Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2250  ημερα  ημερα  Ματ. 6:34, Ματ. 7:22, Ματ. 10:15, Ματ. 11:22, Ματ. 11:24, Ματ. 12:36, Ματ. 13:1, Ματ. 16:21, Ματ. 17:23, Ματ. 20:19, Ματ. 22:23, Ματ. 24:50, Μάρ. 4:35, Μάρ. 6:11, Μάρ. 9:31, Μάρ. 10:34, Μάρ. 14:12, Λουκ. 1:59, Λουκ. 4:16, Λουκ. 6:13, Λουκ. 6:23, Λουκ. 9:12, Λουκ. 9:22, Λουκ. 9:37, Λουκ. 10:12, Λουκ. 12:46, Λουκ. 13:14, Λουκ. 13:16, Λουκ. 13:31, Λουκ. 14:5, Λουκ. 17:24, Λουκ. 17:29, Λουκ. 17:30, Λουκ. 17:31, Λουκ. 18:33, Λουκ. 19:42, Λουκ. 21:34, Λουκ. 22:7, Λουκ. 22:66, Λουκ. 23:12, Λουκ. 23:54, Λουκ. 24:7, Λουκ. 24:13, Λουκ. 24:29, Λουκ. 24:46, Ιωάνν. 2:1, Ιωάνν. 5:9, Ιωάνν. 6:39, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 6:44, Ιωάνν. 6:54, Ιωάνν. 7:37, Ιωάνν. 9:4, Ιωάνν. 11:9, Ιωάνν. 11:24, Ιωάνν. 12:48, Ιωάνν. 14:20, Ιωάνν. 16:23, Ιωάνν. 16:26, Ιωάνν. 19:31, Ιωάνν. 20:19, Πράξ. 2:41, Πράξ. 7:8, Πράξ. 7:26, Πράξ. 8:1, Πράξ. 10:40, Πράξ. 12:21, Πράξ. 13:14, Πράξ. 16:13, Πράξ. 20:26, Πράξ. 21:26, Πράξ. 27:33, Πράξ. 27:39, Ρωμ. 2:5, Ρωμ. 2:16, Ρωμ. 13:12, Ρωμ. 13:13, Α'Κορ. 1:8, Α'Κορ. 3:13, Α'Κορ. 5:5, Α'Κορ. 10:8, Α'Κορ. 15:4, Β'Κορ. 1:14, Β'Κορ. 4:16, Β'Κορ. 4:16, Β'Κορ. 6:2, Β'Κορ. 6:2, Εφεσ. 6:13, Α'Θεσσ. 5:2, Α'Θεσσ. 5:4, Β'Θεσσ. 1:10, Β'Θεσσ. 2:2, Β'Τιμ. 1:18, Β'Τιμ. 4:8, Εβρ. 4:4, Εβρ. 8:9, Ιάκ. 5:5, Α'Πέτρ. 2:12, Β'Πέτρ. 1:19, Β'Πέτρ. 2:13, Β'Πέτρ. 3:8, Β'Πέτρ. 3:8, Β'Πέτρ. 3:10, Α'Ιωάνν. 4:17, Αποκ. 1:10, Αποκ. 6:17, Αποκ. 8:12, Αποκ. 18:8 
2250  ημερα  ημερων  Ματ. 11:12, Ματ. 24:29, Ματ. 26:61, Μάρ. 2:1, Μάρ. 14:58, Λουκ. 5:17, Λουκ. 8:22, Λουκ. 17:22, Λουκ. 20:1, Ιωάνν. 12:1, Πράξ. 1:3, Πράξ. 5:36, Πράξ. 7:45, Πράξ. 15:7, Πράξ. 20:6, Πράξ. 21:26, Πράξ. 21:38, Πράξ. 25:13, Εβρ. 1:1, Εβρ. 7:3, Β'Πέτρ. 3:3, Αποκ. 2:10 
2251  ημετερος  ημετεραις  Πράξ. 2:11 
2251  ημετερος  ημετεραν  Ρωμ. 15:4, Α'Κορ. 15:31 
2251  ημετερος  ημετερας  Πράξ. 26:5 
2251  ημετερος  ημετερα  Α'Ιωάνν. 1:3 
2251  ημετερος  ημετεροις  Β'Τιμ. 4:15 
2251  ημετερος  ημετεροι  Τίτ. 3:14 
2251  ημετερος  ημετερον  Πράξ. 24:6 
2251  ημετερος  ημετερων  Α'Ιωάνν. 2:2 
2252  ημην  ημην  Ματ. 25:35, Ματ. 25:36, Ματ. 25:43, Μάρ. 14:49, Ιωάνν. 11:15, Ιωάνν. 16:4, Ιωάνν. 17:12, Πράξ. 10:30, Πράξ. 11:5, Πράξ. 11:11, Πράξ. 11:17, Πράξ. 22:19, Πράξ. 22:20, Α'Κορ. 13:11, Γαλ. 1:10, Γαλ. 1:22 
2253  ημιθανης  ημιθανη  Λουκ. 10:30 
2254  ημιν  ημιν  Ματ. 3:15, Ματ. 6:11, Ματ. 6:12, Ματ. 8:29, Ματ. 8:31, Ματ. 13:36, Ματ. 15:15, Ματ. 15:33, Ματ. 19:27, Ματ. 20:12, Ματ. 21:25, Ματ. 22:17, Ματ. 22:25, Ματ. 24:3, Ματ. 25:8, Ματ. 25:9, Ματ. 25:11, Ματ. 26:63, Ματ. 26:68, Μάρ. 1:24, Μάρ. 9:22, Μάρ. 9:38, Μάρ. 9:38, Μάρ. 10:35, Μάρ. 10:37, Μάρ. 12:19, Μάρ. 13:4, Μάρ. 14:15, Μάρ. 16:3, Λουκ. 1:1, Λουκ. 1:2, Λουκ. 1:69, Λουκ. 1:73, Λουκ. 2:15, Λουκ. 2:48, Λουκ. 4:34, Λουκ. 7:5, Λουκ. 7:16, Λουκ. 9:13, Λουκ. 10:11, Λουκ. 10:17, Λουκ. 11:3, Λουκ. 11:4, Λουκ. 11:4, Λουκ. 13:25, Λουκ. 17:5, Λουκ. 20:2, Λουκ. 20:22, Λουκ. 20:28, Λουκ. 22:8, Λουκ. 22:67, Λουκ. 23:18, Λουκ. 24:24, Λουκ. 24:32, Λουκ. 24:32, Λουκ. 24:32, Ιωάνν. 1:14, Ιωάνν. 2:18, Ιωάνν. 4:12, Ιωάνν. 4:25, Ιωάνν. 6:34, Ιωάνν. 6:52, Ιωάνν. 8:5, Ιωάνν. 10:24, Ιωάνν. 11:50, Ιωάνν. 14:8, Ιωάνν. 14:8, Ιωάνν. 14:9, Ιωάνν. 14:22, Ιωάνν. 16:17, Ιωάνν. 17:21, Ιωάνν. 18:31, Πράξ. 1:17, Πράξ. 1:21, Πράξ. 1:22, Πράξ. 2:29, Πράξ. 3:12, Πράξ. 6:14, Πράξ. 7:38, Πράξ. 7:40, Πράξ. 10:41, Πράξ. 10:42, Πράξ. 11:13, Πράξ. 11:17, Πράξ. 13:33, Πράξ. 13:47, Πράξ. 14:17, Πράξ. 15:7, Πράξ. 15:8, Πράξ. 15:25, Πράξ. 15:28, Πράξ. 16:9, Πράξ. 16:16, Πράξ. 16:17, Πράξ. 16:17, Πράξ. 16:21, Πράξ. 19:27, Πράξ. 20:14, Πράξ. 21:16, Πράξ. 21:18, Πράξ. 21:23, Πράξ. 25:24, Πράξ. 27:2, Πράξ. 28:2, Πράξ. 28:15, Πράξ. 28:22, Ρωμ. 5:5, Ρωμ. 8:4, Ρωμ. 8:32, Ρωμ. 9:29, Ρωμ. 12:6, Α'Κορ. 1:18, Α'Κορ. 1:30, Α'Κορ. 2:10, Α'Κορ. 2:12, Α'Κορ. 4:6, Α'Κορ. 8:6, Α'Κορ. 15:57, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 4:12, Β'Κορ. 4:17, Β'Κορ. 5:5, Β'Κορ. 5:18, Β'Κορ. 5:19, Β'Κορ. 6:12, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 8:5, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 10:8, Β'Κορ. 10:13, Εφεσ. 1:9, Εφεσ. 3:20, Εφεσ. 6:12, Κολ. 1:8, Κολ. 2:13, Κολ. 2:14, Κολ. 4:3, Α'Θεσσ. 2:8, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Τιμ. 6:17, Β'Τιμ. 1:7, Β'Τιμ. 1:9, Β'Τιμ. 1:14, Εβρ. 1:1, Εβρ. 4:13, Εβρ. 5:11, Εβρ. 7:26, Εβρ. 10:15, Εβρ. 10:20, Εβρ. 12:1, Εβρ. 12:1, Ιάκ. 3:3, Ιάκ. 4:5, Ιάκ. 5:17, Α'Πέτρ. 1:12, Α'Πέτρ. 2:21, Α'Πέτρ. 4:3, Β'Πέτρ. 1:1, Β'Πέτρ. 1:3, Β'Πέτρ. 1:4, Α'Ιωάνν. 1:2, Α'Ιωάνν. 1:8, Α'Ιωάνν. 1:9, Α'Ιωάνν. 1:10, Α'Ιωάνν. 2:25, Α'Ιωάνν. 3:1, Α'Ιωάνν. 3:23, Α'Ιωάνν. 3:24, Α'Ιωάνν. 3:24, Α'Ιωάνν. 4:9, Α'Ιωάνν. 4:12, Α'Ιωάνν. 4:12, Α'Ιωάνν. 4:13, Α'Ιωάνν. 4:13, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 5:11, Α'Ιωάνν. 5:20, Β'Ιωάνν. 1:2 
2255  ημισυ  ημιση  Λουκ. 19:8 
2255  ημισυ  ημισους  Μάρ. 6:23 
2255  ημισυ  ημισυ  Αποκ. 11:9, Αποκ. 11:11, Αποκ. 12:14 
2256  ημιωριον  ημιωριον  Αποκ. 8:1 
2257  ημων  ημων  Ματ. 1:23, Ματ. 6:9, Ματ. 6:11, Ματ. 6:12, Ματ. 6:12, Ματ. 8:17, Ματ. 15:23, Ματ. 20:33, Ματ. 21:42, Ματ. 23:30, Ματ. 25:8, Ματ. 27:25, Ματ. 28:13, Μάρ. 11:10, Μάρ. 12:7, Μάρ. 12:11, Μάρ. 12:29, Λουκ. 1:55, Λουκ. 1:71, Λουκ. 1:72, Λουκ. 1:73, Λουκ. 1:74, Λουκ. 1:75, Λουκ. 1:78, Λουκ. 1:79, Λουκ. 7:5, Λουκ. 9:49, Λουκ. 9:50, Λουκ. 9:50, Λουκ. 11:2, Λουκ. 11:3, Λουκ. 11:4, Λουκ. 13:26, Λουκ. 16:26, Λουκ. 20:14, Λουκ. 24:20, Λουκ. 24:22, Λουκ. 24:29, Λουκ. 24:32, Ιωάνν. 3:11, Ιωάνν. 4:12, Ιωάνν. 4:20, Ιωάνν. 6:31, Ιωάνν. 7:51, Ιωάνν. 8:39, Ιωάνν. 8:53, Ιωάνν. 9:20, Ιωάνν. 10:24, Ιωάνν. 11:11, Ιωάνν. 11:48, Ιωάνν. 12:38, Ιωάνν. 19:7, Πράξ. 1:22, Πράξ. 2:8, Πράξ. 2:39, Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:25, Πράξ. 5:30, Πράξ. 7:2, Πράξ. 7:11, Πράξ. 7:12, Πράξ. 7:15, Πράξ. 7:19, Πράξ. 7:19, Πράξ. 7:38, Πράξ. 7:39, Πράξ. 7:40, Πράξ. 7:44, Πράξ. 7:45, Πράξ. 7:45, Πράξ. 13:17, Πράξ. 14:17, Πράξ. 15:9, Πράξ. 15:10, Πράξ. 15:24, Πράξ. 15:25, Πράξ. 15:26, Πράξ. 15:36, Πράξ. 16:16, Πράξ. 16:20, Πράξ. 17:20, Πράξ. 17:27, Πράξ. 19:25, Πράξ. 20:21, Πράξ. 21:10, Πράξ. 21:17, Πράξ. 22:14, Πράξ. 24:4, Πράξ. 24:7, Πράξ. 26:7, Πράξ. 26:14, Πράξ. 27:10, Πράξ. 27:18, Πράξ. 27:27, Πράξ. 28:15, Πράξ. 28:25, Ρωμ. 1:4, Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 3:5, Ρωμ. 4:1, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 4:24, Ρωμ. 4:25, Ρωμ. 4:25, Ρωμ. 5:1, Ρωμ. 5:5, Ρωμ. 5:6, Ρωμ. 5:8, Ρωμ. 5:8, Ρωμ. 5:11, Ρωμ. 5:21, Ρωμ. 6:6, Ρωμ. 6:11, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 7:5, Ρωμ. 7:25, Ρωμ. 8:16, Ρωμ. 8:23, Ρωμ. 8:26, Ρωμ. 8:26, Ρωμ. 8:31, Ρωμ. 8:31, Ρωμ. 8:32, Ρωμ. 8:34, Ρωμ. 8:39, Ρωμ. 9:10, Ρωμ. 10:16, Ρωμ. 13:11, Ρωμ. 14:7, Ρωμ. 14:12, Ρωμ. 15:2, Ρωμ. 15:6, Ρωμ. 15:30, Ρωμ. 16:1, Ρωμ. 16:9, Ρωμ. 16:18, Ρωμ. 16:20, Ρωμ. 16:24, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:3, Α'Κορ. 1:7, Α'Κορ. 1:8, Α'Κορ. 1:9, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 2:7, Α'Κορ. 4:8, Α'Κορ. 5:4, Α'Κορ. 5:4, Α'Κορ. 5:7, Α'Κορ. 5:7, Α'Κορ. 6:11, Α'Κορ. 9:1, Α'Κορ. 10:1, Α'Κορ. 10:6, Α'Κορ. 10:11, Α'Κορ. 12:23, Α'Κορ. 12:24, Α'Κορ. 15:3, Α'Κορ. 15:14, Α'Κορ. 15:31, Α'Κορ. 15:57, Β'Κορ. 1:2, Β'Κορ. 1:3, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 1:5, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 1:11, Β'Κορ. 1:11, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 1:14, Β'Κορ. 1:18, Β'Κορ. 1:19, Β'Κορ. 1:20, Β'Κορ. 1:22, Β'Κορ. 2:14, Β'Κορ. 3:2, Β'Κορ. 3:2, Β'Κορ. 3:3, Β'Κορ. 3:5, Β'Κορ. 4:3, Β'Κορ. 4:6, Β'Κορ. 4:7, Β'Κορ. 4:10, Β'Κορ. 4:11, Β'Κορ. 4:16, Β'Κορ. 4:17, Β'Κορ. 4:18, Β'Κορ. 5:1, Β'Κορ. 5:2, Β'Κορ. 5:12, Β'Κορ. 5:20, Β'Κορ. 5:21, Β'Κορ. 6:11, Β'Κορ. 6:11, Β'Κορ. 7:3, Β'Κορ. 7:4, Β'Κορ. 7:5, Β'Κορ. 7:5, Β'Κορ. 7:9, Β'Κορ. 7:12, Β'Κορ. 7:14, Β'Κορ. 8:4, Β'Κορ. 8:9, Β'Κορ. 8:19, Β'Κορ. 8:19, Β'Κορ. 8:20, Β'Κορ. 8:22, Β'Κορ. 8:23, Β'Κορ. 8:24, Β'Κορ. 9:3, Β'Κορ. 9:11, Β'Κορ. 10:4, Β'Κορ. 10:8, Β'Κορ. 10:15, Β'Κορ. 11:31, Γαλ. 1:3, Γαλ. 1:4, Γαλ. 1:4, Γαλ. 2:4, Γαλ. 3:13, Γαλ. 3:24, Γαλ. 4:26, Γαλ. 6:14, Γαλ. 6:18, Εφεσ. 1:2, Εφεσ. 1:3, Εφεσ. 1:14, Εφεσ. 1:17, Εφεσ. 2:3, Εφεσ. 2:14, Εφεσ. 3:11, Εφεσ. 3:14, Εφεσ. 4:7, Εφεσ. 5:2, Εφεσ. 5:20, Εφεσ. 6:22, Εφεσ. 6:24, Φιλ. 1:2, Φιλ. 3:20, Φιλ. 3:21, Φιλ. 4:20, Φιλ. 4:23, Κολ. 1:2, Κολ. 1:3, Κολ. 1:7, Κολ. 2:14, Κολ. 3:4, Κολ. 4:3, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 1:2, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 1:5, Α'Θεσσ. 1:6, Α'Θεσσ. 1:9, Α'Θεσσ. 2:1, Α'Θεσσ. 2:2, Α'Θεσσ. 2:3, Α'Θεσσ. 2:4, Α'Θεσσ. 2:9, Α'Θεσσ. 2:13, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 2:20, Α'Θεσσ. 3:2, Α'Θεσσ. 3:2, Α'Θεσσ. 3:5, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Θεσσ. 3:7, Α'Θεσσ. 3:9, Α'Θεσσ. 3:11, Α'Θεσσ. 3:11, Α'Θεσσ. 3:11, Α'Θεσσ. 3:13, Α'Θεσσ. 3:13, Α'Θεσσ. 4:1, Α'Θεσσ. 5:9, Α'Θεσσ. 5:10, Α'Θεσσ. 5:23, Α'Θεσσ. 5:25, Α'Θεσσ. 5:28, Β'Θεσσ. 1:1, Β'Θεσσ. 1:2, Β'Θεσσ. 1:7, Β'Θεσσ. 1:8, Β'Θεσσ. 1:10, Β'Θεσσ. 1:11, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 2:1, Β'Θεσσ. 2:1, Β'Θεσσ. 2:2, Β'Θεσσ. 2:14, Β'Θεσσ. 2:14, Β'Θεσσ. 2:15, Β'Θεσσ. 2:16, Β'Θεσσ. 2:16, Β'Θεσσ. 3:1, Β'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:12, Β'Θεσσ. 3:14, Β'Θεσσ. 3:18, Α'Τιμ. 1:1, Α'Τιμ. 1:1, Α'Τιμ. 1:2, Α'Τιμ. 1:2, Α'Τιμ. 1:12, Α'Τιμ. 1:14, Α'Τιμ. 2:3, Α'Τιμ. 6:3, Α'Τιμ. 6:14, Β'Τιμ. 1:2, Β'Τιμ. 1:8, Β'Τιμ. 1:9, Β'Τιμ. 1:10, Τίτ. 1:3, Τίτ. 1:4, Τίτ. 2:13, Τίτ. 2:14, Τίτ. 3:4, Τίτ. 3:6, Φιλήμ. 1:1, Φιλήμ. 1:2, Φιλήμ. 1:3, Φιλήμ. 1:25, Εβρ. 1:3, Εβρ. 3:1, Εβρ. 4:15, Εβρ. 6:20, Εβρ. 7:14, Εβρ. 9:24, Εβρ. 10:26, Εβρ. 11:40, Εβρ. 11:40, Εβρ. 12:9, Εβρ. 12:29, Εβρ. 13:18, Εβρ. 13:20, Ιάκ. 2:1, Ιάκ. 2:21, Ιάκ. 3:6, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 2:21, Α'Πέτρ. 2:24, Α'Πέτρ. 4:1, Α'Πέτρ. 4:17, Β'Πέτρ. 1:1, Β'Πέτρ. 1:2, Β'Πέτρ. 1:8, Β'Πέτρ. 1:11, Β'Πέτρ. 1:14, Β'Πέτρ. 1:16, Β'Πέτρ. 3:2, Β'Πέτρ. 3:15, Β'Πέτρ. 3:15, Β'Πέτρ. 3:18, Α'Ιωάνν. 1:1, Α'Ιωάνν. 1:1, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 1:4, Α'Ιωάνν. 1:9, Α'Ιωάνν. 2:2, Α'Ιωάνν. 2:19, Α'Ιωάνν. 2:19, Α'Ιωάνν. 2:19, Α'Ιωάνν. 2:19, Α'Ιωάνν. 2:19, Α'Ιωάνν. 3:5, Α'Ιωάνν. 3:16, Α'Ιωάνν. 3:19, Α'Ιωάνν. 3:20, Α'Ιωάνν. 3:20, Α'Ιωάνν. 3:21, Α'Ιωάνν. 3:21, Α'Ιωάνν. 4:6, Α'Ιωάνν. 4:6, Α'Ιωάνν. 4:10, Α'Ιωάνν. 4:17, Α'Ιωάνν. 5:4, Α'Ιωάνν. 5:14, Α'Ιωάνν. 5:15, Β'Ιωάνν. 1:2, Β'Ιωάνν. 1:3, Β'Ιωάνν. 1:12, 1:12, Ιουδ. 1:4, Ιουδ. 1:4, Ιουδ. 1:17, Ιουδ. 1:21, Ιουδ. 1:25, Αποκ. 1:5, Αποκ. 5:10, Αποκ. 6:10, Αποκ. 7:3, Αποκ. 7:10, Αποκ. 7:12, Αποκ. 11:8, Αποκ. 11:15, Αποκ. 12:10, Αποκ. 12:10, Αποκ. 12:10, Αποκ. 19:1, Αποκ. 19:5 
2258  ην  ημεν  Ματ. 23:30, Ματ. 23:30, Πράξ. 16:12, Πράξ. 27:37, Ρωμ. 7:5, Γαλ. 4:3, Γαλ. 4:3, Εφεσ. 2:3, Α'Θεσσ. 3:4, Β'Θεσσ. 3:10, Τίτ. 3:3 
2258  ην  ην  Ματ. 1:18, Ματ. 2:9, Ματ. 2:15, Ματ. 3:4, Ματ. 7:27, Ματ. 7:29, Ματ. 8:30, Ματ. 10:11, Ματ. 12:4, Ματ. 12:10, Ματ. 12:40, Ματ. 13:33, Ματ. 13:48, Ματ. 14:23, Ματ. 14:24, Ματ. 14:24, Ματ. 15:13, Ματ. 19:22, Ματ. 21:25, Ματ. 21:33, Ματ. 26:24, Ματ. 26:71, Ματ. 27:54, Ματ. 27:56, Ματ. 27:61, Ματ. 28:3, Μάρ. 1:6, Μάρ. 1:13, Μάρ. 1:13, Μάρ. 1:22, Μάρ. 1:23, Μάρ. 1:33, Μάρ. 1:39, Μάρ. 1:45, Μάρ. 2:4, Μάρ. 3:1, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:36, Μάρ. 4:36, Μάρ. 4:38, Μάρ. 5:5, Μάρ. 5:11, Μάρ. 5:21, Μάρ. 5:40, Μάρ. 5:42, Μάρ. 6:47, Μάρ. 6:48, Μάρ. 6:52, Μάρ. 7:26, Μάρ. 10:22, Μάρ. 10:32, Μάρ. 11:13, Μάρ. 11:21, Μάρ. 11:30, Μάρ. 11:32, Μάρ. 14:1, Μάρ. 14:21, Μάρ. 14:54, Μάρ. 14:59, Μάρ. 15:7, Μάρ. 15:25, Μάρ. 15:26, Μάρ. 15:39, Μάρ. 15:40, Μάρ. 15:41, Μάρ. 15:42, Μάρ. 15:43, Μάρ. 15:46, Μάρ. 16:4, Λουκ. 1:7, Λουκ. 1:7, Λουκ. 1:10, Λουκ. 1:21, Λουκ. 1:22, Λουκ. 1:66, Λουκ. 1:80, Λουκ. 2:7, Λουκ. 2:25, Λουκ. 2:25, Λουκ. 2:26, Λουκ. 2:33, Λουκ. 2:36, Λουκ. 2:40, Λουκ. 2:51, Λουκ. 3:23, Λουκ. 4:16, Λουκ. 4:17, Λουκ. 4:31, Λουκ. 4:32, Λουκ. 4:33, Λουκ. 4:38, Λουκ. 4:44, Λουκ. 5:1, Λουκ. 5:3, Λουκ. 5:16, Λουκ. 5:17, Λουκ. 5:17, Λουκ. 5:18, Λουκ. 5:29, Λουκ. 6:6, Λουκ. 6:6, Λουκ. 6:12, Λουκ. 7:2, Λουκ. 7:12, Λουκ. 7:37, Λουκ. 7:39, Λουκ. 8:32, Λουκ. 8:42, Λουκ. 8:47, Λουκ. 9:4, Λουκ. 9:31, Λουκ. 9:45, Λουκ. 9:53, Λουκ. 10:5, Λουκ. 10:8, Λουκ. 10:10, Λουκ. 10:39, Λουκ. 11:14, Λουκ. 11:14, Λουκ. 13:10, Λουκ. 13:11, Λουκ. 13:11, Λουκ. 13:16, Λουκ. 13:21, Λουκ. 14:2, Λουκ. 15:9, Λουκ. 15:24, Λουκ. 15:24, Λουκ. 15:25, Λουκ. 15:32, Λουκ. 15:32, Λουκ. 16:1, Λουκ. 16:19, Λουκ. 16:20, Λουκ. 17:16, Λουκ. 18:2, Λουκ. 18:3, Λουκ. 18:23, Λουκ. 18:34, Λουκ. 19:2, Λουκ. 19:2, Λουκ. 19:3, Λουκ. 19:20, Λουκ. 19:47, Λουκ. 20:4, Λουκ. 21:37, Λουκ. 22:56, Λουκ. 22:59, Λουκ. 23:8, Λουκ. 23:19, Λουκ. 23:38, Λουκ. 23:44, Λουκ. 23:47, Λουκ. 23:51, Λουκ. 23:53, Λουκ. 23:54, Λουκ. 24:32, Ιωάνν. 1:1, Ιωάνν. 1:1, Ιωάνν. 1:1, Ιωάνν. 1:2, Ιωάνν. 1:4, Ιωάνν. 1:4, Ιωάνν. 1:8, Ιωάνν. 1:9, Ιωάνν. 1:10, Ιωάνν. 1:15, Ιωάνν. 1:15, Ιωάνν. 1:28, Ιωάνν. 1:30, Ιωάνν. 1:39, Ιωάνν. 1:40, Ιωάνν. 1:44, Ιωάνν. 2:1, Ιωάνν. 2:13, Ιωάνν. 2:23, Ιωάνν. 2:25, Ιωάνν. 3:1, Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 3:23, Ιωάνν. 3:23, Ιωάνν. 3:24, Ιωάνν. 3:26, Ιωάνν. 4:6, Ιωάνν. 4:6, Ιωάνν. 4:32, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 5:1, Ιωάνν. 5:5, Ιωάνν. 5:9, Ιωάνν. 5:32, Ιωάνν. 5:35, Ιωάνν. 6:4, Ιωάνν. 6:10, Ιωάνν. 6:21, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 6:51, Ιωάνν. 6:62, Ιωάνν. 7:2, Ιωάνν. 7:12, Ιωάνν. 7:39, Ιωάνν. 7:42, Ιωάνν. 8:40, Ιωάνν. 8:42, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 9:8, Ιωάνν. 9:14, Ιωάνν. 9:16, Ιωάνν. 9:18, Ιωάνν. 9:24, Ιωάνν. 9:33, Ιωάνν. 10:6, Ιωάνν. 10:22, Ιωάνν. 10:40, Ιωάνν. 10:41, Ιωάνν. 11:1, Ιωάνν. 11:2, Ιωάνν. 11:6, Ιωάνν. 11:18, Ιωάνν. 11:30, Ιωάνν. 11:32, Ιωάνν. 11:38, Ιωάνν. 11:41, Ιωάνν. 11:55, Ιωάνν. 12:1, Ιωάνν. 12:2, Ιωάνν. 12:6, Ιωάνν. 12:16, Ιωάνν. 13:5, Ιωάνν. 13:23, Ιωάνν. 13:30, Ιωάνν. 17:22, Ιωάνν. 17:24, Ιωάνν. 17:26, Ιωάνν. 18:1, Ιωάνν. 18:10, Ιωάνν. 18:13, Ιωάνν. 18:13, Ιωάνν. 18:14, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:16, Ιωάνν. 18:18, Ιωάνν. 18:18, Ιωάνν. 18:25, Ιωάνν. 18:28, Ιωάνν. 18:30, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 18:40, Ιωάνν. 19:11, Ιωάνν. 19:14, Ιωάνν. 19:19, Ιωάνν. 19:20, Ιωάνν. 19:20, Ιωάνν. 19:23, Ιωάνν. 19:31, Ιωάνν. 19:31, Ιωάνν. 19:41, Ιωάνν. 19:42, Ιωάνν. 20:7, Ιωάνν. 20:24, Ιωάνν. 21:7, Πράξ. 1:4, Πράξ. 1:15, Πράξ. 1:16, Πράξ. 1:17, Πράξ. 2:24, Πράξ. 3:10, Πράξ. 4:3, Πράξ. 4:22, Πράξ. 4:32, Πράξ. 4:32, Πράξ. 4:33, Πράξ. 7:3, Πράξ. 7:4, Πράξ. 7:9, Πράξ. 7:20, Πράξ. 7:22, Πράξ. 7:44, Πράξ. 7:45, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:13, Πράξ. 8:16, Πράξ. 8:27, Πράξ. 8:28, Πράξ. 8:32, Πράξ. 8:32, Πράξ. 9:9, Πράξ. 9:10, Πράξ. 9:28, Πράξ. 9:33, Πράξ. 9:36, Πράξ. 9:36, Πράξ. 10:1, Πράξ. 10:21, Πράξ. 10:24, Πράξ. 10:38, Πράξ. 11:6, Πράξ. 11:21, Πράξ. 11:24, Πράξ. 12:5, Πράξ. 12:6, Πράξ. 12:18, Πράξ. 12:20, Πράξ. 13:7, Πράξ. 13:46, Πράξ. 14:12, Πράξ. 16:1, Πράξ. 16:9, Πράξ. 17:1, Πράξ. 18:7, Πράξ. 18:14, Πράξ. 18:25, Πράξ. 19:16, Πράξ. 19:27, Πράξ. 19:32, Πράξ. 20:13, Πράξ. 20:16, Πράξ. 20:24, Πράξ. 20:28, Πράξ. 21:3, Πράξ. 22:24, Πράξ. 22:29, Πράξ. 23:28, Πράξ. 24:14, Πράξ. 24:15, Πράξ. 26:7, Πράξ. 27:8, Πράξ. 27:17, Ρωμ. 1:27, Ρωμ. 5:13, Ρωμ. 16:17, Α'Κορ. 2:7, Α'Κορ. 2:8, Α'Κορ. 10:4, Α'Κορ. 12:19, Α'Κορ. 15:31, Α'Κορ. 16:12, Β'Κορ. 2:4, Β'Κορ. 5:19, Β'Κορ. 9:2, Β'Κορ. 13:10, Γαλ. 1:23, Γαλ. 2:4, Γαλ. 2:11, Γαλ. 3:21, Γαλ. 4:15, Εφεσ. 1:9, Εφεσ. 1:20, Εφεσ. 2:4, Εφεσ. 3:11, Φιλ. 2:26, Φιλ. 3:7, Κολ. 1:5, Κολ. 2:14, Κολ. 3:15, Κολ. 4:17, Β'Θεσσ. 3:6, Α'Τιμ. 1:19, Α'Τιμ. 6:12, Α'Τιμ. 6:15, Α'Τιμ. 6:21, Β'Τιμ. 1:6, Β'Τιμ. 1:12, Τίτ. 1:2, Τίτ. 1:13, Φιλήμ. 1:5, Εβρ. 2:11, Εβρ. 6:19, Εβρ. 7:10, Εβρ. 7:11, Εβρ. 7:14, Εβρ. 8:2, Εβρ. 8:4, Εβρ. 8:4, Εβρ. 8:7, Εβρ. 8:9, Εβρ. 8:10, Εβρ. 10:16, Εβρ. 10:20, Εβρ. 11:38, Εβρ. 12:21, Ιάκ. 1:24, Ιάκ. 5:17, Α'Πέτρ. 3:20, Α'Πέτρ. 5:12, Β'Πέτρ. 2:21, Β'Πέτρ. 3:12, Α'Ιωάνν. 1:1, Α'Ιωάνν. 1:2, Α'Ιωάνν. 1:5, Α'Ιωάνν. 2:7, Α'Ιωάνν. 2:25, Α'Ιωάνν. 3:11, Α'Ιωάνν. 3:12, Α'Ιωάνν. 3:12, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 5:9, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:14, Β'Ιωάνν. 1:5, Αποκ. 1:1, Αποκ. 4:1, Αποκ. 4:3, Αποκ. 6:9, Αποκ. 9:10, Αποκ. 10:8, Αποκ. 10:10, Αποκ. 13:2, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:11, Αποκ. 17:18, Αποκ. 21:18, Αποκ. 21:21 
2258  ην  ησαν  Ματ. 4:18, Ματ. 9:36, Ματ. 14:21, Ματ. 15:38, Ματ. 22:8, Ματ. 22:25, Ματ. 24:38, Ματ. 25:2, Ματ. 26:43, Ματ. 27:55, Μάρ. 1:16, Μάρ. 2:6, Μάρ. 2:15, Μάρ. 2:18, Μάρ. 5:13, Μάρ. 6:31, Μάρ. 6:34, Μάρ. 6:44, Μάρ. 8:9, Μάρ. 9:4, Μάρ. 9:6, Μάρ. 10:32, Μάρ. 12:20, Μάρ. 14:4, Μάρ. 14:40, Μάρ. 14:56, Μάρ. 15:40, Λουκ. 1:6, Λουκ. 1:7, Λουκ. 2:8, Λουκ. 4:20, Λουκ. 4:25, Λουκ. 4:27, Λουκ. 5:10, Λουκ. 5:17, Λουκ. 5:17, Λουκ. 5:29, Λουκ. 7:41, Λουκ. 8:2, Λουκ. 8:40, Λουκ. 9:14, Λουκ. 9:30, Λουκ. 9:32, Λουκ. 14:1, Λουκ. 15:1, Λουκ. 20:29, Λουκ. 23:55, Λουκ. 24:10, Λουκ. 24:13, Λουκ. 24:53, Ιωάνν. 1:24, Ιωάνν. 2:6, Ιωάνν. 12:20, Ιωάνν. 17:6, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:26, Ιωάνν. 21:2, Ιωάνν. 21:8, Πράξ. 1:10, Πράξ. 1:13, Πράξ. 1:14, Πράξ. 2:1, Πράξ. 2:2, Πράξ. 2:5, Πράξ. 2:42, Πράξ. 2:44, Πράξ. 4:6, Πράξ. 4:13, Πράξ. 4:31, Πράξ. 5:12, Πράξ. 11:20, Πράξ. 12:3, Πράξ. 12:12, Πράξ. 13:1, Πράξ. 13:48, Πράξ. 14:4, Πράξ. 14:7, Πράξ. 14:26, Πράξ. 17:11, Πράξ. 18:3, Πράξ. 19:7, Πράξ. 19:14, Πράξ. 20:8, Πράξ. 20:8, Πράξ. 21:9, Πράξ. 21:29, Πράξ. 23:13, Α'Κορ. 10:1, Γαλ. 1:23, Γαλ. 2:6, Εβρ. 2:15, Β'Πέτρ. 3:5, Α'Ιωάνν. 2:19, Α'Ιωάνν. 2:19, Αποκ. 9:8, Αποκ. 18:23 
2258  ην  ησθα  Ματ. 26:69, Μάρ. 14:67 
2259  ηνικα  ηνικα  Β'Κορ. 3:15, Β'Κορ. 3:16 
2260  ηπερ  ηπερ  Ιωάνν. 12:43 
2261  ηπιος  ηπιοι  Α'Θεσσ. 2:7 
2261  ηπιος  ηπιον  Β'Τιμ. 2:24 
2262  Ηρ  ηρ  Λουκ. 3:28 
2263  ηρεμος  ηρεμον  Α'Τιμ. 2:2 
2264  ηρωδης  ηρωδην  Ματ. 2:12, Λουκ. 23:7 
2264  ηρωδης  ηρωδης  Ματ. 2:3, Ματ. 2:7, Ματ. 2:13, Ματ. 2:16, Ματ. 14:1, Ματ. 14:3, Μάρ. 6:14, Μάρ. 6:16, Μάρ. 6:17, Μάρ. 6:20, Μάρ. 6:21, Λουκ. 3:19, Λουκ. 3:19, Λουκ. 9:7, Λουκ. 9:9, Λουκ. 13:31, Λουκ. 23:8, Λουκ. 23:11, Λουκ. 23:12, Λουκ. 23:15, Πράξ. 4:27, Πράξ. 12:1, Πράξ. 12:6, Πράξ. 12:19, Πράξ. 12:20, Πράξ. 12:21 
2264  ηρωδης  ηρωδη  Ματ. 14:6, Μάρ. 6:18, Μάρ. 6:22 
2264  ηρωδης  ηρωδου  Ματ. 2:1, Ματ. 2:15, Ματ. 2:19, Ματ. 2:22, Ματ. 14:6, Μάρ. 8:15, Λουκ. 1:5, Λουκ. 3:1, Λουκ. 8:3, Λουκ. 23:7, Πράξ. 12:11, Πράξ. 13:1, Πράξ. 23:35 
2265  ηρωδιανοι  ηρωδιανων  Ματ. 22:16, Μάρ. 3:6, Μάρ. 12:13 
2266  ηρωδιας  ηρωδιαδα  Ματ. 14:3, Μάρ. 6:17 
2266  ηρωδιας  ηρωδιαδος  Ματ. 14:6, Μάρ. 6:22, Λουκ. 3:19 
2266  ηρωδιας  ηρωδιας  Μάρ. 6:19 
2267  ηρωδιων  ηροδιωνα  Ρωμ. 16:11 
2268  ησαιας  ησαιαν  Πράξ. 8:28, Πράξ. 8:30 
2268  ησαιας  ησαιας  Ματ. 15:7, Μάρ. 7:6, Ιωάνν. 1:23, Ιωάνν. 12:39, Ιωάνν. 12:41, Ρωμ. 9:27, Ρωμ. 9:29, Ρωμ. 10:16, Ρωμ. 10:20, Ρωμ. 15:12 
2268  ησαιας  ησαιου  Ματ. 3:3, Ματ. 4:14, Ματ. 8:17, Ματ. 12:17, Ματ. 13:14, Λουκ. 3:4, Λουκ. 4:17, Ιωάνν. 12:38, Πράξ. 28:25 
2269  Ησαυ  ησαυ  Ρωμ. 9:13, Εβρ. 11:20, Εβρ. 12:16 
2270  ησυχαζω  ησυχαζειν  Α'Θεσσ. 4:11 
2270  ησυχαζω  ησυχασαμεν  Πράξ. 21:14 
2270  ησυχαζω  ησυχασαν  Λουκ. 14:4, Λουκ. 23:56, Πράξ. 11:18 
2271  ησυχια  ησυχιαν  Πράξ. 22:2 
2271  ησυχια  ησυχιας  Β'Θεσσ. 3:12 
2271  ησυχια  ησυχια  Α'Τιμ. 2:11, Α'Τιμ. 2:12 
2272  ησυχιος  ησυχιον  Α'Τιμ. 2:2 
2272  ησυχιος  ησυχιου  Α'Πέτρ. 3:4 
2273  ητοι  ητοι  Ρωμ. 6:16 
2274  ητταω  ηττηθητε  Β'Κορ. 12:13 
2274  ητταω  ηττηται  Β'Πέτρ. 2:19 
2274  ητταω  ηττωνται  Β'Πέτρ. 2:20 
2275  ηττημα  ηττημα  Ρωμ. 11:12, Α'Κορ. 6:7 
2276  ηττον  ηττον  Α'Κορ. 11:17, Β'Κορ. 12:15 
2277  ητω  ητω  Α'Κορ. 16:22, Ιάκ. 5:12 
2278  ηχεω  ηχουσης  Λουκ. 21:25 
2278  ηχεω  ηχων  Α'Κορ. 13:1 
2279  ηχος  ηχος  Λουκ. 4:37, Πράξ. 2:2 
2279  ηχος  ηχω  Εβρ. 12:19 
2309  θελω  ηθελεν  Ματ. 2:18, Ματ. 18:30, Ματ. 27:34, Μάρ. 3:13, Μάρ. 6:19, Μάρ. 6:48, Μάρ. 7:24, Μάρ. 9:30, Λουκ. 15:28, Λουκ. 18:13, Ιωάνν. 7:1, Πράξ. 10:10, Πράξ. 14:13, Πράξ. 19:33 
2309  θελω  ηθελες  Ιωάνν. 21:18 
2309  θελω  ηθελησαμεν  Πράξ. 24:6, Α'Θεσσ. 2:18 
2309  θελω  ηθελησαν  Ματ. 17:12, Μάρ. 9:13, Λουκ. 10:24, Πράξ. 7:39 
2309  θελω  ηθελησας  Εβρ. 10:5, Εβρ. 10:8 
2309  θελω  ηθελησατε  Ματ. 23:37, Λουκ. 13:34, Ιωάνν. 5:35 
2309  θελω  ηθελησα  Ματ. 23:37, Λουκ. 13:34, Φιλήμ. 1:14 
2309  θελω  ηθελησεν  Ματ. 18:23, Μάρ. 6:26, Λουκ. 18:4, Ιωάνν. 1:43, Πράξ. 16:3, Α'Κορ. 12:18, Α'Κορ. 15:38, Κολ. 1:27 
2309  θελω  ηθελον  Ματ. 22:3, Ματ. 27:15, Ιωάνν. 6:11, Ιωάνν. 6:21, Ιωάνν. 7:44, Ιωάνν. 16:19, Γαλ. 4:20 
2309  θελω  ηθετησαν  Λουκ. 7:30, Α'Τιμ. 5:12 
3195  μελλω  ημελλεν  Λουκ. 7:2, Λουκ. 19:4, Ιωάνν. 4:47, Ιωάνν. 6:71, Ιωάνν. 12:33, Ιωάνν. 18:32, Εβρ. 11:8 
3739  ος  ης  Ματ. 1:16, Ματ. 24:38, Ματ. 25:21, Ματ. 25:23, Μάρ. 7:25, Μάρ. 13:19, Μάρ. 16:9, Λουκ. 1:20, Λουκ. 7:45, Λουκ. 8:2, Λουκ. 17:27, Ιωάνν. 11:2, Ιωάνν. 11:21, Ιωάνν. 11:32, Ιωάνν. 21:18, Πράξ. 1:2, Πράξ. 1:22, Πράξ. 1:25, Πράξ. 3:25, Πράξ. 7:17, Πράξ. 16:14, Πράξ. 20:18, Πράξ. 24:11, Πράξ. 24:21, Πράξ. 26:7, Ρωμ. 2:25, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 10:8, Εφεσ. 1:8, Εφεσ. 4:1, Κολ. 1:6, Κολ. 1:9, Κολ. 1:25, Β'Θεσσ. 1:5, Α'Τιμ. 6:10, Εβρ. 2:5, Εβρ. 6:8, Εβρ. 6:10, Εβρ. 7:13, Εβρ. 7:19, Εβρ. 9:20, Εβρ. 11:4, Εβρ. 11:7, Εβρ. 11:10, Εβρ. 11:15, Εβρ. 11:29, Εβρ. 12:8, Εβρ. 12:19, Εβρ. 12:28, Ιάκ. 2:5, Α'Πέτρ. 1:10, Α'Πέτρ. 3:6, Α'Πέτρ. 4:11, Β'Πέτρ. 3:4, Αποκ. 17:2 
3748  οστις  ητις  Ματ. 27:62, Λουκ. 2:4, Λουκ. 2:10, Λουκ. 7:37, Λουκ. 7:39, Λουκ. 8:26, Λουκ. 8:43, Λουκ. 10:42, Λουκ. 12:1, Πράξ. 3:23, Πράξ. 12:10, Πράξ. 16:12, Πράξ. 16:16, Ρωμ. 16:6, Ρωμ. 16:12, Α'Κορ. 5:1, Α'Κορ. 7:13, Β'Κορ. 9:11, Γαλ. 4:24, Γαλ. 4:26, Εφεσ. 1:23, Εφεσ. 3:13, Εφεσ. 6:2, Φιλ. 1:28, Κολ. 3:5, Κολ. 3:14, Α'Τιμ. 3:15, Α'Τιμ. 6:21, Β'Τιμ. 1:5, Εβρ. 2:3, Εβρ. 8:6, Εβρ. 9:2, Εβρ. 9:9, Εβρ. 10:35, Εβρ. 12:5, Α'Ιωάνν. 1:2, Αποκ. 1:12, Αποκ. 11:8, Αποκ. 12:13, Αποκ. 19:2 
5342  φερω  ηνεγκαν  Μάρ. 9:20, Μάρ. 12:16, Ιωάνν. 2:8 
5342  φερω  ηνεγκα  Μάρ. 9:17 
5342  φερω  ηνεγκεν  Ματ. 14:11, Μάρ. 6:28, Ιωάνν. 4:33, Πράξ. 4:37, Ρωμ. 9:22 
5342  φερω  ηνεχθη  Ματ. 14:11, Β'Πέτρ. 1:21 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last