Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
138  αιρεομαι  ειλετο  Β'Θεσσ. 2:13 
138  αιρεομαι  ελομενος  Εβρ. 11:25 
985  βλαστανω  εβλαστησεν  Ματ. 13:26, Ιάκ. 5:18 
987  βλασφημεω  εβλασφημει  Λουκ. 23:39 
987  βλασφημεω  εβλασφημησαν  Αποκ. 16:9, Αποκ. 16:11, Αποκ. 16:21 
987  βλασφημεω  εβλασφημησεν  Ματ. 26:65 
987  βλασφημεω  εβλασφημουν  Ματ. 27:39, Μάρ. 15:29 
1592  εκμυκτεριζω  εξεμυκτηριζον  Λουκ. 16:14, Λουκ. 23:35 
1593  εκνευω  εξενευσεν  Ιωάνν. 5:13 
1594  εκνηφω  εκνηψατε  Α'Κορ. 15:34 
1595  εκουσιον  εκουσιον  Φιλήμ. 1:14 
1596  εκουσιως  εκουσιως  Εβρ. 10:26, Α'Πέτρ. 5:2 
1597  εκπαλαι  εκπαλαι  Β'Πέτρ. 2:3, Β'Πέτρ. 3:5 
1598  εκπειραζω  εκπειραζωμεν  Α'Κορ. 10:9 
1598  εκπειραζω  εκπειραζων  Λουκ. 10:25 
1598  εκπειραζω  εκπειρασεις  Ματ. 4:7, Λουκ. 4:12 
1599  εκπεμπω  εκπεμφθεντες  Πράξ. 13:4 
1599  εκπεμπω  εξεπεμψαν  Πράξ. 17:10 
1600  εκπεταννυμι  εξεπετασα  Ρωμ. 10:21 
1601  εκπιπτω  εκπεπτωκας  Αποκ. 2:5 
1601  εκπιπτω  εκπεπτωκεν  Ρωμ. 9:6 
1601  εκπιπτω  εκπεσειν  Πράξ. 27:26, Πράξ. 27:32 
1601  εκπιπτω  εκπεσητε  Β'Πέτρ. 3:17 
1601  εκπιπτω  εκπεσωσιν  Πράξ. 27:17, Πράξ. 27:29 
1601  εκπιπτω  εκπιπτει  Α'Κορ. 13:8 
1601  εκπιπτω  εκπιπτοντες  Μάρ. 13:25 
1601  εκπιπτω  εξεπεσατε  Γαλ. 5:4 
1601  εκπιπτω  εξεπεσεν  Ιάκ. 1:11, Α'Πέτρ. 1:24 
1601  εκπιπτω  εξεπεσον  Πράξ. 12:7 
1602  εκπλεω  εκπλευσαι  Πράξ. 15:39 
1602  εκπλεω  εξεπλει  Πράξ. 18:18 
1602  εκπλεω  εξεπλευσαμεν  Πράξ. 20:6 
1603  εκπληροω  εκπεπληρωκεν  Πράξ. 13:33 
1604  εκπληρωσις  εκπληρωσιν  Πράξ. 21:26 
1605  εκπλησσω  εκπλησσομενος  Πράξ. 13:12 
1605  εκπλησσω  εκπληττεσθαι  Ματ. 13:54 
1605  εκπλησσω  εξεπλαγησαν  Λουκ. 2:48 
1605  εκπλησσω  εξεπλησσετο  Μάρ. 11:18 
1605  εκπλησσω  εξεπλησσοντο  Ματ. 7:28, Ματ. 19:25, Ματ. 22:33, Μάρ. 1:22, Μάρ. 6:2, Μάρ. 7:37, Μάρ. 10:26, Λουκ. 4:32, Λουκ. 9:43 
1606  εκπνεω  εξεπνευσεν  Μάρ. 15:37, Μάρ. 15:39, Λουκ. 23:46 
1607  εκπορευομαι  εκπορευεσθαι  Πράξ. 25:4, Αποκ. 16:14 
1607  εκπορευομαι  εκπορευεσθω  Εφεσ. 4:29 
1607  εκπορευομαι  εκπορευεται  Ματ. 17:21, Μάρ. 7:19, Μάρ. 7:23, Ιωάνν. 15:26, Αποκ. 9:17, Αποκ. 11:5, Αποκ. 19:15 
1607  εκπορευομαι  εκπορευομενα  Ματ. 15:18, Μάρ. 7:15 
1607  εκπορευομαι  εκπορευομενη  Αποκ. 1:16, Αποκ. 19:21 
1607  εκπορευομαι  εκπορευομενοις  Λουκ. 3:7, Λουκ. 4:22 
1607  εκπορευομαι  εκπορευομενοι  Μάρ. 6:11 
1607  εκπορευομαι  εκπορευομενον  Ματ. 15:11, Μάρ. 7:20, Αποκ. 22:1 
1607  εκπορευομαι  εκπορευομενος  Πράξ. 9:28 
1607  εκπορευομαι  εκπορευομενου  Μάρ. 10:17, Μάρ. 10:46, Μάρ. 13:1, Αποκ. 9:18 
1607  εκπορευομαι  εκπορευομενων  Ματ. 20:29 
1607  εκπορευομαι  εκπορευομενω  Ματ. 4:4 
1607  εκπορευομαι  εκπορευονται  Μάρ. 7:21, Αποκ. 4:5 
1607  εκπορευομαι  εκπορευσονται  Ιωάνν. 5:29 
1607  εκπορευομαι  εξεπορευετο  Ματ. 3:5, Μάρ. 1:5, Μάρ. 11:19, Λουκ. 4:37 
1608  εκπορνευω  εκπορνευσασαι  Ιουδ. 1:7 
1609  εκπτυω  εξεπτυσατε  Γαλ. 4:14 
1610  εκριζοω  εκριζωθεντα  Ιουδ. 1:12 
1610  εκριζοω  εκριζωθησεται  Ματ. 15:13 
1610  εκριζοω  εκριζωθητι  Λουκ. 17:6 
1610  εκριζοω  εκριζωσητε  Ματ. 13:29 
1611  εκστασις  εκστασει  Μάρ. 5:42, Πράξ. 11:5, Πράξ. 22:17 
1611  εκστασις  εκστασεως  Πράξ. 3:10 
1611  εκστασις  εκστασις  Μάρ. 16:8, Λουκ. 5:26, Πράξ. 10:10 
1612  εκστρεφω  εξεστραπται  Τίτ. 3:11 
1613  εκταρασσω  εκταρασσουσιν  Πράξ. 16:20 
2323  θεραπευω  εθεραπευθησαν  Πράξ. 8:7 
2323  θεραπευω  εθεραπευθη  Ματ. 17:18, Αποκ. 13:3, Αποκ. 13:12 
2323  θεραπευω  εθεραπευοντο  Λουκ. 6:18, Πράξ. 5:16, Πράξ. 28:9 
2323  θεραπευω  εθεραπευον  Μάρ. 6:13 
2323  θεραπευω  εθεραπευσεν  Ματ. 4:24, Ματ. 8:16, Ματ. 12:15, Ματ. 12:22, Ματ. 14:14, Ματ. 15:30, Ματ. 19:2, Ματ. 21:14, Μάρ. 1:34, Μάρ. 3:10, Μάρ. 6:5, Λουκ. 4:40, Λουκ. 7:21, Λουκ. 13:14 
2325  θεριζω  εθερισθη  Αποκ. 14:16 
2328  θερμαινω  εθερμαινοντο  Ιωάνν. 18:18 
2334  θεωρεω  εθεωρει  Μάρ. 3:11, Μάρ. 12:41 
2334  θεωρεω  εθεωρησαν  Αποκ. 11:12 
2334  θεωρεω  εθεωρουν  Μάρ. 15:47, Λουκ. 10:18 
5563  χωριζω  εχωρισθη  Φιλήμ. 1:15 
5574  ψευδομαι  εψευσω  Πράξ. 5:4 
599  αποθνησκω  ετεθνηκει  Ιωάνν. 11:21 
900  βαθυνω  εβαθυνεν  Λουκ. 6:48 
906  βαλλω  εβαλεν  Ματ. 18:30, Μάρ. 7:33, Μάρ. 9:22, Μάρ. 12:42, Μάρ. 12:44, Λουκ. 13:19, Λουκ. 21:3, Λουκ. 21:4, Ιωάνν. 21:7, Πράξ. 16:24, Πράξ. 27:14, Αποκ. 8:5, Αποκ. 12:4, Αποκ. 12:15, Αποκ. 12:16, Αποκ. 14:16, Αποκ. 14:19, Αποκ. 14:19, Αποκ. 18:21, Αποκ. 20:3 
906  βαλλω  εβαλλον  Μάρ. 12:41, Μάρ. 14:65 
906  βαλλω  εβαλον  Ματ. 13:48, Ματ. 27:35, Μάρ. 12:44, Λουκ. 21:4, Λουκ. 23:34, Ιωάνν. 19:24, Ιωάνν. 21:6, Πράξ. 16:23, Πράξ. 16:37, Αποκ. 18:19 
906  βαλλω  εβεβλητο  Λουκ. 16:20 
906  βαλλω  εβληθησαν  Αποκ. 12:9, Αποκ. 19:20, Αποκ. 20:14 
906  βαλλω  εβληθη  Ιωάνν. 15:6, Αποκ. 8:7, Αποκ. 8:8, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:13, Αποκ. 20:10, Αποκ. 20:15 
907  βαπτιζω  εβαπτιζεν  Ιωάνν. 3:22, Ιωάνν. 4:2 
907  βαπτιζω  εβαπτιζοντο  Ματ. 3:6, Μάρ. 1:5, Ιωάνν. 3:23, Πράξ. 8:12, Πράξ. 18:8 
907  βαπτιζω  εβαπτισαντο  Α'Κορ. 10:2 
907  βαπτιζω  εβαπτισα  Μάρ. 1:8, Α'Κορ. 1:14, Α'Κορ. 1:15, Α'Κορ. 1:16, Α'Κορ. 1:16 
907  βαπτιζω  εβαπτισεν  Πράξ. 1:5, Πράξ. 8:38, Πράξ. 11:16, Πράξ. 19:4 
907  βαπτιζω  εβαπτισθημεν  Ρωμ. 6:3, Ρωμ. 6:3, Α'Κορ. 12:13 
907  βαπτιζω  εβαπτισθησαν  Πράξ. 2:41, Πράξ. 19:5 
907  βαπτιζω  εβαπτισθητε  Πράξ. 19:3, Α'Κορ. 1:13, Γαλ. 3:27 
907  βαπτιζω  εβαπτισθη  Μάρ. 1:9, Λουκ. 11:38, Πράξ. 9:18, Πράξ. 16:15, Πράξ. 16:33 
916  βαρεω  εβαρηθημεν  Β'Κορ. 1:8 
928  βασανιζω  εβασανιζεν  Β'Πέτρ. 2:8 
928  βασανιζω  εβασανισαν  Αποκ. 11:10 
936  βασιλευω  εβασιλευσαν  Αποκ. 20:4 
936  βασιλευω  εβασιλευσας  Αποκ. 11:17 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 33  Next Last