Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
1410  δυναμαι  δυναμενους  Πράξ. 27:43 
1410  δυναμαι  δυναμενου  Πράξ. 24:11, Πράξ. 27:15 
1410  δυναμαι  δυναμενων  Ματ. 10:28 
1410  δυναμαι  δυναμενω  Πράξ. 20:32, Ρωμ. 16:25, Εφεσ. 3:20, Ιουδ. 1:24 
1410  δυναμαι  δυνανται  Ματ. 9:15, Μάρ. 2:19, Μάρ. 2:19, Λουκ. 20:36, Πράξ. 24:13, Ρωμ. 8:8, Α'Κορ. 15:50, Εβρ. 10:11 
1410  δυναμαι  δυνασαι  Ματ. 5:36, Ματ. 8:2, Μάρ. 1:40, Μάρ. 9:22, Μάρ. 9:23, Λουκ. 5:12, Λουκ. 6:42, Ιωάνν. 13:36, Α'Κορ. 7:21 
1410  δυναμαι  δυνασθαι  Μάρ. 1:45, Μάρ. 3:20, Μάρ. 4:32, Α'Κορ. 10:13, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 3:7, Εφεσ. 6:11, Φιλ. 3:21 
1410  δυναμαι  δυνασθε  Ματ. 6:24, Ματ. 12:34, Ματ. 16:3, Ματ. 20:22, Μάρ. 10:38, Μάρ. 14:7, Λουκ. 5:34, Λουκ. 12:26, Λουκ. 16:13, Ιωάνν. 5:44, Ιωάνν. 7:34, Ιωάνν. 7:36, Ιωάνν. 8:21, Ιωάνν. 8:22, Ιωάνν. 8:43, Ιωάνν. 13:33, Ιωάνν. 15:5, Ιωάνν. 16:12, Πράξ. 5:39, Πράξ. 15:1, Πράξ. 27:31, Α'Κορ. 3:2, Α'Κορ. 10:13, Α'Κορ. 10:21, Α'Κορ. 10:21, Α'Κορ. 14:31, Εφεσ. 3:4, Ιάκ. 4:2 
1410  δυναμαι  δυναται  Ματ. 3:9, Ματ. 5:14, Ματ. 6:24, Ματ. 6:27, Ματ. 7:18, Ματ. 12:29, Ματ. 19:25, Ματ. 26:42, Ματ. 27:42, Μάρ. 2:7, Μάρ. 3:23, Μάρ. 3:24, Μάρ. 3:25, Μάρ. 3:26, Μάρ. 3:27, Μάρ. 7:15, Μάρ. 7:18, Μάρ. 9:3, Μάρ. 9:29, Μάρ. 10:26, Μάρ. 15:31, Λουκ. 3:8, Λουκ. 5:21, Λουκ. 6:39, Λουκ. 12:25, Λουκ. 14:26, Λουκ. 14:27, Λουκ. 14:33, Λουκ. 16:13, Λουκ. 18:26, Ιωάνν. 1:46, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 3:3, Ιωάνν. 3:4, Ιωάνν. 3:4, Ιωάνν. 3:5, Ιωάνν. 3:9, Ιωάνν. 3:27, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 6:44, Ιωάνν. 6:52, Ιωάνν. 6:60, Ιωάνν. 6:65, Ιωάνν. 7:7, Ιωάνν. 9:4, Ιωάνν. 9:16, Ιωάνν. 10:21, Ιωάνν. 10:29, Ιωάνν. 10:35, Ιωάνν. 14:17, Ιωάνν. 15:4, Πράξ. 10:47, Πράξ. 25:11, Ρωμ. 8:7, Α'Κορ. 2:14, Α'Κορ. 3:11, Α'Κορ. 12:3, Α'Κορ. 12:21, Α'Τιμ. 5:25, Α'Τιμ. 6:16, Β'Τιμ. 2:13, Εβρ. 2:18, Εβρ. 7:25, Εβρ. 10:1, Ιάκ. 2:14, Ιάκ. 3:8, Ιάκ. 3:12, Α'Ιωάνν. 3:9, Α'Ιωάνν. 4:20, Αποκ. 3:8, Αποκ. 6:17, Αποκ. 9:20, Αποκ. 13:4 
1410  δυναμαι  δυνηθητε  Εφεσ. 6:13 
1410  δυναμαι  δυνησεσθε  Εφεσ. 6:16 
1410  δυναμαι  δυνησεται  Μάρ. 8:4, Μάρ. 9:39, Ρωμ. 8:39, Α'Κορ. 6:5 
1410  δυναμαι  δυνηση  Λουκ. 16:2, Πράξ. 24:8 
1410  δυναμαι  δυνησομεθα  Πράξ. 19:40 
1410  δυναμαι  δυνησονται  Λουκ. 21:15 
1410  δυναμαι  δυνηται  Αποκ. 13:17 
1410  δυναμαι  δυνη  Αποκ. 2:2 
1410  δυναμαι  δυνωνται  Λουκ. 16:26 
1411  δυναμις  δυναμεις  Ματ. 7:22, Ματ. 11:20, Ματ. 11:21, Ματ. 11:23, Ματ. 13:54, Ματ. 13:58, Ματ. 14:2, Ματ. 24:29, Μάρ. 6:2, Μάρ. 6:14, Μάρ. 13:25, Λουκ. 10:13, Λουκ. 21:26, Πράξ. 8:13, Πράξ. 19:11, Ρωμ. 8:38, Α'Κορ. 12:28, Α'Κορ. 12:29, Γαλ. 3:5, Εβρ. 6:5 
1411  δυναμις  δυναμει  Μάρ. 9:1, Λουκ. 1:17, Λουκ. 4:14, Λουκ. 4:36, Πράξ. 3:12, Πράξ. 4:7, Πράξ. 4:33, Πράξ. 10:38, Ρωμ. 1:4, Ρωμ. 15:13, Ρωμ. 15:19, Ρωμ. 15:19, Α'Κορ. 2:5, Α'Κορ. 4:20, Α'Κορ. 5:4, Α'Κορ. 15:43, Β'Κορ. 6:7, Εφεσ. 3:16, Κολ. 1:11, Κολ. 1:29, Α'Θεσσ. 1:5, Β'Θεσσ. 1:11, Β'Θεσσ. 2:9, Α'Πέτρ. 1:5, Β'Πέτρ. 2:11, Αποκ. 1:16 
1411  δυναμις  δυναμεσιν  Πράξ. 2:22, Β'Κορ. 12:12, Εβρ. 2:4 
1411  δυναμις  δυναμεων  Λουκ. 19:37, Α'Κορ. 12:10, Α'Πέτρ. 3:22 
1411  δυναμις  δυναμεως  Ματ. 24:30, Ματ. 26:64, Μάρ. 13:26, Μάρ. 14:62, Λουκ. 21:27, Λουκ. 22:69, Πράξ. 6:8, Α'Κορ. 2:4, Α'Κορ. 6:14, Β'Κορ. 4:7, Β'Κορ. 13:4, Β'Κορ. 13:4, Εφεσ. 1:19, Εφεσ. 1:21, Εφεσ. 3:7, Β'Θεσσ. 1:7, Β'Τιμ. 1:7, Εβρ. 1:3, Β'Πέτρ. 1:3, Αποκ. 15:8, Αποκ. 18:3 
1411  δυναμις  δυναμιν  Ματ. 22:29, Ματ. 25:15, Μάρ. 5:30, Μάρ. 6:5, Μάρ. 9:39, Μάρ. 12:24, Λουκ. 8:46, Λουκ. 9:1, Λουκ. 10:19, Λουκ. 24:49, Πράξ. 1:8, Ρωμ. 9:17, Α'Κορ. 1:24, Α'Κορ. 4:19, Α'Κορ. 14:11, Α'Κορ. 15:24, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 8:3, Β'Κορ. 8:3, Εφεσ. 3:20, Φιλ. 3:10, Β'Τιμ. 1:8, Β'Τιμ. 3:5, Εβρ. 7:16, Εβρ. 11:11, Εβρ. 11:34, Β'Πέτρ. 1:16, Αποκ. 3:8, Αποκ. 4:11, Αποκ. 5:12, Αποκ. 11:17, Αποκ. 13:2, Αποκ. 17:13 
1411  δυναμις  δυναμις  Ματ. 6:13, Λουκ. 1:35, Λουκ. 5:17, Λουκ. 6:19, Πράξ. 8:10, Ρωμ. 1:16, Ρωμ. 1:20, Α'Κορ. 1:18, Α'Κορ. 15:56, Β'Κορ. 12:9, Β'Κορ. 12:9, Αποκ. 7:12, Αποκ. 12:10, Αποκ. 19:1 
1412  δυναμοω  δυναμουμενοι  Κολ. 1:11 
1413  δυναστης  δυναστας  Λουκ. 1:52 
1413  δυναστης  δυναστης  Πράξ. 8:27, Α'Τιμ. 6:15 
1414  δυνατεω  δυνατει  Β'Κορ. 13:3 
1415  δυνατος  δυνατα  Ματ. 19:26, Μάρ. 9:23, Μάρ. 10:27, Μάρ. 14:36, Λουκ. 18:27, Β'Κορ. 10:4 
1415  δυνατος  δυνατοι  Πράξ. 25:5, Ρωμ. 15:1, Α'Κορ. 1:26, Β'Κορ. 13:9, Αποκ. 6:15 
1415  δυνατος  δυνατον  Ματ. 24:24, Ματ. 26:39, Μάρ. 13:22, Μάρ. 14:35, Πράξ. 2:24, Πράξ. 20:16, Ρωμ. 9:22, Ρωμ. 12:18, Γαλ. 4:15 
1415  δυνατος  δυνατος  Λουκ. 1:49, Λουκ. 14:31, Λουκ. 24:19, Πράξ. 7:22, Πράξ. 11:17, Πράξ. 18:24, Ρωμ. 4:21, Ρωμ. 11:23, Ρωμ. 14:4, Β'Κορ. 9:8, Β'Κορ. 12:10, Β'Τιμ. 1:12, Τίτ. 1:9, Εβρ. 11:19, Ιάκ. 3:2 
1416  δυνω  δυνοντος  Λουκ. 4:40 
1417  δυο  δυο  Ματ. 4:18, Ματ. 4:21, Ματ. 5:41, Ματ. 8:28, Ματ. 9:27, Ματ. 10:10, Ματ. 10:29, Ματ. 11:2, Ματ. 14:17, Ματ. 14:19, Ματ. 18:8, Ματ. 18:8, Ματ. 18:9, Ματ. 18:16, Ματ. 18:16, Ματ. 18:19, Ματ. 18:20, Ματ. 19:5, Ματ. 19:6, Ματ. 20:21, Ματ. 20:24, Ματ. 20:30, Ματ. 21:1, Ματ. 21:28, Ματ. 21:31, Ματ. 24:40, Ματ. 24:41, Ματ. 25:15, Ματ. 25:17, Ματ. 25:17, Ματ. 25:22, Ματ. 25:22, Ματ. 25:22, Ματ. 26:2, Ματ. 26:37, Ματ. 26:61, Ματ. 27:21, Ματ. 27:38, Ματ. 27:51, Μάρ. 6:7, Μάρ. 6:7, Μάρ. 6:9, Μάρ. 6:38, Μάρ. 6:41, Μάρ. 6:41, Μάρ. 9:43, Μάρ. 9:45, Μάρ. 9:47, Μάρ. 10:8, Μάρ. 10:8, Μάρ. 11:1, Μάρ. 12:42, Μάρ. 14:1, Μάρ. 14:13, Μάρ. 15:27, Μάρ. 15:38, Λουκ. 2:24, Λουκ. 3:11, Λουκ. 5:2, Λουκ. 7:19, Λουκ. 7:41, Λουκ. 9:3, Λουκ. 9:13, Λουκ. 9:16, Λουκ. 9:30, Λουκ. 9:32, Λουκ. 10:1, Λουκ. 10:35, Λουκ. 12:6, Λουκ. 12:52, Λουκ. 15:11, Λουκ. 17:34, Λουκ. 17:35, Λουκ. 18:10, Λουκ. 19:29, Λουκ. 21:2, Λουκ. 22:38, Λουκ. 23:32, Λουκ. 24:4, Λουκ. 24:13, Ιωάνν. 1:35, Ιωάνν. 1:37, Ιωάνν. 1:40, Ιωάνν. 2:6, Ιωάνν. 4:40, Ιωάνν. 4:43, Ιωάνν. 6:9, Ιωάνν. 8:17, Ιωάνν. 11:6, Ιωάνν. 19:18, Ιωάνν. 20:4, Ιωάνν. 20:12, Ιωάνν. 21:2, Πράξ. 1:10, Πράξ. 1:23, Πράξ. 1:24, Πράξ. 7:29, Πράξ. 9:38, Πράξ. 10:7, Πράξ. 12:6, Πράξ. 19:10, Πράξ. 19:22, Πράξ. 19:34, Πράξ. 23:23, Α'Κορ. 6:16, Α'Κορ. 14:27, Α'Κορ. 14:29, Β'Κορ. 13:1, Γαλ. 4:22, Γαλ. 4:24, Εφεσ. 2:15, Εφεσ. 5:31, Φιλ. 1:23, Α'Τιμ. 5:19, Εβρ. 6:18, Αποκ. 9:12, Αποκ. 9:16, Αποκ. 11:2, Αποκ. 11:4, Αποκ. 11:4, Αποκ. 11:10, Αποκ. 12:14, Αποκ. 13:5, Αποκ. 13:11, Αποκ. 19:20 
1417  δυο  δυσιν  Ματ. 22:40, Μάρ. 16:12, Λουκ. 12:52, Πράξ. 12:6, Πράξ. 21:33, Εβρ. 10:28, Αποκ. 11:3 
1417  δυο  δυσι  Ματ. 6:24, Λουκ. 16:13 
1418  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
1419  δυσβαστακτος  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
1420  δυσεντερια  δυσεντερια  Πράξ. 28:8 
1421  δυσερμηνευτος  δυσερμηνευτος  Εβρ. 5:11 
1422  δυσκολος  δυσκολον  Μάρ. 10:24 
1423  δυσκολως  δυσκολως  Ματ. 19:23, Μάρ. 10:23, Λουκ. 18:24 
1424  δυσμη  δυσμων  Ματ. 8:11, Ματ. 24:27, Λουκ. 12:54, Λουκ. 13:29, Αποκ. 21:13 
1425  δυσνοητος  δυσνοητα  Β'Πέτρ. 3:16 
1426  δυσφημια  δυσφημιας  Β'Κορ. 6:8 
1427  δωδεκα  δωδεκα  Ματ. 9:20, Ματ. 10:1, Ματ. 10:2, Ματ. 10:5, Ματ. 11:1, Ματ. 14:20, Ματ. 19:28, Ματ. 19:28, Ματ. 20:17, Ματ. 26:14, Ματ. 26:20, Ματ. 26:47, Ματ. 26:53, Μάρ. 3:14, Μάρ. 4:10, Μάρ. 5:25, Μάρ. 5:42, Μάρ. 6:7, Μάρ. 6:43, Μάρ. 8:19, Μάρ. 9:35, Μάρ. 10:32, Μάρ. 11:11, Μάρ. 14:10, Μάρ. 14:17, Μάρ. 14:20, Μάρ. 14:43, Λουκ. 2:42, Λουκ. 6:13, Λουκ. 8:1, Λουκ. 8:42, Λουκ. 8:43, Λουκ. 9:1, Λουκ. 9:12, Λουκ. 9:17, Λουκ. 18:31, Λουκ. 22:3, Λουκ. 22:14, Λουκ. 22:30, Λουκ. 22:47, Ιωάνν. 6:13, Ιωάνν. 6:67, Ιωάνν. 6:70, Ιωάνν. 6:71, Ιωάνν. 11:9, Ιωάνν. 20:24, Πράξ. 6:2, Πράξ. 7:8, Α'Κορ. 15:5, Ιάκ. 1:1, Αποκ. 12:1, Αποκ. 21:12, Αποκ. 21:12, Αποκ. 21:12, Αποκ. 21:14, Αποκ. 21:14, Αποκ. 21:16, Αποκ. 21:21, Αποκ. 21:21, Αποκ. 22:2 
1428  δωδεκατος  δωδεκατος  Αποκ. 21:20 
1429  δωδεκαφυλον  δωδεκαφυλον  Πράξ. 26:7 
1430  δωμα  δωματος  Ματ. 24:17, Μάρ. 13:15, Λουκ. 17:31 
1430  δωμα  δωματων  Ματ. 10:27, Λουκ. 12:3 
1430  δωμα  δωμα  Λουκ. 5:19, Πράξ. 10:9 
1431  δωρεα  δωρεα  Πράξ. 10:45, Ρωμ. 5:15, Β'Κορ. 9:15 
1432  δωρεαν  δωρεαν  Ματ. 10:8, Ματ. 10:8, Ιωάνν. 4:10, Ιωάνν. 15:25, Πράξ. 2:38, Πράξ. 8:20, Πράξ. 11:17, Ρωμ. 3:24, Β'Κορ. 11:7, Γαλ. 2:21, Εφεσ. 3:7, Β'Θεσσ. 3:8, Αποκ. 21:6, Αποκ. 22:17 
1432  δωρεαν  δωρεας  Ρωμ. 5:17, Εφεσ. 4:7, Εβρ. 6:4 
1433  δωρεομαι  δεδωρημενης  Β'Πέτρ. 1:3 
1433  δωρεομαι  δεδωρηται  Β'Πέτρ. 1:4 
1434  δωρημα  δωρημα  Ρωμ. 5:16, Ιάκ. 1:17 
1435  δωρον  δωρα  Ματ. 2:11, Λουκ. 21:1, Λουκ. 21:4, Εβρ. 5:1, Εβρ. 8:3, Εβρ. 8:4, Εβρ. 9:9, Αποκ. 11:10 
1435  δωρον  δωροις  Εβρ. 11:4 
1435  δωρον  δωρον  Ματ. 5:23, Ματ. 5:24, Ματ. 5:24, Ματ. 8:4, Ματ. 15:5, Ματ. 23:19, Ματ. 23:19, Μάρ. 7:11, Εφεσ. 2:8 
1435  δωρον  δωρω  Ματ. 23:18 
1970  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
2203  Ζευς  διος  Πράξ. 14:13 
2490  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
2534  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
2717  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3203  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3204  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3205  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3206  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3207  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3208  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3209  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3210  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3301  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3302  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3567  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3620  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
3818  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
4007  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
4208  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
4452  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
4458  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
4495  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
5094  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
5097  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
5143  τρεχω  δραμων  Ματ. 27:48, Μάρ. 15:36, Λουκ. 15:20 
5600  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
5624  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
5625  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
5626  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
5627  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
5628  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
5629  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
5630  000  δυσβαστακτα  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:46 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 10  Next Last