Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
21  αγαλλιαω  ηγαλλιασεν  Λουκ. 1:47 
21  αγαλλιαω  ηγαλλιασατο  Λουκ. 10:21, Ιωάνν. 8:56, Πράξ. 2:26, Πράξ. 16:34 
23  αγανακτεο  ηγανακτησεν  Μάρ. 10:14 
23  αγανακτεο  ηγανακτησαν  Ματ. 20:24, Ματ. 21:15, Ματ. 26:8 
25  αγαπαω  ηγαπησεν  Μάρ. 10:21, Λουκ. 7:47, Ιωάνν. 3:16, Ιωάνν. 13:1, Ιωάνν. 15:9, Εφεσ. 2:4, Εφεσ. 5:2, Εφεσ. 5:25, Β'Πέτρ. 2:15, Α'Ιωάνν. 4:10, Α'Ιωάνν. 4:11, Α'Ιωάνν. 4:19 
25  αγαπαω  ηγαπησα  Ιωάνν. 13:34, Ιωάνν. 15:9, Ιωάνν. 15:12, Ρωμ. 9:13, Αποκ. 3:9 
25  αγαπαω  ηγαπησας  Ιωάνν. 17:23, Ιωάνν. 17:23, Ιωάνν. 17:24, Ιωάνν. 17:26, Εβρ. 1:9 
25  αγαπαω  ηγαπησαν  Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 12:43, Αποκ. 12:11 
25  αγαπαω  ηγαπησαμεν  Α'Ιωάνν. 4:10 
25  αγαπαω  ηγαπημενω  Εφεσ. 1:6 
25  αγαπαω  ηγαπημενοι  Κολ. 3:12, Α'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 2:13 
25  αγαπαω  ηγαπημενην  Ρωμ. 9:25, Ρωμ. 9:25, Αποκ. 20:9 
25  αγαπαω  ηγαπηκοσιν  Β'Τιμ. 4:8 
25  αγαπαω  ηγαπα  Ιωάνν. 11:5, Ιωάνν. 13:23, Ιωάνν. 19:26, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:20 
25  αγαπαω  ηγαπατε  Ιωάνν. 8:42, Ιωάνν. 14:28 
29  αγγαρευω  ηγγαρευσαν  Ματ. 27:32 
37  αγιαζω  ηγιασται  Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:14 
37  αγιαζω  ηγιασμενον  Β'Τιμ. 2:21 
37  αγιαζω  ηγιασμενοι  Ιωάνν. 17:19, Εβρ. 10:10 
37  αγιαζω  ηγιασμενοις  Πράξ. 20:32, Πράξ. 26:18, Α'Κορ. 1:2, Ιουδ. 1:1 
37  αγιαζω  ηγιασμενη  Ρωμ. 15:16 
37  αγιαζω  ηγιασθη  Εβρ. 10:29 
37  αγιαζω  ηγιασθητε  Α'Κορ. 6:11 
37  αγιαζω  ηγιασεν  Ιωάνν. 10:36 
50  αγνοεω  ηγνοουν  Μάρ. 9:32, Λουκ. 9:45 
59  αγοραζω  ηγορασμενοι  Αποκ. 14:3 
59  αγοραζω  ηγορασθητε  Α'Κορ. 6:20, Α'Κορ. 7:23 
59  αγοραζω  ηγορασθησαν  Αποκ. 14:4 
59  αγοραζω  ηγορασεν  Ματ. 13:46 
59  αγοραζω  ηγορασα  Λουκ. 14:18, Λουκ. 14:19 
59  αγοραζω  ηγορασας  Αποκ. 5:9 
59  αγοραζω  ηγορασαν  Ματ. 27:7, Μάρ. 16:1 
59  αγοραζω  ηγοραζον  Λουκ. 17:28 
71  αγω  ηχθη  Πράξ. 8:32, Πράξ. 25:23 
71  αγω  ηγοντο  Λουκ. 23:32 
71  αγω  ηγετο  Λουκ. 4:1 
71  αγω  ηγεσθε  Α'Κορ. 12:2 
71  αγω  ηγαγον  Ματ. 21:7, Μάρ. 11:7, Λουκ. 4:29, Λουκ. 4:40, Λουκ. 19:35, Λουκ. 22:54, Πράξ. 6:12, Πράξ. 17:15, Πράξ. 17:19, Πράξ. 18:12, Πράξ. 20:12, Πράξ. 23:31 
71  αγω  ηγαγετε  Ιωάνν. 7:45, Πράξ. 19:37 
71  αγω  ηγαγεν  Λουκ. 4:9, Λουκ. 10:34, Λουκ. 23:1, Ιωάνν. 1:42, Ιωάνν. 19:13, Πράξ. 5:26, Πράξ. 9:27, Πράξ. 11:26, Πράξ. 23:18 
75  αγωνιζομαι  ηγωνισμαι  Β'Τιμ. 4:7 
75  αγωνιζομαι  ηγωνιζοντο  Ιωάνν. 18:36 
91  αδικεω  ηδικησεν  Κολ. 3:25, Φιλήμ. 1:18 
91  αδικεω  ηδικησα  Πράξ. 25:10 
91  αδικεω  ηδικησατε  Γαλ. 4:12 
91  αδικεω  ηδικησαμεν  Β'Κορ. 7:2 
140  αιρετιζω  ηρετισα  Ματ. 12:18 
142  αιρω  ηρμενον  Ιωάνν. 20:1 
142  αιρω  ηρκεν  Κολ. 2:14 
142  αιρω  ηρθη  Λουκ. 9:17, Πράξ. 8:33, Πράξ. 20:9 
142  αιρω  ηρεν  Ματ. 24:39, Ιωάνν. 5:9, Ιωάνν. 11:41, Ιωάνν. 19:38, Αποκ. 10:5, Αποκ. 18:21 
142  αιρω  ηρατε  Μάρ. 8:19, Μάρ. 8:20, Λουκ. 11:52 
142  αιρω  ηραν  Ματ. 14:12, Ματ. 14:20, Ματ. 15:37, Μάρ. 6:29, Μάρ. 6:43, Μάρ. 8:8, Λουκ. 17:13, Ιωάνν. 8:59, Ιωάνν. 11:41, Ιωάνν. 20:2, Ιωάνν. 20:13, Πράξ. 4:24 
154  αιτεω  ητουντο  Μάρ. 15:6, Λουκ. 23:25, Πράξ. 12:20 
154  αιτεω  ητησατο  Ματ. 27:58, Μάρ. 6:25, Μάρ. 15:43, Λουκ. 23:52, Πράξ. 7:46, Πράξ. 9:2 
154  αιτεω  ητησατε  Ιωάνν. 16:24 
154  αιτεω  ητησας  Ιωάνν. 4:10 
154  αιτεω  ητησασθε  Πράξ. 3:14 
154  αιτεω  ητησαντο  Πράξ. 13:21, Πράξ. 13:28 
154  αιτεω  ητηκαμεν  Α'Ιωάνν. 5:15 
162  αιχμαλωτευω  ηχμαλωτευσεν  Εφεσ. 4:8 
170  ακαιρεομαι  ηκαιρεισθε  Φιλ. 4:10 
187  ακμαζω  ηκμασαν  Αποκ. 14:18 
190  ακολουθεω  ηκολουθουν  Μάρ. 15:41 
190  ακολουθεω  ηκολουθησεν  Ματ. 9:9, Ματ. 9:19, Ματ. 20:29, Μάρ. 2:14, Μάρ. 14:54, Λουκ. 5:28, Αποκ. 14:8, Αποκ. 14:9 
190  ακολουθεω  ηκολουθησαν  Ματ. 4:20, Ματ. 4:22, Ματ. 4:25, Ματ. 8:1, Ματ. 8:23, Ματ. 9:27, Ματ. 12:15, Ματ. 14:13, Ματ. 19:2, Ματ. 20:34, Ματ. 27:55, Μάρ. 1:18, Μάρ. 2:15, Μάρ. 3:7, Λουκ. 5:11, Λουκ. 9:11, Λουκ. 22:39, Ιωάνν. 1:37, Ιωάνν. 11:31, Πράξ. 13:43, Αποκ. 18:5 
190  ακολουθεω  ηκολουθησαμεν  Ματ. 19:27, Μάρ. 10:28, Λουκ. 18:28 
190  ακολουθεω  ηκολουθει  Ματ. 26:58, Μάρ. 5:24, Μάρ. 10:52, Μάρ. 14:51, Λουκ. 18:43, Λουκ. 22:54, Λουκ. 23:27, Ιωάνν. 6:2, Ιωάνν. 18:15, Πράξ. 12:9, Πράξ. 21:36, Αποκ. 19:14 
191  ακουω  ηκουσθη  Ματ. 2:18, Μάρ. 2:1, Ιωάνν. 9:32, Πράξ. 11:22 
191  ακουω  ηκουσεν  Ματ. 14:1, Μάρ. 6:14, Λουκ. 1:41, Λουκ. 9:7, Λουκ. 15:25, Ιωάνν. 3:32, Ιωάνν. 9:35, Ιωάνν. 11:6, Ιωάνν. 11:20, Ιωάνν. 11:29, Ιωάνν. 12:18, Ιωάνν. 19:8, Πράξ. 8:30, Πράξ. 9:4, Πράξ. 24:24, Α'Κορ. 2:9, Β'Κορ. 12:4 
191  ακουω  ηκουσα  Ιωάνν. 8:26, Ιωάνν. 8:40, Ιωάνν. 15:15, Πράξ. 7:34, Πράξ. 11:7, Πράξ. 22:7, Πράξ. 26:14, Αποκ. 1:10, Αποκ. 4:1, Αποκ. 5:11, Αποκ. 5:13, Αποκ. 6:1, Αποκ. 6:3, Αποκ. 6:5, Αποκ. 6:6, Αποκ. 6:7, Αποκ. 7:4, Αποκ. 8:13, Αποκ. 9:13, Αποκ. 9:16, Αποκ. 10:4, Αποκ. 10:8, Αποκ. 12:10, Αποκ. 14:2, Αποκ. 14:2, Αποκ. 14:13, Αποκ. 16:1, Αποκ. 16:5, Αποκ. 16:7, Αποκ. 18:4, Αποκ. 19:1, Αποκ. 19:6, Αποκ. 21:3, Αποκ. 22:8 
191  ακουω  ηκουσατε  Ματ. 5:21, Ματ. 5:27, Ματ. 5:33, Ματ. 5:38, Ματ. 5:43, Ματ. 26:65, Μάρ. 14:64, Λουκ. 7:22, Ιωάνν. 9:27, Ιωάνν. 14:28, Πράξ. 1:4, Γαλ. 1:13, Εφεσ. 3:2, Εφεσ. 4:21, Φιλ. 2:26, Φιλ. 4:9, Κολ. 1:6, Κολ. 1:23, Ιάκ. 5:11, Α'Ιωάνν. 2:7, Α'Ιωάνν. 2:18, Α'Ιωάνν. 2:24, Α'Ιωάνν. 2:24, Α'Ιωάνν. 3:11, Β'Ιωάνν. 1:6 
191  ακουω  ηκουσας  Ιωάνν. 11:41, Πράξ. 22:15, Β'Τιμ. 1:13, Β'Τιμ. 2:2, Αποκ. 3:3 
191  ακουω  ηκουσαν  Ματ. 13:15, Ματ. 13:17, Μάρ. 11:18, Λουκ. 1:58, Λουκ. 2:20, Λουκ. 10:24, Ιωάνν. 1:37, Ιωάνν. 4:1, Ιωάνν. 7:32, Ιωάνν. 9:40, Ιωάνν. 10:8, Πράξ. 5:24, Πράξ. 11:1, Πράξ. 22:9, Πράξ. 28:27, Ρωμ. 10:14, Ρωμ. 10:18, Αποκ. 11:12 
191  ακουω  ηκουσαμεν  Μάρ. 14:58, Λουκ. 4:23, Λουκ. 22:71, Ιωάνν. 12:34, Πράξ. 4:20, Πράξ. 15:24, Πράξ. 19:2, Πράξ. 21:12, Κολ. 1:9, Β'Πέτρ. 1:18 
191  ακουω  ηκουον  Μάρ. 6:55, Μάρ. 11:14, Λουκ. 16:14, Πράξ. 2:6, Πράξ. 10:46, Πράξ. 15:12, Πράξ. 22:22 
191  ακουω  ηκουεν  Μάρ. 6:20, Μάρ. 12:37, Λουκ. 10:39, Πράξ. 14:9, Πράξ. 16:14 
198  ακριβοω  ηκριβωσεν  Ματ. 2:7, Ματ. 2:16 
208  ακυροω  ηκυρωσατε  Ματ. 15:6 
218  αλειφο  ηλειψεν  Λουκ. 7:46, Ιωάνν. 12:3 
218  αλειφο  ηλειψας  Λουκ. 7:46 
218  αλειφο  ηλειφον  Μάρ. 6:13 
218  αλειφο  ηλειφεν  Λουκ. 7:38 
236  αλλασσω  ηλλαξαν  Ρωμ. 1:23 
242  αλλομαι  ηλλετο  Πράξ. 14:10 
264  αμαρτανω  ημαρτον  Ματ. 27:4, Λουκ. 15:18, Λουκ. 15:21, Πράξ. 25:8, Ρωμ. 2:12, Ρωμ. 2:12, Ρωμ. 3:23, Ρωμ. 5:12 
264  αμαρτανω  ημαρτηκαμεν  Α'Ιωάνν. 1:10 
264  αμαρτανω  ημαρτες  Α'Κορ. 7:28 
264  αμαρτανω  ημαρτεν  Ιωάνν. 9:2, Ιωάνν. 9:3, Α'Κορ. 7:28 
272  αμελεω  ημελησα  Εβρ. 8:9 
292  αμυνομαι  ημυνατο  Πράξ. 7:24 
294  αμφιεννυμι  ημφιεσμενον  Ματ. 11:8, Λουκ. 7:25 
315  αναγκαζω  ηναγκασθη  Γαλ. 2:3 
315  αναγκαζω  ηναγκασθην  Πράξ. 28:19 
315  αναγκαζω  ηναγκασεν  Ματ. 14:22, Μάρ. 6:45 
315  αναγκαζω  ηναγκασατε  Β'Κορ. 12:11 
315  αναγκαζω  ηναγκαζον  Πράξ. 26:11 
430  ανεχομαι  ηνειχεσθε  Β'Κορ. 11:4 
455  ανοιγω  ηνεσχομην  Πράξ. 18:14 
455  ανοιγω  ηνεωγμενη  Αποκ. 4:1 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last