Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
1138  Δαβιδ  δαβιδ  Ματ. 1:1, Ματ. 1:6, Ματ. 1:6, Ματ. 1:17, Ματ. 1:17, Ματ. 1:20, Ματ. 9:27, Ματ. 12:3, Ματ. 12:23, Ματ. 15:22, Ματ. 20:30, Ματ. 20:31, Ματ. 21:9, Ματ. 21:15, Ματ. 22:42, Ματ. 22:43, Ματ. 22:45, Μάρ. 2:25, Μάρ. 10:47, Μάρ. 10:48, Μάρ. 11:10, Μάρ. 12:35, Μάρ. 12:36, Μάρ. 12:37, Λουκ. 1:27, Λουκ. 1:32, Λουκ. 1:69, Λουκ. 2:4, Λουκ. 2:4, Λουκ. 2:11, Λουκ. 3:31, Λουκ. 6:3, Λουκ. 18:38, Λουκ. 18:39, Λουκ. 20:41, Λουκ. 20:42, Λουκ. 20:44, Ιωάνν. 7:42, Ιωάνν. 7:42, Πράξ. 1:16, Πράξ. 2:25, Πράξ. 2:29, Πράξ. 2:34, Πράξ. 4:25, Πράξ. 7:45, Πράξ. 13:22, Πράξ. 13:22, Πράξ. 13:34, Πράξ. 13:36, Πράξ. 15:16, Ρωμ. 1:3, Ρωμ. 4:6, Ρωμ. 11:9, Β'Τιμ. 2:8, Εβρ. 4:7, Εβρ. 11:32, Αποκ. 3:7, Αποκ. 5:5, Αποκ. 22:16 
1139  δαιμονιζομαι  δαιμονισθεις  Μάρ. 5:18, Λουκ. 8:36 
1139  δαιμονιζομαι  δαιμονιοις  Α'Κορ. 10:20 
1139  δαιμονιζομαι  δαιμονιζομενω  Μάρ. 5:16 
1139  δαιμονιζομαι  δαιμονιζομενων  Ματ. 8:33 
1139  δαιμονιζομαι  δαιμονιζομενου  Ιωάνν. 10:21 
1139  δαιμονιζομαι  δαιμονιζομενους  Ματ. 4:24, Ματ. 8:16, Μάρ. 1:32 
1139  δαιμονιζομαι  δαιμονιζομενος  Ματ. 12:22 
1139  δαιμονιζομαι  δαιμονιζομενον  Ματ. 9:32, Μάρ. 5:15 
1139  δαιμονιζομαι  δαιμονιζομενοι  Ματ. 8:28 
1139  δαιμονιζομαι  δαιμονιζεται  Ματ. 15:22 
1140  δαιμονιον  δαιμονιων  Ματ. 9:34, Ματ. 12:24, Μάρ. 3:22, Λουκ. 11:15, Πράξ. 17:18, Α'Κορ. 10:20, Α'Κορ. 10:21, Α'Κορ. 10:21, Α'Τιμ. 4:1 
1140  δαιμονιον  δαιμονιου  Ματ. 9:33, Λουκ. 4:33, Λουκ. 11:14 
1140  δαιμονιον  δαιμονιον  Ματ. 11:18, Ματ. 17:18, Μάρ. 7:26, Μάρ. 7:29, Μάρ. 7:30, Λουκ. 4:35, Λουκ. 7:33, Λουκ. 9:42, Λουκ. 11:14, Ιωάνν. 7:20, Ιωάνν. 8:48, Ιωάνν. 8:49, Ιωάνν. 8:52, Ιωάνν. 10:20, Ιωάνν. 10:21 
1140  δαιμονιον  δαιμονια  Ματ. 7:22, Ματ. 9:34, Ματ. 10:8, Ματ. 12:24, Ματ. 12:27, Ματ. 12:28, Μάρ. 1:34, Μάρ. 1:34, Μάρ. 1:39, Μάρ. 3:15, Μάρ. 3:22, Μάρ. 6:13, Μάρ. 9:38, Μάρ. 16:9, Μάρ. 16:17, Λουκ. 4:41, Λουκ. 8:2, Λουκ. 8:27, Λουκ. 8:30, Λουκ. 8:33, Λουκ. 8:35, Λουκ. 8:38, Λουκ. 9:1, Λουκ. 9:49, Λουκ. 10:17, Λουκ. 11:15, Λουκ. 11:18, Λουκ. 11:19, Λουκ. 11:20, Λουκ. 13:32, Ιάκ. 2:19, Αποκ. 9:20 
1141  δαιμονιωδης  δαιμονιωδης  Ιάκ. 3:15 
1142  δαιμων  δαιμονων  Αποκ. 16:14, Αποκ. 18:2 
1142  δαιμων  δαιμονος  Λουκ. 8:29 
1142  δαιμων  δαιμονες  Ματ. 8:31, Μάρ. 5:12 
1143  δακνω  δακνετε  Γαλ. 5:15 
1144  δακρυ  δακρυων  Μάρ. 9:24, Πράξ. 20:19, Πράξ. 20:31, Β'Κορ. 2:4, Β'Τιμ. 1:4, Εβρ. 5:7, Εβρ. 12:17 
1144  δακρυ  δακρυσιν  Λουκ. 7:38, Λουκ. 7:44 
1144  δακρυ  δακρυον  Αποκ. 7:17, Αποκ. 21:4 
1146  δακτυλιος  δακτυλιον  Λουκ. 15:22 
1147  δακτυλος  δακτυλω  Ματ. 23:4, Λουκ. 11:20, Ιωάνν. 8:6 
1147  δακτυλος  δακτυλων  Λουκ. 11:46 
1147  δακτυλος  δακτυλου  Λουκ. 16:24 
1147  δακτυλος  δακτυλους  Μάρ. 7:33 
1147  δακτυλος  δακτυλον  Ιωάνν. 20:25, Ιωάνν. 20:27 
1148  Δαλμανουθα  δαλμανουθα  Μάρ. 8:10 
1149  Δαλματια  δαλματιαν  Β'Τιμ. 4:10 
1150  δαμαζω  δεδαμασται  Ιάκ. 3:7 
1150  δαμαζω  δαμασαι  Μάρ. 5:4, Ιάκ. 3:8 
1150  δαμαζω  δαμαζεται  Ιάκ. 3:7 
1151  δαμαλις  δαμαλεως  Εβρ. 9:13 
1152  Δαμαρις  δαμαρις  Πράξ. 17:34 
1153  Δαμασκηνος  δαμασκηνων  Β'Κορ. 11:32 
1154  Δαμασκος  δαμασκω  Πράξ. 9:3, Πράξ. 9:10, Πράξ. 9:19, Πράξ. 9:22, Πράξ. 9:27, Πράξ. 22:6, Πράξ. 26:20, Β'Κορ. 11:32 
1154  Δαμασκος  δαμασκον  Πράξ. 9:2, Πράξ. 9:8, Πράξ. 22:5, Πράξ. 22:10, Πράξ. 22:11, Πράξ. 26:12, Γαλ. 1:17 
1155  δανειζω  δανεισασθαι  Ματ. 5:42 
1155  δανειζω  δανειζουσιν  Λουκ. 6:34 
1155  δανειζω  δανειζητε  Λουκ. 6:34 
1155  δανειζω  δανειζετε  Λουκ. 6:35 
1156  δανειον  δανειον  Ματ. 18:27 
1157  δανειστης  δανειστη  Λουκ. 7:41 
1158  Δανιηλ  δανιηλ  Ματ. 24:15, Μάρ. 13:14 
1159  δαπαναω  δαπανησω  Β'Κορ. 12:15 
1159  δαπαναω  δαπανησον  Πράξ. 21:24 
1159  δαπαναω  δαπανησητε  Ιάκ. 4:3 
1159  δαπαναω  δαπανησασα  Μάρ. 5:26 
1159  δαπαναω  δαπανησαντος  Λουκ. 15:14 
1160  δαπανη  δαπανην  Λουκ. 14:28 
1161  δε  δε  Ματ. 1:2, Ματ. 1:2, Ματ. 1:3, Ματ. 1:3, Ματ. 1:3, Ματ. 1:4, Ματ. 1:4, Ματ. 1:4, Ματ. 1:5, Ματ. 1:5, Ματ. 1:5, Ματ. 1:6, Ματ. 1:6, Ματ. 1:7, Ματ. 1:7, Ματ. 1:7, Ματ. 1:8, Ματ. 1:8, Ματ. 1:8, Ματ. 1:9, Ματ. 1:9, Ματ. 1:9, Ματ. 1:10, Ματ. 1:10, Ματ. 1:10, Ματ. 1:11, Ματ. 1:12, Ματ. 1:12, Ματ. 1:13, Ματ. 1:13, Ματ. 1:13, Ματ. 1:14, Ματ. 1:14, Ματ. 1:14, Ματ. 1:15, Ματ. 1:15, Ματ. 1:15, Ματ. 1:16, Ματ. 1:18, Ματ. 1:19, Ματ. 1:20, Ματ. 1:21, Ματ. 1:22, Ματ. 1:24, Ματ. 2:1, Ματ. 2:3, Ματ. 2:5, Ματ. 2:8, Ματ. 2:9, Ματ. 2:10, Ματ. 2:13, Ματ. 2:14, Ματ. 2:19, Ματ. 2:21, Ματ. 2:22, Ματ. 2:22, Ματ. 3:1, Ματ. 3:4, Ματ. 3:4, Ματ. 3:7, Ματ. 3:10, Ματ. 3:11, Ματ. 3:12, Ματ. 3:14, Ματ. 3:15, Ματ. 4:4, Ματ. 4:12, Ματ. 4:18, Ματ. 4:20, Ματ. 4:22, Ματ. 5:1, Ματ. 5:13, Ματ. 5:22, Ματ. 5:28, Ματ. 5:29, Ματ. 5:31, Ματ. 5:32, Ματ. 5:33, Ματ. 5:34, Ματ. 5:37, Ματ. 5:37, Ματ. 5:39, Ματ. 5:44, Ματ. 6:3, Ματ. 6:6, Ματ. 6:7, Ματ. 6:16, Ματ. 6:17, Ματ. 6:20, Ματ. 6:23, Ματ. 6:27, Ματ. 6:29, Ματ. 6:30, Ματ. 6:33, Ματ. 7:3, Ματ. 7:3, Ματ. 7:15, Ματ. 7:15, Ματ. 7:17, Ματ. 8:1, Ματ. 8:5, Ματ. 8:10, Ματ. 8:11, Ματ. 8:12, Ματ. 8:16, Ματ. 8:18, Ματ. 8:20, Ματ. 8:21, Ματ. 8:22, Ματ. 8:24, Ματ. 8:27, Ματ. 8:30, Ματ. 8:31, Ματ. 8:32, Ματ. 8:33, Ματ. 9:6, Ματ. 9:8, Ματ. 9:12, Ματ. 9:13, Ματ. 9:14, Ματ. 9:15, Ματ. 9:16, Ματ. 9:22, Ματ. 9:25, Ματ. 9:28, Ματ. 9:31, Ματ. 9:32, Ματ. 9:34, Ματ. 9:36, Ματ. 9:37, Ματ. 10:2, Ματ. 10:6, Ματ. 10:7, Ματ. 10:12, Ματ. 10:17, Ματ. 10:18, Ματ. 10:19, Ματ. 10:21, Ματ. 10:22, Ματ. 10:23, Ματ. 10:28, Ματ. 10:28, Ματ. 10:30, Ματ. 11:2, Ματ. 11:7, Ματ. 11:11, Ματ. 11:12, Ματ. 11:16, Ματ. 12:1, Ματ. 12:2, Ματ. 12:3, Ματ. 12:6, Ματ. 12:7, Ματ. 12:11, Ματ. 12:14, Ματ. 12:15, Ματ. 12:24, Ματ. 12:25, Ματ. 12:28, Ματ. 12:31, Ματ. 12:36, Ματ. 12:39, Ματ. 12:43, Ματ. 12:46, Ματ. 12:47, Ματ. 12:48, Ματ. 13:1, Ματ. 13:5, Ματ. 13:6, Ματ. 13:7, Ματ. 13:8, Ματ. 13:8, Ματ. 13:8, Ματ. 13:11, Ματ. 13:11, Ματ. 13:12, Ματ. 13:16, Ματ. 13:20, Ματ. 13:21, Ματ. 13:21, Ματ. 13:22, Ματ. 13:23, Ματ. 13:23, Ματ. 13:23, Ματ. 13:25, Ματ. 13:26, Ματ. 13:27, Ματ. 13:28, Ματ. 13:28, Ματ. 13:29, Ματ. 13:30, Ματ. 13:32, Ματ. 13:37, Ματ. 13:38, Ματ. 13:38, Ματ. 13:38, Ματ. 13:39, Ματ. 13:39, Ματ. 13:39, Ματ. 13:48, Ματ. 13:52, Ματ. 13:57, Ματ. 14:6, Ματ. 14:8, Ματ. 14:9, Ματ. 14:15, Ματ. 14:16, Ματ. 14:17, Ματ. 14:18, Ματ. 14:19, Ματ. 14:21, Ματ. 14:23, Ματ. 14:24, Ματ. 14:25, Ματ. 14:27, Ματ. 14:28, Ματ. 14:29, Ματ. 14:30, Ματ. 14:31, Ματ. 14:33, Ματ. 15:3, Ματ. 15:5, Ματ. 15:8, Ματ. 15:9, Ματ. 15:13, Ματ. 15:14, Ματ. 15:15, Ματ. 15:16, Ματ. 15:18, Ματ. 15:20, Ματ. 15:23, Ματ. 15:24, Ματ. 15:25, Ματ. 15:26, Ματ. 15:27, Ματ. 15:32, Ματ. 15:34, Ματ. 15:36, Ματ. 15:38, Ματ. 16:2, Ματ. 16:3, Ματ. 16:6, Ματ. 16:7, Ματ. 16:8, Ματ. 16:13, Ματ. 16:14, Ματ. 16:14, Ματ. 16:14, Ματ. 16:15, Ματ. 16:16, Ματ. 16:18, Ματ. 16:23, Ματ. 16:26, Ματ. 17:2, Ματ. 17:4, Ματ. 17:8, Ματ. 17:11, Ματ. 17:12, Ματ. 17:17, Ματ. 17:20, Ματ. 17:21, Ματ. 17:22, Ματ. 17:24, Ματ. 18:8, Ματ. 18:15, Ματ. 18:17, Ματ. 18:17, Ματ. 18:24, Ματ. 18:25, Ματ. 18:27, Ματ. 18:28, Ματ. 18:30, Ματ. 18:31, Ματ. 19:4, Ματ. 19:8, Ματ. 19:9, Ματ. 19:11, Ματ. 19:13, Ματ. 19:14, Ματ. 19:17, Ματ. 19:17, Ματ. 19:18, Ματ. 19:22, Ματ. 19:23, Ματ. 19:24, Ματ. 19:25, Ματ. 19:26, Ματ. 19:26, Ματ. 19:28, Ματ. 19:30, Ματ. 20:2, Ματ. 20:5, Ματ. 20:6, Ματ. 20:8, Ματ. 20:10, Ματ. 20:11, Ματ. 20:13, Ματ. 20:14, Ματ. 20:16, Ματ. 20:21, Ματ. 20:22, Ματ. 20:23, Ματ. 20:25, Ματ. 20:26, Ματ. 20:31, Ματ. 20:31, Ματ. 20:34, Ματ. 21:3, Ματ. 21:4, Ματ. 21:6, Ματ. 21:8, Ματ. 21:8, Ματ. 21:9, Ματ. 21:11, Ματ. 21:13, Ματ. 21:15, Ματ. 21:16, Ματ. 21:18, Ματ. 21:21, Ματ. 21:24, Ματ. 21:25, Ματ. 21:26, Ματ. 21:28, Ματ. 21:29, Ματ. 21:29, Ματ. 21:30, Ματ. 21:32, Ματ. 21:32, Ματ. 21:34, Ματ. 21:35, Ματ. 21:35, Ματ. 21:37, Ματ. 21:38, Ματ. 22:5, Ματ. 22:5, Ματ. 22:6, Ματ. 22:7, Ματ. 22:8, Ματ. 22:11, Ματ. 22:12, Ματ. 22:14, Ματ. 22:18, Ματ. 22:19, Ματ. 22:25, Ματ. 22:27, Ματ. 22:29, Ματ. 22:31, Ματ. 22:34, Ματ. 22:37, Ματ. 22:39, Ματ. 22:41, Ματ. 23:3, Ματ. 23:4, Ματ. 23:5, Ματ. 23:5, Ματ. 23:8, Ματ. 23:8, Ματ. 23:11, Ματ. 23:12, Ματ. 23:14, Ματ. 23:24, Ματ. 23:25, Ματ. 23:27, Ματ. 23:28, Ματ. 24:2, Ματ. 24:3, Ματ. 24:6, Ματ. 24:8, Ματ. 24:13, Ματ. 24:19, Ματ. 24:20, Ματ. 24:22, Ματ. 24:29, Ματ. 24:32, Ματ. 24:35, Ματ. 24:36, Ματ. 24:37, Ματ. 24:43, Ματ. 24:48, Ματ. 24:49, Ματ. 25:2, Ματ. 25:4, Ματ. 25:5, Ματ. 25:6, Ματ. 25:8, Ματ. 25:9, Ματ. 25:9, Ματ. 25:10, Ματ. 25:11, Ματ. 25:12, Ματ. 25:15, Ματ. 25:15, Ματ. 25:16, Ματ. 25:18, Ματ. 25:19, Ματ. 25:21, Ματ. 25:22, Ματ. 25:24, Ματ. 25:26, Ματ. 25:29, Ματ. 25:31, Ματ. 25:33, Ματ. 25:38, Ματ. 25:39, Ματ. 25:46, Ματ. 26:5, Ματ. 26:6, Ματ. 26:8, Ματ. 26:10, Ματ. 26:11, Ματ. 26:15, Ματ. 26:17, Ματ. 26:18, Ματ. 26:20, Ματ. 26:23, Ματ. 26:24, Ματ. 26:25, Ματ. 26:26, Ματ. 26:29, Ματ. 26:32, Ματ. 26:33, Ματ. 26:41, Ματ. 26:48, Ματ. 26:50, Ματ. 26:56, Ματ. 26:57, Ματ. 26:58, Ματ. 26:59, Ματ. 26:61, Ματ. 26:63, Ματ. 26:66, Ματ. 26:67, Ματ. 26:69, Ματ. 26:70, Ματ. 26:71, Ματ. 26:73, Ματ. 27:1, Ματ. 27:4, Ματ. 27:6, Ματ. 27:7, Ματ. 27:11, Ματ. 27:11, Ματ. 27:15, Ματ. 27:16, Ματ. 27:19, Ματ. 27:20, Ματ. 27:20, Ματ. 27:21, Ματ. 27:21, Ματ. 27:23, Ματ. 27:23, Ματ. 27:24, Ματ. 27:26, Ματ. 27:32, Ματ. 27:35, Ματ. 27:39, Ματ. 27:41, Ματ. 27:45, Ματ. 27:46, Ματ. 27:47, Ματ. 27:49, Ματ. 27:50, Ματ. 27:54, Ματ. 27:55, Ματ. 27:57, Ματ. 27:61, Ματ. 27:62, Ματ. 27:65, Ματ. 27:66, Ματ. 28:1, Ματ. 28:3, Ματ. 28:4, Ματ. 28:5, Ματ. 28:9, Ματ. 28:9, Ματ. 28:11, Ματ. 28:15, Ματ. 28:16, Ματ. 28:17, Μάρ. 1:6, Μάρ. 1:8, Μάρ. 1:14, Μάρ. 1:16, Μάρ. 1:28, Μάρ. 1:30, Μάρ. 1:32, Μάρ. 1:41, Μάρ. 1:45, Μάρ. 2:5, Μάρ. 2:6, Μάρ. 2:10, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:20, Μάρ. 3:4, Μάρ. 3:32, Μάρ. 4:5, Μάρ. 4:6, Μάρ. 4:10, Μάρ. 4:11, Μάρ. 4:15, Μάρ. 4:29, Μάρ. 4:34, Μάρ. 4:34, Μάρ. 4:36, Μάρ. 4:37, Μάρ. 5:6, Μάρ. 5:11, Μάρ. 5:13, Μάρ. 5:14, Μάρ. 5:19, Μάρ. 5:33, Μάρ. 5:34, Μάρ. 5:36, Μάρ. 5:40, Μάρ. 6:3, Μάρ. 6:4, Μάρ. 6:15, Μάρ. 6:16, Μάρ. 6:19, Μάρ. 6:24, Μάρ. 6:24, Μάρ. 6:28, Μάρ. 6:37, Μάρ. 6:38, Μάρ. 6:49, Μάρ. 7:6, Μάρ. 7:6, Μάρ. 7:7, Μάρ. 7:11, Μάρ. 7:20, Μάρ. 7:26, Μάρ. 7:27, Μάρ. 7:28, Μάρ. 7:36, Μάρ. 8:5, Μάρ. 8:8, Μάρ. 8:9, Μάρ. 8:20, Μάρ. 8:20, Μάρ. 8:28, Μάρ. 8:28, Μάρ. 8:29, Μάρ. 8:29, Μάρ. 8:33, Μάρ. 9:9, Μάρ. 9:12, Μάρ. 9:19, Μάρ. 9:21, Μάρ. 9:23, Μάρ. 9:25, Μάρ. 9:27, Μάρ. 9:32, Μάρ. 9:34, Μάρ. 9:38, Μάρ. 9:39, Μάρ. 9:50, Μάρ. 10:3, Μάρ. 10:4, Μάρ. 10:6, Μάρ. 10:13, Μάρ. 10:14, Μάρ. 10:18, Μάρ. 10:20, Μάρ. 10:21, Μάρ. 10:22, Μάρ. 10:24, Μάρ. 10:24, Μάρ. 10:26, Μάρ. 10:27, Μάρ. 10:29, Μάρ. 10:31, Μάρ. 10:32, Μάρ. 10:36, Μάρ. 10:37, Μάρ. 10:38, Μάρ. 10:39, Μάρ. 10:39, Μάρ. 10:40, Μάρ. 10:42, Μάρ. 10:43, Μάρ. 10:48, Μάρ. 10:50, Μάρ. 10:51, Μάρ. 10:52, Μάρ. 11:4, Μάρ. 11:6, Μάρ. 11:8, Μάρ. 11:8, Μάρ. 11:17, Μάρ. 11:26, Μάρ. 11:29, Μάρ. 12:3, Μάρ. 12:5, Μάρ. 12:7, Μάρ. 12:14, Μάρ. 12:15, Μάρ. 12:16, Μάρ. 12:16, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:29, Μάρ. 12:44, Μάρ. 13:5, Μάρ. 13:7, Μάρ. 13:9, Μάρ. 13:11, Μάρ. 13:12, Μάρ. 13:13, Μάρ. 13:14, Μάρ. 13:15, Μάρ. 13:17, Μάρ. 13:18, Μάρ. 13:23, Μάρ. 13:28, Μάρ. 13:31, Μάρ. 13:32, Μάρ. 13:37, Μάρ. 14:1, Μάρ. 14:2, Μάρ. 14:4, Μάρ. 14:6, Μάρ. 14:7, Μάρ. 14:11, Μάρ. 14:19, Μάρ. 14:20, Μάρ. 14:21, Μάρ. 14:29, Μάρ. 14:31, Μάρ. 14:31, Μάρ. 14:38, Μάρ. 14:44, Μάρ. 14:46, Μάρ. 14:47, Μάρ. 14:52, Μάρ. 14:55, Μάρ. 14:61, Μάρ. 14:62, Μάρ. 14:63, Μάρ. 14:64, Μάρ. 14:68, Μάρ. 14:70, Μάρ. 14:71, Μάρ. 15:2, Μάρ. 15:4, Μάρ. 15:5, Μάρ. 15:6, Μάρ. 15:7, Μάρ. 15:9, Μάρ. 15:11, Μάρ. 15:12, Μάρ. 15:13, Μάρ. 15:14, Μάρ. 15:14, Μάρ. 15:15, Μάρ. 15:16, Μάρ. 15:23, Μάρ. 15:25, Μάρ. 15:31, Μάρ. 15:33, Μάρ. 15:36, Μάρ. 15:37, Μάρ. 15:39, Μάρ. 15:40, Μάρ. 15:44, Μάρ. 15:47, Μάρ. 16:6, Μάρ. 16:8, Μάρ. 16:9, Μάρ. 16:12, Μάρ. 16:16, Μάρ. 16:17, Μάρ. 16:20, Λουκ. 1:6, Λουκ. 1:8, Λουκ. 1:11, Λουκ. 1:13, Λουκ. 1:22, Λουκ. 1:24, Λουκ. 1:26, Λουκ. 1:29, Λουκ. 1:34, Λουκ. 1:38, Λουκ. 1:39, Λουκ. 1:56, Λουκ. 1:57, Λουκ. 1:62, Λουκ. 1:64, Λουκ. 1:80, Λουκ. 2:1, Λουκ. 2:4, Λουκ. 2:6, Λουκ. 2:17, Λουκ. 2:19, Λουκ. 2:35, Λουκ. 2:40, Λουκ. 2:44, Λουκ. 2:47, Λουκ. 3:1, Λουκ. 3:1, Λουκ. 3:9, Λουκ. 3:11, Λουκ. 3:12, Λουκ. 3:13, Λουκ. 3:14, Λουκ. 3:15, Λουκ. 3:16, Λουκ. 3:17, Λουκ. 3:19, Λουκ. 3:21, Λουκ. 4:1, Λουκ. 4:21, Λουκ. 4:24, Λουκ. 4:25, Λουκ. 4:30, Λουκ. 4:38, Λουκ. 4:38, Λουκ. 4:39, Λουκ. 4:40, Λουκ. 4:40, Λουκ. 4:41, Λουκ. 4:42, Λουκ. 4:43, Λουκ. 5:1, Λουκ. 5:2, Λουκ. 5:3, Λουκ. 5:4, Λουκ. 5:5, Λουκ. 5:6, Λουκ. 5:8, Λουκ. 5:10, Λουκ. 5:15, Λουκ. 5:16, Λουκ. 5:22, Λουκ. 5:24, Λουκ. 5:33, Λουκ. 5:33, Λουκ. 5:34, Λουκ. 5:35, Λουκ. 5:36, Λουκ. 6:1, Λουκ. 6:2, Λουκ. 6:6, Λουκ. 6:7, Λουκ. 6:8, Λουκ. 6:8, Λουκ. 6:10, Λουκ. 6:11, Λουκ. 6:12, Λουκ. 6:30, Λουκ. 6:39, Λουκ. 6:40, Λουκ. 6:41, Λουκ. 6:41, Λουκ. 6:46, Λουκ. 6:48, Λουκ. 6:49, Λουκ. 7:1, Λουκ. 7:2, Λουκ. 7:3, Λουκ. 7:4, Λουκ. 7:6, Λουκ. 7:6, Λουκ. 7:9, Λουκ. 7:12, Λουκ. 7:14, Λουκ. 7:16, Λουκ. 7:20, Λουκ. 7:21, Λουκ. 7:24, Λουκ. 7:28, Λουκ. 7:30, Λουκ. 7:31, Λουκ. 7:36, Λουκ. 7:39, Λουκ. 7:40, Λουκ. 7:41, Λουκ. 7:42, Λουκ. 7:43, Λουκ. 7:43, Λουκ. 7:44, Λουκ. 7:45, Λουκ. 7:46, Λουκ. 7:47, Λουκ. 7:48, Λουκ. 7:50, Λουκ. 8:4, Λουκ. 8:9, Λουκ. 8:10, Λουκ. 8:10, Λουκ. 8:11, Λουκ. 8:12, Λουκ. 8:13, Λουκ. 8:14, Λουκ. 8:15, Λουκ. 8:16, Λουκ. 8:19, Λουκ. 8:21, Λουκ. 8:23, Λουκ. 8:24, Λουκ. 8:24, Λουκ. 8:25, Λουκ. 8:25, Λουκ. 8:27, Λουκ. 8:28, Λουκ. 8:30, Λουκ. 8:30, Λουκ. 8:32, Λουκ. 8:33, Λουκ. 8:34, Λουκ. 8:35, Λουκ. 8:36, Λουκ. 8:37, Λουκ. 8:38, Λουκ. 8:38, Λουκ. 8:40, Λουκ. 8:42, Λουκ. 8:45, Λουκ. 8:46, Λουκ. 8:47, Λουκ. 8:48, Λουκ. 8:50, Λουκ. 8:51, Λουκ. 8:52, Λουκ. 8:52, Λουκ. 8:54, Λουκ. 8:56, Λουκ. 9:1, Λουκ. 9:6, Λουκ. 9:7, Λουκ. 9:8, Λουκ. 9:8, Λουκ. 9:9, Λουκ. 9:11, Λουκ. 9:12, Λουκ. 9:12, Λουκ. 9:13, Λουκ. 9:13, Λουκ. 9:14, Λουκ. 9:16, Λουκ. 9:19, Λουκ. 9:19, Λουκ. 9:19, Λουκ. 9:20, Λουκ. 9:20, Λουκ. 9:20, Λουκ. 9:21, Λουκ. 9:23, Λουκ. 9:25, Λουκ. 9:27, Λουκ. 9:28, Λουκ. 9:32, Λουκ. 9:32, Λουκ. 9:34, Λουκ. 9:34, Λουκ. 9:37, Λουκ. 9:41, Λουκ. 9:42, Λουκ. 9:42, Λουκ. 9:43, Λουκ. 9:43, Λουκ. 9:45, Λουκ. 9:46, Λουκ. 9:47, Λουκ. 9:49, Λουκ. 9:51, Λουκ. 9:54, Λουκ. 9:55, Λουκ. 9:57, Λουκ. 9:58, Λουκ. 9:59, Λουκ. 9:59, Λουκ. 9:60, Λουκ. 9:60, Λουκ. 9:61, Λουκ. 9:61, Λουκ. 9:62, Λουκ. 10:1, Λουκ. 10:2, Λουκ. 10:7, Λουκ. 10:12, Λουκ. 10:16, Λουκ. 10:17, Λουκ. 10:18, Λουκ. 10:20, Λουκ. 10:26, Λουκ. 10:27, Λουκ. 10:28, Λουκ. 10:29, Λουκ. 10:30, Λουκ. 10:31, Λουκ. 10:32, Λουκ. 10:33, Λουκ. 10:34, Λουκ. 10:37, Λουκ. 10:38, Λουκ. 10:38, Λουκ. 10:40, Λουκ. 10:40, Λουκ. 10:41, Λουκ. 10:42, Λουκ. 10:42, Λουκ. 11:2, Λουκ. 11:11, Λουκ. 11:14, Λουκ. 11:15, Λουκ. 11:16, Λουκ. 11:17, Λουκ. 11:19, Λουκ. 11:20, Λουκ. 11:22, Λουκ. 11:27, Λουκ. 11:28, Λουκ. 11:29, Λουκ. 11:33, Λουκ. 11:34, Λουκ. 11:37, Λουκ. 11:37, Λουκ. 11:38, Λουκ. 11:39, Λουκ. 11:39, Λουκ. 11:45, Λουκ. 11:46, Λουκ. 11:47, Λουκ. 11:48, Λουκ. 11:53, Λουκ. 12:2, Λουκ. 12:4, Λουκ. 12:5, Λουκ. 12:8, Λουκ. 12:9, Λουκ. 12:10, Λουκ. 12:11, Λουκ. 12:13, Λουκ. 12:14, Λουκ. 12:15, Λουκ. 12:16, Λουκ. 12:20, Λουκ. 12:20, Λουκ. 12:22, Λουκ. 12:25, Λουκ. 12:27, Λουκ. 12:28, Λουκ. 12:30, Λουκ. 12:39, Λουκ. 12:41, Λουκ. 12:42, Λουκ. 12:45, Λουκ. 12:47, Λουκ. 12:48, Λουκ. 12:48, Λουκ. 12:48, Λουκ. 12:50, Λουκ. 12:54, Λουκ. 12:56, Λουκ. 12:57, Λουκ. 13:1, Λουκ. 13:6, Λουκ. 13:7, Λουκ. 13:8, Λουκ. 13:10, Λουκ. 13:12, Λουκ. 13:14, Λουκ. 13:16, Λουκ. 13:18, Λουκ. 13:23, Λουκ. 13:23, Λουκ. 13:28, Λουκ. 13:35, Λουκ. 14:4, Λουκ. 14:7, Λουκ. 14:12, Λουκ. 14:15, Λουκ. 14:16, Λουκ. 14:25, Λουκ. 14:26, Λουκ. 14:34, Λουκ. 15:1, Λουκ. 15:3, Λουκ. 15:11, Λουκ. 15:14, Λουκ. 15:17, Λουκ. 15:17, Λουκ. 15:20, Λουκ. 15:21, Λουκ. 15:22, Λουκ. 15:25, Λουκ. 15:27, Λουκ. 15:28, Λουκ. 15:29, Λουκ. 15:30, Λουκ. 15:31, Λουκ. 15:32, Λουκ. 16:1, Λουκ. 16:3, Λουκ. 16:6, Λουκ. 16:7, Λουκ. 16:7, Λουκ. 16:14, Λουκ. 16:15, Λουκ. 16:17, Λουκ. 16:19, Λουκ. 16:20, Λουκ. 16:22, Λουκ. 16:22, Λουκ. 16:25, Λουκ. 16:25, Λουκ. 16:25, Λουκ. 16:27, Λουκ. 16:30, Λουκ. 16:31, Λουκ. 17:1, Λουκ. 17:1, Λουκ. 17:3, Λουκ. 17:6, Λουκ. 17:7, Λουκ. 17:15, Λουκ. 17:17, Λουκ. 17:17, Λουκ. 17:20, Λουκ. 17:22, Λουκ. 17:25, Λουκ. 17:29, Λουκ. 17:37, Λουκ. 18:1, Λουκ. 18:3, Λουκ. 18:4, Λουκ. 18:6, Λουκ. 18:7, Λουκ. 18:9, Λουκ. 18:14, Λουκ. 18:15, Λουκ. 18:15, Λουκ. 18:16, Λουκ. 18:19, Λουκ. 18:21, Λουκ. 18:22, Λουκ. 18:23, Λουκ. 18:24, Λουκ. 18:26, Λουκ. 18:27, Λουκ. 18:28, Λουκ. 18:29, Λουκ. 18:31, Λουκ. 18:35, Λουκ. 18:36, Λουκ. 18:37, Λουκ. 18:39, Λουκ. 18:40, Λουκ. 18:40, Λουκ. 18:41, Λουκ. 19:8, Λουκ. 19:9, Λουκ. 19:11, Λουκ. 19:13, Λουκ. 19:14, Λουκ. 19:16, Λουκ. 19:19, Λουκ. 19:22, Λουκ. 19:26, Λουκ. 19:32, Λουκ. 19:33, Λουκ. 19:34, Λουκ. 19:36, Λουκ. 19:37, Λουκ. 19:42, Λουκ. 19:46, Λουκ. 19:47, Λουκ. 20:3, Λουκ. 20:5, Λουκ. 20:6, Λουκ. 20:9, Λουκ. 20:10, Λουκ. 20:11, Λουκ. 20:12, Λουκ. 20:13, Λουκ. 20:14, Λουκ. 20:16, Λουκ. 20:17, Λουκ. 20:23, Λουκ. 20:24, Λουκ. 20:25, Λουκ. 20:27, Λουκ. 20:31, Λουκ. 20:32, Λουκ. 20:35, Λουκ. 20:37, Λουκ. 20:38, Λουκ. 20:39, Λουκ. 20:40, Λουκ. 20:41, Λουκ. 20:45, Λουκ. 21:1, Λουκ. 21:2, Λουκ. 21:4, Λουκ. 21:7, Λουκ. 21:8, Λουκ. 21:9, Λουκ. 21:12, Λουκ. 21:13, Λουκ. 21:16, Λουκ. 21:20, Λουκ. 21:23, Λουκ. 21:28, Λουκ. 21:33, Λουκ. 21:34, Λουκ. 21:37, Λουκ. 21:37, Λουκ. 22:1, Λουκ. 22:3, Λουκ. 22:7, Λουκ. 22:9, Λουκ. 22:10, Λουκ. 22:13, Λουκ. 22:24, Λουκ. 22:25, Λουκ. 22:26, Λουκ. 22:27, Λουκ. 22:28, Λουκ. 22:31, Λουκ. 22:32, Λουκ. 22:33, Λουκ. 22:34, Λουκ. 22:35, Λουκ. 22:38, Λουκ. 22:38, Λουκ. 22:39, Λουκ. 22:40, Λουκ. 22:43, Λουκ. 22:44, Λουκ. 22:47, Λουκ. 22:48, Λουκ. 22:49, Λουκ. 22:51, Λουκ. 22:52, Λουκ. 22:54, Λουκ. 22:54, Λουκ. 22:55, Λουκ. 22:56, Λουκ. 22:57, Λουκ. 22:58, Λουκ. 22:60, Λουκ. 22:67, Λουκ. 22:68, Λουκ. 22:70, Λουκ. 22:70, Λουκ. 22:71, Λουκ. 23:2, Λουκ. 23:3, Λουκ. 23:3, Λουκ. 23:4, Λουκ. 23:5, Λουκ. 23:6, Λουκ. 23:8, Λουκ. 23:9, Λουκ. 23:9, Λουκ. 23:10, Λουκ. 23:11, Λουκ. 23:12, Λουκ. 23:13, Λουκ. 23:17, Λουκ. 23:18, Λουκ. 23:18, Λουκ. 23:21, Λουκ. 23:22, Λουκ. 23:23, Λουκ. 23:24, Λουκ. 23:25, Λουκ. 23:25, Λουκ. 23:27, Λουκ. 23:28, Λουκ. 23:32, Λουκ. 23:33, Λουκ. 23:34, Λουκ. 23:34, Λουκ. 23:35, Λουκ. 23:36, Λουκ. 23:38, Λουκ. 23:39, Λουκ. 23:40, Λουκ. 23:41, Λουκ. 23:44, Λουκ. 23:47, Λουκ. 23:49, Λουκ. 23:55, Λουκ. 23:56, Λουκ. 24:1, Λουκ. 24:2, Λουκ. 24:5, Λουκ. 24:10, Λουκ. 24:12, Λουκ. 24:16, Λουκ. 24:17, Λουκ. 24:18, Λουκ. 24:19, Λουκ. 24:21, Λουκ. 24:24, Λουκ. 24:31, Λουκ. 24:36, Λουκ. 24:37, Λουκ. 24:41, Λουκ. 24:42, Λουκ. 24:44, Λουκ. 24:48, Λουκ. 24:49, Λουκ. 24:50, Ιωάνν. 1:12, Ιωάνν. 1:26, Ιωάνν. 1:38, Ιωάνν. 1:38, Ιωάνν. 1:39, Ιωάνν. 1:42, Ιωάνν. 1:44, Ιωάνν. 2:2, Ιωάνν. 2:6, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 2:17, Ιωάνν. 2:21, Ιωάνν. 2:23, Ιωάνν. 2:24, Ιωάνν. 3:1, Ιωάνν. 3:18, Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 3:21, Ιωάνν. 3:23, Ιωάνν. 3:29, Ιωάνν. 3:30, Ιωάνν. 3:36, Ιωάνν. 4:4, Ιωάνν. 4:6, Ιωάνν. 4:31, Ιωάνν. 4:32, Ιωάνν. 4:39, Ιωάνν. 4:43, Ιωάνν. 4:51, Ιωάνν. 5:2, Ιωάνν. 5:5, Ιωάνν. 5:7, Ιωάνν. 5:9, Ιωάνν. 5:13, Ιωάνν. 5:17, Ιωάνν. 5:29, Ιωάνν. 5:34, Ιωάνν. 5:35, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 5:47, Ιωάνν. 6:3, Ιωάνν. 6:4, Ιωάνν. 6:6, Ιωάνν. 6:10, Ιωάνν. 6:10, Ιωάνν. 6:11, Ιωάνν. 6:11, Ιωάνν. 6:12, Ιωάνν. 6:16, Ιωάνν. 6:20, Ιωάνν. 6:23, Ιωάνν. 6:35, Ιωάνν. 6:39, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 6:51, Ιωάνν. 6:61, Ιωάνν. 6:71, Ιωάνν. 7:2, Ιωάνν. 7:6, Ιωάνν. 7:7, Ιωάνν. 7:9, Ιωάνν. 7:10, Ιωάνν. 7:12, Ιωάνν. 7:14, Ιωάνν. 7:18, Ιωάνν. 7:27, Ιωάνν. 7:29, Ιωάνν. 7:31, Ιωάνν. 7:37, Ιωάνν. 7:39, Ιωάνν. 7:41, Ιωάνν. 7:44, Ιωάνν. 8:1, Ιωάνν. 8:2, Ιωάνν. 8:3, Ιωάνν. 8:5, Ιωάνν. 8:6, Ιωάνν. 8:6, Ιωάνν. 8:7, Ιωάνν. 8:9, Ιωάνν. 8:10, Ιωάνν. 8:11, Ιωάνν. 8:11, Ιωάνν. 8:14, Ιωάνν. 8:16, Ιωάνν. 8:17, Ιωάνν. 8:35, Ιωάνν. 8:40, Ιωάνν. 8:45, Ιωάνν. 8:46, Ιωάνν. 8:50, Ιωάνν. 8:55, Ιωάνν. 8:59, Ιωάνν. 9:9, Ιωάνν. 9:11, Ιωάνν. 9:14, Ιωάνν. 9:15, Ιωάνν. 9:17, Ιωάνν. 9:21, Ιωάνν. 9:26, Ιωάνν. 9:28, Ιωάνν. 9:29, Ιωάνν. 9:31, Ιωάνν. 9:37, Ιωάνν. 9:38, Ιωάνν. 9:41, Ιωάνν. 10:2, Ιωάνν. 10:5, Ιωάνν. 10:6, Ιωάνν. 10:12, Ιωάνν. 10:13, Ιωάνν. 10:20, Ιωάνν. 10:22, Ιωάνν. 10:38, Ιωάνν. 10:41, Ιωάνν. 11:1, Ιωάνν. 11:2, Ιωάνν. 11:4, Ιωάνν. 11:5, Ιωάνν. 11:10, Ιωάνν. 11:13, Ιωάνν. 11:13, Ιωάνν. 11:18, Ιωάνν. 11:20, Ιωάνν. 11:30, Ιωάνν. 11:37, Ιωάνν. 11:38, Ιωάνν. 11:41, Ιωάνν. 11:42, Ιωάνν. 11:46, Ιωάνν. 11:49, Ιωάνν. 11:51, Ιωάνν. 11:55, Ιωάνν. 11:57, Ιωάνν. 12:2, Ιωάνν. 12:3, Ιωάνν. 12:6, Ιωάνν. 12:8, Ιωάνν. 12:10, Ιωάνν. 12:14, Ιωάνν. 12:16, Ιωάνν. 12:20, Ιωάνν. 12:23, Ιωάνν. 12:24, Ιωάνν. 12:33, Ιωάνν. 12:37, Ιωάνν. 12:44, Ιωάνν. 13:1, Ιωάνν. 13:7, Ιωάνν. 13:20, Ιωάνν. 13:23, Ιωάνν. 13:25, Ιωάνν. 13:28, Ιωάνν. 13:30, Ιωάνν. 13:36, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:17, Ιωάνν. 14:19, Ιωάνν. 14:21, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 15:15, Ιωάνν. 15:19, Ιωάνν. 15:22, Ιωάνν. 15:24, Ιωάνν. 15:26, Ιωάνν. 15:27, Ιωάνν. 16:4, Ιωάνν. 16:5, Ιωάνν. 16:7, Ιωάνν. 16:10, Ιωάνν. 16:11, Ιωάνν. 16:13, Ιωάνν. 16:20, Ιωάνν. 16:20, Ιωάνν. 16:21, Ιωάνν. 16:22, Ιωάνν. 17:3, Ιωάνν. 17:13, Ιωάνν. 17:20, Ιωάνν. 17:25, Ιωάνν. 18:2, Ιωάνν. 18:5, Ιωάνν. 18:7, Ιωάνν. 18:10, Ιωάνν. 18:14, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:16, Ιωάνν. 18:18, Ιωάνν. 18:18, Ιωάνν. 18:22, Ιωάνν. 18:23, Ιωάνν. 18:25, Ιωάνν. 18:28, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 18:39, Ιωάνν. 18:40, Ιωάνν. 19:9, Ιωάνν. 19:12, Ιωάνν. 19:13, Ιωάνν. 19:14, Ιωάνν. 19:14, Ιωάνν. 19:15, Ιωάνν. 19:16, Ιωάνν. 19:18, Ιωάνν. 19:19, Ιωάνν. 19:19, Ιωάνν. 19:23, Ιωάνν. 19:25, Ιωάνν. 19:29, Ιωάνν. 19:33, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:39, Ιωάνν. 19:41, Ιωάνν. 20:1, Ιωάνν. 20:4, Ιωάνν. 20:11, Ιωάνν. 20:17, Ιωάνν. 20:24, Ιωάνν. 20:25, Ιωάνν. 20:31, Ιωάνν. 21:1, Ιωάνν. 21:4, Ιωάνν. 21:6, Ιωάνν. 21:8, Ιωάνν. 21:12, Ιωάνν. 21:18, Ιωάνν. 21:19, Ιωάνν. 21:20, Ιωάνν. 21:21, Ιωάνν. 21:25, Πράξ. 1:5, Πράξ. 1:7, Πράξ. 2:5, Πράξ. 2:6, Πράξ. 2:7, Πράξ. 2:12, Πράξ. 2:13, Πράξ. 2:14, Πράξ. 2:26, Πράξ. 2:34, Πράξ. 2:37, Πράξ. 2:38, Πράξ. 2:42, Πράξ. 2:43, Πράξ. 2:44, Πράξ. 2:47, Πράξ. 3:1, Πράξ. 3:4, Πράξ. 3:5, Πράξ. 3:6, Πράξ. 3:6, Πράξ. 3:7, Πράξ. 3:11, Πράξ. 3:12, Πράξ. 3:14, Πράξ. 3:15, Πράξ. 3:18, Πράξ. 3:23, Πράξ. 3:24, Πράξ. 4:1, Πράξ. 4:4, Πράξ. 4:5, Πράξ. 4:13, Πράξ. 4:14, Πράξ. 4:15, Πράξ. 4:19, Πράξ. 4:21, Πράξ. 4:23, Πράξ. 4:24, Πράξ. 4:32, Πράξ. 4:35, Πράξ. 4:36, Πράξ. 5:1, Πράξ. 5:3, Πράξ. 5:5, Πράξ. 5:6, Πράξ. 5:7, Πράξ. 5:8, Πράξ. 5:8, Πράξ. 5:9, Πράξ. 5:10, Πράξ. 5:10, Πράξ. 5:12, Πράξ. 5:13, Πράξ. 5:14, Πράξ. 5:16, Πράξ. 5:17, Πράξ. 5:19, Πράξ. 5:21, Πράξ. 5:21, Πράξ. 5:22, Πράξ. 5:22, Πράξ. 5:23, Πράξ. 5:24, Πράξ. 5:25, Πράξ. 5:27, Πράξ. 5:29, Πράξ. 5:32, Πράξ. 5:33, Πράξ. 5:34, Πράξ. 5:39, Πράξ. 5:40, Πράξ. 6:1, Πράξ. 6:2, Πράξ. 6:4, Πράξ. 6:8, Πράξ. 6:9, Πράξ. 7:1, Πράξ. 7:2, Πράξ. 7:6, Πράξ. 7:11, Πράξ. 7:12, Πράξ. 7:14, Πράξ. 7:15, Πράξ. 7:17, Πράξ. 7:21, Πράξ. 7:22, Πράξ. 7:23, Πράξ. 7:25, Πράξ. 7:25, Πράξ. 7:27, Πράξ. 7:29, Πράξ. 7:31, Πράξ. 7:31, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:33, Πράξ. 7:42, Πράξ. 7:47, Πράξ. 7:49, Πράξ. 7:54, Πράξ. 7:55, Πράξ. 7:57, Πράξ. 7:60, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:2, Πράξ. 8:3, Πράξ. 8:5, Πράξ. 8:7, Πράξ. 8:9, Πράξ. 8:11, Πράξ. 8:12, Πράξ. 8:13, Πράξ. 8:14, Πράξ. 8:16, Πράξ. 8:18, Πράξ. 8:20, Πράξ. 8:24, Πράξ. 8:26, Πράξ. 8:29, Πράξ. 8:30, Πράξ. 8:31, Πράξ. 8:32, Πράξ. 8:33, Πράξ. 8:34, Πράξ. 8:35, Πράξ. 8:36, Πράξ. 8:37, Πράξ. 8:37, Πράξ. 8:39, Πράξ. 8:40, Πράξ. 9:1, Πράξ. 9:3, Πράξ. 9:5, Πράξ. 9:5, Πράξ. 9:7, Πράξ. 9:7, Πράξ. 9:8, Πράξ. 9:8, Πράξ. 9:8, Πράξ. 9:10, Πράξ. 9:10, Πράξ. 9:11, Πράξ. 9:13, Πράξ. 9:15, Πράξ. 9:17, Πράξ. 9:19, Πράξ. 9:21, Πράξ. 9:22, Πράξ. 9:23, Πράξ. 9:24, Πράξ. 9:25, Πράξ. 9:26, Πράξ. 9:27, Πράξ. 9:29, Πράξ. 9:30, Πράξ. 9:32, Πράξ. 9:33, Πράξ. 9:36, Πράξ. 9:37, Πράξ. 9:37, Πράξ. 9:38, Πράξ. 9:39, Πράξ. 9:40, Πράξ. 9:40, Πράξ. 9:41, Πράξ. 9:41, Πράξ. 9:42, Πράξ. 9:43, Πράξ. 10:1, Πράξ. 10:4, Πράξ. 10:4, Πράξ. 10:7, Πράξ. 10:9, Πράξ. 10:10, Πράξ. 10:10, Πράξ. 10:14, Πράξ. 10:16, Πράξ. 10:17, Πράξ. 10:19, Πράξ. 10:21, Πράξ. 10:22, Πράξ. 10:23, Πράξ. 10:24, Πράξ. 10:25, Πράξ. 10:26, Πράξ. 10:34, Πράξ. 11:1, Πράξ. 11:4, Πράξ. 11:7, Πράξ. 11:8, Πράξ. 11:9, Πράξ. 11:10, Πράξ. 11:12, Πράξ. 11:12, Πράξ. 11:15, Πράξ. 11:16, Πράξ. 11:16, Πράξ. 11:17, Πράξ. 11:18, Πράξ. 11:20, Πράξ. 11:22, Πράξ. 11:25, Πράξ. 11:26, Πράξ. 11:27, Πράξ. 11:28, Πράξ. 11:29, Πράξ. 12:1, Πράξ. 12:2, Πράξ. 12:3, Πράξ. 12:5, Πράξ. 12:6, Πράξ. 12:7, Πράξ. 12:8, Πράξ. 12:9, Πράξ. 12:10, Πράξ. 12:13, Πράξ. 12:14, Πράξ. 12:15, Πράξ. 12:15, Πράξ. 12:16, Πράξ. 12:16, Πράξ. 12:17, Πράξ. 12:17, Πράξ. 12:18, Πράξ. 12:19, Πράξ. 12:20, Πράξ. 12:20, Πράξ. 12:21, Πράξ. 12:22, Πράξ. 12:23, Πράξ. 12:24, Πράξ. 12:25, Πράξ. 13:1, Πράξ. 13:2, Πράξ. 13:5, Πράξ. 13:6, Πράξ. 13:8, Πράξ. 13:9, Πράξ. 13:11, Πράξ. 13:13, Πράξ. 13:13, Πράξ. 13:14, Πράξ. 13:15, Πράξ. 13:16, Πράξ. 13:25, Πράξ. 13:29, Πράξ. 13:30, Πράξ. 13:34, Πράξ. 13:37, Πράξ. 13:42, Πράξ. 13:43, Πράξ. 13:44, Πράξ. 13:45, Πράξ. 13:46, Πράξ. 13:46, Πράξ. 13:48, Πράξ. 13:49, Πράξ. 13:50, Πράξ. 13:51, Πράξ. 13:52, Πράξ. 14:1, Πράξ. 14:2, Πράξ. 14:4, Πράξ. 14:4, Πράξ. 14:5, Πράξ. 14:11, Πράξ. 14:12, Πράξ. 14:13, Πράξ. 14:14, Πράξ. 14:19, Πράξ. 14:20, Πράξ. 14:23, Πράξ. 14:27, Πράξ. 14:28, Πράξ. 15:4, Πράξ. 15:5, Πράξ. 15:6, Πράξ. 15:7, Πράξ. 15:12, Πράξ. 15:13, Πράξ. 15:31, Πράξ. 15:33, Πράξ. 15:34, Πράξ. 15:35, Πράξ. 15:36, Πράξ. 15:37, Πράξ. 15:38, Πράξ. 15:40, Πράξ. 15:41, Πράξ. 16:1, Πράξ. 16:1, Πράξ. 16:4, Πράξ. 16:6, Πράξ. 16:8, Πράξ. 16:10, Πράξ. 16:12, Πράξ. 16:15, Πράξ. 16:16, Πράξ. 16:18, Πράξ. 16:18, Πράξ. 16:19, Πράξ. 16:25, Πράξ. 16:25, Πράξ. 16:26, Πράξ. 16:27, Πράξ. 16:28, Πράξ. 16:29, Πράξ. 16:31, Πράξ. 16:35, Πράξ. 16:36, Πράξ. 16:37, Πράξ. 16:38, Πράξ. 16:40, Πράξ. 17:1, Πράξ. 17:2, Πράξ. 17:5, Πράξ. 17:6, Πράξ. 17:8, Πράξ. 17:10, Πράξ. 17:11, Πράξ. 17:13, Πράξ. 17:14, Πράξ. 17:14, Πράξ. 17:15, Πράξ. 17:16, Πράξ. 17:18, Πράξ. 17:18, Πράξ. 17:21, Πράξ. 17:22, Πράξ. 17:32, Πράξ. 17:32, Πράξ. 17:34, Πράξ. 18:1, Πράξ. 18:4, Πράξ. 18:5, Πράξ. 18:6, Πράξ. 18:8, Πράξ. 18:9, Πράξ. 18:12, Πράξ. 18:14, Πράξ. 18:15, Πράξ. 18:17, Πράξ. 18:18, Πράξ. 18:19, Πράξ. 18:19, Πράξ. 18:20, Πράξ. 18:21, Πράξ. 18:24, Πράξ. 18:26, Πράξ. 18:27, Πράξ. 19:1, Πράξ. 19:2, Πράξ. 19:3, Πράξ. 19:4, Πράξ. 19:5, Πράξ. 19:7, Πράξ. 19:8, Πράξ. 19:9, Πράξ. 19:10, Πράξ. 19:13, Πράξ. 19:14, Πράξ. 19:15, Πράξ. 19:15, Πράξ. 19:17, Πράξ. 19:19, Πράξ. 19:21, Πράξ. 19:22, Πράξ. 19:23, Πράξ. 19:27, Πράξ. 19:27, Πράξ. 19:28, Πράξ. 19:30, Πράξ. 19:31, Πράξ. 19:33, Πράξ. 19:33, Πράξ. 19:34, Πράξ. 19:35, Πράξ. 19:39, Πράξ. 20:1, Πράξ. 20:2, Πράξ. 20:4, Πράξ. 20:4, Πράξ. 20:4, Πράξ. 20:6, Πράξ. 20:7, Πράξ. 20:8, Πράξ. 20:9, Πράξ. 20:10, Πράξ. 20:11, Πράξ. 20:12, Πράξ. 20:13, Πράξ. 20:14, Πράξ. 20:15, Πράξ. 20:17, Πράξ. 20:18, Πράξ. 20:34, Πράξ. 20:37, Πράξ. 20:38, Πράξ. 21:1, Πράξ. 21:1, Πράξ. 21:3, Πράξ. 21:5, Πράξ. 21:6, Πράξ. 21:7, Πράξ. 21:8, Πράξ. 21:9, Πράξ. 21:10, Πράξ. 21:12, Πράξ. 21:13, Πράξ. 21:14, Πράξ. 21:15, Πράξ. 21:16, Πράξ. 21:17, Πράξ. 21:18, Πράξ. 21:20, Πράξ. 21:21, Πράξ. 21:25, Πράξ. 21:27, Πράξ. 21:31, Πράξ. 21:32, Πράξ. 21:34, Πράξ. 21:34, Πράξ. 21:35, Πράξ. 21:37, Πράξ. 21:39, Πράξ. 21:39, Πράξ. 21:40, Πράξ. 21:40, Πράξ. 22:2, Πράξ. 22:3, Πράξ. 22:6, Πράξ. 22:8, Πράξ. 22:9, Πράξ. 22:9, Πράξ. 22:10, Πράξ. 22:10, Πράξ. 22:11, Πράξ. 22:12, Πράξ. 22:14, Πράξ. 22:17, Πράξ. 22:22, Πράξ. 22:23, Πράξ. 22:25, Πράξ. 22:26, Πράξ. 22:27, Πράξ. 22:27, Πράξ. 22:28, Πράξ. 22:28, Πράξ. 22:29, Πράξ. 22:30, Πράξ. 23:1, Πράξ. 23:2, Πράξ. 23:4, Πράξ. 23:6, Πράξ. 23:6, Πράξ. 23:7, Πράξ. 23:8, Πράξ. 23:9, Πράξ. 23:9, Πράξ. 23:10, Πράξ. 23:11, Πράξ. 23:12, Πράξ. 23:13, Πράξ. 23:15, Πράξ. 23:16, Πράξ. 23:17, Πράξ. 23:19, Πράξ. 23:20, Πράξ. 23:28, Πράξ. 23:29, Πράξ. 23:30, Πράξ. 23:32, Πράξ. 23:34, Πράξ. 24:1, Πράξ. 24:2, Πράξ. 24:7, Πράξ. 24:9, Πράξ. 24:10, Πράξ. 24:14, Πράξ. 24:16, Πράξ. 24:17, Πράξ. 24:18, Πράξ. 24:22, Πράξ. 24:24, Πράξ. 24:25, Πράξ. 24:25, Πράξ. 24:26, Πράξ. 24:27, Πράξ. 25:2, Πράξ. 25:4, Πράξ. 25:6, Πράξ. 25:7, Πράξ. 25:9, Πράξ. 25:10, Πράξ. 25:11, Πράξ. 25:13, Πράξ. 25:14, Πράξ. 25:19, Πράξ. 25:20, Πράξ. 25:21, Πράξ. 25:22, Πράξ. 25:22, Πράξ. 25:25, Πράξ. 25:25, Πράξ. 26:1, Πράξ. 26:14, Πράξ. 26:15, Πράξ. 26:15, Πράξ. 26:24, Πράξ. 26:25, Πράξ. 26:28, Πράξ. 26:29, Πράξ. 26:32, Πράξ. 27:1, Πράξ. 27:2, Πράξ. 27:7, Πράξ. 27:9, Πράξ. 27:11, Πράξ. 27:12, Πράξ. 27:13, Πράξ. 27:14, Πράξ. 27:15, Πράξ. 27:16, Πράξ. 27:18, Πράξ. 27:20, Πράξ. 27:21, Πράξ. 27:26, Πράξ. 27:27, Πράξ. 27:28, Πράξ. 27:30, Πράξ. 27:33, Πράξ. 27:35, Πράξ. 27:36, Πράξ. 27:37, Πράξ. 27:38, Πράξ. 27:39, Πράξ. 27:39, Πράξ. 27:41, Πράξ. 27:41, Πράξ. 27:42, Πράξ. 27:43, Πράξ. 27:44, Πράξ. 28:2, Πράξ. 28:3, Πράξ. 28:4, Πράξ. 28:6, Πράξ. 28:6, Πράξ. 28:7, Πράξ. 28:8, Πράξ. 28:11, Πράξ. 28:16, Πράξ. 28:16, Πράξ. 28:17, Πράξ. 28:17, Πράξ. 28:19, Πράξ. 28:21, Πράξ. 28:22, Πράξ. 28:23, Πράξ. 28:24, Πράξ. 28:25, Πράξ. 28:30, Ρωμ. 1:12, Ρωμ. 1:13, Ρωμ. 1:17, Ρωμ. 2:2, Ρωμ. 2:3, Ρωμ. 2:5, Ρωμ. 2:8, Ρωμ. 2:8, Ρωμ. 2:10, Ρωμ. 2:25, Ρωμ. 3:4, Ρωμ. 3:4, Ρωμ. 3:5, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 3:21, Ρωμ. 3:22, Ρωμ. 3:29, Ρωμ. 4:3, Ρωμ. 4:4, Ρωμ. 4:5, Ρωμ. 4:5, Ρωμ. 4:20, Ρωμ. 4:23, Ρωμ. 5:3, Ρωμ. 5:4, Ρωμ. 5:4, Ρωμ. 5:5, Ρωμ. 5:8, Ρωμ. 5:11, Ρωμ. 5:13, Ρωμ. 5:16, Ρωμ. 5:20, Ρωμ. 5:20, Ρωμ. 6:8, Ρωμ. 6:10, Ρωμ. 6:11, Ρωμ. 6:17, Ρωμ. 6:17, Ρωμ. 6:18, Ρωμ. 6:22, Ρωμ. 6:22, Ρωμ. 6:22, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 7:2, Ρωμ. 7:3, Ρωμ. 7:6, Ρωμ. 7:8, Ρωμ. 7:9, Ρωμ. 7:9, Ρωμ. 7:9, Ρωμ. 7:14, Ρωμ. 7:16, Ρωμ. 7:17, Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 7:20, Ρωμ. 7:23, Ρωμ. 7:25, Ρωμ. 8:5, Ρωμ. 8:6, Ρωμ. 8:8, Ρωμ. 8:9, Ρωμ. 8:9, Ρωμ. 8:10, Ρωμ. 8:10, Ρωμ. 8:11, Ρωμ. 8:13, Ρωμ. 8:17, Ρωμ. 8:17, Ρωμ. 8:23, Ρωμ. 8:24, Ρωμ. 8:25, Ρωμ. 8:26, Ρωμ. 8:27, Ρωμ. 8:28, Ρωμ. 8:30, Ρωμ. 8:30, Ρωμ. 8:34, Ρωμ. 9:6, Ρωμ. 9:10, Ρωμ. 9:13, Ρωμ. 9:18, Ρωμ. 9:21, Ρωμ. 9:22, Ρωμ. 9:27, Ρωμ. 9:30, Ρωμ. 9:31, Ρωμ. 10:6, Ρωμ. 10:10, Ρωμ. 10:14, Ρωμ. 10:14, Ρωμ. 10:15, Ρωμ. 10:17, Ρωμ. 10:20, Ρωμ. 10:21, Ρωμ. 11:6, Ρωμ. 11:6, Ρωμ. 11:7, Ρωμ. 11:7, Ρωμ. 11:12, Ρωμ. 11:16, Ρωμ. 11:17, Ρωμ. 11:17, Ρωμ. 11:18, Ρωμ. 11:20, Ρωμ. 11:22, Ρωμ. 11:23, Ρωμ. 11:28, Ρωμ. 11:30, Ρωμ. 12:4, Ρωμ. 12:5, Ρωμ. 12:6, Ρωμ. 13:1, Ρωμ. 13:2, Ρωμ. 13:3, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 13:12, Ρωμ. 14:1, Ρωμ. 14:2, Ρωμ. 14:4, Ρωμ. 14:5, Ρωμ. 14:10, Ρωμ. 14:15, Ρωμ. 14:23, Ρωμ. 14:23, Ρωμ. 15:1, Ρωμ. 15:5, Ρωμ. 15:8, Ρωμ. 15:9, Ρωμ. 15:13, Ρωμ. 15:14, Ρωμ. 15:15, Ρωμ. 15:20, Ρωμ. 15:23, Ρωμ. 15:23, Ρωμ. 15:25, Ρωμ. 15:29, Ρωμ. 15:30, Ρωμ. 15:33, Ρωμ. 16:1, Ρωμ. 16:17, Ρωμ. 16:19, Ρωμ. 16:19, Ρωμ. 16:20, Ρωμ. 16:25, Ρωμ. 16:26, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 1:12, Α'Κορ. 1:12, Α'Κορ. 1:12, Α'Κορ. 1:12, Α'Κορ. 1:16, Α'Κορ. 1:18, Α'Κορ. 1:23, Α'Κορ. 1:23, Α'Κορ. 1:24, Α'Κορ. 1:30, Α'Κορ. 2:6, Α'Κορ. 2:6, Α'Κορ. 2:10, Α'Κορ. 2:12, Α'Κορ. 2:14, Α'Κορ. 2:15, Α'Κορ. 2:15, Α'Κορ. 2:16, Α'Κορ. 3:4, Α'Κορ. 3:5, Α'Κορ. 3:8, Α'Κορ. 3:8, Α'Κορ. 3:10, Α'Κορ. 3:10, Α'Κορ. 3:12, Α'Κορ. 3:15, Α'Κορ. 3:15, Α'Κορ. 3:23, Α'Κορ. 3:23, Α'Κορ. 4:2, Α'Κορ. 4:3, Α'Κορ. 4:4, Α'Κορ. 4:6, Α'Κορ. 4:7, Α'Κορ. 4:10, Α'Κορ. 4:10, Α'Κορ. 4:10, Α'Κορ. 4:18, Α'Κορ. 4:19, Α'Κορ. 5:3, Α'Κορ. 5:11, Α'Κορ. 5:13, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:14, Α'Κορ. 6:17, Α'Κορ. 6:18, Α'Κορ. 7:1, Α'Κορ. 7:2, Α'Κορ. 7:3, Α'Κορ. 7:4, Α'Κορ. 7:6, Α'Κορ. 7:7, Α'Κορ. 7:8, Α'Κορ. 7:9, Α'Κορ. 7:10, Α'Κορ. 7:11, Α'Κορ. 7:12, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:15, Α'Κορ. 7:15, Α'Κορ. 7:25, Α'Κορ. 7:25, Α'Κορ. 7:28, Α'Κορ. 7:28, Α'Κορ. 7:28, Α'Κορ. 7:29, Α'Κορ. 7:32, Α'Κορ. 7:33, Α'Κορ. 7:34, Α'Κορ. 7:35, Α'Κορ. 7:36, Α'Κορ. 7:37, Α'Κορ. 7:37, Α'Κορ. 7:38, Α'Κορ. 7:39, Α'Κορ. 7:40, Α'Κορ. 7:40, Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 8:2, Α'Κορ. 8:3, Α'Κορ. 8:7, Α'Κορ. 8:8, Α'Κορ. 8:9, Α'Κορ. 8:12, Α'Κορ. 9:15, Α'Κορ. 9:15, Α'Κορ. 9:16, Α'Κορ. 9:17, Α'Κορ. 9:23, Α'Κορ. 9:24, Α'Κορ. 9:25, Α'Κορ. 9:25, Α'Κορ. 10:1, Α'Κορ. 10:4, Α'Κορ. 10:6, Α'Κορ. 10:11, Α'Κορ. 10:11, Α'Κορ. 10:13, Α'Κορ. 10:20, Α'Κορ. 10:27, Α'Κορ. 10:28, Α'Κορ. 10:29, Α'Κορ. 10:30, Α'Κορ. 11:2, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 11:5, Α'Κορ. 11:6, Α'Κορ. 11:7, Α'Κορ. 11:12, Α'Κορ. 11:15, Α'Κορ. 11:16, Α'Κορ. 11:17, Α'Κορ. 11:21, Α'Κορ. 11:28, Α'Κορ. 11:32, Α'Κορ. 11:34, Α'Κορ. 11:34, Α'Κορ. 12:1, Α'Κορ. 12:4, Α'Κορ. 12:4, Α'Κορ. 12:6, Α'Κορ. 12:7, Α'Κορ. 12:8, Α'Κορ. 12:9, Α'Κορ. 12:9, Α'Κορ. 12:10, Α'Κορ. 12:10, Α'Κορ. 12:10, Α'Κορ. 12:10, Α'Κορ. 12:10, Α'Κορ. 12:11, Α'Κορ. 12:12, Α'Κορ. 12:18, Α'Κορ. 12:19, Α'Κορ. 12:20, Α'Κορ. 12:20, Α'Κορ. 12:21, Α'Κορ. 12:24, Α'Κορ. 12:27, Α'Κορ. 12:31, Α'Κορ. 13:1, Α'Κορ. 13:2, Α'Κορ. 13:3, Α'Κορ. 13:6, Α'Κορ. 13:8, Α'Κορ. 13:10, Α'Κορ. 13:11, Α'Κορ. 13:12, Α'Κορ. 13:12, Α'Κορ. 13:13, Α'Κορ. 13:13, Α'Κορ. 14:1, Α'Κορ. 14:1, Α'Κορ. 14:2, Α'Κορ. 14:3, Α'Κορ. 14:4, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:6, Α'Κορ. 14:14, Α'Κορ. 14:15, Α'Κορ. 14:15, Α'Κορ. 14:20, Α'Κορ. 14:22, Α'Κορ. 14:23, Α'Κορ. 14:24, Α'Κορ. 14:24, Α'Κορ. 14:28, Α'Κορ. 14:29, Α'Κορ. 14:30, Α'Κορ. 14:35, Α'Κορ. 14:38, Α'Κορ. 15:1, Α'Κορ. 15:6, Α'Κορ. 15:8, Α'Κορ. 15:10, Α'Κορ. 15:10, Α'Κορ. 15:12, Α'Κορ. 15:13, Α'Κορ. 15:14, Α'Κορ. 15:14, Α'Κορ. 15:15, Α'Κορ. 15:17, Α'Κορ. 15:20, Α'Κορ. 15:23, Α'Κορ. 15:27, Α'Κορ. 15:28, Α'Κορ. 15:35, Α'Κορ. 15:38, Α'Κορ. 15:39, Α'Κορ. 15:39, Α'Κορ. 15:39, Α'Κορ. 15:40, Α'Κορ. 15:50, Α'Κορ. 15:51, Α'Κορ. 15:54, Α'Κορ. 15:56, Α'Κορ. 15:56, Α'Κορ. 15:57, Α'Κορ. 16:1, Α'Κορ. 16:3, Α'Κορ. 16:4, Α'Κορ. 16:5, Α'Κορ. 16:6, Α'Κορ. 16:7, Α'Κορ. 16:8, Α'Κορ. 16:10, Α'Κορ. 16:11, Α'Κορ. 16:12, Α'Κορ. 16:12, Α'Κορ. 16:15, Α'Κορ. 16:17, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 1:13, Β'Κορ. 1:18, Β'Κορ. 1:21, Β'Κορ. 1:23, Β'Κορ. 2:1, Β'Κορ. 2:5, Β'Κορ. 2:10, Β'Κορ. 2:12, Β'Κορ. 2:14, Β'Κορ. 2:16, Β'Κορ. 3:4, Β'Κορ. 3:6, Β'Κορ. 3:7, Β'Κορ. 3:17, Β'Κορ. 3:17, Β'Κορ. 3:18, Β'Κορ. 4:5, Β'Κορ. 4:7, Β'Κορ. 4:12, Β'Κορ. 4:13, Β'Κορ. 4:18, Β'Κορ. 5:5, Β'Κορ. 5:8, Β'Κορ. 5:11, Β'Κορ. 5:11, Β'Κορ. 5:18, Β'Κορ. 6:1, Β'Κορ. 6:10, Β'Κορ. 6:10, Β'Κορ. 6:12, Β'Κορ. 6:13, Β'Κορ. 6:14, Β'Κορ. 6:15, Β'Κορ. 6:16, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 7:10, Β'Κορ. 7:13, Β'Κορ. 8:1, Β'Κορ. 8:11, Β'Κορ. 8:13, Β'Κορ. 8:16, Β'Κορ. 8:17, Β'Κορ. 8:18, Β'Κορ. 8:19, Β'Κορ. 8:22, Β'Κορ. 8:22, Β'Κορ. 9:3, Β'Κορ. 9:6, Β'Κορ. 9:8, Β'Κορ. 9:10, Β'Κορ. 9:15, Β'Κορ. 10:1, Β'Κορ. 10:1, Β'Κορ. 10:2, Β'Κορ. 10:10, Β'Κορ. 10:13, Β'Κορ. 10:15, Β'Κορ. 10:17, Β'Κορ. 11:3, Β'Κορ. 11:12, Β'Κορ. 12:5, Β'Κορ. 12:6, Β'Κορ. 12:15, Β'Κορ. 12:16, Β'Κορ. 12:19, Β'Κορ. 13:6, Β'Κορ. 13:7, Β'Κορ. 13:7, Β'Κορ. 13:9, Β'Κορ. 13:9, Γαλ. 1:11, Γαλ. 1:15, Γαλ. 1:19, Γαλ. 1:20, Γαλ. 1:22, Γαλ. 1:23, Γαλ. 2:2, Γαλ. 2:2, Γαλ. 2:4, Γαλ. 2:6, Γαλ. 2:9, Γαλ. 2:11, Γαλ. 2:12, Γαλ. 2:17, Γαλ. 2:20, Γαλ. 2:20, Γαλ. 2:20, Γαλ. 3:8, Γαλ. 3:11, Γαλ. 3:12, Γαλ. 3:16, Γαλ. 3:17, Γαλ. 3:18, Γαλ. 3:20, Γαλ. 3:20, Γαλ. 3:23, Γαλ. 3:25, Γαλ. 3:29, Γαλ. 4:1, Γαλ. 4:4, Γαλ. 4:6, Γαλ. 4:7, Γαλ. 4:9, Γαλ. 4:9, Γαλ. 4:13, Γαλ. 4:18, Γαλ. 4:20, Γαλ. 4:23, Γαλ. 4:25, Γαλ. 4:25, Γαλ. 4:26, Γαλ. 4:28, Γαλ. 5:3, Γαλ. 5:10, Γαλ. 5:11, Γαλ. 5:15, Γαλ. 5:16, Γαλ. 5:17, Γαλ. 5:17, Γαλ. 5:18, Γαλ. 5:19, Γαλ. 5:22, Γαλ. 5:24, Γαλ. 6:4, Γαλ. 6:6, Γαλ. 6:8, Γαλ. 6:9, Γαλ. 6:10, Γαλ. 6:14, Εφεσ. 2:4, Εφεσ. 2:13, Εφεσ. 3:20, Εφεσ. 4:7, Εφεσ. 4:9, Εφεσ. 4:11, Εφεσ. 4:11, Εφεσ. 4:11, Εφεσ. 4:15, Εφεσ. 4:20, Εφεσ. 4:23, Εφεσ. 4:28, Εφεσ. 4:32, Εφεσ. 5:3, Εφεσ. 5:8, Εφεσ. 5:11, Εφεσ. 5:13, Εφεσ. 5:32, Εφεσ. 5:33, Εφεσ. 6:21, Φιλ. 1:12, Φιλ. 1:15, Φιλ. 1:17, Φιλ. 1:22, Φιλ. 1:24, Φιλ. 1:28, Φιλ. 2:8, Φιλ. 2:19, Φιλ. 2:22, Φιλ. 2:24, Φιλ. 2:25, Φιλ. 2:25, Φιλ. 2:27, Φιλ. 3:1, Φιλ. 3:12, Φιλ. 3:13, Φιλ. 3:13, Φιλ. 3:18, Φιλ. 4:10, Φιλ. 4:10, Φιλ. 4:12, Φιλ. 4:15, Φιλ. 4:18, Φιλ. 4:19, Φιλ. 4:20, Φιλ. 4:22, Κολ. 1:21, Κολ. 1:26, Κολ. 2:4, Κολ. 2:17, Κολ. 3:8, Κολ. 3:14, Κολ. 3:25, Α'Θεσσ. 2:16, Α'Θεσσ. 2:17, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Θεσσ. 3:11, Α'Θεσσ. 3:12, Α'Θεσσ. 4:9, Α'Θεσσ. 4:10, Α'Θεσσ. 4:13, Α'Θεσσ. 5:1, Α'Θεσσ. 5:4, Α'Θεσσ. 5:8, Α'Θεσσ. 5:12, Α'Θεσσ. 5:14, Α'Θεσσ. 5:23, Β'Θεσσ. 2:1, Β'Θεσσ. 2:13, Β'Θεσσ. 2:16, Β'Θεσσ. 3:3, Β'Θεσσ. 3:4, Β'Θεσσ. 3:5, Β'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:12, Β'Θεσσ. 3:13, Β'Θεσσ. 3:14, Β'Θεσσ. 3:16, Α'Τιμ. 1:5, Α'Τιμ. 1:8, Α'Τιμ. 1:9, Α'Τιμ. 1:14, Α'Τιμ. 1:17, Α'Τιμ. 2:12, Α'Τιμ. 2:14, Α'Τιμ. 2:15, Α'Τιμ. 3:5, Α'Τιμ. 3:7, Α'Τιμ. 3:10, Α'Τιμ. 3:15, Α'Τιμ. 4:1, Α'Τιμ. 4:7, Α'Τιμ. 4:7, Α'Τιμ. 4:8, Α'Τιμ. 5:4, Α'Τιμ. 5:5, Α'Τιμ. 5:6, Α'Τιμ. 5:8, Α'Τιμ. 5:11, Α'Τιμ. 5:13, Α'Τιμ. 5:13, Α'Τιμ. 5:24, Α'Τιμ. 6:2, Α'Τιμ. 6:6, Α'Τιμ. 6:8, Α'Τιμ. 6:9, Α'Τιμ. 6:11, Α'Τιμ. 6:11, Β'Τιμ. 1:5, Β'Τιμ. 1:10, Β'Τιμ. 1:10, Β'Τιμ. 2:5, Β'Τιμ. 2:16, Β'Τιμ. 2:20, Β'Τιμ. 2:20, Β'Τιμ. 2:22, Β'Τιμ. 2:22, Β'Τιμ. 2:23, Β'Τιμ. 2:24, Β'Τιμ. 3:1, Β'Τιμ. 3:5, Β'Τιμ. 3:8, Β'Τιμ. 3:10, Β'Τιμ. 3:12, Β'Τιμ. 3:13, Β'Τιμ. 3:14, Β'Τιμ. 4:4, Β'Τιμ. 4:5, Β'Τιμ. 4:8, Β'Τιμ. 4:12, Β'Τιμ. 4:17, Β'Τιμ. 4:20, Τίτ. 1:1, Τίτ. 1:3, Τίτ. 1:15, Τίτ. 1:16, Τίτ. 2:1, Τίτ. 3:4, Τίτ. 3:9, Τίτ. 3:14, Φιλήμ. 1:9, Φιλήμ. 1:11, Φιλήμ. 1:12, Φιλήμ. 1:14, Φιλήμ. 1:16, Φιλήμ. 1:18, Φιλήμ. 1:22, Εβρ. 1:6, Εβρ. 1:8, Εβρ. 1:11, Εβρ. 1:12, Εβρ. 1:13, Εβρ. 2:6, Εβρ. 2:8, Εβρ. 2:9, Εβρ. 3:4, Εβρ. 3:6, Εβρ. 3:10, Εβρ. 3:17, Εβρ. 3:18, Εβρ. 4:13, Εβρ. 4:15, Εβρ. 5:14, Εβρ. 6:8, Εβρ. 6:9, Εβρ. 6:11, Εβρ. 6:12, Εβρ. 7:2, Εβρ. 7:3, Εβρ. 7:4, Εβρ. 7:6, Εβρ. 7:7, Εβρ. 7:8, Εβρ. 7:19, Εβρ. 7:21, Εβρ. 7:24, Εβρ. 7:28, Εβρ. 8:1, Εβρ. 8:6, Εβρ. 8:13, Εβρ. 9:3, Εβρ. 9:5, Εβρ. 9:6, Εβρ. 9:7, Εβρ. 9:11, Εβρ. 9:12, Εβρ. 9:21, Εβρ. 9:23, Εβρ. 9:26, Εβρ. 9:27, Εβρ. 10:5, Εβρ. 10:12, Εβρ. 10:15, Εβρ. 10:18, Εβρ. 10:27, Εβρ. 10:32, Εβρ. 10:33, Εβρ. 10:38, Εβρ. 10:39, Εβρ. 11:1, Εβρ. 11:6, Εβρ. 11:16, Εβρ. 11:35, Εβρ. 11:36, Εβρ. 11:36, Εβρ. 12:6, Εβρ. 12:8, Εβρ. 12:10, Εβρ. 12:11, Εβρ. 12:11, Εβρ. 12:13, Εβρ. 12:26, Εβρ. 12:27, Εβρ. 13:4, Εβρ. 13:16, Εβρ. 13:19, Εβρ. 13:20, Εβρ. 13:22, Ιάκ. 1:4, Ιάκ. 1:5, Ιάκ. 1:6, Ιάκ. 1:9, Ιάκ. 1:10, Ιάκ. 1:13, Ιάκ. 1:14, Ιάκ. 1:15, Ιάκ. 1:22, Ιάκ. 1:25, Ιάκ. 2:2, Ιάκ. 2:6, Ιάκ. 2:9, Ιάκ. 2:10, Ιάκ. 2:11, Ιάκ. 2:11, Ιάκ. 2:14, Ιάκ. 2:15, Ιάκ. 2:16, Ιάκ. 2:16, Ιάκ. 2:20, Ιάκ. 2:23, Ιάκ. 2:25, Ιάκ. 3:8, Ιάκ. 3:14, Ιάκ. 3:17, Ιάκ. 3:18, Ιάκ. 4:2, Ιάκ. 4:6, Ιάκ. 4:6, Ιάκ. 4:11, Ιάκ. 4:14, Ιάκ. 4:16, Ιάκ. 5:12, Ιάκ. 5:12, Α'Πέτρ. 1:7, Α'Πέτρ. 1:8, Α'Πέτρ. 1:12, Α'Πέτρ. 1:20, Α'Πέτρ. 1:25, Α'Πέτρ. 1:25, Α'Πέτρ. 2:4, Α'Πέτρ. 2:7, Α'Πέτρ. 2:9, Α'Πέτρ. 2:10, Α'Πέτρ. 2:10, Α'Πέτρ. 2:14, Α'Πέτρ. 2:23, Α'Πέτρ. 3:8, Α'Πέτρ. 3:9, Α'Πέτρ. 3:12, Α'Πέτρ. 3:14, Α'Πέτρ. 3:15, Α'Πέτρ. 3:15, Α'Πέτρ. 3:18, Α'Πέτρ. 4:6, Α'Πέτρ. 4:7, Α'Πέτρ. 4:8, Α'Πέτρ. 4:14, Α'Πέτρ. 4:16, Α'Πέτρ. 4:16, Α'Πέτρ. 4:17, Α'Πέτρ. 5:5, Α'Πέτρ. 5:5, Α'Πέτρ. 5:10, Β'Πέτρ. 1:5, Β'Πέτρ. 1:5, Β'Πέτρ. 1:6, Β'Πέτρ. 1:6, Β'Πέτρ. 1:6, Β'Πέτρ. 1:7, Β'Πέτρ. 1:7, Β'Πέτρ. 1:13, Β'Πέτρ. 1:15, Β'Πέτρ. 2:1, Β'Πέτρ. 2:9, Β'Πέτρ. 2:10, Β'Πέτρ. 2:12, Β'Πέτρ. 2:16, Β'Πέτρ. 2:20, Β'Πέτρ. 2:22, Β'Πέτρ. 3:7, Β'Πέτρ. 3:8, Β'Πέτρ. 3:10, Β'Πέτρ. 3:10, Β'Πέτρ. 3:13, Β'Πέτρ. 3:18, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 1:7, Α'Ιωάνν. 2:2, Α'Ιωάνν. 2:11, Α'Ιωάνν. 2:17, Α'Ιωάνν. 3:2, Α'Ιωάνν. 3:12, Α'Ιωάνν. 4:18, Α'Ιωάνν. 5:20, 1:11, 1:12, 1:14, Ιουδ. 1:1, Ιουδ. 1:5, Ιουδ. 1:8, Ιουδ. 1:8, Ιουδ. 1:9, Ιουδ. 1:10, Ιουδ. 1:10, Ιουδ. 1:14, Ιουδ. 1:17, Ιουδ. 1:20, Ιουδ. 1:23, Ιουδ. 1:24, Αποκ. 1:14, Αποκ. 2:9, Αποκ. 2:24, Αποκ. 10:2, Αποκ. 14:13, Αποκ. 19:12, Αποκ. 20:5, Αποκ. 21:8, Αποκ. 22:15 
1162  δεησις  δεησις  Λουκ. 1:13, Ρωμ. 10:1, Ιάκ. 5:16 
1162  δεησις  δεησιν  Φιλ. 1:4, Α'Πέτρ. 3:12 
1162  δεησις  δεησεως  Εφεσ. 6:18, Φιλ. 1:19 
1162  δεησις  δεησεσιν  Λουκ. 2:37, Α'Τιμ. 5:5, Β'Τιμ. 1:3 
1162  δεησις  δεησει  Πράξ. 1:14, Β'Κορ. 1:11, Β'Κορ. 9:14, Εφεσ. 6:18, Φιλ. 1:4, Φιλ. 4:6 
1162  δεησις  δεησεις  Λουκ. 5:33, Α'Τιμ. 2:1, Εβρ. 5:7 
1163  δει  δεον  Πράξ. 19:36, Α'Πέτρ. 1:6 
1163  δει  δεοντα  Α'Τιμ. 5:13 
1163  δει  δει  Ματ. 16:21, Ματ. 17:10, Ματ. 24:6, Ματ. 26:54, Μάρ. 8:31, Μάρ. 9:11, Μάρ. 13:7, Μάρ. 13:10, Μάρ. 13:14, Λουκ. 2:49, Λουκ. 4:43, Λουκ. 9:22, Λουκ. 12:12, Λουκ. 13:14, Λουκ. 13:33, Λουκ. 17:25, Λουκ. 19:5, Λουκ. 21:9, Λουκ. 22:37, Λουκ. 24:7, Λουκ. 24:44, Ιωάνν. 3:7, Ιωάνν. 3:14, Ιωάνν. 3:30, Ιωάνν. 4:20, Ιωάνν. 4:24, Ιωάνν. 9:4, Ιωάνν. 10:16, Ιωάνν. 12:34, Ιωάνν. 20:9, Πράξ. 1:21, Πράξ. 3:21, Πράξ. 4:12, Πράξ. 5:29, Πράξ. 9:6, Πράξ. 9:16, Πράξ. 10:6, Πράξ. 14:22, Πράξ. 15:5, Πράξ. 16:30, Πράξ. 18:21, Πράξ. 19:21, Πράξ. 20:35, Πράξ. 21:22, Πράξ. 23:11, Πράξ. 24:19, Πράξ. 25:10, Πράξ. 27:24, Πράξ. 27:26, Ρωμ. 8:26, Ρωμ. 12:3, Α'Κορ. 8:2, Α'Κορ. 11:19, Α'Κορ. 15:25, Α'Κορ. 15:53, Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 11:30, Εφεσ. 6:20, Κολ. 4:4, Κολ. 4:6, Α'Θεσσ. 4:1, Β'Θεσσ. 3:7, Α'Τιμ. 3:2, Α'Τιμ. 3:7, Α'Τιμ. 3:15, Β'Τιμ. 2:6, Β'Τιμ. 2:24, Τίτ. 1:7, Τίτ. 1:11, Τίτ. 1:11, Εβρ. 2:1, Εβρ. 11:6, Β'Πέτρ. 3:11, Αποκ. 1:1, Αποκ. 4:1, Αποκ. 10:11, Αποκ. 11:5, Αποκ. 13:10, Αποκ. 17:10, Αποκ. 20:3, Αποκ. 22:6 
1163  δει  δειν  Λουκ. 18:1, Πράξ. 25:24, Πράξ. 26:9 
1163  δει  δεη  Ματ. 26:35, Μάρ. 14:31 
1164  δειγμα  δειγμα  Ιουδ. 1:7 
1166  δεικνυω  δειχθεντα  Εβρ. 8:5 
1166  δεικνυω  δειξω  Πράξ. 7:3, Ιάκ. 2:18, Αποκ. 4:1, Αποκ. 17:1, Αποκ. 21:9 
1166  δεικνυω  δειξον  Ματ. 8:4, Μάρ. 1:44, Λουκ. 5:14, Ιωάνν. 14:8, Ιωάνν. 14:9, Ιάκ. 2:18 
1166  δεικνυω  δειξει  Μάρ. 14:15, Λουκ. 22:12, Ιωάνν. 5:20, Α'Τιμ. 6:15 
1166  δεικνυω  δειξατω  Ιάκ. 3:13 
1166  δεικνυω  δειξαι  Αποκ. 1:1, Αποκ. 22:6 
1166  δεικνυω  δεικνυσιν  Ματ. 4:8, Ιωάνν. 5:20 
1166  δεικνυω  δεικνυοντος  Αποκ. 22:8 
1166  δεικνυω  δεικνυμι  Α'Κορ. 12:31 
1166  δεικνυω  δεικνυεις  Ιωάνν. 2:18 
1166  δεικνυω  δεικνυειν  Ματ. 16:21 
1167  δειλια  δειλιας  Β'Τιμ. 1:7 
1168  δειλιαω  δειλιατω  Ιωάνν. 14:27 
1169  δειλος  δειλοι  Ματ. 8:26, Μάρ. 4:40 
1169  δειλος  δειλοις  Αποκ. 21:8 
1170  δεινα  δεινα  Ματ. 26:18 
1171  δεινως  δεινως  Ματ. 8:6, Λουκ. 11:53 
1172  δειπνεω  δειπνησω  Λουκ. 17:8, Αποκ. 3:20 
1172  δειπνεω  δειπνησαι  Λουκ. 22:20, Α'Κορ. 11:25 
1173  δειπνον  δειπνω  Ιωάνν. 21:20 
1173  δειπνον  δειπνου  Λουκ. 14:17, Λουκ. 14:24, Ιωάνν. 13:2, Ιωάνν. 13:4 
1173  δειπνον  δειπνον  Μάρ. 6:21, Λουκ. 14:12, Λουκ. 14:16, Ιωάνν. 12:2, Α'Κορ. 11:20, Α'Κορ. 11:21, Αποκ. 19:9, Αποκ. 19:17 
1173  δειπνον  δειπνοις  Ματ. 23:6, Μάρ. 12:39, Λουκ. 20:46 
1174  δεισιδαιμονεστερος  δεισιδαιμονεστερους  Πράξ. 17:22 
1175  δεισιδαιμονια  δεισιδαιμονιας  Πράξ. 25:19 
1176  δεκα  δεκα  Ματ. 20:24, Ματ. 25:1, Ματ. 25:28, Μάρ. 10:41, Λουκ. 13:4, Λουκ. 13:11, Λουκ. 13:16, Λουκ. 14:31, Λουκ. 15:8, Λουκ. 17:12, Λουκ. 17:17, Λουκ. 19:13, Λουκ. 19:13, Λουκ. 19:16, Λουκ. 19:17, Λουκ. 19:24, Λουκ. 19:25, Πράξ. 25:6, Αποκ. 2:10, Αποκ. 12:3, Αποκ. 13:1, Αποκ. 13:1, Αποκ. 17:3, Αποκ. 17:7, Αποκ. 17:12, Αποκ. 17:12, Αποκ. 17:16 
1177  δεκαδυο  δεκαδυο  Πράξ. 19:7, Πράξ. 24:11 
1178  δεκαπεντε  δεκαπεντε  Ιωάνν. 11:18, Πράξ. 27:28, Γαλ. 1:18 
1179  Δεκαπολις  δεκαπολεως  Ματ. 4:25, Μάρ. 7:31 
1179  Δεκαπολις  δεκαπολει  Μάρ. 5:20 
1180  δεκατεσσαρες  δεκατεσσαρων  Β'Κορ. 12:2, Γαλ. 2:1 
1180  δεκατεσσαρες  δεκατεσσαρες  Ματ. 1:17, Ματ. 1:17, Ματ. 1:17 
1181  δεκατη  δεκατη  Ιωάνν. 1:39 
1181  δεκατη  δεκατην  Εβρ. 7:2, Εβρ. 7:4 
1181  δεκατη  δεκατας  Εβρ. 7:8, Εβρ. 7:9 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 10  Next Last