Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
1096  γινομαι  γινομενων  Πράξ. 24:3 
1096  γινομαι  γινονται  Μάρ. 6:2 
1096  γινομαι  γινου  Λουκ. 19:19, Ιωάνν. 20:27, Α'Τιμ. 4:12, Αποκ. 2:10, Αποκ. 3:2 
1096  γινομαι  γινωμεθα  Β'Κορ. 5:21, Γαλ. 5:26, 1:8 
1096  γινομαι  γινωνται  Α'Κορ. 16:2 
1097  γινωσκω  γινωσκειν  Ιωάνν. 2:24, Φιλ. 1:12 
1097  γινωσκω  γινωσκεις  Ιωάνν. 1:48, Ιωάνν. 3:10, Ιωάνν. 21:17, Πράξ. 8:30, Πράξ. 21:37, Ρωμ. 2:18, Β'Τιμ. 1:18 
1097  γινωσκω  γινωσκει  Ματ. 24:50, Λουκ. 10:22, Λουκ. 12:46, Λουκ. 16:15, Ιωάνν. 7:27, Ιωάνν. 10:15, Ιωάνν. 14:17, Πράξ. 19:35, Α'Κορ. 3:20, Α'Ιωάνν. 3:1, Α'Ιωάνν. 3:20, Α'Ιωάνν. 4:7 
1097  γινωσκω  γινωσκεται  Ματ. 12:33, Λουκ. 6:44 
1097  γινωσκω  γινωσκετε  Ματ. 16:3, Ματ. 24:32, Ματ. 24:33, Ματ. 24:43, Μάρ. 13:28, Μάρ. 13:29, Λουκ. 10:11, Λουκ. 12:39, Λουκ. 21:30, Λουκ. 21:31, Ιωάνν. 8:43, Ιωάνν. 13:12, Ιωάνν. 14:7, Ιωάνν. 14:17, Ιωάνν. 15:18, Πράξ. 20:34, Β'Κορ. 8:9, Γαλ. 3:7, Φιλ. 2:22, Εβρ. 13:23, Α'Ιωάνν. 2:29, Α'Ιωάνν. 4:2 
1097  γινωσκω  γινωσκετω  Ματ. 9:30, Πράξ. 2:36, Ιάκ. 5:20 
1097  γινωσκω  γινωσκε  Β'Τιμ. 3:1 
1097  γινωσκω  γινωσκη  Ιωάνν. 17:23 
1097  γινωσκω  γινωσκομαι  Ιωάνν. 10:14 
1097  γινωσκω  γινωσκομενη  Β'Κορ. 3:2 
1097  γινωσκω  γινωσκομεν  Α'Κορ. 13:9, Β'Κορ. 5:16, Α'Ιωάνν. 2:3, Α'Ιωάνν. 2:5, Α'Ιωάνν. 2:18, Α'Ιωάνν. 3:19, Α'Ιωάνν. 3:24, Α'Ιωάνν. 4:6, Α'Ιωάνν. 4:13, Α'Ιωάνν. 5:2 
1097  γινωσκω  γινωσκοντες  Ρωμ. 6:6, Εφεσ. 5:5, Εβρ. 10:34, Ιάκ. 1:3, Β'Πέτρ. 1:20, Β'Πέτρ. 3:3 
1097  γινωσκω  γινωσκουσιν  Ρωμ. 7:1 
1097  γινωσκω  γινωσκωμεν  Α'Ιωάνν. 5:20 
1097  γινωσκω  γινωσκων  Ιωάνν. 7:49, Α'Ιωάνν. 4:6 
1097  γινωσκω  γινωσκωσιν  Ιωάνν. 17:3 
1097  γινωσκω  γινωσκω  Λουκ. 1:34, Ιωάνν. 10:14, Ιωάνν. 10:15, Ιωάνν. 10:27, Πράξ. 19:15, Ρωμ. 7:15, Α'Κορ. 13:12 
1097  γινωσκω  γνοντα  Β'Κορ. 5:21 
1097  γινωσκω  γνοντες  Μάρ. 6:38, Λουκ. 9:11, Ρωμ. 1:21, Γαλ. 2:9, Γαλ. 4:9 
1097  γινωσκω  γνους  Ματ. 12:15, Ματ. 16:8, Ματ. 22:18, Ματ. 26:10, Μάρ. 8:17, Μάρ. 15:45, Λουκ. 12:47, Λουκ. 12:48, Ιωάνν. 5:6, Ιωάνν. 6:15, Πράξ. 23:6, Φιλ. 2:19 
1097  γινωσκω  γνωθι  Εβρ. 8:11 
1097  γινωσκω  γνωναι  Ματ. 13:11, Μάρ. 4:11, Μάρ. 7:24, Λουκ. 8:10, Πράξ. 1:7, Πράξ. 17:19, Πράξ. 17:20, Πράξ. 21:34, Πράξ. 22:14, Πράξ. 22:30, Πράξ. 23:28, Πράξ. 24:11, Α'Κορ. 2:14, Α'Κορ. 8:2, Εφεσ. 3:19, Φιλ. 3:10, Α'Θεσσ. 3:5, Ιάκ. 2:20 
1097  γινωσκω  γνωσεσθε  Μάρ. 4:13, Ιωάνν. 8:28, Ιωάνν. 8:32, Ιωάνν. 14:20, Β'Κορ. 13:6 
1097  γινωσκω  γνωσεται  Ιωάνν. 7:17 
1097  γινωσκω  γνωση  Ιωάνν. 13:7 
1097  γινωσκω  γνωσθεντες  Γαλ. 4:9 
1097  γινωσκω  γνωσθησεται  Ματ. 10:26, Λουκ. 8:17, Λουκ. 12:2, Α'Κορ. 14:7, Α'Κορ. 14:9 
1097  γινωσκω  γνωσθητω  Φιλ. 4:5 
1097  γινωσκω  γνωσομαι  Λουκ. 1:18, Α'Κορ. 4:19 
1097  γινωσκω  γνωσονται  Ιωάνν. 13:35, Αποκ. 2:23 
1097  γινωσκω  γνως  Αποκ. 3:3 
1097  γινωσκω  γνωτε  Λουκ. 21:20, Ιωάνν. 10:38, Ιωάνν. 19:4, Β'Κορ. 2:4, Εφεσ. 6:22 
1097  γινωσκω  γνωτω  Ματ. 6:3 
1097  γινωσκω  γνω  Μάρ. 5:43, Μάρ. 9:30, Λουκ. 19:15, Ιωάνν. 7:51, Ιωάνν. 11:57, Ιωάνν. 14:31, Β'Κορ. 2:9, Κολ. 4:8 
1098  γλευκος  γλευκους  Πράξ. 2:13 
1099  γλυκυς  γλυκυ  Ιάκ. 3:11, Ιάκ. 3:12, Αποκ. 10:9, Αποκ. 10:10 
1100  γλωσσα  γλωσσαις  Μάρ. 16:17, Πράξ. 2:4, Πράξ. 2:11, Πράξ. 10:46, Πράξ. 19:6, Ρωμ. 3:13, Α'Κορ. 12:30, Α'Κορ. 13:1, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:6, Α'Κορ. 14:18, Α'Κορ. 14:23, Α'Κορ. 14:39, Αποκ. 10:11 
1100  γλωσσα  γλωσσαι  Πράξ. 2:3, Α'Κορ. 13:8, Α'Κορ. 14:22, Αποκ. 17:15 
1100  γλωσσα  γλωσσαν  Λουκ. 16:24, Α'Κορ. 14:26, Ιάκ. 1:26, Ιάκ. 3:8, Α'Πέτρ. 3:10, Αποκ. 13:7, Αποκ. 14:6 
1100  γλωσσα  γλωσσας  Αποκ. 16:10 
1100  γλωσσα  γλωσσα  Λουκ. 1:64, Πράξ. 2:26, Ρωμ. 14:11, Φιλ. 2:11, Ιάκ. 3:5, Ιάκ. 3:6, Ιάκ. 3:6 
1100  γλωσσα  γλωσσης  Μάρ. 7:33, Μάρ. 7:35, Α'Κορ. 14:9, Αποκ. 5:9 
1100  γλωσσα  γλωσση  Α'Κορ. 14:2, Α'Κορ. 14:4, Α'Κορ. 14:13, Α'Κορ. 14:14, Α'Κορ. 14:19, Α'Κορ. 14:27, Α'Ιωάνν. 3:18 
1100  γλωσσα  γλωσσων  Α'Κορ. 12:10, Α'Κορ. 12:10, Α'Κορ. 12:28, Αποκ. 7:9, Αποκ. 11:9 
1101  γλωσσοκομον  γλωσσοκομον  Ιωάνν. 12:6, Ιωάνν. 13:29 
1102  γναφευς  γναφευς  Μάρ. 9:3 
1103  γνησιος  γνησιε  Φιλ. 4:3 
1103  γνησιος  γνησιον  Β'Κορ. 8:8 
1103  γνησιος  γνησιω  Α'Τιμ. 1:2, Τίτ. 1:4 
1104  γνησιως  γνησιως  Φιλ. 2:20 
1105  γνοφος  γνοφω  Εβρ. 12:18 
1106  γνωμη  γνωμην  Α'Κορ. 7:25, Α'Κορ. 7:40, Β'Κορ. 8:10, Αποκ. 17:13, Αποκ. 17:17, Αποκ. 17:17 
1106  γνωμη  γνωμης  Φιλήμ. 1:14 
1106  γνωμη  γνωμη  Πράξ. 20:3, Α'Κορ. 1:10 
1107  γνωριζω  γνωριζεσθω  Φιλ. 4:6 
1107  γνωριζω  γνωριζομεν  Β'Κορ. 8:1 
1107  γνωριζω  γνωριζω  Α'Κορ. 12:3, Α'Κορ. 15:1, Γαλ. 1:11, Φιλ. 1:22 
1107  γνωριζω  γνωριουσιν  Κολ. 4:9 
1107  γνωριζω  γνωρισαι  Ρωμ. 9:22, Εφεσ. 6:19, Κολ. 1:27 
1107  γνωριζω  γνωρισας  Εφεσ. 1:9 
1107  γνωριζω  γνωρισει  Εφεσ. 6:21, Κολ. 4:7 
1107  γνωριζω  γνωριση  Ρωμ. 9:23 
1107  γνωριζω  γνωρισθεντος  Ρωμ. 16:26 
1107  γνωριζω  γνωρισθη  Εφεσ. 3:10 
1107  γνωριζω  γνωρισω  Ιωάνν. 17:26 
1108  γνωσις  γνωσει  Α'Κορ. 1:5, Α'Κορ. 8:11, Α'Κορ. 14:6, Β'Κορ. 6:6, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 11:6, Β'Πέτρ. 1:6, Β'Πέτρ. 3:18 
1108  γνωσις  γνωσεως  Λουκ. 11:52, Ρωμ. 2:20, Ρωμ. 11:33, Ρωμ. 15:14, Α'Κορ. 12:8, Β'Κορ. 2:14, Β'Κορ. 4:6, Β'Κορ. 10:5, Εφεσ. 3:19, Φιλ. 3:8, Κολ. 2:3, Α'Τιμ. 6:20 
1108  γνωσις  γνωσιν  Λουκ. 1:77, Πράξ. 21:24, Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 8:10, Α'Κορ. 13:2, Α'Πέτρ. 3:7, Β'Πέτρ. 1:5, Αποκ. 3:9 
1108  γνωσις  γνωσις  Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 8:7, Α'Κορ. 13:8 
1109  γνωστης  γνωστην  Πράξ. 26:3 
1110  γνωστος  γνωστα  Πράξ. 15:18 
1110  γνωστος  γνωστοις  Λουκ. 2:44 
1110  γνωστος  γνωστοι  Λουκ. 23:49 
1110  γνωστος  γνωστον  Πράξ. 1:19, Πράξ. 2:14, Πράξ. 4:10, Πράξ. 4:16, Πράξ. 9:42, Πράξ. 13:38, Πράξ. 19:17, Πράξ. 28:22, Πράξ. 28:28, Ρωμ. 1:19 
1110  γνωστος  γνωστος  Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:16 
1111  γογγυζω  γογγυζετε  Ιωάνν. 6:43, Α'Κορ. 10:10 
1111  γογγυζω  γογγυζοντος  Ιωάνν. 7:32 
1111  γογγυζω  γογγυζουσιν  Ιωάνν. 6:61 
1112  γογγυσμος  γογγυσμος  Ιωάνν. 7:12, Πράξ. 6:1 
1112  γογγυσμος  γογγυσμων  Φιλ. 2:14, Α'Πέτρ. 4:9 
1113  γογγυστης  γογγυσται  Ιουδ. 1:16 
1114  γοης  γοητες  Β'Τιμ. 3:13 
1115  Γολγοθα  γολγοθα  Ματ. 27:33, Μάρ. 15:22, Ιωάνν. 19:17 
1116  Γομορρηα  γομορρας  Β'Πέτρ. 2:6 
1116  Γομορρηα  γομορρα  Ρωμ. 9:29, Ιουδ. 1:7 
1116  Γομορρηα  γομορροις  Μάρ. 6:11 
1116  Γομορρηα  γομορρων  Ματ. 10:15 
1117  γομος  γομον  Πράξ. 21:3, Αποκ. 18:11, Αποκ. 18:12 
1118  γονευς  γονεις  Ματ. 10:21, Μάρ. 13:12, Λουκ. 2:27, Λουκ. 2:41, Λουκ. 8:56, Λουκ. 18:29, Ιωάνν. 9:2, Ιωάνν. 9:3, Ιωάνν. 9:18, Ιωάνν. 9:20, Ιωάνν. 9:22, Ιωάνν. 9:23, Β'Κορ. 12:14 
1118  γονευς  γονευσιν  Ρωμ. 1:30, Β'Κορ. 12:14, Εφεσ. 6:1, Κολ. 3:20, Β'Τιμ. 3:2 
1118  γονευς  γονεων  Λουκ. 21:16 
1119  γονυ  γονασιν  Λουκ. 5:8 
1119  γονυ  γονατα  Μάρ. 15:19, Λουκ. 22:41, Πράξ. 7:60, Πράξ. 9:40, Πράξ. 20:36, Πράξ. 21:5, Εφεσ. 3:14, Εβρ. 12:12 
1119  γονυ  γονυ  Ρωμ. 11:4, Ρωμ. 14:11, Φιλ. 2:10 
1120  γονυπετεω  γονυπετησαντες  Ματ. 27:29 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last