Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
1080  γενναω  γεννηθεντος  Ματ. 2:1 
1080  γενναω  γεννηθεντων  Ρωμ. 9:11 
1080  γενναω  γεννηθεν  Ματ. 1:20 
1080  γενναω  γεννηθηναι  Ιωάνν. 3:4, Ιωάνν. 3:4, Ιωάνν. 3:7 
1080  γενναω  γεννηθη  Ιωάνν. 3:3, Ιωάνν. 3:5, Ιωάνν. 9:2 
1080  γενναω  γεννησαντα  Α'Ιωάνν. 5:1 
1080  γενναω  γεννησει  Λουκ. 1:13, Λουκ. 1:14 
1080  γενναω  γεννηση  Ιωάνν. 16:21 
1080  γενναω  γεννωμενον  Λουκ. 1:35 
1080  γενναω  γεννωσα  Γαλ. 4:24 
1080  γενναω  γεννωσιν  Β'Τιμ. 2:23 
1081  γεννημα  γενηματα  Λουκ. 12:18 
1081  γεννημα  γεννηματα  Ματ. 3:7, Ματ. 12:34, Ματ. 23:33, Λουκ. 3:7, Β'Κορ. 9:10 
1081  γεννημα  γεννηματος  Ματ. 26:29, Μάρ. 14:25, Λουκ. 22:18 
1082  Γεννησαρετ  γενησαρετ  Μάρ. 6:53 
1082  Γεννησαρετ  γεννησαρετ  Ματ. 14:34, Λουκ. 5:1 
1083  γεννησις  γεννησις  Ματ. 1:18 
1084  γεννητος  γεννητοις  Ματ. 11:11, Λουκ. 7:28 
1085  γενος  γενη  Α'Κορ. 12:10, Α'Κορ. 12:28, Α'Κορ. 14:10 
1085  γενος  γενος  Ματ. 17:21, Μάρ. 9:29, Πράξ. 7:13, Πράξ. 7:19, Πράξ. 17:28, Πράξ. 17:29, Α'Πέτρ. 2:9, Αποκ. 22:16 
1085  γενος  γενους  Ματ. 13:47, Πράξ. 4:6, Πράξ. 13:26, Β'Κορ. 11:26, Φιλ. 3:5 
1086  Γεργεσηνος  γεργεσηνων  Ματ. 8:28 
1087  γερουσια  γερουσιαν  Πράξ. 5:21 
1088  γερων  γερων  Ιωάνν. 3:4 
1089  γευομαι  γευσαμενος  Ματ. 27:34, Πράξ. 20:11 
1089  γευομαι  γευσαμενους  Εβρ. 6:4, Εβρ. 6:5 
1089  γευομαι  γευσασθαι  Πράξ. 10:10, Πράξ. 23:14 
1089  γευομαι  γευσεται  Λουκ. 14:24, Ιωάνν. 8:52 
1089  γευομαι  γευσηται  Εβρ. 2:9 
1089  γευομαι  γευση  Κολ. 2:21 
1089  γευομαι  γευσονται  Λουκ. 9:27 
1089  γευομαι  γευσωνται  Ματ. 16:28, Μάρ. 9:1 
1090  γεωργεω  γεωργειται  Εβρ. 6:7 
1091  γεωργιον  γεωργιον  Α'Κορ. 3:9 
1092  γεωργος  γεωργοις  Ματ. 21:33, Ματ. 21:40, Ματ. 21:41, Μάρ. 12:1, Λουκ. 20:9 
1092  γεωργος  γεωργοι  Ματ. 21:35, Ματ. 21:38, Μάρ. 12:7, Λουκ. 20:10, Λουκ. 20:14 
1092  γεωργος  γεωργον  Β'Τιμ. 2:6 
1092  γεωργος  γεωργος  Ιωάνν. 15:1, Ιάκ. 5:7 
1092  γεωργος  γεωργους  Ματ. 21:34, Μάρ. 12:2, Μάρ. 12:9, Λουκ. 20:10, Λουκ. 20:16 
1092  γεωργος  γεωργων  Μάρ. 12:2 
1093  γη  γην  Ματ. 2:20, Ματ. 2:21, Ματ. 5:5, Ματ. 9:26, Ματ. 10:29, Ματ. 10:34, Ματ. 13:5, Ματ. 13:8, Ματ. 13:23, Ματ. 14:34, Ματ. 15:35, Ματ. 27:45, Μάρ. 4:5, Μάρ. 4:8, Μάρ. 4:20, Μάρ. 6:53, Μάρ. 15:33, Λουκ. 4:25, Λουκ. 5:11, Λουκ. 6:49, Λουκ. 8:8, Λουκ. 8:27, Λουκ. 12:49, Λουκ. 13:7, Λουκ. 14:35, Λουκ. 16:17, Λουκ. 22:44, Λουκ. 23:44, Λουκ. 24:5, Ιωάνν. 3:22, Ιωάνν. 8:6, Ιωάνν. 8:8, Ιωάνν. 12:24, Ιωάνν. 21:9, Πράξ. 4:24, Πράξ. 7:3, Πράξ. 7:4, Πράξ. 7:11, Πράξ. 9:4, Πράξ. 13:19, Πράξ. 14:15, Πράξ. 26:14, Πράξ. 27:39, Πράξ. 27:43, Πράξ. 27:44, Ρωμ. 10:18, Εβρ. 1:10, Εβρ. 11:9, Εβρ. 12:26, Εβρ. 12:26, Ιάκ. 5:12, Β'Πέτρ. 3:13, Αποκ. 5:6, Αποκ. 6:13, Αποκ. 7:2, Αποκ. 7:3, Αποκ. 8:5, Αποκ. 8:7, Αποκ. 9:1, Αποκ. 9:3, Αποκ. 10:2, Αποκ. 10:6, Αποκ. 11:6, Αποκ. 11:18, Αποκ. 12:4, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:12, Αποκ. 12:13, Αποκ. 13:12, Αποκ. 13:13, Αποκ. 14:7, Αποκ. 14:16, Αποκ. 14:19, Αποκ. 16:1, Αποκ. 16:2, Αποκ. 17:2, Αποκ. 19:2, Αποκ. 21:1 
1093  γη  γης  Ματ. 5:13, Ματ. 6:10, Ματ. 6:19, Ματ. 9:6, Ματ. 11:25, Ματ. 12:40, Ματ. 12:42, Ματ. 13:5, Ματ. 16:19, Ματ. 16:19, Ματ. 17:25, Ματ. 18:18, Ματ. 18:18, Ματ. 18:19, Ματ. 23:9, Ματ. 23:35, Ματ. 24:30, Ματ. 28:18, Μάρ. 2:10, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:5, Μάρ. 4:26, Μάρ. 4:31, Μάρ. 4:31, Μάρ. 6:47, Μάρ. 8:6, Μάρ. 9:3, Μάρ. 9:20, Μάρ. 13:27, Μάρ. 14:35, Λουκ. 2:14, Λουκ. 5:3, Λουκ. 5:24, Λουκ. 10:21, Λουκ. 11:2, Λουκ. 11:31, Λουκ. 12:56, Λουκ. 18:8, Λουκ. 21:23, Λουκ. 21:25, Λουκ. 21:35, Ιωάνν. 3:31, Ιωάνν. 3:31, Ιωάνν. 3:31, Ιωάνν. 6:21, Ιωάνν. 12:32, Ιωάνν. 17:4, Ιωάνν. 21:8, Ιωάνν. 21:11, Πράξ. 1:8, Πράξ. 2:19, Πράξ. 3:25, Πράξ. 4:26, Πράξ. 7:3, Πράξ. 7:4, Πράξ. 7:40, Πράξ. 8:33, Πράξ. 9:8, Πράξ. 10:11, Πράξ. 10:12, Πράξ. 11:6, Πράξ. 13:47, Πράξ. 17:24, Πράξ. 17:26, Πράξ. 22:22, Ρωμ. 9:28, Α'Κορ. 8:5, Α'Κορ. 15:47, Εφεσ. 1:10, Εφεσ. 3:15, Εφεσ. 4:9, Εφεσ. 6:3, Κολ. 1:16, Κολ. 1:20, Κολ. 3:2, Κολ. 3:5, Εβρ. 8:4, Εβρ. 8:9, Εβρ. 11:13, Εβρ. 11:38, Εβρ. 12:25, Ιάκ. 5:5, Ιάκ. 5:7, Ιάκ. 5:17, Ιουδ. 1:5, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:7, Αποκ. 3:10, Αποκ. 5:3, Αποκ. 5:3, Αποκ. 5:10, Αποκ. 5:13, Αποκ. 6:4, Αποκ. 6:8, Αποκ. 6:8, Αποκ. 6:10, Αποκ. 6:15, Αποκ. 7:1, Αποκ. 7:1, Αποκ. 7:1, Αποκ. 8:13, Αποκ. 9:3, Αποκ. 9:4, Αποκ. 10:5, Αποκ. 10:8, Αποκ. 11:4, Αποκ. 11:10, Αποκ. 11:10, Αποκ. 13:8, Αποκ. 13:11, Αποκ. 13:14, Αποκ. 13:14, Αποκ. 14:3, Αποκ. 14:6, Αποκ. 14:15, Αποκ. 14:18, Αποκ. 14:19, Αποκ. 16:14, Αποκ. 16:18, Αποκ. 17:2, Αποκ. 17:5, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:18, Αποκ. 18:3, Αποκ. 18:3, Αποκ. 18:9, Αποκ. 18:11, Αποκ. 18:23, Αποκ. 18:24, Αποκ. 19:19, Αποκ. 20:8, Αποκ. 20:9, Αποκ. 21:24 
1093  γη  γη  Ματ. 2:6, Ματ. 4:15, Ματ. 4:15, Ματ. 5:18, Ματ. 5:35, Ματ. 9:31, Ματ. 10:15, Ματ. 11:24, Ματ. 24:35, Ματ. 25:18, Ματ. 25:25, Ματ. 27:51, Μάρ. 4:28, Μάρ. 13:31, Λουκ. 8:15, Λουκ. 12:51, Λουκ. 21:33, Πράξ. 7:6, Πράξ. 7:29, Πράξ. 7:33, Πράξ. 7:36, Πράξ. 7:49, Πράξ. 13:17, Πράξ. 13:19, Ρωμ. 9:17, Α'Κορ. 10:26, Α'Κορ. 10:28, Εβρ. 6:7, Ιάκ. 5:18, Β'Πέτρ. 3:5, Β'Πέτρ. 3:7, Β'Πέτρ. 3:10, Α'Ιωάνν. 5:8, Αποκ. 5:13, Αποκ. 12:16, Αποκ. 12:16, Αποκ. 13:3, Αποκ. 14:16, Αποκ. 18:1, Αποκ. 20:11, Αποκ. 21:1 
1094  γηρας  γηρα  Λουκ. 1:36 
1095  γηρασκω  γηρασης  Ιωάνν. 21:18 
1095  γηρασκω  γηρασκον  Εβρ. 8:13 
1096  γινομαι  γεγενημενον  Λουκ. 8:34, Ιωάνν. 2:9 
1096  γινομαι  γεγενησθαι  Ρωμ. 15:8 
1096  γινομαι  γεγενησθε  Πράξ. 7:52, Α'Θεσσ. 2:8 
1096  γινομαι  γεγοναμεν  Ρωμ. 6:5, Εβρ. 3:14 
1096  γινομαι  γεγονασιν  Ρωμ. 16:7, Εβρ. 12:8, Α'Ιωάνν. 2:18 
1096  γινομαι  γεγονας  Ιωάνν. 5:14, Ιωάνν. 6:25, Ιάκ. 2:11 
1096  γινομαι  γεγονατε  Εβρ. 5:11, Εβρ. 5:12 
1096  γινομαι  γεγονα  Α'Κορ. 9:22, Α'Κορ. 13:1, Α'Κορ. 13:11, Β'Κορ. 12:11, Γαλ. 4:16 
1096  γινομαι  γεγονεναι  Λουκ. 10:36, Ιωάνν. 12:29, Β'Τιμ. 2:18, Εβρ. 11:3 
1096  γινομαι  γεγονεν  Ματ. 1:22, Ματ. 19:8, Ματ. 21:4, Ματ. 24:21, Ματ. 25:6, Ματ. 26:56, Μάρ. 5:33, Μάρ. 9:21, Μάρ. 13:19, Μάρ. 14:4, Λουκ. 14:22, Ιωάνν. 1:3, Ιωάνν. 1:15, Ιωάνν. 1:27, Ιωάνν. 1:30, Ιωάνν. 12:30, Ιωάνν. 14:22, Πράξ. 4:16, Πράξ. 7:40, Ρωμ. 2:25, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 11:5, Ρωμ. 11:25, Β'Κορ. 1:19, Β'Κορ. 5:17, Γαλ. 3:24, Α'Θεσσ. 2:1, Α'Τιμ. 2:14, Εβρ. 7:16, Εβρ. 7:22, Ιάκ. 2:10, Ιάκ. 5:2, Β'Πέτρ. 2:20, Αποκ. 16:17, Αποκ. 21:6 
1096  γινομαι  γεγονος  Μάρ. 5:14, Λουκ. 2:15, Λουκ. 8:35, Λουκ. 8:56, Λουκ. 24:12, Πράξ. 5:7, Πράξ. 13:12 
1096  γινομαι  γεγονοτας  Ιάκ. 3:9 
1096  γινομαι  γεγονοτες  Εβρ. 7:20, Εβρ. 7:23 
1096  γινομαι  γεγονοτι  Πράξ. 4:21 
1096  γινομαι  γεγονυια  Α'Τιμ. 5:9 
1096  γινομαι  γεγονως  Γαλ. 3:17 
1096  γινομαι  γενεσθαι  Ματ. 20:26, Ματ. 24:6, Ματ. 26:54, Μάρ. 1:17, Μάρ. 10:43, Μάρ. 10:44, Μάρ. 13:7, Λουκ. 3:22, Λουκ. 9:36, Λουκ. 21:9, Λουκ. 23:24, Ιωάνν. 1:12, Ιωάνν. 3:9, Ιωάνν. 5:6, Ιωάνν. 8:58, Ιωάνν. 9:27, Ιωάνν. 13:19, Ιωάνν. 14:29, Πράξ. 1:22, Πράξ. 4:28, Πράξ. 7:39, Πράξ. 10:40, Πράξ. 19:21, Πράξ. 20:16, Πράξ. 22:17, Πράξ. 26:28, Πράξ. 26:29, Πράξ. 27:16, Πράξ. 27:29, Ρωμ. 4:18, Ρωμ. 7:4, Α'Κορ. 7:21, Φιλ. 1:13, Φιλ. 3:21, Α'Θεσσ. 1:7, Αποκ. 1:1, Αποκ. 4:1, Αποκ. 22:6 
1096  γινομαι  γενεσθε  Α'Πέτρ. 1:16 
1096  γινομαι  γενεσθω  Λουκ. 22:26, Λουκ. 22:42, Πράξ. 21:14, Α'Κορ. 3:18, Α'Κορ. 14:26 
1096  γινομαι  γενηθεντας  Εβρ. 6:4 
1096  γινομαι  γενηθεντες  Εβρ. 10:33, Β'Πέτρ. 1:16 
1096  γινομαι  γενηθεντων  Εβρ. 4:3 
1096  γινομαι  γενηθηναι  Εβρ. 5:5 
1096  γινομαι  γενηθητε  Α'Πέτρ. 1:15 
1096  γινομαι  γενηθητω  Ματ. 6:10, Ματ. 8:13, Ματ. 9:29, Ματ. 15:28, Ματ. 26:42, Λουκ. 11:2, Πράξ. 1:20, Ρωμ. 11:9 
1096  γινομαι  γενησεσθε  Ιωάνν. 8:33, Ιωάνν. 15:8 
1096  γινομαι  γενησεται  Ματ. 18:19, Ματ. 21:21, Λουκ. 8:17, Ιωάνν. 4:14, Ιωάνν. 10:16, Ιωάνν. 15:7, Ιωάνν. 16:20, Α'Κορ. 3:13, Α'Κορ. 4:5, Α'Κορ. 15:54 
1096  γινομαι  γενησθε  Ματ. 5:45, Ματ. 18:3, Ιωάνν. 12:36, Φιλ. 2:15, Εβρ. 6:12, Α'Πέτρ. 3:13, Β'Πέτρ. 1:4 
1096  γινομαι  γενησομενον  Α'Κορ. 15:37 
1096  γινομαι  γενηται  Ματ. 5:18, Ματ. 10:25, Ματ. 18:12, Ματ. 18:13, Ματ. 21:19, Ματ. 23:15, Ματ. 23:26, Ματ. 24:20, Ματ. 24:21, Ματ. 24:32, Ματ. 24:34, Ματ. 26:5, Μάρ. 9:50, Μάρ. 13:18, Μάρ. 13:19, Μάρ. 13:28, Μάρ. 13:30, Λουκ. 1:20, Λουκ. 4:3, Λουκ. 14:12, Λουκ. 20:14, Λουκ. 21:32, Λουκ. 23:31, Ιωάνν. 5:14, Ιωάνν. 9:22, Ιωάνν. 13:19, Ιωάνν. 14:29, Πράξ. 20:16, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 7:3, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 15:16, Ρωμ. 15:31, Α'Κορ. 3:18, Α'Κορ. 8:9, Α'Κορ. 9:15, Α'Κορ. 16:10, Β'Κορ. 8:14, Β'Κορ. 8:14, Γαλ. 3:14, Εφεσ. 6:3, Κολ. 1:18, Α'Θεσσ. 3:5, Β'Θεσσ. 2:7, Φιλήμ. 1:6, Εβρ. 2:17 
1096  γινομαι  γενοιτο  Λουκ. 1:38, Λουκ. 20:16, Πράξ. 5:24, Ρωμ. 3:4, Ρωμ. 3:6, Ρωμ. 3:31, Ρωμ. 6:2, Ρωμ. 6:15, Ρωμ. 7:7, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 9:14, Ρωμ. 11:1, Ρωμ. 11:11, Α'Κορ. 6:15, Γαλ. 2:17, Γαλ. 3:21, Γαλ. 6:14 
1096  γινομαι  γενομεναι  Ματ. 11:21, Ματ. 11:23, Λουκ. 10:13, Λουκ. 24:22 
1096  γινομαι  γενομενα  Ματ. 18:31, Ματ. 18:31, Ματ. 27:54, Ματ. 28:11, Λουκ. 4:23, Λουκ. 23:48, Λουκ. 24:18 
1096  γινομαι  γενομενην  Λουκ. 23:19, Πράξ. 13:32, Πράξ. 26:4, Ρωμ. 7:3 
1096  γινομαι  γενομενης  Ματ. 8:16, Ματ. 13:21, Ματ. 14:15, Ματ. 14:23, Ματ. 16:2, Ματ. 20:8, Ματ. 26:20, Ματ. 27:1, Ματ. 27:57, Μάρ. 1:32, Μάρ. 4:17, Μάρ. 4:35, Μάρ. 6:21, Μάρ. 6:35, Μάρ. 6:47, Μάρ. 14:17, Μάρ. 15:33, Μάρ. 15:42, Λουκ. 4:42, Λουκ. 6:48, Ιωάνν. 21:4, Πράξ. 2:6, Πράξ. 11:19, Πράξ. 12:18, Πράξ. 15:2, Πράξ. 15:7, Πράξ. 16:35, Πράξ. 20:3, Πράξ. 21:40, Πράξ. 23:10, Πράξ. 23:12, Πράξ. 25:26, Πράξ. 26:6, Β'Κορ. 1:8 
1096  γινομαι  γενομενοις  Μάρ. 16:10, Πράξ. 15:25 
1096  γινομαι  γενομενοι  Λουκ. 1:2, Λουκ. 24:37, Πράξ. 13:5, Πράξ. 19:28, Πράξ. 27:7, Πράξ. 27:36 
1096  γινομαι  γενομενον  Λουκ. 18:24, Λουκ. 23:47, Πράξ. 10:37, Γαλ. 4:4, Γαλ. 4:4 
1096  γινομαι  γενομενος  Μάρ. 6:26, Μάρ. 9:33, Λουκ. 10:32, Λουκ. 22:40, Λουκ. 22:44, Πράξ. 1:18, Πράξ. 4:11, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:38, Πράξ. 10:4, Πράξ. 12:11, Πράξ. 12:23, Πράξ. 16:27, Πράξ. 16:29, Πράξ. 24:25, Γαλ. 3:13, Φιλ. 2:7, Φιλ. 2:8, Φιλ. 3:6, Β'Τιμ. 1:17, Εβρ. 1:4, Εβρ. 6:20, Εβρ. 7:26, Εβρ. 11:24, Ιάκ. 1:12, Ιάκ. 1:25 
1096  γινομαι  γενομενου  Ματ. 26:6, Μάρ. 6:2, Ιωάνν. 13:2, Πράξ. 1:16, Πράξ. 25:15, Πράξ. 28:9, Ρωμ. 1:3, Εβρ. 9:15 
1096  γινομαι  γενομενων  Λουκ. 24:5, Πράξ. 21:17 
1096  γινομαι  γενωμαι  Α'Κορ. 9:23, Α'Κορ. 9:27 
1096  γινομαι  γενωμεθα  Τίτ. 3:7 
1096  γινομαι  γενωνται  Ματ. 4:3, Ιωάνν. 9:39, Ιωάνν. 12:42, Α'Κορ. 11:19 
1096  γινομαι  γινεσθαι  Λουκ. 21:7, Λουκ. 21:28, Λουκ. 21:36, Πράξ. 4:30, Πράξ. 14:3, Πράξ. 26:22, Πράξ. 27:33, Α'Κορ. 7:36, Α'Κορ. 10:20, Ιάκ. 3:10, Αποκ. 1:19 
1096  γινομαι  γινεσθε  Ματ. 6:16, Ματ. 10:16, Ματ. 24:44, Λουκ. 6:36, Λουκ. 12:40, Ρωμ. 12:16, Α'Κορ. 4:16, Α'Κορ. 7:23, Α'Κορ. 10:7, Α'Κορ. 10:32, Α'Κορ. 11:1, Α'Κορ. 14:20, Α'Κορ. 14:20, Α'Κορ. 15:58, Β'Κορ. 6:14, Γαλ. 4:12, Εφεσ. 4:32, Εφεσ. 5:1, Εφεσ. 5:7, Εφεσ. 5:17, Φιλ. 3:17, Κολ. 3:15, Ιάκ. 1:22, Ιάκ. 3:1 
1096  γινομαι  γινεσθω  Ρωμ. 3:4, Α'Κορ. 14:40, Α'Κορ. 16:14 
1096  γινομαι  γινεται  Ματ. 9:16, Ματ. 12:45, Ματ. 13:22, Ματ. 13:32, Ματ. 26:2, Ματ. 27:24, Μάρ. 2:21, Μάρ. 4:11, Μάρ. 4:19, Μάρ. 4:32, Μάρ. 4:37, Μάρ. 11:23, Λουκ. 11:26, Λουκ. 12:54, Λουκ. 12:55, Λουκ. 15:10, Λουκ. 20:33, Ρωμ. 11:6, Α'Κορ. 14:25, Α'Τιμ. 6:4, Εβρ. 7:12, Εβρ. 7:18, Εβρ. 9:22, Εβρ. 11:6, Β'Πέτρ. 1:20, Αποκ. 8:11 
1096  γινομαι  γινομενας  Πράξ. 8:13 
1096  γινομαι  γινομενα  Μάρ. 13:29, Λουκ. 9:7, Λουκ. 21:31, Εφεσ. 5:12 
1096  γινομαι  γινομενη  Πράξ. 12:5, Α'Πέτρ. 4:12 
1096  γινομαι  γινομενοις  Λουκ. 13:17 
1096  γινομαι  γινομενοι  Πράξ. 19:26, Α'Πέτρ. 5:3 
1096  γινομαι  γινομενον  Λουκ. 23:8, Ιωάνν. 6:19, Πράξ. 12:9, Πράξ. 28:6 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last