ. 11:23, Λουκ. 17:2, Ιωάνν. 6:16, Ιωάνν. 21:7, Πράξ. 4:24, Πράξ. 10:6, Πράξ. 10:32, Πράξ. 14:15, Πράξ. 17:14, Πράξ. 27:30, Πράξ. 27:38, Πράξ. 27:40, Εβρ. 11:29, Αποκ. 7:2, Αποκ. 7:3, Αποκ. 8:8, Αποκ. 10:2, Αποκ. 10:6, Αποκ. 12:12, Αποκ. 14:7, Αποκ. 15:2, Αποκ. 15:2, Αποκ. 16:3, Αποκ. 18:17, Αποκ. 18:21 
2281  θαλασσα  θαλασσα  Ματ. 8:27, Μάρ. 4:41, Ιωάνν. 6:18, Αποκ. 4:6, Αποκ. 20:13, Αποκ. 21:1 
2281  θαλασσα  θαλασσης  Ματ. 4:15, Ματ. 14:24, Ματ. 14:25, Ματ. 18:6, Μάρ. 5:1, Μάρ. 6:47, Μάρ. 6:48, Μάρ. 6:49, Λουκ. 21:25, Ιωάνν. 6:1, Ιωάνν. 6:17, Ιωάνν. 6:19, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:25, Ιωάνν. 21:1, Πράξ. 28:4, Ρωμ. 9:27, Α'Κορ. 10:1, Εβρ. 11:12, Ιάκ. 1:6, Ιουδ. 1:13, Αποκ. 5:13, Αποκ. 7:1, Αποκ. 8:8, Αποκ. 10:5, Αποκ. 10:8, Αποκ. 13:1, Αποκ. 13:1, Αποκ. 20:8 
2281  θαλασσα  θαλασση  Ματ. 8:24, Ματ. 8:26, Μάρ. 1:16, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:39, Μάρ. 5:13, Λουκ. 17:6, Πράξ. 7:36, Α'Κορ. 10:2, Β'Κορ. 11:26, Αποκ. 8:9, Αποκ. 16:3, Αποκ. 18:19 
2282  θαλπω  θαλπει  Εφεσ. 5:29 
2282  θαλπω  θαλπη  Α'Θεσσ. 2:7 
2283  Θαμαρ  θαμαρ  Ματ. 1:3 
2284  θαμβεω  θαμβων  Πράξ. 9:6 
2285  θαμβος  θαμβος  Λουκ. 4:36, Λουκ. 5:9 
2285  θαμβος  θαμβους  Πράξ. 3:10 
2286  θανασιμος  θανασιμον  Μάρ. 16:18 
2287  θανατηφορος  θανατηφορου  Ιάκ. 3:8 
2288  θανατος  θανατε  Α'Κορ. 15:55 
2288  θανατος  θανατοις  Β'Κορ. 11:23 
2288  θανατος  θανατος  Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 5:14, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 6:9, Ρωμ. 6:21, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 8:6, Ρωμ. 8:38, Α'Κορ. 3:22, Α'Κορ. 15:21, Α'Κορ. 15:26, Α'Κορ. 15:54, Β'Κορ. 4:12, Αποκ. 6:8, Αποκ. 9:6, Αποκ. 18:8, Αποκ. 20:6, Αποκ. 20:13, Αποκ. 20:14, Αποκ. 20:14, Αποκ. 21:4, Αποκ. 21:8 
2288  θανατος  θανατου  Ματ. 4:16, Ματ. 16:28, Ματ. 26:38, Ματ. 26:66, Μάρ. 9:1, Μάρ. 14:34, Μάρ. 14:64, Λουκ. 1:79, Λουκ. 9:27, Λουκ. 23:15, Λουκ. 23:22, Λουκ. 24:20, Ιωάνν. 5:24, Ιωάνν. 8:52, Ιωάνν. 11:13, Πράξ. 2:24, Πράξ. 13:28, Πράξ. 22:4, Πράξ. 23:29, Πράξ. 25:11, Πράξ. 25:25, Πράξ. 26:31, Πράξ. 28:18, Ρωμ. 1:32, Ρωμ. 5:10, Ρωμ. 6:5, Ρωμ. 7:24, Ρωμ. 8:2, Α'Κορ. 15:56, Β'Κορ. 1:9, Β'Κορ. 1:10, Β'Κορ. 2:16, Β'Κορ. 3:7, Φιλ. 1:20, Φιλ. 2:8, Φιλ. 2:8, Φιλ. 2:30, Κολ. 1:22, Εβρ. 2:9, Εβρ. 2:9, Εβρ. 2:14, Εβρ. 2:14, Εβρ. 2:15, Εβρ. 5:7, Εβρ. 9:15, Ιάκ. 5:20, Α'Ιωάνν. 3:14, Αποκ. 1:18, Αποκ. 2:10, Αποκ. 2:11, Αποκ. 12:11, Αποκ. 13:3, Αποκ. 13:12 
2288  θανατος  θανατω  Ματ. 15:4, Ματ. 20:18, Μάρ. 7:10, Μάρ. 10:33, Ιωάνν. 12:33, Ιωάνν. 18:32, Ιωάνν. 21:19, Ρωμ. 5:21, Ρωμ. 7:5, Φιλ. 2:27, Φιλ. 3:10, Εβρ. 7:23, Α'Ιωάνν. 3:14, Αποκ. 2:23, Αποκ. 6:8 
2289  θανατοω  θανατον  Ματ. 10:21, Μάρ. 13:12, Λουκ. 2:26, Λουκ. 22:33, Ιωάνν. 8:51, Ιωάνν. 11:4, Ρωμ. 6:3, Ρωμ. 6:4, Ρωμ. 6:16, Ρωμ. 7:10, Ρωμ. 7:13, Α'Κορ. 11:26, Β'Κορ. 2:16, Β'Κορ. 4:11, Β'Κορ. 7:10, Β'Τιμ. 1:10, Εβρ. 9:16, Εβρ. 11:5, Ιάκ. 1:15, Α'Ιωάνν. 5:16, Α'Ιωάνν. 5:16, Α'Ιωάνν. 5:16, Α'Ιωάνν. 5:17, Αποκ. 9:6, Αποκ. 13:3 
2289  θανατοω  θανατουμεθα  Ρωμ. 8:36 
2289  θανατοω  θανατουμενοι  Β'Κορ. 6:9 
2289  θανατοω  θανατουτε  Ρωμ. 8:13 
2289  θανατοω  θανατωθεις  Α'Πέτρ. 3:18 
2289  θανατοω  θανατωσαι  Ματ. 27:1, Μάρ. 14:55 
2289  θανατοω  θανατωσουσιν  Ματ. 10:21, Μάρ. 13:12, Λουκ. 21:16 
2289  θανατοω  θανατωσωσιν  Ματ. 26:59 
2290  θαπτω  θαψαι  Ματ. 8:21, Ματ. 8:22, Λουκ. 9:59, Λουκ. 9:60 
2290  θαπτω  θαψαντων  Πράξ. 5:9 
2291  Θαρα  θαρα  Λουκ. 3:34 
2292  θαρρηεω  θαρρησαι  Β'Κορ. 10:2 
2292  θαρρηεω  θαρρουμεν  Β'Κορ. 5:8 
2292  θαρρηεω  θαρρουντας  Εβρ. 13:6 
2292  θαρρηεω  θαρρουντες  Β'Κορ. 5:6 
2292  θαρρηεω  θαρρω  Β'Κορ. 7:16, Β'Κορ. 10:1 
2293  θαρσεω  θαρσειτε  Ματ. 14:27, Μάρ. 6:50, Ιωάνν. 16:33 
2293  θαρσεω  θαρσει  Ματ. 9:2, Ματ. 9:22, Μάρ. 10:49, Λουκ. 8:48, Πράξ. 23:11 
2294  θαρσος  θαρσος  Πράξ. 28:15 
2295  θαυμα  θαυμα  Αποκ. 17:6 
2296  θαυμαζω  θαυμαζειν  Ματ. 27:14, Μάρ. 15:5 
2296  θαυμαζω  θαυμαζετε  Ιωάνν. 5:28, Ιωάνν. 7:21, Πράξ. 3:12, Α'Ιωάνν. 3:13 
2296  θαυμαζω  θαυμαζητε  Ιωάνν. 5:20 
2296  θαυμαζω  θαυμαζοντες  Λουκ. 2:33, Ιουδ. 1:16 
2296  θαυμαζω  θαυμαζοντων  Λουκ. 9:43, Λουκ. 24:41 
2296  θαυμαζω  θαυμαζων  Λουκ. 24:12 
2296  θαυμαζω  θαυμαζω  Γαλ. 1:6 
2296  θαυμαζω  θαυμασαι  Ματ. 15:31 
2296  θαυμαζω  θαυμασαντες  Λουκ. 20:26 
2296  θαυμαζω  θαυμασατε  Πράξ. 13:41 
2296  θαυμαζω  θαυμασης  Ιωάνν. 3:7 
2296  θαυμαζω  θαυμασθηναι  Β'Θεσσ. 1:10 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last