Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
1679  ελπιζω  ηλπικεναι  Α'Τιμ. 6:17 
1679  ελπιζω  ηλπικεν  Α'Τιμ. 5:5 
1679  ελπιζω  ηλπικοτες  Α'Κορ. 15:19 
1679  ελπιζω  ηλπισαμεν  Β'Κορ. 8:5 
2042  ερεθιζω  ηρεθισεν  Β'Κορ. 9:2 
2049  ερημοω  ηρημωθη  Αποκ. 18:17, Αποκ. 18:19 
2049  ερημοω  ηρημωμενην  Αποκ. 17:16 
2064  ερχομαι  ηλθεν  Ματ. 2:21, Ματ. 9:1, Ματ. 11:18, Ματ. 11:19, Ματ. 12:9, Ματ. 12:42, Ματ. 13:4, Ματ. 13:25, Ματ. 13:36, Ματ. 15:29, Ματ. 15:39, Ματ. 17:12, Ματ. 18:11, Ματ. 19:1, Ματ. 20:28, Ματ. 21:19, Ματ. 21:32, Ματ. 24:39, Ματ. 25:10, Ματ. 26:47, Ματ. 27:57, Ματ. 28:1, Μάρ. 1:9, Μάρ. 1:14, Μάρ. 4:4, Μάρ. 5:33, Μάρ. 6:1, Μάρ. 7:31, Μάρ. 8:10, Μάρ. 9:7, Μάρ. 9:33, Μάρ. 10:45, Μάρ. 10:50, Μάρ. 11:13, Μάρ. 14:3, Μάρ. 14:41, Μάρ. 15:43, Λουκ. 2:27, Λουκ. 2:51, Λουκ. 3:3, Λουκ. 4:16, Λουκ. 8:41, Λουκ. 8:47, Λουκ. 9:56, Λουκ. 10:33, Λουκ. 11:31, Λουκ. 13:6, Λουκ. 15:20, Λουκ. 15:30, Λουκ. 17:27, Λουκ. 19:5, Λουκ. 19:10, Λουκ. 19:18, Λουκ. 19:20, Λουκ. 22:7, Ιωάνν. 1:7, Ιωάνν. 1:11, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 3:22, Ιωάνν. 4:45, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 6:23, Ιωάνν. 9:7, Ιωάνν. 11:32, Ιωάνν. 12:1, Ιωάνν. 12:28, Ιωάνν. 16:21, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:39, Ιωάνν. 20:4, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:24, Πράξ. 7:11, Πράξ. 11:5, Πράξ. 12:12, Πράξ. 18:1, Πράξ. 18:7, Πράξ. 19:6, Πράξ. 20:2, Γαλ. 2:11, Γαλ. 4:4, Α'Τιμ. 1:15, Ιουδ. 1:14, Αποκ. 5:7, Αποκ. 6:17, Αποκ. 8:3, Αποκ. 11:18, Αποκ. 14:7, Αποκ. 14:15, Αποκ. 17:1, Αποκ. 17:10, Αποκ. 18:10, Αποκ. 19:7, Αποκ. 21:9 
2064  ερχομαι  ηλθες  Ματ. 8:29, Μάρ. 1:24, Λουκ. 4:34 
2064  ερχομαι  ηλθετε  Ματ. 25:36 
2064  ερχομαι  ηλθομεν  Ματ. 2:2, Ματ. 25:39, Πράξ. 20:6, Πράξ. 20:14, Πράξ. 20:15, Πράξ. 21:1, Πράξ. 27:8, Πράξ. 28:13, Πράξ. 28:14, Πράξ. 28:16 
2064  ερχομαι  ηλθον  Ματ. 5:17, Ματ. 5:17, Ματ. 7:25, Ματ. 7:27, Ματ. 9:13, Ματ. 10:34, Ματ. 10:34, Ματ. 10:35, Ματ. 14:34, Ματ. 21:1, Μάρ. 1:29, Μάρ. 2:17, Μάρ. 3:8, Μάρ. 5:1, Μάρ. 6:29, Μάρ. 6:53, Μάρ. 14:16, Λουκ. 1:59, Λουκ. 2:16, Λουκ. 2:44, Λουκ. 3:12, Λουκ. 4:42, Λουκ. 5:7, Λουκ. 6:18, Λουκ. 8:35, Λουκ. 12:49, Λουκ. 24:1, Λουκ. 24:23, Ιωάνν. 1:31, Ιωάνν. 1:39, Ιωάνν. 3:26, Ιωάνν. 4:27, Ιωάνν. 4:40, Ιωάνν. 4:45, Ιωάνν. 6:24, Ιωάνν. 7:45, Ιωάνν. 8:14, Ιωάνν. 9:39, Ιωάνν. 10:8, Ιωάνν. 10:10, Ιωάνν. 10:41, Ιωάνν. 12:9, Ιωάνν. 12:27, Ιωάνν. 12:47, Ιωάνν. 15:22, Ιωάνν. 19:32, Ιωάνν. 21:8, Πράξ. 4:23, Πράξ. 8:36, Πράξ. 10:29, Πράξ. 11:12, Πράξ. 12:10, Πράξ. 13:13, Πράξ. 13:51, Πράξ. 14:24, Πράξ. 15:30, Πράξ. 17:1, Πράξ. 17:13, Πράξ. 21:8, Πράξ. 22:11, Α'Κορ. 2:1, Β'Κορ. 1:23, Γαλ. 1:21, Γαλ. 2:12, Αποκ. 7:13 
2064  ερχομαι  ηρχετο  Μάρ. 2:13, Λουκ. 18:3, Ιωάνν. 8:2 
2064  ερχομαι  ηρχοντο  Μάρ. 1:45, Ιωάνν. 4:30, Ιωάνν. 6:17, Ιωάνν. 20:3, Πράξ. 19:18 
2064  ερχομαι  ηρχου  Πράξ. 9:17 
2065  ερωταω  ηρωτα  Ματ. 16:13, Μάρ. 7:26, Λουκ. 7:36, Λουκ. 11:37, Ιωάνν. 4:47, Πράξ. 3:3 
2065  ερωταω  ηρωτησαν  Μάρ. 4:10, Λουκ. 4:38, Λουκ. 8:37, Ιωάνν. 1:21, Ιωάνν. 1:25, Ιωάνν. 5:12, Ιωάνν. 9:2, Ιωάνν. 9:19, Ιωάνν. 19:31, Πράξ. 10:48 
2065  ερωταω  ηρωτησεν  Λουκ. 5:3, Ιωάνν. 18:19, Ιωάνν. 19:38, Πράξ. 23:18 
2065  ερωταω  ηρωτων  Ματ. 15:23, Ιωάνν. 4:31, Ιωάνν. 4:40, Ιωάνν. 9:15, Ιωάνν. 12:21, Πράξ. 16:39 
2068  εσθιω  ησθιον  Λουκ. 6:1, Λουκ. 15:16, Λουκ. 17:27, Λουκ. 17:28 
2090  ετοιμαζω  ητοιμασαν  Ματ. 26:19, Μάρ. 14:16, Λουκ. 22:13, Λουκ. 23:56, Λουκ. 24:1, Αποκ. 8:6 
2090  ετοιμαζω  ητοιμασας  Λουκ. 2:31, Λουκ. 12:20 
2090  ετοιμαζω  ητοιμασα  Ματ. 22:4 
2090  ετοιμαζω  ητοιμασεν  Α'Κορ. 2:9, Εβρ. 11:16, Αποκ. 19:7 
2090  ετοιμαζω  ητοιμασμενην  Ματ. 25:34, Αποκ. 21:2 
2090  ετοιμαζω  ητοιμασμενοις  Αποκ. 9:7 
2090  ετοιμαζω  ητοιμασμενοι  Αποκ. 9:15 
2090  ετοιμαζω  ητοιμασμενον  Ματ. 25:41, Β'Τιμ. 2:21, Αποκ. 12:6 
2090  ετοιμαζω  ητοιμασται  Ματ. 20:23, Μάρ. 10:40 
2106  ευδοκεω  ηυδοκησα  Λουκ. 3:22 
2119  ευκαιρεω  ηυκαιρουν  Μάρ. 6:31 
2127  ευλογεω  ηυλογει  Μάρ. 10:16 
2141  ευπορεω  ηυπορειτο  Πράξ. 11:29 
2172  ευχομαι  ηυχομην  Ρωμ. 9:3 
2172  ευχομαι  ηυχοντο  Πράξ. 27:29 
2228  η  η  Ματ. 1:18, Ματ. 1:18, Ματ. 1:23, Ματ. 3:2, Ματ. 3:4, Ματ. 3:5, Ματ. 3:5, Ματ. 3:10, Ματ. 4:17, Ματ. 4:24, Ματ. 5:3, Ματ. 5:10, Ματ. 5:17, Ματ. 5:18, Ματ. 5:18, Ματ. 5:20, Ματ. 5:30, Ματ. 5:36, Ματ. 6:3, Ματ. 6:3, Ματ. 6:4, Ματ. 6:4, Ματ. 6:10, Ματ. 6:13, Ματ. 6:13, Ματ. 6:13, Ματ. 6:21, Ματ. 6:22, Ματ. 6:23, Ματ. 6:24, Ματ. 6:24, Ματ. 6:25, Ματ. 6:31, Ματ. 6:31, Ματ. 6:34, Ματ. 6:34, Ματ. 7:4, Ματ. 7:4, Ματ. 7:9, Ματ. 7:13, Ματ. 7:13, Ματ. 7:13, Ματ. 7:14, Ματ. 7:14, Ματ. 7:14, Ματ. 7:16, Ματ. 7:25, Ματ. 7:27, Ματ. 7:27, Ματ. 8:3, Ματ. 8:27, Ματ. 8:32, Ματ. 8:34, Ματ. 9:5, Ματ. 9:18, Ματ. 9:22, Ματ. 9:22, Ματ. 9:26, Ματ. 10:7, Ματ. 10:11, Ματ. 10:13, Ματ. 10:13, Ματ. 10:13, Ματ. 10:13, Ματ. 10:13, Ματ. 10:14, Ματ. 10:15, Ματ. 10:19, Ματ. 10:37, Ματ. 10:37, Ματ. 11:3, Ματ. 11:12, Ματ. 11:19, Ματ. 11:22, Ματ. 11:23, Ματ. 11:24, Ματ. 12:5, Ματ. 12:13, Ματ. 12:18, Ματ. 12:25, Ματ. 12:26, Ματ. 12:28, Ματ. 12:29, Ματ. 12:31, Ματ. 12:33, Ματ. 12:33, Ματ. 12:46, Ματ. 12:47, Ματ. 12:48, Ματ. 12:49, Ματ. 13:14, Ματ. 13:14, Ματ. 13:15, Ματ. 13:21, Ματ. 13:22, Ματ. 13:22, Ματ. 13:24, Ματ. 13:31, Ματ. 13:33, Ματ. 13:44, Ματ. 13:45, Ματ. 13:47, Ματ. 13:54, Ματ. 13:55, Ματ. 14:6, Ματ. 14:8, Ματ. 14:11, Ματ. 14:15, Ματ. 15:4, Ματ. 15:5, Ματ. 15:5, Ματ. 15:8, Ματ. 15:22, Ματ. 15:25, Ματ. 15:27, Ματ. 15:28, Ματ. 15:28, Ματ. 16:14, Ματ. 16:26, Ματ. 17:25, Ματ. 17:25, Ματ. 18:8, Ματ. 18:8, Ματ. 18:8, Ματ. 18:8, Ματ. 18:8, Ματ. 18:9, Ματ. 18:13, Ματ. 18:16, Ματ. 18:16, Ματ. 18:20, Ματ. 18:23, Ματ. 19:10, Ματ. 19:14, Ματ. 19:24, Ματ. 19:29, Ματ. 19:29, Ματ. 19:29, Ματ. 19:29, Ματ. 19:29, Ματ. 19:29, Ματ. 19:29, Ματ. 20:1, Ματ. 20:4, Ματ. 20:7, Ματ. 20:15, Ματ. 20:20, Ματ. 21:10, Ματ. 21:19, Ματ. 21:20, Ματ. 21:25, Ματ. 21:43, Ματ. 22:2, Ματ. 22:17, Ματ. 22:20, Ματ. 22:20, Ματ. 22:27, Ματ. 23:17, Ματ. 23:19, Ματ. 23:37, Ματ. 24:12, Ματ. 24:20, Ματ. 24:23, Ματ. 24:27, Ματ. 24:27, Ματ. 24:28, Ματ. 24:29, Ματ. 24:34, Ματ. 24:35, Ματ. 24:37, Ματ. 24:39, Ματ. 24:44, Ματ. 24:50, Ματ. 24:50, Ματ. 25:1, Ματ. 25:10, Ματ. 25:13, Ματ. 25:37, Ματ. 25:38, Ματ. 25:39, Ματ. 25:44, Ματ. 25:44, Ματ. 25:44, Ματ. 25:44, Ματ. 25:44, Ματ. 26:8, Ματ. 26:38, Ματ. 26:41, Ματ. 26:45, Ματ. 26:53, Ματ. 26:53, Ματ. 26:73, Ματ. 27:17, Ματ. 27:19, Ματ. 27:51, Ματ. 27:56, Ματ. 27:56, Ματ. 27:56, Ματ. 27:61, Ματ. 27:61, Ματ. 27:64, Ματ. 28:1, Ματ. 28:1, Ματ. 28:3, Μάρ. 1:5, Μάρ. 1:15, Μάρ. 1:27, Μάρ. 1:27, Μάρ. 1:28, Μάρ. 1:30, Μάρ. 1:33, Μάρ. 1:42, Μάρ. 2:9, Μάρ. 3:4, Μάρ. 3:4, Μάρ. 3:5, Μάρ. 3:5, Μάρ. 3:24, Μάρ. 3:25, Μάρ. 3:31, Μάρ. 3:32, Μάρ. 3:33, Μάρ. 3:33, Μάρ. 3:34, Μάρ. 4:17, Μάρ. 4:19, Μάρ. 4:21, Μάρ. 4:26, Μάρ. 4:28, Μάρ. 4:30, Μάρ. 4:41, Μάρ. 5:13, Μάρ. 5:18, Μάρ. 5:29, Μάρ. 5:33, Μάρ. 5:34, Μάρ. 5:35, Μάρ. 6:2, Μάρ. 6:2, Μάρ. 6:11, Μάρ. 6:11, Μάρ. 6:15, Μάρ. 6:19, Μάρ. 6:24, Μάρ. 6:24, Μάρ. 6:52, Μάρ. 6:56, Μάρ. 6:56, Μάρ. 7:6, Μάρ. 7:10, Μάρ. 7:11, Μάρ. 7:12, Μάρ. 7:13, Μάρ. 7:26, Μάρ. 7:28, Μάρ. 8:12, Μάρ. 8:37, Μάρ. 9:43, Μάρ. 9:43, Μάρ. 9:45, Μάρ. 9:47, Μάρ. 10:14, Μάρ. 10:25, Μάρ. 10:29, Μάρ. 10:29, Μάρ. 10:29, Μάρ. 10:29, Μάρ. 10:29, Μάρ. 10:29, Μάρ. 10:29, Μάρ. 10:52, Μάρ. 11:10, Μάρ. 11:21, Μάρ. 11:30, Μάρ. 12:7, Μάρ. 12:14, Μάρ. 12:15, Μάρ. 12:16, Μάρ. 12:16, Μάρ. 12:22, Μάρ. 12:43, Μάρ. 12:43, Μάρ. 13:18, Μάρ. 13:21, Μάρ. 13:24, Μάρ. 13:30, Μάρ. 13:31, Μάρ. 13:35, Μάρ. 13:35, Μάρ. 13:35, Μάρ. 14:4, Μάρ. 14:30, Μάρ. 14:34, Μάρ. 14:35, Μάρ. 14:38, Μάρ. 14:41, Μάρ. 14:59, Μάρ. 14:69, Μάρ. 14:70, Μάρ. 15:26, Μάρ. 15:28, Μάρ. 15:28, Μάρ. 15:40, Μάρ. 15:40, Μάρ. 15:47, Μάρ. 15:47, Μάρ. 16:1, Μάρ. 16:1, Λουκ. 1:5, Λουκ. 1:7, Λουκ. 1:13, Λουκ. 1:13, Λουκ. 1:18, Λουκ. 1:24, Λουκ. 1:26, Λουκ. 1:29, Λουκ. 1:36, Λουκ. 1:38, Λουκ. 1:41, Λουκ. 1:41, Λουκ. 1:43, Λουκ. 1:44, Λουκ. 1:45, Λουκ. 1:46, Λουκ. 1:60, Λουκ. 1:64, Λουκ. 2:2, Λουκ. 2:19, Λουκ. 2:24, Λουκ. 2:26, Λουκ. 2:33, Λουκ. 2:37, Λουκ. 2:43, Λουκ. 2:48, Λουκ. 2:51, Λουκ. 3:9, Λουκ. 4:21, Λουκ. 4:29, Λουκ. 4:38, Λουκ. 5:9, Λουκ. 5:13, Λουκ. 5:23, Λουκ. 6:6, Λουκ. 6:6, Λουκ. 6:9, Λουκ. 6:9, Λουκ. 6:10, Λουκ. 6:10, Λουκ. 6:20, Λουκ. 6:42, Λουκ. 6:49, Λουκ. 7:19, Λουκ. 7:20, Λουκ. 7:35, Λουκ. 7:39, Λουκ. 7:50, Λουκ. 8:2, Λουκ. 8:9, Λουκ. 8:11, Λουκ. 8:16, Λουκ. 8:19, Λουκ. 8:20, Λουκ. 8:25, Λουκ. 8:33, Λουκ. 8:44, Λουκ. 8:47, Λουκ. 8:48, Λουκ. 8:49, Λουκ. 8:54, Λουκ. 9:12, Λουκ. 9:13, Λουκ. 9:25, Λουκ. 10:6, Λουκ. 10:6, Λουκ. 10:9, Λουκ. 10:11, Λουκ. 10:12, Λουκ. 10:14, Λουκ. 10:15, Λουκ. 10:39, Λουκ. 10:40, Λουκ. 10:40, Λουκ. 11:2, Λουκ. 11:7, Λουκ. 11:12, Λουκ. 11:18, Λουκ. 11:20, Λουκ. 11:22, Λουκ. 11:27, Λουκ. 11:27, Λουκ. 11:29, Λουκ. 11:34, Λουκ. 11:34, Λουκ. 11:49, Λουκ. 12:11, Λουκ. 12:11, Λουκ. 12:14, Λουκ. 12:15, Λουκ. 12:16, Λουκ. 12:23, Λουκ. 12:29, Λουκ. 12:34, Λουκ. 12:40, Λουκ. 12:41, Λουκ. 12:46, Λουκ. 12:46, Λουκ. 12:51, Λουκ. 13:4, Λουκ. 13:15, Λουκ. 13:18, Λουκ. 13:34, Λουκ. 14:5, Λουκ. 14:8, Λουκ. 14:12, Λουκ. 14:31, Λουκ. 15:7, Λουκ. 15:8, Λουκ. 16:13, Λουκ. 16:13, Λουκ. 16:16, Λουκ. 16:17, Λουκ. 17:2, Λουκ. 17:7, Λουκ. 17:19, Λουκ. 17:20, Λουκ. 17:20, Λουκ. 17:21, Λουκ. 17:21, Λουκ. 17:23, Λουκ. 17:24, Λουκ. 17:24, Λουκ. 17:29, Λουκ. 17:30, Λουκ. 17:35, Λουκ. 18:11, Λουκ. 18:14, Λουκ. 18:16, Λουκ. 18:25, Λουκ. 18:29, Λουκ. 18:29, Λουκ. 18:29, Λουκ. 18:29, Λουκ. 18:42, Λουκ. 19:11, Λουκ. 19:16, Λουκ. 19:18, Λουκ. 19:20, Λουκ. 19:30, Λουκ. 20:2, Λουκ. 20:4, Λουκ. 20:14, Λουκ. 20:22, Λουκ. 20:32, Λουκ. 21:3, Λουκ. 21:3, Λουκ. 21:15, Λουκ. 21:20, Λουκ. 21:28, Λουκ. 21:31, Λουκ. 21:32, Λουκ. 21:33, Λουκ. 21:34, Λουκ. 22:1, Λουκ. 22:1, Λουκ. 22:7, Λουκ. 22:7, Λουκ. 22:14, Λουκ. 22:18, Λουκ. 22:20, Λουκ. 22:21, Λουκ. 22:27, Λουκ. 22:32, Λουκ. 22:34, Λουκ. 22:53, Λουκ. 22:53, Λουκ. 22:68, Λουκ. 24:10, Λουκ. 24:13, Λουκ. 24:29, Λουκ. 24:32, Ιωάνν. 1:4, Ιωάνν. 1:5, Ιωάνν. 1:17, Ιωάνν. 1:17, Ιωάνν. 1:19, Ιωάνν. 2:1, Ιωάνν. 2:3, Ιωάνν. 2:4, Ιωάνν. 2:5, Ιωάνν. 2:6, Ιωάνν. 2:12, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 3:27, Ιωάνν. 3:29, Ιωάνν. 3:29, Ιωάνν. 3:36, Ιωάνν. 4:1, Ιωάνν. 4:9, Ιωάνν. 4:9, Ιωάνν. 4:11, Ιωάνν. 4:15, Ιωάνν. 4:17, Ιωάνν. 4:19, Ιωάνν. 4:22, Ιωάνν. 4:25, Ιωάνν. 4:27, Ιωάνν. 4:28, Ιωάνν. 4:52, Ιωάνν. 4:53, Ιωάνν. 4:53, Ιωάνν. 5:2, Ιωάνν. 5:28, Ιωάνν. 5:30, Ιωάνν. 5:30, Ιωάνν. 5:31, Ιωάνν. 5:32, Ιωάνν. 6:4, Ιωάνν. 6:18, Ιωάνν. 6:19, Ιωάνν. 6:51, Ιωάνν. 6:55, Ιωάνν. 6:63, Ιωάνν. 6:65, Ιωάνν. 7:2, Ιωάνν. 7:2, Ιωάνν. 7:16, Ιωάνν. 7:17, Ιωάνν. 7:30, Ιωάνν. 7:38, Ιωάνν. 7:42, Ιωάνν. 7:48, Ιωάνν. 8:4, Ιωάνν. 8:9, Ιωάνν. 8:10, Ιωάνν. 8:11, Ιωάνν. 8:13, Ιωάνν. 8:14, Ιωάνν. 8:16, Ιωάνν. 8:16, Ιωάνν. 8:17, Ιωάνν. 8:20, Ιωάνν. 8:32, Ιωάνν. 8:54, Ιωάνν. 9:2, Ιωάνν. 9:21, Ιωάνν. 9:31, Ιωάνν. 9:41, Ιωάνν. 10:7, Ιωάνν. 10:9, Ιωάνν. 10:35, Ιωάνν. 11:2, Ιωάνν. 11:4, Ιωάνν. 11:18, Ιωάνν. 11:20, Ιωάνν. 11:21, Ιωάνν. 11:25, Ιωάνν. 11:25, Ιωάνν. 11:30, Ιωάνν. 11:32, Ιωάνν. 11:39, Ιωάνν. 11:44, Ιωάνν. 12:2, Ιωάνν. 12:3, Ιωάνν. 12:3, Ιωάνν. 12:23, Ιωάνν. 12:27, Ιωάνν. 12:30, Ιωάνν. 12:50, Ιωάνν. 13:1, Ιωάνν. 13:10, Ιωάνν. 13:18, Ιωάνν. 13:29, Ιωάνν. 14:1, Ιωάνν. 14:6, Ιωάνν. 14:6, Ιωάνν. 14:6, Ιωάνν. 14:27, Ιωάνν. 15:1, Ιωάνν. 15:1, Ιωάνν. 15:5, Ιωάνν. 15:11, Ιωάνν. 15:11, Ιωάνν. 15:11, Ιωάνν. 15:12, Ιωάνν. 15:12, Ιωάνν. 16:4, Ιωάνν. 16:6, Ιωάνν. 16:20, Ιωάνν. 16:21, Ιωάνν. 16:21, Ιωάνν. 16:22, Ιωάνν. 16:24, Ιωάνν. 16:24, Ιωάνν. 17:1, Ιωάνν. 17:3, Ιωάνν. 17:5, Ιωάνν. 17:12, Ιωάνν. 17:26, Ιωάνν. 17:26, Ιωάνν. 18:12, Ιωάνν. 18:17, Ιωάνν. 18:17, Ιωάνν. 18:34, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 19:24, Ιωάνν. 19:24, Ιωάνν. 19:25, Ιωάνν. 19:25, Ιωάνν. 19:25, Ιωάνν. 19:25, Ιωάνν. 19:27, Ιωάνν. 19:28, Ιωάνν. 19:31, Ιωάνν. 19:35, Ιωάνν. 19:36, Ιωάνν. 20:1, Ιωάνν. 20:18, Ιωάνν. 21:24, Πράξ. 1:7, Πράξ. 1:20, Πράξ. 2:8, Πράξ. 2:20, Πράξ. 2:20, Πράξ. 2:26, Πράξ. 2:26, Πράξ. 2:26, Πράξ. 2:31, Πράξ. 2:31, Πράξ. 2:39, Πράξ. 3:12, Πράξ. 3:12, Πράξ. 3:16, Πράξ. 3:16, Πράξ. 4:7, Πράξ. 4:12, Πράξ. 4:19, Πράξ. 4:28, Πράξ. 4:28, Πράξ. 4:32, Πράξ. 4:32, Πράξ. 4:34, Πράξ. 5:7, Πράξ. 5:8, Πράξ. 5:15, Πράξ. 5:17, Πράξ. 5:29, Πράξ. 5:38, Πράξ. 5:38, Πράξ. 5:38, Πράξ. 7:2, Πράξ. 7:21, Πράξ. 7:44, Πράξ. 7:49, Πράξ. 7:49, Πράξ. 7:50, Πράξ. 8:10, Πράξ. 8:10, Πράξ. 8:14, Πράξ. 8:21, Πράξ. 8:22, Πράξ. 8:32, Πράξ. 8:33, Πράξ. 8:33, Πράξ. 8:34, Πράξ. 9:17, Πράξ. 9:24, Πράξ. 9:36, Πράξ. 9:39, Πράξ. 9:40, Πράξ. 10:14, Πράξ. 10:21, Πράξ. 10:28, Πράξ. 10:28, Πράξ. 10:31, Πράξ. 10:45, Πράξ. 11:8, Πράξ. 11:11, Πράξ. 12:15, Πράξ. 13:44, Πράξ. 16:19, Πράξ. 17:1, Πράξ. 17:19, Πράξ. 17:19, Πράξ. 17:21, Πράξ. 17:29, Πράξ. 17:29, Πράξ. 17:31, Πράξ. 18:7, Πράξ. 18:14, Πράξ. 19:12, Πράξ. 19:25, Πράξ. 19:27, Πράξ. 19:27, Πράξ. 19:28, Πράξ. 19:29, Πράξ. 19:32, Πράξ. 19:34, Πράξ. 20:10, Πράξ. 20:33, Πράξ. 20:33, Πράξ. 20:35, Πράξ. 21:11, Πράξ. 21:26, Πράξ. 21:30, Πράξ. 23:9, Πράξ. 23:29, Πράξ. 24:11, Πράξ. 24:12, Πράξ. 24:20, Πράξ. 24:21, Πράξ. 24:23, Πράξ. 25:6, Πράξ. 25:16, Πράξ. 26:30, Πράξ. 26:31, Πράξ. 27:11, Πράξ. 27:41, Πράξ. 27:41, Πράξ. 28:1, Πράξ. 28:4, Πράξ. 28:6, Πράξ. 28:17, Πράξ. 28:21, Πράξ. 28:27, Ρωμ. 1:8, Ρωμ. 1:20, Ρωμ. 1:21, Ρωμ. 1:21, Ρωμ. 2:4, Ρωμ. 2:15, Ρωμ. 2:25, Ρωμ. 2:26, Ρωμ. 2:26, Ρωμ. 2:27, Ρωμ. 2:28, Ρωμ. 3:1, Ρωμ. 3:1, Ρωμ. 3:3, Ρωμ. 3:5, Ρωμ. 3:7, Ρωμ. 3:27, Ρωμ. 3:29, Ρωμ. 4:3, Ρωμ. 4:5, Ρωμ. 4:9, Ρωμ. 4:9, Ρωμ. 4:10, Ρωμ. 4:13, Ρωμ. 4:13, Ρωμ. 4:14, Ρωμ. 4:14, Ρωμ. 5:2, Ρωμ. 5:3, Ρωμ. 5:4, Ρωμ. 5:4, Ρωμ. 5:5, Ρωμ. 5:5, Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:20, Ρωμ. 5:20, Ρωμ. 5:21, Ρωμ. 5:21, Ρωμ. 6:1, Ρωμ. 6:3, Ρωμ. 6:12, Ρωμ. 6:16, Ρωμ. 7:1, Ρωμ. 7:2, Ρωμ. 7:8, Ρωμ. 7:9, Ρωμ. 7:10, Ρωμ. 7:10, Ρωμ. 7:11, Ρωμ. 7:12, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 7:17, Ρωμ. 7:20, Ρωμ. 8:19, Ρωμ. 8:20, Ρωμ. 8:21, Ρωμ. 8:22, Ρωμ. 8:35, Ρωμ. 8:35, Ρωμ. 8:35, Ρωμ. 8:35, Ρωμ. 8:35, Ρωμ. 8:35, Ρωμ. 9:4, Ρωμ. 9:4, Ρωμ. 9:4, Ρωμ. 9:4, Ρωμ. 9:11, Ρωμ. 9:11, Ρωμ. 9:17, Ρωμ. 9:21, Ρωμ. 9:27, Ρωμ. 9:27, Ρωμ. 10:1, Ρωμ. 10:1, Ρωμ. 10:1, Ρωμ. 10:6, Ρωμ. 10:7, Ρωμ. 10:11, Ρωμ. 10:17, Ρωμ. 10:17, Ρωμ. 11:2, Ρωμ. 11:2, Ρωμ. 11:6, Ρωμ. 11:7, Ρωμ. 11:9, Ρωμ. 11:11, Ρωμ. 11:15, Ρωμ. 11:15, Ρωμ. 11:16, Ρωμ. 11:16, Ρωμ. 11:18, Ρωμ. 11:27, Ρωμ. 11:29, Ρωμ. 11:34, Ρωμ. 11:35, Ρωμ. 11:36, Ρωμ. 12:9, Ρωμ. 13:10, Ρωμ. 13:10, Ρωμ. 13:11, Ρωμ. 13:11, Ρωμ. 13:12, Ρωμ. 13:12, Ρωμ. 14:4, Ρωμ. 14:10, Ρωμ. 14:13, Ρωμ. 14:17, Ρωμ. 14:21, Ρωμ. 14:21, Ρωμ. 15:12, Ρωμ. 15:16, Ρωμ. 15:31, Ρωμ. 15:31, Ρωμ. 16:19, Ρωμ. 16:20, Ρωμ. 16:24, Ρωμ. 16:27, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 1:13, Α'Κορ. 2:1, Α'Κορ. 2:5, Α'Κορ. 2:5, Α'Κορ. 3:5, Α'Κορ. 3:13, Α'Κορ. 3:19, Α'Κορ. 4:3, Α'Κορ. 4:20, Α'Κορ. 4:21, Α'Κορ. 5:10, Α'Κορ. 5:10, Α'Κορ. 5:10, Α'Κορ. 5:11, Α'Κορ. 5:11, Α'Κορ. 5:11, Α'Κορ. 5:11, Α'Κορ. 5:11, Α'Κορ. 5:11, Α'Κορ. 6:9, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:16, Α'Κορ. 6:19, Α'Κορ. 7:3, Α'Κορ. 7:4, Α'Κορ. 7:4, Α'Κορ. 7:9, Α'Κορ. 7:11, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:15, Α'Κορ. 7:15, Α'Κορ. 7:16, Α'Κορ. 7:19, Α'Κορ. 7:19, Α'Κορ. 7:20, Α'Κορ. 7:28, Α'Κορ. 7:34, Α'Κορ. 7:34, Α'Κορ. 7:34, Α'Κορ. 7:34, Α'Κορ. 7:34, Α'Κορ. 7:36, Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 8:7, Α'Κορ. 8:7, Α'Κορ. 8:9, Α'Κορ. 8:10, Α'Κορ. 9:2, Α'Κορ. 9:3, Α'Κορ. 9:6, Α'Κορ. 9:7, Α'Κορ. 9:8, Α'Κορ. 9:10, Α'Κορ. 9:15, Α'Κορ. 10:4, Α'Κορ. 10:19, Α'Κορ. 10:22, Α'Κορ. 10:26, Α'Κορ. 10:28, Α'Κορ. 10:29, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 11:4, Α'Κορ. 11:5, Α'Κορ. 11:6, Α'Κορ. 11:10, Α'Κορ. 11:12, Α'Κορ. 11:14, Α'Κορ. 11:14, Α'Κορ. 11:15, Α'Κορ. 11:22, Α'Κορ. 11:23, Α'Κορ. 11:25, Α'Κορ. 11:27, Α'Κορ. 12:7, Α'Κορ. 12:17, Α'Κορ. 12:17, Α'Κορ. 12:21, Α'Κορ. 12:21, Α'Κορ. 12:25, Α'Κορ. 13:1, Α'Κορ. 13:4, Α'Κορ. 13:4, Α'Κορ. 13:4, Α'Κορ. 13:8, Α'Κορ. 13:13, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:6, Α'Κορ. 14:6, Α'Κορ. 14:6, Α'Κορ. 14:6, Α'Κορ. 14:7, Α'Κορ. 14:19, Α'Κορ. 14:22, Α'Κορ. 14:23, Α'Κορ. 14:23, Α'Κορ. 14:24, Α'Κορ. 14:27, Α'Κορ. 14:28, Α'Κορ. 14:29, Α'Κορ. 14:36, Α'Κορ. 14:36, Α'Κορ. 14:37, Α'Κορ. 15:10, Α'Κορ. 15:10, Α'Κορ. 15:10, Α'Κορ. 15:10, Α'Κορ. 15:14, Α'Κορ. 15:17, Α'Κορ. 15:28, Α'Κορ. 15:37, Α'Κορ. 15:39, Α'Κορ. 15:40, Α'Κορ. 15:40, Α'Κορ. 15:42, Α'Κορ. 15:50, Α'Κορ. 15:56, Α'Κορ. 15:56, Α'Κορ. 16:4, Α'Κορ. 16:6, Α'Κορ. 16:23, Α'Κορ. 16:24, Β'Κορ. 1:5, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 1:13, Β'Κορ. 1:13, Β'Κορ. 1:17, Β'Κορ. 1:17, Β'Κορ. 2:3, Β'Κορ. 2:6, Β'Κορ. 2:6, Β'Κορ. 3:1, Β'Κορ. 3:2, Β'Κορ. 3:5, Β'Κορ. 3:7, Β'Κορ. 3:8, Β'Κορ. 3:9, Β'Κορ. 3:9, Β'Κορ. 4:7, Β'Κορ. 4:7, Β'Κορ. 4:10, Β'Κορ. 4:11, Β'Κορ. 4:12, Β'Κορ. 4:15, Β'Κορ. 5:1, Β'Κορ. 5:14, Β'Κορ. 6:3, Β'Κορ. 6:11, Β'Κορ. 6:15, Β'Κορ. 7:5, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 7:8, Β'Κορ. 7:10, Β'Κορ. 7:10, Β'Κορ. 7:14, Β'Κορ. 7:14, Β'Κορ. 8:2, Β'Κορ. 8:2, Β'Κορ. 8:11, Β'Κορ. 8:12, Β'Κορ. 9:7, Β'Κορ. 9:9, Β'Κορ. 9:12, Β'Κορ. 10:2, Β'Κορ. 10:6, Β'Κορ. 10:10, Β'Κορ. 10:12, Β'Κορ. 11:4, Β'Κορ. 11:4, Β'Κορ. 11:7, Β'Κορ. 11:10, Β'Κορ. 11:28, Β'Κορ. 11:28, Β'Κορ. 11:28, Β'Κορ. 12:6, Β'Κορ. 12:9, Β'Κορ. 12:9, Β'Κορ. 12:9, Β'Κορ. 12:21, Β'Κορ. 13:5, Β'Κορ. 13:14, Β'Κορ. 13:14, Β'Κορ. 13:14, Γαλ. 1:5, Γαλ. 1:8, Γαλ. 1:10, Γαλ. 1:10, Γαλ. 2:2, Γαλ. 2:5, Γαλ. 3:2, Γαλ. 3:5, Γαλ. 3:8, Γαλ. 3:14, Γαλ. 3:15, Γαλ. 3:18, Γαλ. 3:21, Γαλ. 3:22, Γαλ. 3:22, Γαλ. 4:26, Γαλ. 4:27, Γαλ. 4:27, Γαλ. 4:27, Γαλ. 4:30, Γαλ. 5:1, Γαλ. 5:8, Γαλ. 5:10, Γαλ. 5:17, Γαλ. 6:18, Εφεσ. 1:6, Εφεσ. 1:18, Εφεσ. 2:14, Εφεσ. 2:21, Εφεσ. 3:8, Εφεσ. 3:9, Εφεσ. 3:10, Εφεσ. 3:20, Εφεσ. 3:21, Εφεσ. 4:7, Εφεσ. 4:15, Εφεσ. 5:3, Εφεσ. 5:4, Εφεσ. 5:5, Εφεσ. 5:5, Εφεσ. 5:6, Εφεσ. 5:24, Εφεσ. 5:27, Εφεσ. 5:27, Εφεσ. 5:27, Εφεσ. 5:33, Εφεσ. 6:12, Εφεσ. 6:24, Φιλ. 1:9, Φιλ. 2:3, Φιλ. 3:3, Φιλ. 3:12, Φιλ. 3:19, Φιλ. 3:19, Φιλ. 4:7, Φιλ. 4:7, Φιλ. 4:20, Φιλ. 4:23, Κολ. 1:18, Κολ. 1:24, Κολ. 1:27, Κολ. 2:10, Κολ. 2:16, Κολ. 2:16, Κολ. 2:16, Κολ. 2:16, Κολ. 3:3, Κολ. 3:4, Κολ. 3:6, Κολ. 3:15, Κολ. 3:17, Κολ. 4:16, Κολ. 4:18, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 2:3, Α'Θεσσ. 2:16, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 2:20, Α'Θεσσ. 2:20, Α'Θεσσ. 3:9, Α'Θεσσ. 5:2, Α'Θεσσ. 5:3, Α'Θεσσ. 5:4, Α'Θεσσ. 5:23, Α'Θεσσ. 5:28, Β'Θεσσ. 1:3, Β'Θεσσ. 1:3, Β'Θεσσ. 2:2, Β'Θεσσ. 2:3, Β'Θεσσ. 2:4, Β'Θεσσ. 2:9, Β'Θεσσ. 3:2, Β'Θεσσ. 3:18, Α'Τιμ. 1:4, Α'Τιμ. 1:14, Α'Τιμ. 2:9, Α'Τιμ. 2:9, Α'Τιμ. 2:9, Α'Τιμ. 2:14, Α'Τιμ. 4:6, Α'Τιμ. 4:8, Α'Τιμ. 4:8, Α'Τιμ. 4:15, Α'Τιμ. 4:15, Α'Τιμ. 5:4, Α'Τιμ. 5:5, Α'Τιμ. 5:6, Α'Τιμ. 5:16, Α'Τιμ. 5:16, Α'Τιμ. 5:18, Α'Τιμ. 5:19, Α'Τιμ. 6:1, Α'Τιμ. 6:6, Α'Τιμ. 6:10, Α'Τιμ. 6:21, Β'Τιμ. 3:4, Β'Τιμ. 3:9, Β'Τιμ. 3:9, Β'Τιμ. 3:17, Β'Τιμ. 4:18, Β'Τιμ. 4:22, Τίτ. 1:6, Τίτ. 1:9, Τίτ. 1:13, Τίτ. 1:15, Τίτ. 2:11, Τίτ. 2:11, Τίτ. 3:4, Τίτ. 3:4, Τίτ. 3:12, Τίτ. 3:15, Φιλήμ. 1:6, Φιλήμ. 1:14, Φιλήμ. 1:18, Φιλήμ. 1:25, Εβρ. 1:8, Εβρ. 2:6, Εβρ. 5:14, Εβρ. 6:7, Εβρ. 8:7, Εβρ. 8:10, Εβρ. 9:1, Εβρ. 9:2, Εβρ. 9:2, Εβρ. 9:2, Εβρ. 9:2, Εβρ. 9:2, Εβρ. 9:3, Εβρ. 9:4, Εβρ. 9:4, Εβρ. 9:4, Εβρ. 9:18, Εβρ. 10:16, Εβρ. 10:28, Εβρ. 10:38, Εβρ. 11:12, Εβρ. 11:12, Εβρ. 11:25, Εβρ. 11:31, Εβρ. 12:16, Εβρ. 12:20, Εβρ. 12:26, Εβρ. 13:1, Εβρ. 13:4, Εβρ. 13:21, Εβρ. 13:25, Ιάκ. 1:4, Ιάκ. 1:11, Ιάκ. 1:15, Ιάκ. 1:15, Ιάκ. 1:17, Ιάκ. 1:26, Ιάκ. 2:3, Ιάκ. 2:13, Ιάκ. 2:14, Ιάκ. 2:15, Ιάκ. 2:17, Ιάκ. 2:20, Ιάκ. 2:22, Ιάκ. 2:22, Ιάκ. 2:23, Ιάκ. 2:23, Ιάκ. 2:25, Ιάκ. 2:26, Ιάκ. 3:4, Ιάκ. 3:5, Ιάκ. 3:6, Ιάκ. 3:6, Ιάκ. 3:6, Ιάκ. 3:11, Ιάκ. 3:12, Ιάκ. 3:15, Ιάκ. 3:17, Ιάκ. 4:4, Ιάκ. 4:5, Ιάκ. 4:5, Ιάκ. 4:9, Ιάκ. 4:14, Ιάκ. 4:14, Ιάκ. 4:15, Ιάκ. 5:8, Ιάκ. 5:15, Ιάκ. 5:15, Ιάκ. 5:18, Α'Πέτρ. 1:11, Α'Πέτρ. 1:18, Α'Πέτρ. 2:7, Α'Πέτρ. 3:3, Α'Πέτρ. 3:9, Α'Πέτρ. 3:17, Α'Πέτρ. 3:20, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 4:15, Α'Πέτρ. 4:15, Α'Πέτρ. 4:15, Α'Πέτρ. 5:11, Α'Πέτρ. 5:13, Β'Πέτρ. 1:11, Β'Πέτρ. 1:14, Β'Πέτρ. 2:2, Β'Πέτρ. 2:3, Β'Πέτρ. 2:21, Β'Πέτρ. 3:4, Β'Πέτρ. 3:7, Β'Πέτρ. 3:10, Β'Πέτρ. 3:10, Β'Πέτρ. 3:18, Α'Ιωάνν. 1:2, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 1:4, Α'Ιωάνν. 1:4, Α'Ιωάνν. 1:5, Α'Ιωάνν. 1:8, Α'Ιωάνν. 2:4, Α'Ιωάνν. 2:5, Α'Ιωάνν. 2:7, Α'Ιωάνν. 2:7, Α'Ιωάνν. 2:8, Α'Ιωάνν. 2:11, Α'Ιωάνν. 2:15, Α'Ιωάνν. 2:16, Α'Ιωάνν. 2:16, Α'Ιωάνν. 2:16, Α'Ιωάνν. 2:17, Α'Ιωάνν. 2:25, Α'Ιωάνν. 3:4, Α'Ιωάνν. 3:4, Α'Ιωάνν. 3:11, Α'Ιωάνν. 3:17, Α'Ιωάνν. 3:20, Α'Ιωάνν. 3:21, Α'Ιωάνν. 3:23, Α'Ιωάνν. 4:4, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:9, Α'Ιωάνν. 4:10, Α'Ιωάνν. 4:12, Α'Ιωάνν. 4:17, Α'Ιωάνν. 4:18, Α'Ιωάνν. 5:3, Α'Ιωάνν. 5:4, Α'Ιωάνν. 5:4, Α'Ιωάνν. 5:4, Α'Ιωάνν. 5:6, Α'Ιωάνν. 5:9, Α'Ιωάνν. 5:9, Α'Ιωάνν. 5:11, Α'Ιωάνν. 5:11, Α'Ιωάνν. 5:14, Α'Ιωάνν. 5:20, Β'Ιωάνν. 1:6, Β'Ιωάνν. 1:6, Β'Ιωάνν. 1:12, Β'Ιωάνν. 1:12, 1:2, 1:12, Αποκ. 1:6, Αποκ. 1:14, Αποκ. 1:15, Αποκ. 1:16, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:14, Αποκ. 3:15, Αποκ. 3:18, Αποκ. 4:1, Αποκ. 4:1, Αποκ. 5:5, Αποκ. 5:13, Αποκ. 5:13, Αποκ. 5:13, Αποκ. 6:12, Αποκ. 6:17, Αποκ. 6:17, Αποκ. 7:10, Αποκ. 7:12, Αποκ. 7:12, Αποκ. 7:12, Αποκ. 7:12, Αποκ. 7:12, Αποκ. 7:12, Αποκ. 7:12, Αποκ. 8:12, Αποκ. 8:12, Αποκ. 9:1, Αποκ. 9:9, Αποκ. 9:10, Αποκ. 9:12, Αποκ. 9:12, Αποκ. 10:8, Αποκ. 10:10, Αποκ. 11:14, Αποκ. 11:14, Αποκ. 11:14, Αποκ. 11:14, Αποκ. 11:18, Αποκ. 11:19, Αποκ. 12:1, Αποκ. 12:4, Αποκ. 12:6, Αποκ. 12:10, Αποκ. 12:10, Αποκ. 12:10, Αποκ. 12:10, Αποκ. 12:16, Αποκ. 12:16, Αποκ. 13:3, Αποκ. 13:10, Αποκ. 13:10, Αποκ. 13:12, Αποκ. 13:15, Αποκ. 13:16, Αποκ. 13:17, Αποκ. 13:17, Αποκ. 13:17, Αποκ. 13:18, Αποκ. 14:7, Αποκ. 14:8, Αποκ. 14:8, Αποκ. 14:9, Αποκ. 14:15, Αποκ. 14:16, Αποκ. 14:20, Αποκ. 16:10, Αποκ. 16:12, Αποκ. 16:19, Αποκ. 16:19, Αποκ. 16:19, Αποκ. 16:21, Αποκ. 17:4, Αποκ. 17:4, Αποκ. 17:5, Αποκ. 17:5, Αποκ. 17:9, Αποκ. 17:15, Αποκ. 17:18, Αποκ. 17:18, Αποκ. 17:18, Αποκ. 17:18, Αποκ. 18:1, Αποκ. 18:2, Αποκ. 18:10, Αποκ. 18:10, Αποκ. 18:10, Αποκ. 18:10, Αποκ. 18:10, Αποκ. 18:14, Αποκ. 18:16, Αποκ. 18:16, Αποκ. 18:16, Αποκ. 18:19, Αποκ. 18:19, Αποκ. 18:19, Αποκ. 18:21, Αποκ. 19:1, Αποκ. 19:1, Αποκ. 19:1, Αποκ. 19:1, Αποκ. 19:7, Αποκ. 19:10, Αποκ. 20:5, Αποκ. 20:5, Αποκ. 20:8, Αποκ. 20:11, Αποκ. 20:13, Αποκ. 21:1, Αποκ. 21:1, Αποκ. 21:3, Αποκ. 21:6, Αποκ. 21:16, Αποκ. 21:18, Αποκ. 21:18, Αποκ. 21:21, Αποκ. 21:23, Αποκ. 21:23, Αποκ. 22:14, Αποκ. 22:16, Αποκ. 22:17 
2229  η  η  Εβρ. 6:14 
2230  ηγεμονευω  ηγεμονευοντος  Λουκ. 2:2, Λουκ. 3:1 
2231  ηγεμονια  ηγεμονιας  Λουκ. 3:1 
2232  ηγεμων  ηγεμονας  Ματ. 10:18, Λουκ. 21:12 
2232  ηγεμων  ηγεμονα  Ματ. 27:14, Πράξ. 23:24 
2232  ηγεμων  ηγεμονι  Ματ. 27:2, Πράξ. 23:26, Πράξ. 23:33, Πράξ. 24:1 
2232  ηγεμων  ηγεμονος  Ματ. 27:11, Ματ. 27:27, Ματ. 28:14, Λουκ. 20:20, Πράξ. 24:10 
2232  ηγεμων  ηγεμονων  Μάρ. 13:9 
2232  ηγεμων  ηγεμοσιν  Ματ. 2:6, Α'Πέτρ. 2:14 
2232  ηγεμων  ηγεμων  Ματ. 27:11, Ματ. 27:15, Ματ. 27:21, Ματ. 27:23, Πράξ. 23:34, Πράξ. 26:30 
2233  ηγεομαι  ηγεισθαι  Α'Θεσσ. 5:13 
2233  ηγεομαι  ηγεισθε  Β'Θεσσ. 3:15, Β'Πέτρ. 3:15 
2233  ηγεομαι  ηγεισθωσαν  Α'Τιμ. 6:1 
2233  ηγεομαι  ηγημαι  Πράξ. 26:2, Φιλ. 3:7 
2233  ηγεομαι  ηγησαμενος  Εβρ. 10:29, Εβρ. 11:26 
2233  ηγεομαι  ηγησαμην  Β'Κορ. 9:5, Φιλ. 2:25 
2233  ηγεομαι  ηγησασθε  Ιάκ. 1:2 
2233  ηγεομαι  ηγησατο  Φιλ. 2:6, Α'Τιμ. 1:12, Εβρ. 11:11 
2233  ηγεομαι  ηγουμαι  Φιλ. 3:8, Φιλ. 3:8, Β'Πέτρ. 1:13 
2233  ηγεομαι  ηγουμενοις  Εβρ. 13:17 
2233  ηγεομαι  ηγουμενοι  Φιλ. 2:3, Β'Πέτρ. 2:13 
2233  ηγεομαι  ηγουμενον  Πράξ. 7:10 
2233  ηγεομαι  ηγουμενος  Ματ. 2:6, Λουκ. 22:26, Πράξ. 14:12 
2233  ηγεομαι  ηγουμενους  Πράξ. 15:22, Εβρ. 13:24 
2233  ηγεομαι  ηγουμενων  Εβρ. 13:7 
2233  ηγεομαι  ηγουνται  Β'Πέτρ. 3:9 
2234  ηδεως  ηδεως  Μάρ. 6:20, Μάρ. 12:37, Β'Κορ. 11:19 
2235  ηδη  ηδη  Ματ. 3:10, Ματ. 5:28, Ματ. 14:15, Ματ. 14:24, Ματ. 15:32, Ματ. 17:12, Ματ. 24:32, Μάρ. 4:37, Μάρ. 6:35, Μάρ. 6:35, Μάρ. 8:2, Μάρ. 11:11, Μάρ. 13:28, Μάρ. 15:42, Μάρ. 15:44, Λουκ. 3:9, Λουκ. 7:6, Λουκ. 11:7, Λουκ. 12:49, Λουκ. 14:17, Λουκ. 19:37, Λουκ. 21:30, Λουκ. 21:30, Ιωάνν. 3:18, Ιωάνν. 4:35, Ιωάνν. 4:51, Ιωάνν. 5:6, Ιωάνν. 6:17, Ιωάνν. 7:14, Ιωάνν. 9:22, Ιωάνν. 9:27, Ιωάνν. 11:17, Ιωάνν. 11:39, Ιωάνν. 13:2, Ιωάνν. 15:3, Ιωάνν. 19:28, Ιωάνν. 19:33, Ιωάνν. 21:4, Ιωάνν. 21:14, Πράξ. 4:3, Πράξ. 27:9, Πράξ. 27:9, Ρωμ. 1:10, Ρωμ. 4:19, Ρωμ. 13:11, Α'Κορ. 4:8, Α'Κορ. 4:8, Α'Κορ. 5:3, Α'Κορ. 6:7, Φιλ. 3:12, Φιλ. 3:12, Φιλ. 4:10, Β'Θεσσ. 2:7, Α'Τιμ. 5:15, Β'Τιμ. 2:18, Β'Τιμ. 4:6, Β'Πέτρ. 3:1, Α'Ιωάνν. 2:8, Α'Ιωάνν. 4:3 
2236  ηδιστα  ηδιστα  Β'Κορ. 12:9, Β'Κορ. 12:15 
2237  ηδονη  ηδοναις  Τίτ. 3:3, Ιάκ. 4:3 
2237  ηδονη  ηδονην  Β'Πέτρ. 2:13 
2237  ηδονη  ηδονων  Λουκ. 8:14, Ιάκ. 4:1 
2238  ηδυοσμον  ηδυοσμον  Ματ. 23:23, Λουκ. 11:42 
2239  ηθος  ηθη  Α'Κορ. 15:33 
2240  ηκω  ηκασιν  Μάρ. 8:3 
2240  ηκω  ηκει  Λουκ. 15:27, Ιωάνν. 2:4, Ιωάνν. 4:47, Α'Ιωάνν. 5:20 
2240  ηκω  ηκον  Πράξ. 28:23 
2240  ηκω  ηκω  Ιωάνν. 8:42, Εβρ. 10:7, Εβρ. 10:9 
2240  ηκω  ηξει  Ματ. 23:36, Ματ. 24:14, Ματ. 24:50, Λουκ. 12:46, Ιωάνν. 6:37, Ρωμ. 11:26, Εβρ. 10:37, Β'Πέτρ. 3:10 
2240  ηκω  ηξη  Λουκ. 13:35 
2240  ηκω  ηξουσιν  Ματ. 8:11, Λουκ. 13:29, Λουκ. 19:43, Αποκ. 15:4, Αποκ. 18:8 
2240  ηκω  ηξωσιν  Αποκ. 3:9 
2240  ηκω  ηξω  Αποκ. 2:25, Αποκ. 3:3, Αποκ. 3:3 
2241  ηλι  ηλι  Ματ. 27:46, Ματ. 27:46 
2242  ηλι  ηλι  Λουκ. 3:23 
2243  ηλιας  ηλιαν  Ματ. 16:14, Ματ. 17:10, Ματ. 27:47, Μάρ. 8:28, Μάρ. 9:11, Μάρ. 15:35, Λουκ. 9:19 
2243  ηλιας  ηλιας  Ματ. 11:14, Ματ. 17:3, Ματ. 17:11, Ματ. 17:12, Ματ. 27:49, Μάρ. 6:15, Μάρ. 9:4, Μάρ. 9:12, Μάρ. 9:13, Μάρ. 15:36, Λουκ. 4:26, Λουκ. 9:8, Λουκ. 9:30, Λουκ. 9:54, Ιωάνν. 1:21, Ιωάνν. 1:25, Ιάκ. 5:17 
2243  ηλιας  ηλια  Ματ. 17:4, Μάρ. 9:5, Λουκ. 9:33, Ρωμ. 11:2 
2244  ηλικια  ηλικιαν  Ματ. 6:27, Λουκ. 12:25, Ιωάνν. 9:21, Ιωάνν. 9:23 
2244  ηλικια  ηλικιας  Εφεσ. 4:13, Εβρ. 11:11 
2244  ηλικια  ηλικια  Λουκ. 2:52, Λουκ. 19:3 
2245  ηλικος  ηλικην  Ιάκ. 3:5 
2245  ηλικος  ηλικον  Κολ. 2:1 
2246  ηλιος  ηλιον  Ματ. 5:45, Πράξ. 13:11, Αποκ. 12:1, Αποκ. 16:8 
2246  ηλιος  ηλιος  Ματ. 13:43, Ματ. 17:2, Ματ. 24:29, Μάρ. 1:32, Μάρ. 13:24, Λουκ. 23:45, Πράξ. 2:20, Εφεσ. 4:26, Ιάκ. 1:11, Αποκ. 1:16, Αποκ. 6:12, Αποκ. 7:16, Αποκ. 9:2, Αποκ. 10:1 
2246  ηλιος  ηλιου  Ματ. 13:6, Μάρ. 4:6, Μάρ. 16:2, Λουκ. 1:17, Λουκ. 4:25, Λουκ. 4:40, Πράξ. 26:13, Πράξ. 27:20, Α'Κορ. 15:41, Αποκ. 7:2, Αποκ. 8:12, Αποκ. 16:12, Αποκ. 21:23, Αποκ. 22:5 
2246  ηλιος  ηλιω  Λουκ. 21:25, Αποκ. 19:17 
2247  ηλος  ηλων  Ιωάνν. 20:25, Ιωάνν. 20:25 
2248  ημας  ημας  Ματ. 6:13, Ματ. 6:13, Ματ. 8:25, Ματ. 8:29, Ματ. 8:31, Ματ. 9:27, Ματ. 13:56, Ματ. 17:4, Ματ. 20:7, Ματ. 20:30, Ματ. 20:31, Ματ. 27:4, Ματ. 27:25, Μάρ. 1:24, Μάρ. 5:12, Μάρ. 6:3, Μάρ. 9:5, Μάρ. 9:22, Λουκ. 1:71, Λουκ. 1:78, Λουκ. 4:34, Λουκ. 7:20, Λουκ. 9:33, Λουκ. 11:1, Λουκ. 11:4, Λουκ. 11:4, Λουκ. 11:45, Λουκ. 12:41, Λουκ. 16:26, Λουκ. 17:13, Λουκ. 19:14, Λουκ. 20:6, Λουκ. 23:30, Λουκ. 23:30, Λουκ. 23:39, Λουκ. 24:22, Ιωάνν. 1:22, Ιωάνν. 9:34, Πράξ. 1:21, Πράξ. 3:4, Πράξ. 4:12, Πράξ. 5:28, Πράξ. 6:2, Πράξ. 7:27, Πράξ. 7:40, Πράξ. 11:15, Πράξ. 14:11, Πράξ. 14:22, Πράξ. 16:10, Πράξ. 16:15, Πράξ. 16:37, Πράξ. 16:37, Πράξ. 16:37, Πράξ. 20:5, Πράξ. 21:1, Πράξ. 21:5, Πράξ. 21:5, Πράξ. 21:11, Πράξ. 21:17, Πράξ. 27:1, Πράξ. 27:6, Πράξ. 27:7, Πράξ. 27:20, Πράξ. 27:26, Πράξ. 28:2, Πράξ. 28:7, Πράξ. 28:10, Ρωμ. 3:8, Ρωμ. 4:24, Ρωμ. 5:8, Ρωμ. 6:6, Ρωμ. 7:6, Ρωμ. 8:18, Ρωμ. 8:35, Ρωμ. 8:37, Ρωμ. 8:39, Ρωμ. 9:24, Ρωμ. 13:11, Ρωμ. 15:7, Ρωμ. 16:6, Α'Κορ. 4:1, Α'Κορ. 4:9, Α'Κορ. 6:14, Α'Κορ. 7:15, Α'Κορ. 8:8, Α'Κορ. 9:10, Α'Κορ. 9:10, Α'Κορ. 10:6, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 1:5, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 1:10, Β'Κορ. 1:11, Β'Κορ. 1:14, Β'Κορ. 1:21, Β'Κορ. 1:21, Β'Κορ. 1:22, Β'Κορ. 2:14, Β'Κορ. 3:6, Β'Κορ. 4:14, Β'Κορ. 5:5, Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 5:14, Β'Κορ. 5:18, Β'Κορ. 7:2, Β'Κορ. 7:6, Β'Κορ. 8:4, Β'Κορ. 8:6, Β'Κορ. 8:20, Β'Κορ. 10:2, Γαλ. 1:4, Γαλ. 1:23, Γαλ. 2:4, Γαλ. 3:13, Γαλ. 5:1, Εφεσ. 1:3, Εφεσ. 1:4, Εφεσ. 1:4, Εφεσ. 1:5, Εφεσ. 1:6, Εφεσ. 1:8, Εφεσ. 1:12, Εφεσ. 1:19, Εφεσ. 2:4, Εφεσ. 2:5, Εφεσ. 2:7, Εφεσ. 5:2, Φιλ. 3:17, Κολ. 1:12, Κολ. 1:13, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 1:10, Α'Θεσσ. 2:16, Α'Θεσσ. 2:18, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Θεσσ. 4:7, Α'Θεσσ. 4:8, Α'Θεσσ. 5:9, Β'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 2:16, Β'Θεσσ. 3:7, Β'Θεσσ. 3:9, Β'Τιμ. 1:9, Β'Τιμ. 2:12, Τίτ. 2:12, Τίτ. 2:14, Τίτ. 3:5, Τίτ. 3:6, Τίτ. 3:15, Εβρ. 2:1, Εβρ. 2:3, Εβρ. 13:6, Ιάκ. 1:18, Ιάκ. 1:18, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 1:4, Α'Πέτρ. 3:18, Α'Πέτρ. 3:21, Α'Πέτρ. 5:10, Β'Πέτρ. 1:3, Β'Πέτρ. 3:9, Α'Ιωάνν. 1:7, Α'Ιωάνν. 1:9, Α'Ιωάνν. 3:1, Α'Ιωάνν. 4:10, Α'Ιωάνν. 4:11, Α'Ιωάνν. 4:19, 1:9, 1:10, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:6, Αποκ. 5:9, Αποκ. 5:10, Αποκ. 6:16, Αποκ. 6:16 
2249  ημεις  ημεις  Ματ. 6:12, Ματ. 9:14, Ματ. 17:19, Ματ. 19:27, Ματ. 28:14, Μάρ. 9:28, Μάρ. 10:28, Μάρ. 14:58, Λουκ. 3:14, Λουκ. 9:13, Λουκ. 18:28, Λουκ. 23:41, Λουκ. 24:21, Ιωάνν. 1:16, Ιωάνν. 4:22, Ιωάνν. 6:42, Ιωάνν. 6:69, Ιωάνν. 7:35, Ιωάνν. 8:41, Ιωάνν. 8:48, Ιωάνν. 9:21, Ιωάνν. 9:24, Ιωάνν. 9:28, Ιωάνν. 9:29, Ιωάνν. 9:40, Ιωάνν. 11:16, Ιωάνν. 12:34, Ιωάνν. 17:11, Ιωάνν. 17:22, Ιωάνν. 19:7, Ιωάνν. 21:3, Πράξ. 2:8, Πράξ. 2:32, Πράξ. 3:15, Πράξ. 4:9, Πράξ. 4:20, Πράξ. 5:32, Πράξ. 6:4, Πράξ. 10:33, Πράξ. 10:39, Πράξ. 10:47, Πράξ. 13:32, Πράξ. 14:15, Πράξ. 15:10, Πράξ. 20:6, Πράξ. 20:13, Πράξ. 21:7, Πράξ. 21:12, Πράξ. 21:25, Πράξ. 23:15, Πράξ. 24:8, Πράξ. 28:21, Ρωμ. 6:4, Ρωμ. 8:23, Ρωμ. 15:1, Α'Κορ. 1:23, Α'Κορ. 2:12, Α'Κορ. 2:16, Α'Κορ. 4:8, Α'Κορ. 4:10, Α'Κορ. 4:10, Α'Κορ. 4:10, Α'Κορ. 8:6, Α'Κορ. 8:6, Α'Κορ. 9:11, Α'Κορ. 9:11, Α'Κορ. 9:12, Α'Κορ. 9:25, Α'Κορ. 11:16, Α'Κορ. 12:13, Α'Κορ. 15:30, Α'Κορ. 15:52, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 3:18, Β'Κορ. 4:11, Β'Κορ. 4:13, Β'Κορ. 5:16, Β'Κορ. 5:21, Β'Κορ. 9:4, Β'Κορ. 10:7, Β'Κορ. 10:13, Β'Κορ. 11:12, Β'Κορ. 11:21, Β'Κορ. 13:4, Β'Κορ. 13:6, Β'Κορ. 13:7, Β'Κορ. 13:7, Β'Κορ. 13:9, Γαλ. 1:8, Γαλ. 2:9, Γαλ. 2:15, Γαλ. 2:16, Γαλ. 4:3, Γαλ. 4:28, Γαλ. 5:5, Εφεσ. 2:3, Φιλ. 3:3, Κολ. 1:9, Κολ. 1:28, Α'Θεσσ. 2:13, Α'Θεσσ. 2:17, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Θεσσ. 3:12, Α'Θεσσ. 4:15, Α'Θεσσ. 4:17, Α'Θεσσ. 5:8, Β'Θεσσ. 2:13, Τίτ. 3:3, Τίτ. 3:5, Εβρ. 2:3, Εβρ. 3:6, Εβρ. 10:39, Εβρ. 12:1, Εβρ. 12:25, Β'Πέτρ. 1:18, Α'Ιωάνν. 3:14, Α'Ιωάνν. 3:16, Α'Ιωάνν. 4:6, Α'Ιωάνν. 4:10, Α'Ιωάνν. 4:11, Α'Ιωάνν. 4:14, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:17, Α'Ιωάνν. 4:19, 1:8, 1:12 
2250  ημερα  ημεραις  Ματ. 2:1, Ματ. 3:1, Ματ. 23:30, Ματ. 24:19, Ματ. 24:38, Ματ. 27:40, Μάρ. 1:9, Μάρ. 2:20, Μάρ. 8:1, Μάρ. 13:17, Μάρ. 13:24, Μάρ. 15:29, Λουκ. 1:5, Λουκ. 1:7, Λουκ. 1:18, Λουκ. 1:25, Λουκ. 1:39, Λουκ. 2:1, Λουκ. 2:36, Λουκ. 4:2, Λουκ. 4:25, Λουκ. 5:35, Λουκ. 6:12, Λουκ. 9:36, Λουκ. 17:26, Λουκ. 17:26, Λουκ. 17:28, Λουκ. 21:23, Λουκ. 23:7, Λουκ. 24:18, Ιωάνν. 2:19, Ιωάνν. 2:20, Πράξ. 1:15, Πράξ. 2:17, Πράξ. 2:18, Πράξ. 5:37, Πράξ. 6:1, Πράξ. 7:41, Πράξ. 9:37, Πράξ. 11:27, Πράξ. 13:41, Πράξ. 27:7, Β'Τιμ. 3:1, Εβρ. 5:7, Ιάκ. 5:3, Α'Πέτρ. 3:20, Αποκ. 2:13, Αποκ. 9:6, Αποκ. 10:7, Αποκ. 11:6 
2250  ημερα  ημεραι  Ματ. 9:15, Ματ. 24:22, Ματ. 24:22, Ματ. 24:37, Μάρ. 2:20, Μάρ. 13:19, Λουκ. 1:23, Λουκ. 2:6, Λουκ. 2:21, Λουκ. 2:22, Λουκ. 5:35, Λουκ. 9:28, Λουκ. 13:14, Λουκ. 17:22, Λουκ. 19:43, Λουκ. 21:6, Λουκ. 21:22, Λουκ. 23:29, Πράξ. 9:23, Πράξ. 12:3, Πράξ. 21:27, Πράξ. 24:11, Εφεσ. 5:16, Εβρ. 8:8 
2250  ημερα  ημεραν  Ματ. 20:2, Ματ. 20:6, Ματ. 25:13, Ματ. 26:55, Μάρ. 4:27, Μάρ. 14:49, Λουκ. 2:37, Λουκ. 9:23, Λουκ. 11:3, Λουκ. 16:19, Λουκ. 19:47, Λουκ. 22:53, Λουκ. 24:21, Ιωάνν. 1:39, Ιωάνν. 8:56, Ιωάνν. 12:7, Πράξ. 2:1, Πράξ. 2:20, Πράξ. 2:46, Πράξ. 2:47, Πράξ. 3:2, Πράξ. 5:42, Πράξ. 16:5, Πράξ. 17:11, Πράξ. 17:17, Πράξ. 17:31, Πράξ. 19:9, Πράξ. 20:16, Πράξ. 20:31, Πράξ. 21:7, Πράξ. 26:7, Πράξ. 27:29, Πράξ. 27:33, Πράξ. 28:13, Πράξ. 28:23, Ρωμ. 8:36, Ρωμ. 10:21, Ρωμ. 14:5, Ρωμ. 14:5, Ρωμ. 14:5, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:6, Α'Κορ. 15:31, Β'Κορ. 11:28, Εφεσ. 4:30, Φιλ. 1:10, Φιλ. 2:16, Β'Θεσσ. 3:8, Β'Τιμ. 1:12, Εβρ. 3:8, Εβρ. 3:13, Εβρ. 4:7, Εβρ. 7:27, Εβρ. 10:11, Εβρ. 10:25, Β'Πέτρ. 2:8, Β'Πέτρ. 2:9, Β'Πέτρ. 3:7, Β'Πέτρ. 3:18, Αποκ. 9:15 
2250  ημερα  ημερας  Ματ. 4:2, Ματ. 12:40, Ματ. 12:40, Ματ. 15:32, Ματ. 17:1, Ματ. 20:12, Ματ. 22:46, Ματ. 24:36, Ματ. 24:38, Ματ. 26:2, Ματ. 26:29, Ματ. 27:63, Ματ. 27:64, Ματ. 28:20, Μάρ. 1:13, Μάρ. 5:5, Μάρ. 6:21, Μάρ. 8:2, Μάρ. 8:31, Μάρ. 9:2, Μάρ. 13:20, Μάρ. 13:20, Μάρ. 13:32, Μάρ. 14:1, Μάρ. 14:25, Λουκ. 1:20, Λουκ. 1:24, Λουκ. 1:75, Λουκ. 1:80, Λουκ. 2:43, Λουκ. 2:44, Λουκ. 2:46, Λουκ. 4:2, Λουκ. 4:42, Λουκ. 9:51, Λουκ. 15:13, Λουκ. 17:4, Λουκ. 17:4, Λουκ. 17:27, Λουκ. 18:7, Λουκ. 21:37, Ιωάνν. 2:12, Ιωάνν. 4:40, Ιωάνν. 4:43, Ιωάνν. 11:6, Ιωάνν. 11:9, Ιωάνν. 11:17, Ιωάνν. 11:53, Ιωάνν. 20:26, Πράξ. 1:2, Πράξ. 1:5, Πράξ. 1:22, Πράξ. 2:15, Πράξ. 2:29, Πράξ. 3:24, Πράξ. 9:9, Πράξ. 9:19, Πράξ. 9:24, Πράξ. 9:43, Πράξ. 10:3, Πράξ. 10:30, Πράξ. 10:48, Πράξ. 12:18, Πράξ. 13:31, Πράξ. 15:36, Πράξ. 16:12, Πράξ. 16:18, Πράξ. 16:35, Πράξ. 18:18, Πράξ. 20:6, Πράξ. 20:6, Πράξ. 20:18, Πράξ. 21:4, Πράξ. 21:5, Πράξ. 21:10, Πράξ. 21:15, Πράξ. 23:1, Πράξ. 23:12, Πράξ. 24:1, Πράξ. 24:24, Πράξ. 25:1, Πράξ. 25:6, Πράξ. 25:14, Πράξ. 26:13, Πράξ. 26:22, Πράξ. 27:20, Πράξ. 28:7, Πράξ. 28:12, Πράξ. 28:14, Πράξ. 28:17, Ρωμ. 11:8, Α'Κορ. 4:3, Γαλ. 1:18, Γαλ. 4:10, Φιλ. 1:5, Φιλ. 1:6, Κολ. 1:6, Κολ. 1:9, Α'Θεσσ. 2:9, Α'Θεσσ. 3:10, Α'Θεσσ. 5:5, Α'Θεσσ. 5:8, Α'Τιμ. 5:5, Β'Τιμ. 1:3, Εβρ. 4:8, Εβρ. 8:10, Εβρ. 10:16, Εβρ. 10:32, Εβρ. 11:30, Εβρ. 12:10, Α'Πέτρ. 3:10, Β'Πέτρ. 2:8, Β'Πέτρ. 3:12, Ιουδ. 1:6, Αποκ. 4:8, Αποκ. 7:15, Αποκ. 11:3, Αποκ. 11:9, Αποκ. 11:11, Αποκ. 12:6, Αποκ. 12:10, Αποκ. 14:11, Αποκ. 16:14, Αποκ. 20:10, Αποκ. 21:25 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last