Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
1120  γονυπετεω  γονυπετησας  Μάρ. 10:17 
1120  γονυπετεω  γονυπετων  Ματ. 17:14, Μάρ. 1:40 
1121  γραμμα  γραμμασιν  Λουκ. 23:38, Ιωάνν. 5:47, Β'Κορ. 3:7, Γαλ. 6:11 
1121  γραμμα  γραμματα  Ιωάνν. 7:15, Πράξ. 26:24, Πράξ. 28:21, Β'Τιμ. 3:15 
1121  γραμμα  γραμματι  Ρωμ. 2:29 
1121  γραμμα  γραμματος  Ρωμ. 2:27, Ρωμ. 7:6, Β'Κορ. 3:6 
1121  γραμμα  γραμμα  Λουκ. 16:6, Λουκ. 16:7, Β'Κορ. 3:6 
1122  γραμματευς  γραμματεις  Ματ. 2:4, Ματ. 7:29, Ματ. 15:1, Ματ. 17:10, Ματ. 21:15, Ματ. 23:2, Ματ. 23:13, Ματ. 23:14, Ματ. 23:15, Ματ. 23:23, Ματ. 23:25, Ματ. 23:27, Ματ. 23:29, Ματ. 23:34, Ματ. 26:3, Ματ. 26:57, Μάρ. 1:22, Μάρ. 2:16, Μάρ. 3:22, Μάρ. 7:5, Μάρ. 9:11, Μάρ. 9:14, Μάρ. 9:16, Μάρ. 11:18, Μάρ. 11:27, Μάρ. 12:35, Μάρ. 14:1, Μάρ. 14:53, Λουκ. 5:21, Λουκ. 5:30, Λουκ. 6:7, Λουκ. 11:44, Λουκ. 11:53, Λουκ. 15:2, Λουκ. 19:47, Λουκ. 20:1, Λουκ. 20:19, Λουκ. 22:2, Λουκ. 22:66, Λουκ. 23:10, Ιωάνν. 8:3, Πράξ. 4:5, Πράξ. 6:12, Πράξ. 23:9 
1122  γραμματευς  γραμματευσιν  Ματ. 20:18, Μάρ. 10:33 
1122  γραμματευς  γραμματευς  Ματ. 8:19, Ματ. 13:52, Μάρ. 12:32, Πράξ. 19:35, Α'Κορ. 1:20 
1122  γραμματευς  γραμματεων  Ματ. 5:20, Ματ. 9:3, Ματ. 12:38, Ματ. 16:21, Ματ. 27:41, Μάρ. 2:6, Μάρ. 7:1, Μάρ. 8:31, Μάρ. 12:28, Μάρ. 12:38, Μάρ. 14:43, Μάρ. 15:1, Μάρ. 15:31, Λουκ. 9:22, Λουκ. 20:39, Λουκ. 20:46 
1123  γραπτος  γραπτον  Ρωμ. 2:15 
1124  γραφη  γραφαις  Ματ. 21:42, Λουκ. 24:27, Πράξ. 18:24, Ρωμ. 1:2 
1124  γραφη  γραφαι  Ματ. 26:54, Ματ. 26:56, Μάρ. 14:49 
1124  γραφη  γραφας  Ματ. 22:29, Μάρ. 12:24, Λουκ. 24:32, Λουκ. 24:45, Ιωάνν. 5:39, Πράξ. 17:11, Α'Κορ. 15:3, Α'Κορ. 15:4, Β'Πέτρ. 3:16 
1124  γραφη  γραφην  Μάρ. 12:10, Ιωάνν. 20:9, Πράξ. 1:16, Ιάκ. 2:8 
1124  γραφη  γραφης  Πράξ. 8:32, Πράξ. 8:35, Β'Πέτρ. 1:20 
1124  γραφη  γραφη  Μάρ. 15:28, Λουκ. 4:21, Ιωάνν. 2:22, Ιωάνν. 7:38, Ιωάνν. 7:42, Ιωάνν. 10:35, Ιωάνν. 13:18, Ιωάνν. 17:12, Ιωάνν. 19:24, Ιωάνν. 19:28, Ιωάνν. 19:36, Ιωάνν. 19:37, Ρωμ. 4:3, Ρωμ. 9:17, Ρωμ. 10:11, Ρωμ. 11:2, Γαλ. 3:8, Γαλ. 3:22, Γαλ. 4:30, Α'Τιμ. 5:18, Β'Τιμ. 3:16, Ιάκ. 2:23, Ιάκ. 4:5, Α'Πέτρ. 2:6 
1124  γραφη  γραφων  Πράξ. 17:2, Πράξ. 18:28, Ρωμ. 15:4, Ρωμ. 16:26 
1125  γραφω  γεγραμμενας  Αποκ. 22:18 
1125  γραφω  γεγραμμενα  Λουκ. 18:31, Λουκ. 21:22, Λουκ. 24:44, Ιωάνν. 12:16, Ιωάνν. 20:30, Πράξ. 13:29, Αποκ. 1:3 
1125  γραφω  γεγραμμενην  Ματ. 27:37 
1125  γραφω  γεγραμμενη  Λουκ. 23:38 
1125  γραφω  γεγραμμενοις  Πράξ. 24:14, Γαλ. 3:10 
1125  γραφω  γεγραμμενοι  Αποκ. 21:27 
1125  γραφω  γεγραμμενον  Λουκ. 4:17, Λουκ. 20:17, Λουκ. 22:37, Ιωάνν. 2:17, Ιωάνν. 6:31, Ιωάνν. 6:45, Ιωάνν. 10:34, Ιωάνν. 12:14, Ιωάνν. 19:19, Ιωάνν. 19:20, Β'Κορ. 4:13, Αποκ. 2:17, Αποκ. 5:1, Αποκ. 14:1, Αποκ. 17:5, Αποκ. 19:12, Αποκ. 19:16 
1125  γραφω  γεγραμμενος  Ιωάνν. 15:25, Α'Κορ. 15:54, Αποκ. 20:15 
1125  γραφω  γεγραμμενων  Αποκ. 20:12, Αποκ. 22:19 
1125  γραφω  γεγραπται  Ματ. 2:5, Ματ. 4:4, Ματ. 4:6, Ματ. 4:7, Ματ. 4:10, Ματ. 11:10, Ματ. 21:13, Ματ. 26:24, Ματ. 26:31, Μάρ. 1:2, Μάρ. 7:6, Μάρ. 9:12, Μάρ. 9:13, Μάρ. 11:17, Μάρ. 14:21, Μάρ. 14:27, Λουκ. 2:23, Λουκ. 3:4, Λουκ. 4:4, Λουκ. 4:8, Λουκ. 4:10, Λουκ. 7:27, Λουκ. 10:26, Λουκ. 19:46, Λουκ. 24:46, Ιωάνν. 8:17, Ιωάνν. 20:31, Πράξ. 1:20, Πράξ. 7:42, Πράξ. 13:33, Πράξ. 15:15, Πράξ. 23:5, Ρωμ. 1:17, Ρωμ. 2:24, Ρωμ. 3:4, Ρωμ. 3:10, Ρωμ. 4:17, Ρωμ. 8:36, Ρωμ. 9:13, Ρωμ. 9:33, Ρωμ. 10:15, Ρωμ. 11:8, Ρωμ. 11:26, Ρωμ. 12:19, Ρωμ. 14:11, Ρωμ. 15:3, Ρωμ. 15:9, Ρωμ. 15:21, Α'Κορ. 1:19, Α'Κορ. 1:31, Α'Κορ. 2:9, Α'Κορ. 3:19, Α'Κορ. 4:6, Α'Κορ. 9:9, Α'Κορ. 10:7, Α'Κορ. 14:21, Α'Κορ. 15:45, Β'Κορ. 8:15, Β'Κορ. 9:9, Γαλ. 3:10, Γαλ. 3:13, Γαλ. 4:22, Γαλ. 4:27, Εβρ. 10:7, Α'Πέτρ. 1:16, Αποκ. 13:8, Αποκ. 17:8 
1125  γραφω  γεγραφα  Ιωάνν. 19:22, Ιωάνν. 19:22 
1125  γραφω  γραφειν  Β'Κορ. 9:1, Φιλ. 3:1, Α'Θεσσ. 4:9, Β'Ιωάνν. 1:12, 1:13, Ιουδ. 1:3, Αποκ. 10:4 
1125  γραφω  γραφει  Ρωμ. 10:5 
1125  γραφω  γραφεσθαι  Α'Θεσσ. 5:1 
1125  γραφω  γραφε  Ιωάνν. 19:21 
1125  γραφω  γραφηται  Ιωάνν. 21:25 
1125  γραφω  γραφομενα  Ιωάνν. 21:25 
1125  γραφω  γραφομεν  Β'Κορ. 1:13, Α'Ιωάνν. 1:4 
1125  γραφω  γραφω  Α'Κορ. 4:14, Α'Κορ. 14:37, Β'Κορ. 13:2, Β'Κορ. 13:10, Γαλ. 1:20, Β'Θεσσ. 3:17, Α'Τιμ. 3:14, Β'Πέτρ. 3:1, Α'Ιωάνν. 2:1, Α'Ιωάνν. 2:7, Α'Ιωάνν. 2:8, Α'Ιωάνν. 2:12, Α'Ιωάνν. 2:13, Α'Ιωάνν. 2:13, Α'Ιωάνν. 2:13, Β'Ιωάνν. 1:5 
1125  γραφω  γραψαι  Μάρ. 10:4, Λουκ. 1:3, Πράξ. 25:26, Πράξ. 25:26, 1:13, Ιουδ. 1:3 
1125  γραφω  γραψαντες  Πράξ. 15:23 
1125  γραφω  γραψας  Ιωάνν. 21:24, Πράξ. 23:25, Ρωμ. 16:22 
1125  γραφω  γραψης  Αποκ. 10:4 
1125  γραφω  γραψον  Λουκ. 16:6, Λουκ. 16:7, Αποκ. 1:11, Αποκ. 1:19, Αποκ. 2:1, Αποκ. 2:8, Αποκ. 2:12, Αποκ. 2:18, Αποκ. 3:1, Αποκ. 3:7, Αποκ. 3:14, Αποκ. 14:13, Αποκ. 19:9, Αποκ. 21:5 
1125  γραφω  γραψω  Αποκ. 3:12 
1126  γραωδες  γραωδεις  Α'Τιμ. 4:7 
1127  γρηγορευω  γρηγορειτε  Ματ. 24:42, Ματ. 25:13, Ματ. 26:38, Ματ. 26:41, Μάρ. 13:35, Μάρ. 13:37, Μάρ. 14:34, Μάρ. 14:38, Πράξ. 20:31, Α'Κορ. 16:13 
1127  γρηγορευω  γρηγορησαι  Ματ. 26:40, Μάρ. 14:37 
1127  γρηγορευω  γρηγορησατε  Α'Πέτρ. 5:8 
1127  γρηγορευω  γρηγορησης  Αποκ. 3:3 
1127  γρηγορευω  γρηγορη  Μάρ. 13:34 
1127  γρηγορευω  γρηγορουντας  Λουκ. 12:37 
1127  γρηγορευω  γρηγορουντες  Κολ. 4:2 
1127  γρηγορευω  γρηγορωμεν  Α'Θεσσ. 5:6, Α'Θεσσ. 5:10 
1127  γρηγορευω  γρηγορων  Αποκ. 3:2, Αποκ. 16:15 
1128  γυμναζω  γεγυμνασμενα  Εβρ. 5:14 
1128  γυμναζω  γεγυμνασμενην  Β'Πέτρ. 2:14 
1128  γυμναζω  γεγυμνασμενοις  Εβρ. 12:11 
1128  γυμναζω  γυμναζε  Α'Τιμ. 4:7 
1129  γυμνασια  γυμνασια  Α'Τιμ. 4:8 
1130  γυμνητευω  γυμνητευομεν  Α'Κορ. 4:11 
1131  γυμνος  γυμνα  Εβρ. 4:13 
1131  γυμνος  γυμνην  Αποκ. 17:16 
1131  γυμνος  γυμνοι  Β'Κορ. 5:3, Ιάκ. 2:15 
1131  γυμνος  γυμνον  Ματ. 25:38, Ματ. 25:44, Α'Κορ. 15:37 
1131  γυμνος  γυμνος  Ματ. 25:36, Ματ. 25:43, Μάρ. 14:52, Ιωάνν. 21:7, Αποκ. 3:17, Αποκ. 16:15 
1131  γυμνος  γυμνους  Πράξ. 19:16 
1131  γυμνος  γυμνου  Μάρ. 14:51 
1132  γυμνοτης  γυμνοτης  Ρωμ. 8:35 
1132  γυμνοτης  γυμνοτητι  Β'Κορ. 11:27 
1132  γυμνοτης  γυμνοτητος  Αποκ. 3:18 
1133  γυναικαριον  γυναικαρια  Β'Τιμ. 3:6 
1134  γυναικειος  γυναικειω  Α'Πέτρ. 3:7 
1135  γυνη  γυναικας  Ματ. 19:8, Πράξ. 8:3, Πράξ. 9:2, Πράξ. 13:50, Πράξ. 22:4, Α'Κορ. 7:29, Εφεσ. 5:25, Εφεσ. 5:28, Κολ. 3:19, Α'Τιμ. 2:9, Α'Τιμ. 3:11 
1135  γυνη  γυναικα  Ματ. 1:20, Ματ. 1:24, Ματ. 5:28, Ματ. 5:31, Ματ. 5:32, Ματ. 14:3, Ματ. 18:25, Ματ. 19:3, Ματ. 19:9, Ματ. 19:29, Ματ. 22:24, Ματ. 22:25, Μάρ. 6:17, Μάρ. 6:18, Μάρ. 10:2, Μάρ. 10:7, Μάρ. 10:11, Μάρ. 10:29, Μάρ. 12:19, Μάρ. 12:19, Μάρ. 12:20, Μάρ. 12:23, Λουκ. 4:26, Λουκ. 7:44, Λουκ. 7:44, Λουκ. 7:50, Λουκ. 14:20, Λουκ. 14:26, Λουκ. 16:18, Λουκ. 18:29, Λουκ. 20:28, Λουκ. 20:28, Λουκ. 20:29, Λουκ. 20:30, Λουκ. 20:33, Ιωάνν. 8:3, Πράξ. 18:2, Α'Κορ. 5:1, Α'Κορ. 7:2, Α'Κορ. 7:10, Α'Κορ. 7:11, Α'Κορ. 7:12, Α'Κορ. 7:16, Α'Κορ. 7:27, Α'Κορ. 9:5, Α'Κορ. 11:9, Α'Κορ. 11:13, Εφεσ. 5:28, Εφεσ. 5:31, Εφεσ. 5:33, Αποκ. 2:20, Αποκ. 12:13, Αποκ. 17:3, Αποκ. 17:6, Αποκ. 21:9 
1135  γυνη  γυναικες  Ματ. 27:55, Μάρ. 15:40, Λουκ. 8:2, Λουκ. 23:49, Λουκ. 23:55, Λουκ. 24:22, Λουκ. 24:24, Πράξ. 8:12, Α'Κορ. 14:34, Εφεσ. 5:22, Εφεσ. 5:24, Κολ. 3:18, Εβρ. 11:35, Α'Πέτρ. 3:1, Α'Πέτρ. 3:5 
1135  γυνη  γυναικι  Ματ. 19:5, Ματ. 26:10, Λουκ. 2:5, Ιωάνν. 4:42, Πράξ. 5:1, Πράξ. 24:24, Α'Κορ. 7:3, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:27, Α'Κορ. 7:33, Α'Κορ. 11:6, Α'Τιμ. 2:12, Αποκ. 12:14, Αποκ. 12:16, Αποκ. 12:17 
1135  γυνη  γυναικος  Ματ. 19:10, Λουκ. 3:19, Λουκ. 17:32, Ιωάνν. 4:9, Ιωάνν. 4:27, Ιωάνν. 4:39, Ιωάνν. 8:10, Πράξ. 5:2, Πράξ. 16:1, Α'Κορ. 7:1, Α'Κορ. 7:27, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 11:8, Α'Κορ. 11:11, Α'Κορ. 11:12, Γαλ. 4:4, Εφεσ. 5:23, Α'Τιμ. 3:2, Α'Τιμ. 3:12, Τίτ. 1:6, Αποκ. 12:4, Αποκ. 12:15, Αποκ. 17:7 
1135  γυνη  γυναικων  Ματ. 11:11, Ματ. 14:21, Ματ. 15:38, Λουκ. 7:28, Λουκ. 23:27, Πράξ. 5:14, Πράξ. 17:4, Πράξ. 17:12, Α'Πέτρ. 3:1, Αποκ. 9:8, Αποκ. 14:4 
1135  γυνη  γυναιξιν  Ματ. 28:5, Λουκ. 1:28, Λουκ. 1:42, Πράξ. 1:14, Πράξ. 16:13, Πράξ. 21:5, Α'Κορ. 14:35, Α'Τιμ. 2:10 
1135  γυνη  γυναι  Ματ. 15:28, Λουκ. 13:12, Λουκ. 22:57, Ιωάνν. 2:4, Ιωάνν. 4:21, Ιωάνν. 19:26, Ιωάνν. 20:13, Ιωάνν. 20:15, Α'Κορ. 7:16 
1135  γυνη  γυνη  Ματ. 9:20, Ματ. 9:22, Ματ. 13:33, Ματ. 15:22, Ματ. 22:27, Ματ. 22:28, Ματ. 26:7, Ματ. 27:19, Μάρ. 5:25, Μάρ. 5:33, Μάρ. 7:25, Μάρ. 7:26, Μάρ. 10:12, Μάρ. 12:22, Μάρ. 12:23, Μάρ. 14:3, Λουκ. 1:5, Λουκ. 1:13, Λουκ. 1:18, Λουκ. 1:24, Λουκ. 7:37, Λουκ. 7:39, Λουκ. 8:3, Λουκ. 8:43, Λουκ. 8:47, Λουκ. 10:38, Λουκ. 11:27, Λουκ. 13:11, Λουκ. 13:21, Λουκ. 15:8, Λουκ. 20:32, Λουκ. 20:33, Ιωάνν. 4:7, Ιωάνν. 4:9, Ιωάνν. 4:11, Ιωάνν. 4:15, Ιωάνν. 4:17, Ιωάνν. 4:19, Ιωάνν. 4:25, Ιωάνν. 4:28, Ιωάνν. 8:4, Ιωάνν. 8:9, Ιωάνν. 8:10, Ιωάνν. 16:21, Πράξ. 5:7, Πράξ. 16:14, Πράξ. 17:34, Ρωμ. 7:2, Α'Κορ. 7:3, Α'Κορ. 7:4, Α'Κορ. 7:4, Α'Κορ. 7:13, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:34, Α'Κορ. 7:39, Α'Κορ. 11:5, Α'Κορ. 11:6, Α'Κορ. 11:7, Α'Κορ. 11:8, Α'Κορ. 11:9, Α'Κορ. 11:10, Α'Κορ. 11:11, Α'Κορ. 11:12, Α'Κορ. 11:15, Εφεσ. 5:33, Α'Τιμ. 2:11, Α'Τιμ. 2:14, Α'Τιμ. 5:9, Αποκ. 12:1, Αποκ. 12:6, Αποκ. 17:4, Αποκ. 17:9, Αποκ. 17:18, Αποκ. 19:7 
1136  Γωγ  γωγ  Αποκ. 20:8 
1137  γωνια  γωνιαις  Ματ. 6:5, Αποκ. 20:8 
1137  γωνια  γωνιας  Ματ. 21:42, Μάρ. 12:10, Λουκ. 20:17, Πράξ. 4:11, Α'Πέτρ. 2:7, Αποκ. 7:1 
1137  γωνια  γωνια  Πράξ. 26:26 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last