Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
455  ανοιγω  ηνεσχομην  Πράξ. 18:14 
455  ανοιγω  ηνεωγμενη  Αποκ. 4:1 
455  ανοιγω  ηνεωγμενον  Αποκ. 10:8 
455  ανοιγω  ηνεωχθησαν  Αποκ. 20:12 
455  ανοιγω  ηνεωχθη  Αποκ. 20:12 
455  ανοιγω  ηνοιγη  Αποκ. 11:19, Αποκ. 15:5 
455  ανοιγω  ηνοιξεν  Ιωάνν. 9:17, Ιωάνν. 9:21, Ιωάνν. 9:26, Ιωάνν. 9:32, Πράξ. 5:19, Πράξ. 9:40, Πράξ. 12:14, Πράξ. 14:27, Αποκ. 6:1, Αποκ. 6:3, Αποκ. 6:5, Αποκ. 6:7, Αποκ. 6:9, Αποκ. 6:12, Αποκ. 8:1, Αποκ. 9:2, Αποκ. 12:16, Αποκ. 13:6 
455  ανοιγω  ηνοιχθη  Πράξ. 12:10 
501  αντλεω  ηντληκοτες  Ιωάνν. 2:9 
515  αξιοω  ηξιου  Πράξ. 15:38 
515  αξιοω  ηξιωσα  Λουκ. 7:7 
515  αξιοω  ηξιωται  Εβρ. 3:3 
538  απαταω  ηπατηθη  Α'Τιμ. 2:14 
544  απειθεω  ηπειθησαν  Ρωμ. 11:31 
544  απειθεω  ηπειθησατε  Ρωμ. 11:30 
544  απειθεω  ηπειθουν  Πράξ. 19:9 
546  απειλεω  ηπειλει  Α'Πέτρ. 2:23 
569  απιστεω  ηπιστησαν  Μάρ. 16:11, Ρωμ. 3:3 
569  απιστεω  ηπιστουν  Λουκ. 24:11, Πράξ. 28:24 
680  απτομαι  ηπτοντο  Μάρ. 6:56 
680  απτομαι  ηψαντο  Ματ. 14:36 
680  απτομαι  ηψατο  Ματ. 8:3, Ματ. 8:15, Ματ. 9:20, Ματ. 9:29, Ματ. 17:7, Ματ. 20:34, Μάρ. 1:41, Μάρ. 5:27, Μάρ. 5:30, Μάρ. 5:31, Μάρ. 7:33, Λουκ. 5:13, Λουκ. 7:14, Λουκ. 8:44, Λουκ. 8:46, Λουκ. 8:47 
700  αρεσκω  ηρεσεν  Ματ. 14:6, Πράξ. 6:5, Ρωμ. 15:3 
700  αρεσκω  ηρεσκον  Γαλ. 1:10 
705  αριθμεω  ηριθμημεναι  Ματ. 10:30 
705  αριθμεω  ηριθμηνται  Λουκ. 12:7 
709  αρισταω  ηριστησαν  Ιωάνν. 21:15 
718  αρμοζω  ηρμοσαμην  Β'Κορ. 11:2 
720  αρνεομαι  ηρνειτο  Μάρ. 14:70 
720  αρνεομαι  ηρνημενοι  Β'Τιμ. 3:5 
720  αρνεομαι  ηρνησαντο  Πράξ. 7:35 
720  αρνεομαι  ηρνησασθε  Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:14 
720  αρνεομαι  ηρνησατο  Ματ. 26:70, Ματ. 26:72, Μάρ. 14:68, Λουκ. 22:57, Ιωάνν. 1:20, Ιωάνν. 18:25, Ιωάνν. 18:27, Εβρ. 11:24 
720  αρνεομαι  ηρνησω  Αποκ. 2:13, Αποκ. 3:8 
720  αρνεομαι  ηρνηται  Α'Τιμ. 5:8 
726  αρπαζω  ηρπαγη  Β'Κορ. 12:4 
726  αρπαζω  ηρπασεν  Πράξ. 8:39 
726  αρπαζω  ηρπασθη  Αποκ. 12:5 
741  αρτυω  ηρτυμενος  Κολ. 4:6 
756  αρχομαι  ηρξαντο  Ματ. 12:1, Ματ. 26:22, Μάρ. 2:23, Μάρ. 5:17, Μάρ. 6:55, Μάρ. 8:11, Μάρ. 10:41, Μάρ. 14:19, Μάρ. 14:65, Μάρ. 15:18, Λουκ. 5:21, Λουκ. 7:49, Λουκ. 11:53, Λουκ. 14:18, Λουκ. 15:24, Λουκ. 19:37, Λουκ. 22:23, Λουκ. 23:2, Πράξ. 2:4 
756  αρχομαι  ηρξατο  Ματ. 4:17, Ματ. 11:7, Ματ. 11:20, Ματ. 16:21, Ματ. 16:22, Ματ. 26:37, Ματ. 26:74, Μάρ. 1:45, Μάρ. 4:1, Μάρ. 5:20, Μάρ. 6:2, Μάρ. 6:7, Μάρ. 6:34, Μάρ. 8:31, Μάρ. 8:32, Μάρ. 10:28, Μάρ. 10:32, Μάρ. 10:47, Μάρ. 11:15, Μάρ. 12:1, Μάρ. 13:5, Μάρ. 14:33, Μάρ. 14:69, Μάρ. 14:71, Μάρ. 15:8, Λουκ. 4:21, Λουκ. 7:15, Λουκ. 7:24, Λουκ. 7:38, Λουκ. 9:12, Λουκ. 11:29, Λουκ. 12:1, Λουκ. 14:30, Λουκ. 15:14, Λουκ. 19:45, Λουκ. 20:9, Ιωάνν. 13:5, Πράξ. 1:1, Πράξ. 18:26, Πράξ. 24:2, Πράξ. 27:35 
764  ασεβεω  ησεβησαν  Ιουδ. 1:15 
770  ασθενεω  ησθενει  Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 11:2, Ρωμ. 8:3 
770  ασθενεω  ησθενησαμεν  Β'Κορ. 11:21 
770  ασθενεω  ησθενησα  Ματ. 25:36 
770  ασθενεω  ησθενησεν  Φιλ. 2:26, Φιλ. 2:27 
782  ασπαζομαι  ησπαζοντο  Μάρ. 9:15 
782  ασπαζομαι  ησπασατο  Λουκ. 1:40 
795  αστοχεω  ηστοχησαν  Α'Τιμ. 6:21, Β'Τιμ. 2:18 
805  ασφαλιζω  ησφαλισαντο  Ματ. 27:66 
805  ασφαλιζω  ησφαλισατο  Πράξ. 16:24 
812  ατακτεω  ητακτησαμεν  Β'Θεσσ. 3:7 
818  ατιμαζω  ητιμασατε  Ιάκ. 2:6 
821  ατιμοω  ητιμωμενον  Μάρ. 12:4 
832  αυλεω  ηυλησαμεν  Ματ. 11:17, Λουκ. 7:32 
835  αυλιζομαι  ηυλιζετο  Λουκ. 21:37 
835  αυλιζομαι  ηυλισθη  Ματ. 21:17 
837  αυζανω  ηυξανεν  Λουκ. 1:80, Λουκ. 2:40, Πράξ. 6:7, Πράξ. 12:24, Πράξ. 19:20, Α'Κορ. 3:6 
837  αυζανω  ηυξησεν  Λουκ. 13:19, Πράξ. 7:17 
863  αφιημι  ηφιεν  Μάρ. 1:34, Μάρ. 11:16 
889  αχρειοω  ηχρειωθησαν  Ρωμ. 3:12 
1014  βουλομαι  ηβουληθην  Β'Ιωάνν. 1:12 
1410  δυναμαι  ηδυναντο  Μάρ. 4:33, Λουκ. 8:19, Ιωάνν. 12:39 
1410  δυναμαι  ηδυνασθε  Α'Κορ. 3:2 
1410  δυναμαι  ηδυνατο  Ματ. 26:9, Μάρ. 5:3, Μάρ. 6:5, Μάρ. 6:19, Μάρ. 14:5, Λουκ. 1:22, Λουκ. 19:3, Ιωάνν. 9:33, Ιωάνν. 11:37, Αποκ. 5:3, Αποκ. 7:9, Αποκ. 14:3, Αποκ. 15:8 
1410  δυναμαι  ηδυνηθημεν  Ματ. 17:19, Μάρ. 9:28 
1410  δυναμαι  ηδυνηθην  Α'Κορ. 3:1 
1410  δυναμαι  ηδυνηθησαν  Ματ. 17:16, Λουκ. 9:40, Εβρ. 3:19 
1410  δυναμαι  ηδυνηθητε  Πράξ. 13:39 
1410  δυναμαι  ηδυνηθη  Μάρ. 7:24 
1448  εγγιζω  ηγγιζεν  Λουκ. 22:1, Πράξ. 7:17 
1448  εγγιζω  ηγγικεν  Ματ. 3:2, Ματ. 4:17, Ματ. 10:7, Ματ. 26:45, Ματ. 26:46, Μάρ. 1:15, Μάρ. 14:42, Λουκ. 10:9, Λουκ. 10:11, Λουκ. 21:8, Λουκ. 21:20, Ρωμ. 13:12, Ιάκ. 5:8, Α'Πέτρ. 4:7 
1448  εγγιζω  ηγγισαν  Ματ. 21:1, Λουκ. 24:28 
1448  εγγιζω  ηγγισεν  Ματ. 21:34, Λουκ. 7:12, Λουκ. 15:25, Λουκ. 19:29, Λουκ. 19:41, Λουκ. 22:47, Φιλ. 2:30 
1453  εγειρω  ηγειραν  Ματ. 8:25 
1453  εγειρω  ηγειρεν  Μάρ. 1:31, Μάρ. 9:27, Λουκ. 1:69, Ιωάνν. 12:1, Ιωάνν. 12:9, Ιωάνν. 12:17, Πράξ. 3:7, Πράξ. 3:15, Πράξ. 4:10, Πράξ. 5:30, Πράξ. 10:26, Πράξ. 10:40, Πράξ. 12:7, Πράξ. 13:22, Πράξ. 13:23, Πράξ. 13:30, Πράξ. 13:37, Ρωμ. 10:9, Α'Κορ. 6:14, Α'Κορ. 15:15, Α'Κορ. 15:15, Α'Θεσσ. 1:10 
1453  εγειρω  ηγερθησαν  Ματ. 25:7 
1453  εγειρω  ηγερθη  Ματ. 8:15, Ματ. 9:25, Ματ. 14:2, Ματ. 27:52, Ματ. 27:64, Ματ. 28:6, Ματ. 28:7, Μάρ. 2:12, Μάρ. 6:14, Μάρ. 6:16, Μάρ. 16:6, Λουκ. 24:6, Λουκ. 24:34, Ιωάνν. 2:22, Πράξ. 9:8, Ρωμ. 4:25, Ρωμ. 6:4 
1492  ειδω  ηδειν  Ιωάνν. 1:31, Ιωάνν. 1:33, Ιωάνν. 11:42, Πράξ. 23:5, Ρωμ. 7:7 
1492  ειδω  ηδεισαν  Μάρ. 1:34, Μάρ. 14:40, Λουκ. 4:41, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 20:9, Ιωάνν. 21:4, Πράξ. 16:3, Πράξ. 19:32 
1492  ειδω  ηδεις  Ματ. 25:26, Λουκ. 19:22, Ιωάνν. 4:10 
1492  ειδω  ηδειτε  Λουκ. 2:49, Ιωάνν. 8:19, Ιωάνν. 8:19 
1492  ειδω  ηδει  Ματ. 24:43, Ματ. 27:18, Μάρ. 9:6, Λουκ. 6:8, Λουκ. 12:39, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 5:13, Ιωάνν. 6:6, Ιωάνν. 6:64, Ιωάνν. 13:11, Ιωάνν. 18:2, Ιωάνν. 20:14, Πράξ. 7:18, Πράξ. 12:9 
1641  ελαττονεω  ηλαττονησεν  Β'Κορ. 8:15 
1642  ελαττοω  ηλαττωμενον  Εβρ. 2:9 
1642  ελαττοω  ηλαττωσας  Εβρ. 2:7 
1643  ελαυνω  ηλαυνετο  Λουκ. 8:29 
1653  ελεεω  ηλεηθημεν  Β'Κορ. 4:1 
1653  ελεεω  ηλεηθην  Α'Τιμ. 1:13, Α'Τιμ. 1:16 
1653  ελεεω  ηλεηθητε  Ρωμ. 11:30 
1653  ελεεω  ηλεημενοι  Α'Πέτρ. 2:10 
1653  ελεεω  ηλεημενος  Α'Κορ. 7:25 
1653  ελεεω  ηλεησα  Ματ. 18:33 
1653  ελεεω  ηλεησεν  Μάρ. 5:19, Φιλ. 2:27 
1659  ελευθεροω  ηλευθερωσεν  Ρωμ. 8:2, Γαλ. 5:1 
1669  ελκοω  ηλκωμενος  Λουκ. 16:20 
1679  ελπιζω  ηλπιζεν  Λουκ. 23:8 
1679  ελπιζω  ηλπιζομεν  Λουκ. 24:21 
1679  ελπιζω  ηλπικαμεν  Β'Κορ. 1:10, Α'Τιμ. 4:10 
1679  ελπιζω  ηλπικατε  Ιωάνν. 5:45 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last