Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
1042  γαββαθα  γαββαθα  Ιωάνν. 19:13 
1043  Γαβριηλ  γαβριηλ  Λουκ. 1:19, Λουκ. 1:26 
1044  γαγγραινα  γαγγραινα  Β'Τιμ. 2:17 
1045  Γαδ  γαδ  Αποκ. 7:5 
1046  Γαδαρηνος  γαδαρηνων  Μάρ. 5:1, Λουκ. 8:26, Λουκ. 8:37 
1047  γαζα  γαζης  Πράξ. 8:27 
1048  Γαζα  γαζαν  Πράξ. 8:26 
1049  γαζοφυλακιον  γαζοφυλακιω  Ιωάνν. 8:20 
1049  γαζοφυλακιον  γαζοφυλακιου  Μάρ. 12:41 
1049  γαζοφυλακιον  γαζοφυλακιον  Μάρ. 12:41, Μάρ. 12:43, Λουκ. 21:1 
1050  Γαιος  γαιω  1:1 
1050  Γαιος  γαιος  Πράξ. 20:4, Ρωμ. 16:23 
1050  Γαιος  γαιον  Πράξ. 19:29, Α'Κορ. 1:14 
1051  γαλα  γαλα  Α'Κορ. 3:2, Α'Πέτρ. 2:2 
1051  γαλα  γαλακτος  Α'Κορ. 9:7, Εβρ. 5:12, Εβρ. 5:13 
1052  Γαλατης  γαλαται  Γαλ. 3:1 
1053  Γαλατια  γαλατιας  Α'Κορ. 16:1, Γαλ. 1:2, Α'Πέτρ. 1:1 
1053  Γαλατια  γαλατιαν  Β'Τιμ. 4:10 
1054  Γαλατικος  γαλατικην  Πράξ. 16:6, Πράξ. 18:23 
1055  γαληνη  γαληνη  Ματ. 8:26, Μάρ. 4:39, Λουκ. 8:24 
1056  Γαλιλαια  γαλιλαια  Ματ. 4:15, Ματ. 17:22, Μάρ. 15:41, Λουκ. 24:6, Ιωάνν. 7:1, Ιωάνν. 7:9 
1056  Γαλιλαια  γαλιλαιας  Ματ. 2:22, Ματ. 3:13, Ματ. 4:18, Ματ. 4:25, Ματ. 15:29, Ματ. 19:1, Ματ. 21:11, Ματ. 27:55, Μάρ. 1:9, Μάρ. 1:16, Μάρ. 1:28, Μάρ. 3:7, Μάρ. 6:21, Μάρ. 7:31, Μάρ. 9:30, Λουκ. 1:26, Λουκ. 2:4, Λουκ. 3:1, Λουκ. 4:31, Λουκ. 4:44, Λουκ. 5:17, Λουκ. 8:26, Λουκ. 17:11, Λουκ. 23:5, Λουκ. 23:49, Λουκ. 23:55, Ιωάνν. 2:1, Ιωάνν. 2:11, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 6:1, Ιωάνν. 7:41, Ιωάνν. 7:52, Ιωάνν. 7:52, Ιωάνν. 12:21, Ιωάνν. 21:2, Πράξ. 9:31, Πράξ. 10:37, Πράξ. 13:31 
1056  Γαλιλαια  γαλιλαιαν  Ματ. 4:12, Ματ. 4:23, Ματ. 26:32, Ματ. 28:7, Ματ. 28:10, Ματ. 28:16, Μάρ. 1:14, Μάρ. 1:39, Μάρ. 14:28, Μάρ. 16:7, Λουκ. 2:39, Λουκ. 4:14, Λουκ. 23:6, Ιωάνν. 1:43, Ιωάνν. 4:3, Ιωάνν. 4:43, Ιωάνν. 4:45, Ιωάνν. 4:47, Ιωάνν. 4:54 
1057  Γαλιλαιος  γαλιλαιων  Λουκ. 13:1 
1057  Γαλιλαιος  γαλιλαιου  Ματ. 26:69 
1057  Γαλιλαιος  γαλιλαιους  Λουκ. 13:2 
1057  Γαλιλαιος  γαλιλαιος  Μάρ. 14:70, Λουκ. 22:59, Λουκ. 23:6, Πράξ. 5:37 
1057  Γαλιλαιος  γαλιλαιοι  Λουκ. 13:2, Ιωάνν. 4:45, Πράξ. 1:11, Πράξ. 2:7 
1058  Γαλλιων  γαλλιων  Πράξ. 18:14 
1058  Γαλλιων  γαλλιωνος  Πράξ. 18:12 
1058  Γαλλιων  γαλλιωνι  Πράξ. 18:17 
1059  Γαμαλιηλ  γαμαλιηλ  Πράξ. 5:34, Πράξ. 22:3 
1060  γαμεω  γημη  Α'Κορ. 7:28 
1060  γαμεω  γημης  Α'Κορ. 7:28 
1060  γαμεω  γεγαμηκοσιν  Α'Κορ. 7:10 
1060  γαμεω  γαμουσιν  Ματ. 22:30, Μάρ. 12:25, Λουκ. 20:34, Λουκ. 20:35 
1060  γαμεω  γαμουντες  Ματ. 24:38 
1060  γαμεω  γαμηση  Ματ. 5:32, Ματ. 19:9, Μάρ. 10:11 
1060  γαμεω  γαμησατωσαν  Α'Κορ. 7:9 
1060  γαμεω  γαμησας  Ματ. 19:9, Ματ. 22:25, Α'Κορ. 7:33 
1060  γαμεω  γαμησασα  Α'Κορ. 7:34 
1060  γαμεω  γαμησαι  Ματ. 19:10, Α'Κορ. 7:9 
1060  γαμεω  γαμηθη  Μάρ. 10:12 
1060  γαμεω  γαμηθηναι  Α'Κορ. 7:39 
1060  γαμεω  γαμειτωσαν  Α'Κορ. 7:36 
1060  γαμεω  γαμειν  Α'Τιμ. 4:3, Α'Τιμ. 5:11, Α'Τιμ. 5:14 
1061  γαμισκω  γαμισκονται  Μάρ. 12:25 
1062  γαμος  γαμων  Λουκ. 12:36, Λουκ. 16:18, Λουκ. 16:18 
1062  γαμος  γαμου  Ματ. 22:11, Ματ. 22:12, Αποκ. 19:9 
1062  γαμος  γαμους  Ματ. 22:2, Ματ. 22:3, Ματ. 22:4, Ματ. 22:9, Ματ. 25:10, Λουκ. 14:8 
1062  γαμος  γαμος  Ματ. 22:8, Ματ. 22:10, Ιωάνν. 2:1, Εβρ. 13:4, Αποκ. 19:7 
1062  γαμος  γαμον  Ιωάνν. 2:2 
1063  γαρ  γαρ  Ματ. 1:18, Ματ. 1:20, Ματ. 1:21, Ματ. 2:2, Ματ. 2:5, Ματ. 2:6, Ματ. 2:13, Ματ. 2:20, Ματ. 3:2, Ματ. 3:3, Ματ. 3:9, Ματ. 3:15, Ματ. 4:6, Ματ. 4:10, Ματ. 4:17, Ματ. 4:18, Ματ. 5:12, Ματ. 5:18, Ματ. 5:20, Ματ. 5:29, Ματ. 5:30, Ματ. 5:46, Ματ. 6:7, Ματ. 6:8, Ματ. 6:14, Ματ. 6:16, Ματ. 6:21, Ματ. 6:24, Ματ. 6:32, Ματ. 6:32, Ματ. 6:34, Ματ. 7:2, Ματ. 7:8, Ματ. 7:12, Ματ. 7:25, Ματ. 7:29, Ματ. 8:9, Ματ. 9:5, Ματ. 9:13, Ματ. 9:16, Ματ. 9:21, Ματ. 9:24, Ματ. 10:10, Ματ. 10:17, Ματ. 10:19, Ματ. 10:20, Ματ. 10:23, Ματ. 10:26, Ματ. 10:35, Ματ. 11:10, Ματ. 11:13, Ματ. 11:18, Ματ. 11:30, Ματ. 12:8, Ματ. 12:33, Ματ. 12:34, Ματ. 12:37, Ματ. 12:40, Ματ. 12:50, Ματ. 13:12, Ματ. 13:15, Ματ. 13:17, Ματ. 14:3, Ματ. 14:4, Ματ. 14:24, Ματ. 15:2, Ματ. 15:4, Ματ. 15:19, Ματ. 15:27, Ματ. 16:2, Ματ. 16:3, Ματ. 16:25, Ματ. 16:26, Ματ. 16:27, Ματ. 17:15, Ματ. 17:20, Ματ. 18:7, Ματ. 18:10, Ματ. 18:11, Ματ. 18:20, Ματ. 19:12, Ματ. 19:14, Ματ. 19:22, Ματ. 20:1, Ματ. 20:16, Ματ. 21:26, Ματ. 21:32, Ματ. 22:14, Ματ. 22:16, Ματ. 22:28, Ματ. 22:30, Ματ. 23:3, Ματ. 23:4, Ματ. 23:8, Ματ. 23:9, Ματ. 23:10, Ματ. 23:13, Ματ. 23:17, Ματ. 23:19, Ματ. 23:39, Ματ. 24:5, Ματ. 24:6, Ματ. 24:7, Ματ. 24:21, Ματ. 24:24, Ματ. 24:27, Ματ. 24:28, Ματ. 24:38, Ματ. 25:14, Ματ. 25:29, Ματ. 25:35, Ματ. 25:42, Ματ. 26:9, Ματ. 26:10, Ματ. 26:11, Ματ. 26:12, Ματ. 26:28, Ματ. 26:31, Ματ. 26:43, Ματ. 26:52, Ματ. 26:73, Ματ. 27:18, Ματ. 27:19, Ματ. 27:23, Ματ. 27:43, Ματ. 28:2, Ματ. 28:5, Ματ. 28:6, Μάρ. 1:16, Μάρ. 1:22, Μάρ. 1:38, Μάρ. 2:15, Μάρ. 3:10, Μάρ. 3:21, Μάρ. 3:35, Μάρ. 4:22, Μάρ. 4:25, Μάρ. 4:28, Μάρ. 5:8, Μάρ. 5:28, Μάρ. 5:42, Μάρ. 6:14, Μάρ. 6:17, Μάρ. 6:18, Μάρ. 6:20, Μάρ. 6:31, Μάρ. 6:36, Μάρ. 6:48, Μάρ. 6:50, Μάρ. 6:52, Μάρ. 6:52, Μάρ. 7:3, Μάρ. 7:8, Μάρ. 7:10, Μάρ. 7:21, Μάρ. 7:25, Μάρ. 7:27, Μάρ. 7:28, Μάρ. 8:3, Μάρ. 8:35, Μάρ. 8:36, Μάρ. 8:38, Μάρ. 9:6, Μάρ. 9:6, Μάρ. 9:31, Μάρ. 9:34, Μάρ. 9:39, Μάρ. 9:40, Μάρ. 9:41, Μάρ. 9:49, Μάρ. 10:14, Μάρ. 10:22, Μάρ. 10:27, Μάρ. 10:45, Μάρ. 11:13, Μάρ. 11:18, Μάρ. 11:23, Μάρ. 11:32, Μάρ. 12:12, Μάρ. 12:14, Μάρ. 12:23, Μάρ. 12:25, Μάρ. 12:36, Μάρ. 12:44, Μάρ. 13:6, Μάρ. 13:7, Μάρ. 13:8, Μάρ. 13:9, Μάρ. 13:11, Μάρ. 13:19, Μάρ. 13:22, Μάρ. 13:33, Μάρ. 13:35, Μάρ. 14:5, Μάρ. 14:7, Μάρ. 14:40, Μάρ. 14:56, Μάρ. 14:70, Μάρ. 15:10, Μάρ. 15:14, Μάρ. 16:4, Μάρ. 16:8, Λουκ. 1:15, Λουκ. 1:18, Λουκ. 1:30, Λουκ. 1:44, Λουκ. 1:48, Λουκ. 1:76, Λουκ. 2:10, Λουκ. 3:8, Λουκ. 4:8, Λουκ. 4:10, Λουκ. 5:9, Λουκ. 5:39, Λουκ. 6:23, Λουκ. 6:23, Λουκ. 6:26, Λουκ. 6:32, Λουκ. 6:33, Λουκ. 6:34, Λουκ. 6:38, Λουκ. 6:43, Λουκ. 6:44, Λουκ. 6:44, Λουκ. 6:45, Λουκ. 6:48, Λουκ. 7:5, Λουκ. 7:6, Λουκ. 7:8, Λουκ. 7:28, Λουκ. 7:33, Λουκ. 8:17, Λουκ. 8:18, Λουκ. 8:29, Λουκ. 8:29, Λουκ. 8:40, Λουκ. 8:46, Λουκ. 9:14, Λουκ. 9:24, Λουκ. 9:25, Λουκ. 9:26, Λουκ. 9:44, Λουκ. 9:48, Λουκ. 9:50, Λουκ. 9:56, Λουκ. 10:7, Λουκ. 10:24, Λουκ. 11:4, Λουκ. 11:10, Λουκ. 11:30, Λουκ. 12:12, Λουκ. 12:30, Λουκ. 12:34, Λουκ. 12:52, Λουκ. 12:58, Λουκ. 14:14, Λουκ. 14:24, Λουκ. 14:28, Λουκ. 16:2, Λουκ. 16:13, Λουκ. 16:28, Λουκ. 17:21, Λουκ. 17:24, Λουκ. 18:16, Λουκ. 18:23, Λουκ. 18:25, Λουκ. 18:32, Λουκ. 19:5, Λουκ. 19:10, Λουκ. 19:21, Λουκ. 19:26, Λουκ. 19:48, Λουκ. 20:6, Λουκ. 20:19, Λουκ. 20:33, Λουκ. 20:36, Λουκ. 20:36, Λουκ. 20:38, Λουκ. 21:4, Λουκ. 21:8, Λουκ. 21:9, Λουκ. 21:15, Λουκ. 21:23, Λουκ. 21:26, Λουκ. 21:35, Λουκ. 22:2, Λουκ. 22:16, Λουκ. 22:18, Λουκ. 22:27, Λουκ. 22:37, Λουκ. 22:37, Λουκ. 22:59, Λουκ. 22:71, Λουκ. 23:8, Λουκ. 23:12, Λουκ. 23:15, Λουκ. 23:22, Λουκ. 23:34, Λουκ. 23:41, Ιωάνν. 2:25, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 3:16, Ιωάνν. 3:17, Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 3:20, Ιωάνν. 3:24, Ιωάνν. 3:34, Ιωάνν. 3:34, Ιωάνν. 4:8, Ιωάνν. 4:9, Ιωάνν. 4:18, Ιωάνν. 4:23, Ιωάνν. 4:37, Ιωάνν. 4:42, Ιωάνν. 4:44, Ιωάνν. 4:45, Ιωάνν. 4:47, Ιωάνν. 5:4, Ιωάνν. 5:13, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 5:20, Ιωάνν. 5:21, Ιωάνν. 5:22, Ιωάνν. 5:26, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 5:46, Ιωάνν. 5:46, Ιωάνν. 6:6, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 6:33, Ιωάνν. 6:55, Ιωάνν. 6:64, Ιωάνν. 6:71, Ιωάνν. 7:1, Ιωάνν. 7:4, Ιωάνν. 7:5, Ιωάνν. 7:39, Ιωάνν. 7:41, Ιωάνν. 8:42, Ιωάνν. 8:42, Ιωάνν. 9:22, Ιωάνν. 9:30, Ιωάνν. 10:26, Ιωάνν. 11:39, Ιωάνν. 12:8, Ιωάνν. 12:43, Ιωάνν. 12:47, Ιωάνν. 13:11, Ιωάνν. 13:13, Ιωάνν. 13:15, Ιωάνν. 13:29, Ιωάνν. 14:30, Ιωάνν. 16:13, Ιωάνν. 16:27, Ιωάνν. 18:13, Ιωάνν. 19:6, Ιωάνν. 19:31, Ιωάνν. 19:36, Ιωάνν. 20:9, Ιωάνν. 20:17, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:8, Πράξ. 1:20, Πράξ. 2:15, Πράξ. 2:15, Πράξ. 2:25, Πράξ. 2:34, Πράξ. 2:39, Πράξ. 3:22, Πράξ. 4:3, Πράξ. 4:12, Πράξ. 4:16, Πράξ. 4:20, Πράξ. 4:22, Πράξ. 4:27, Πράξ. 4:34, Πράξ. 4:34, Πράξ. 5:26, Πράξ. 5:36, Πράξ. 6:14, Πράξ. 7:33, Πράξ. 7:40, Πράξ. 8:7, Πράξ. 8:16, Πράξ. 8:21, Πράξ. 8:23, Πράξ. 8:31, Πράξ. 8:39, Πράξ. 9:11, Πράξ. 9:16, Πράξ. 10:46, Πράξ. 13:8, Πράξ. 13:27, Πράξ. 13:36, Πράξ. 13:47, Πράξ. 15:21, Πράξ. 15:28, Πράξ. 16:3, Πράξ. 16:28, Πράξ. 16:37, Πράξ. 17:20, Πράξ. 17:23, Πράξ. 17:28, Πράξ. 17:28, Πράξ. 18:3, Πράξ. 18:15, Πράξ. 18:18, Πράξ. 18:28, Πράξ. 19:24, Πράξ. 19:32, Πράξ. 19:35, Πράξ. 19:37, Πράξ. 19:40, Πράξ. 20:10, Πράξ. 20:13, Πράξ. 20:16, Πράξ. 20:16, Πράξ. 20:27, Πράξ. 20:29, Πράξ. 21:3, Πράξ. 21:13, Πράξ. 21:22, Πράξ. 21:29, Πράξ. 21:36, Πράξ. 22:22, Πράξ. 22:26, Πράξ. 23:5, Πράξ. 23:8, Πράξ. 23:11, Πράξ. 23:17, Πράξ. 23:21, Πράξ. 24:5, Πράξ. 25:11, Πράξ. 25:27, Πράξ. 26:16, Πράξ. 26:26, Πράξ. 26:26, Πράξ. 26:26, Πράξ. 27:22, Πράξ. 27:23, Πράξ. 27:25, Πράξ. 27:34, Πράξ. 27:34, Πράξ. 28:2, Πράξ. 28:20, Πράξ. 28:22, Πράξ. 28:27, Ρωμ. 1:9, Ρωμ. 1:11, Ρωμ. 1:16, Ρωμ. 1:16, Ρωμ. 1:17, Ρωμ. 1:18, Ρωμ. 1:19, Ρωμ. 1:20, Ρωμ. 1:26, Ρωμ. 2:1, Ρωμ. 2:1, Ρωμ. 2:11, Ρωμ. 2:12, Ρωμ. 2:13, Ρωμ. 2:14, Ρωμ. 2:24, Ρωμ. 2:25, Ρωμ. 2:28, Ρωμ. 3:2, Ρωμ. 3:3, Ρωμ. 3:7, Ρωμ. 3:9, Ρωμ. 3:20, Ρωμ. 3:22, Ρωμ. 3:23, Ρωμ. 4:2, Ρωμ. 4:3, Ρωμ. 4:9, Ρωμ. 4:13, Ρωμ. 4:14, Ρωμ. 4:15, Ρωμ. 4:15, Ρωμ. 5:6, Ρωμ. 5:7, Ρωμ. 5:7, Ρωμ. 5:10, Ρωμ. 5:13, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:16, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 5:19, Ρωμ. 6:5, Ρωμ. 6:7, Ρωμ. 6:10, Ρωμ. 6:14, Ρωμ. 6:14, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:20, Ρωμ. 6:21, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 7:1, Ρωμ. 7:2, Ρωμ. 7:5, Ρωμ. 7:7, Ρωμ. 7:8, Ρωμ. 7:11, Ρωμ. 7:14, Ρωμ. 7:15, Ρωμ. 7:15, Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 7:19, Ρωμ. 7:22, Ρωμ. 8:2, Ρωμ. 8:3, Ρωμ. 8:5, Ρωμ. 8:6, Ρωμ. 8:7, Ρωμ. 8:7, Ρωμ. 8:13, Ρωμ. 8:14, Ρωμ. 8:15, Ρωμ. 8:18, Ρωμ. 8:19, Ρωμ. 8:20, Ρωμ. 8:22, Ρωμ. 8:24, Ρωμ. 8:24, Ρωμ. 8:26, Ρωμ. 8:38, Ρωμ. 9:3, Ρωμ. 9:6, Ρωμ. 9:9, Ρωμ. 9:11, Ρωμ. 9:15, Ρωμ. 9:17, Ρωμ. 9:19, Ρωμ. 9:28, Ρωμ. 9:32, Ρωμ. 10:2, Ρωμ. 10:3, Ρωμ. 10:4, Ρωμ. 10:5, Ρωμ. 10:10, Ρωμ. 10:11, Ρωμ. 10:12, Ρωμ. 10:12, Ρωμ. 10:13, Ρωμ. 10:16, Ρωμ. 11:1, Ρωμ. 11:13, Ρωμ. 11:15, Ρωμ. 11:21, Ρωμ. 11:23, Ρωμ. 11:24, Ρωμ. 11:25, Ρωμ. 11:29, Ρωμ. 11:30, Ρωμ. 11:32, Ρωμ. 11:34, Ρωμ. 12:3, Ρωμ. 12:4, Ρωμ. 12:19, Ρωμ. 12:20, Ρωμ. 13:1, Ρωμ. 13:3, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 13:6, Ρωμ. 13:6, Ρωμ. 13:8, Ρωμ. 13:9, Ρωμ. 13:11, Ρωμ. 14:3, Ρωμ. 14:4, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:7, Ρωμ. 14:8, Ρωμ. 14:9, Ρωμ. 14:10, Ρωμ. 14:11, Ρωμ. 14:17, Ρωμ. 14:18, Ρωμ. 15:2, Ρωμ. 15:3, Ρωμ. 15:4, Ρωμ. 15:18, Ρωμ. 15:24, Ρωμ. 15:26, Ρωμ. 15:27, Ρωμ. 15:27, Ρωμ. 16:2, Ρωμ. 16:18, Ρωμ. 16:19, Α'Κορ. 1:11, Α'Κορ. 1:17, Α'Κορ. 1:18, Α'Κορ. 1:19, Α'Κορ. 1:21, Α'Κορ. 1:26, Α'Κορ. 2:2, Α'Κορ. 2:8, Α'Κορ. 2:10, Α'Κορ. 2:11, Α'Κορ. 2:14, Α'Κορ. 2:16, Α'Κορ. 3:2, Α'Κορ. 3:3, Α'Κορ. 3:3, Α'Κορ. 3:4, Α'Κορ. 3:9, Α'Κορ. 3:11, Α'Κορ. 3:13, Α'Κορ. 3:17, Α'Κορ. 3:19, Α'Κορ. 3:19, Α'Κορ. 3:21, Α'Κορ. 4:4, Α'Κορ. 4:7, Α'Κορ. 4:9, Α'Κορ. 4:15, Α'Κορ. 4:15, Α'Κορ. 4:20, Α'Κορ. 5:3, Α'Κορ. 5:7, Α'Κορ. 5:12, Α'Κορ. 6:16, Α'Κορ. 6:20, Α'Κορ. 7:7, Α'Κορ. 7:9, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:16, Α'Κορ. 7:22, Α'Κορ. 7:31, Α'Κορ. 8:5, Α'Κορ. 8:8, Α'Κορ. 8:10, Α'Κορ. 9:2, Α'Κορ. 9:9, Α'Κορ. 9:10, Α'Κορ. 9:15, Α'Κορ. 9:16, Α'Κορ. 9:16, Α'Κορ. 9:17, Α'Κορ. 9:19, Α'Κορ. 10:4, Α'Κορ. 10:5, Α'Κορ. 10:17, Α'Κορ. 10:26, Α'Κορ. 10:28, Α'Κορ. 10:29, Α'Κορ. 11:5, Α'Κορ. 11:6, Α'Κορ. 11:7, Α'Κορ. 11:8, Α'Κορ. 11:9, Α'Κορ. 11:12, Α'Κορ. 11:18, Α'Κορ. 11:19, Α'Κορ. 11:21, Α'Κορ. 11:22, Α'Κορ. 11:23, Α'Κορ. 11:26, Α'Κορ. 11:29, Α'Κορ. 11:31, Α'Κορ. 12:8, Α'Κορ. 12:12, Α'Κορ. 12:13, Α'Κορ. 12:14, Α'Κορ. 13:9, Α'Κορ. 13:12, Α'Κορ. 14:2, Α'Κορ. 14:2, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:8, Α'Κορ. 14:9, Α'Κορ. 14:14, Α'Κορ. 14:17, Α'Κορ. 14:31, Α'Κορ. 14:33, Α'Κορ. 14:34, Α'Κορ. 14:35, Α'Κορ. 15:3, Α'Κορ. 15:9, Α'Κορ. 15:16, Α'Κορ. 15:21, Α'Κορ. 15:22, Α'Κορ. 15:25, Α'Κορ. 15:27, Α'Κορ. 15:32, Α'Κορ. 15:34, Α'Κορ. 15:41, Α'Κορ. 15:52, Α'Κορ. 15:53, Α'Κορ. 16:5, Α'Κορ. 16:7, Α'Κορ. 16:9, Α'Κορ. 16:10, Α'Κορ. 16:11, Α'Κορ. 16:18, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 1:13, Β'Κορ. 1:19, Β'Κορ. 1:20, Β'Κορ. 1:24, Β'Κορ. 2:2, Β'Κορ. 2:4, Β'Κορ. 2:9, Β'Κορ. 2:10, Β'Κορ. 2:11, Β'Κορ. 2:17, Β'Κορ. 3:6, Β'Κορ. 3:9, Β'Κορ. 3:10, Β'Κορ. 3:11, Β'Κορ. 3:14, Β'Κορ. 4:5, Β'Κορ. 4:11, Β'Κορ. 4:15, Β'Κορ. 4:17, Β'Κορ. 4:18, Β'Κορ. 5:1, Β'Κορ. 5:2, Β'Κορ. 5:4, Β'Κορ. 5:7, Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 5:12, Β'Κορ. 5:13, Β'Κορ. 5:14, Β'Κορ. 5:21, Β'Κορ. 6:2, Β'Κορ. 6:14, Β'Κορ. 6:16, Β'Κορ. 7:3, Β'Κορ. 7:5, Β'Κορ. 7:8, Β'Κορ. 7:9, Β'Κορ. 7:10, Β'Κορ. 7:11, Β'Κορ. 8:9, Β'Κορ. 8:10, Β'Κορ. 8:12, Β'Κορ. 8:13, Β'Κορ. 9:1, Β'Κορ. 9:2, Β'Κορ. 9:7, Β'Κορ. 10:3, Β'Κορ. 10:4, Β'Κορ. 10:8, Β'Κορ. 10:12, Β'Κορ. 10:14, Β'Κορ. 10:14, Β'Κορ. 10:18, Β'Κορ. 11:2, Β'Κορ. 11:2, Β'Κορ. 11:4, Β'Κορ. 11:5, Β'Κορ. 11:9, Β'Κορ. 11:13, Β'Κορ. 11:14, Β'Κορ. 11:19, Β'Κορ. 11:20, Β'Κορ. 12:1, Β'Κορ. 12:6, Β'Κορ. 12:6, Β'Κορ. 12:9, Β'Κορ. 12:10, Β'Κορ. 12:11, Β'Κορ. 12:11, Β'Κορ. 12:13, Β'Κορ. 12:14, Β'Κορ. 12:14, Β'Κορ. 12:20, Β'Κορ. 13:4, Β'Κορ. 13:4, Β'Κορ. 13:8, Β'Κορ. 13:9, Γαλ. 1:10, Γαλ. 1:10, Γαλ. 1:12, Γαλ. 1:13, Γαλ. 2:6, Γαλ. 2:8, Γαλ. 2:12, Γαλ. 2:18, Γαλ. 2:19, Γαλ. 2:21, Γαλ. 3:10, Γαλ. 3:10, Γαλ. 3:13, Γαλ. 3:18, Γαλ. 3:21, Γαλ. 3:26, Γαλ. 3:27, Γαλ. 3:28, Γαλ. 4:15, Γαλ. 4:22, Γαλ. 4:24, Γαλ. 4:25, Γαλ. 4:27, Γαλ. 5:5, Γαλ. 5:6, Γαλ. 5:13, Γαλ. 5:14, Γαλ. 5:17, Γαλ. 6:3, Γαλ. 6:5, Γαλ. 6:7, Γαλ. 6:9, Γαλ. 6:13, Γαλ. 6:15, Γαλ. 6:17, Εφεσ. 2:8, Εφεσ. 2:10, Εφεσ. 2:14, Εφεσ. 5:5, Εφεσ. 5:6, Εφεσ. 5:8, Εφεσ. 5:9, Εφεσ. 5:12, Εφεσ. 5:13, Εφεσ. 5:29, Εφεσ. 6:1, Φιλ. 1:8, Φιλ. 1:18, Φιλ. 1:19, Φιλ. 1:21, Φιλ. 1:23, Φιλ. 2:5, Φιλ. 2:13, Φιλ. 2:20, Φιλ. 2:21, Φιλ. 2:27, Φιλ. 3:3, Φιλ. 3:18, Φιλ. 3:20, Φιλ. 4:11, Κολ. 2:1, Κολ. 3:3, Κολ. 3:20, Κολ. 3:24, Κολ. 4:13, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 1:9, Α'Θεσσ. 2:1, Α'Θεσσ. 2:3, Α'Θεσσ. 2:5, Α'Θεσσ. 2:9, Α'Θεσσ. 2:9, Α'Θεσσ. 2:14, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 2:20, Α'Θεσσ. 3:3, Α'Θεσσ. 3:4, Α'Θεσσ. 3:9, Α'Θεσσ. 4:2, Α'Θεσσ. 4:3, Α'Θεσσ. 4:7, Α'Θεσσ. 4:9, Α'Θεσσ. 4:10, Α'Θεσσ. 4:14, Α'Θεσσ. 4:15, Α'Θεσσ. 5:2, Α'Θεσσ. 5:3, Α'Θεσσ. 5:7, Α'Θεσσ. 5:18, Β'Θεσσ. 2:7, Β'Θεσσ. 3:2, Β'Θεσσ. 3:7, Β'Θεσσ. 3:10, Β'Θεσσ. 3:11, Α'Τιμ. 2:3, Α'Τιμ. 2:5, Α'Τιμ. 2:13, Α'Τιμ. 3:13, Α'Τιμ. 4:5, Α'Τιμ. 4:8, Α'Τιμ. 4:10, Α'Τιμ. 4:16, Α'Τιμ. 5:4, Α'Τιμ. 5:11, Α'Τιμ. 5:15, Α'Τιμ. 5:18, Α'Τιμ. 6:7, Α'Τιμ. 6:10, Β'Τιμ. 1:7, Β'Τιμ. 1:12, Β'Τιμ. 2:7, Β'Τιμ. 2:11, Β'Τιμ. 2:16, Β'Τιμ. 3:2, Β'Τιμ. 3:6, Β'Τιμ. 3:9, Β'Τιμ. 4:3, Β'Τιμ. 4:6, Β'Τιμ. 4:10, Β'Τιμ. 4:11, Β'Τιμ. 4:15, Τίτ. 1:7, Τίτ. 1:10, Τίτ. 2:11, Τίτ. 3:3, Τίτ. 3:9, Τίτ. 3:12, Φιλήμ. 1:7, Φιλήμ. 1:15, Φιλήμ. 1:22, Εβρ. 1:5, Εβρ. 2:2, Εβρ. 2:5, Εβρ. 2:8, Εβρ. 2:10, Εβρ. 2:11, Εβρ. 2:16, Εβρ. 2:18, Εβρ. 3:3, Εβρ. 3:4, Εβρ. 3:14, Εβρ. 3:16, Εβρ. 4:2, Εβρ. 4:3, Εβρ. 4:4, Εβρ. 4:8, Εβρ. 4:10, Εβρ. 4:12, Εβρ. 4:15, Εβρ. 5:1, Εβρ. 5:12, Εβρ. 5:13, Εβρ. 5:13, Εβρ. 6:4, Εβρ. 6:7, Εβρ. 6:10, Εβρ. 6:13, Εβρ. 6:16, Εβρ. 7:1, Εβρ. 7:10, Εβρ. 7:11, Εβρ. 7:12, Εβρ. 7:13, Εβρ. 7:14, Εβρ. 7:17, Εβρ. 7:18, Εβρ. 7:19, Εβρ. 7:20, Εβρ. 7:26, Εβρ. 7:27, Εβρ. 7:28, Εβρ. 8:3, Εβρ. 8:4, Εβρ. 8:5, Εβρ. 8:7, Εβρ. 8:8, Εβρ. 9:2, Εβρ. 9:13, Εβρ. 9:16, Εβρ. 9:17, Εβρ. 9:19, Εβρ. 9:24, Εβρ. 10:1, Εβρ. 10:4, Εβρ. 10:14, Εβρ. 10:15, Εβρ. 10:23, Εβρ. 10:26, Εβρ. 10:30, Εβρ. 10:34, Εβρ. 10:36, Εβρ. 10:37, Εβρ. 11:2, Εβρ. 11:5, Εβρ. 11:6, Εβρ. 11:10, Εβρ. 11:14, Εβρ. 11:16, Εβρ. 11:26, Εβρ. 11:27, Εβρ. 11:32, Εβρ. 12:3, Εβρ. 12:6, Εβρ. 12:7, Εβρ. 12:10, Εβρ. 12:17, Εβρ. 12:17, Εβρ. 12:18, Εβρ. 12:20, Εβρ. 12:25, Εβρ. 12:29, Εβρ. 13:2, Εβρ. 13:5, Εβρ. 13:9, Εβρ. 13:11, Εβρ. 13:14, Εβρ. 13:16, Εβρ. 13:17, Εβρ. 13:17, Εβρ. 13:18, Εβρ. 13:22, Ιάκ. 1:6, Ιάκ. 1:7, Ιάκ. 1:11, Ιάκ. 1:13, Ιάκ. 1:20, Ιάκ. 1:24, Ιάκ. 2:2, Ιάκ. 2:10, Ιάκ. 2:11, Ιάκ. 2:13, Ιάκ. 2:26, Ιάκ. 3:2, Ιάκ. 3:7, Ιάκ. 3:16, Ιάκ. 4:14, Ιάκ. 4:14, Α'Πέτρ. 2:19, Α'Πέτρ. 2:20, Α'Πέτρ. 2:21, Α'Πέτρ. 2:25, Α'Πέτρ. 3:5, Α'Πέτρ. 3:10, Α'Πέτρ. 3:17, Α'Πέτρ. 4:3, Α'Πέτρ. 4:6, Α'Πέτρ. 4:15, Β'Πέτρ. 1:8, Β'Πέτρ. 1:9, Β'Πέτρ. 1:10, Β'Πέτρ. 1:11, Β'Πέτρ. 1:16, Β'Πέτρ. 1:17, Β'Πέτρ. 1:21, Β'Πέτρ. 2:4, Β'Πέτρ. 2:8, Β'Πέτρ. 2:18, Β'Πέτρ. 2:19, Β'Πέτρ. 2:20, Β'Πέτρ. 2:21, Β'Πέτρ. 3:4, Β'Πέτρ. 3:5, Α'Ιωάνν. 2:19, Α'Ιωάνν. 4:20, Α'Ιωάνν. 5:3, Β'Ιωάνν. 1:11, 1:3, 1:7, Ιουδ. 1:4, Αποκ. 1:3, Αποκ. 3:2, Αποκ. 9:19, Αποκ. 9:19, Αποκ. 13:18, Αποκ. 14:4, Αποκ. 14:5, Αποκ. 16:6, Αποκ. 16:14, Αποκ. 17:17, Αποκ. 19:8, Αποκ. 19:10, Αποκ. 21:1, Αποκ. 21:22, Αποκ. 21:23, Αποκ. 21:25, Αποκ. 22:9, Αποκ. 22:18 
1064  γαστηρ  γαστρι  Ματ. 1:18, Ματ. 1:23, Ματ. 24:19, Μάρ. 13:17, Λουκ. 1:31, Λουκ. 21:23, Α'Θεσσ. 5:3, Αποκ. 12:2 
1064  γαστηρ  γαστερες  Τίτ. 1:12 
1065  γε  γε  Λουκ. 11:8, Λουκ. 18:5, Λουκ. 19:42, Λουκ. 24:21, Πράξ. 2:18, Πράξ. 8:30, Πράξ. 14:17, Πράξ. 17:27, Ρωμ. 8:32, Α'Κορ. 4:8, Α'Κορ. 9:2 
1066  Γεδεων  γεδεων  Εβρ. 11:32 
1067  γεενα  γεεννη  Ματ. 10:28 
1067  γεενα  γεεννης  Ματ. 23:15, Ματ. 23:33, Ιάκ. 3:6 
1067  γεενα  γεενναν  Ματ. 5:22, Ματ. 5:29, Ματ. 5:30, Ματ. 18:9, Μάρ. 9:43, Μάρ. 9:45, Μάρ. 9:47, Λουκ. 12:5 
1068  Γεθσημανη  γεθσημανη  Ματ. 26:36, Μάρ. 14:32 
1069  γειτων  γειτονες  Ιωάνν. 9:8 
1069  γειτων  γειτονας  Λουκ. 14:12, Λουκ. 15:6, Λουκ. 15:9 
1070  γελαω  γελωντες  Λουκ. 6:25 
1070  γελαω  γελασετε  Λουκ. 6:21 
1071  γελως  γελως  Ιάκ. 4:9 
1072  γεμιζω  γεμισθη  Λουκ. 14:23 
1072  γεμιζω  γεμισατε  Ιωάνν. 2:7 
1072  γεμιζω  γεμισας  Μάρ. 15:36 
1072  γεμιζω  γεμισαι  Λουκ. 15:16 
1072  γεμιζω  γεμιζεσθαι  Μάρ. 4:37 
1073  γεμω  γεμουσιν  Ματ. 23:25, Ματ. 23:27 
1073  γεμω  γεμουσας  Αποκ. 5:8, Αποκ. 15:7, Αποκ. 21:9 
1073  γεμω  γεμον  Αποκ. 17:3, Αποκ. 17:4 
1073  γεμω  γεμοντα  Αποκ. 4:6, Αποκ. 4:8 
1073  γεμω  γεμει  Λουκ. 11:39, Ρωμ. 3:14 
1074  γενεα  γενεων  Λουκ. 1:50, Πράξ. 15:21, Κολ. 1:26 
1074  γενεα  γενει  Μάρ. 7:26, Πράξ. 4:36, Πράξ. 18:2, Πράξ. 18:24, Γαλ. 1:14 
1074  γενεα  γενεα  Ματ. 12:39, Ματ. 12:45, Ματ. 16:4, Ματ. 17:17, Ματ. 24:34, Μάρ. 8:12, Μάρ. 8:12, Μάρ. 8:38, Μάρ. 9:19, Μάρ. 13:30, Λουκ. 9:41, Λουκ. 11:29, Λουκ. 11:30, Λουκ. 21:32, Πράξ. 13:36, Εβρ. 3:10 
1074  γενεα  γενεας  Ματ. 12:41, Ματ. 12:42, Λουκ. 1:50, Λουκ. 7:31, Λουκ. 11:31, Λουκ. 11:32, Λουκ. 11:50, Λουκ. 11:51, Λουκ. 17:25, Πράξ. 2:40, Εφεσ. 3:21, Φιλ. 2:15 
1074  γενεα  γενεαν  Ματ. 11:16, Ματ. 23:36, Λουκ. 16:8, Πράξ. 8:33 
1074  γενεα  γενεαι  Ματ. 1:17, Ματ. 1:17, Ματ. 1:17, Ματ. 1:17, Λουκ. 1:48 
1074  γενεα  γενεαις  Πράξ. 14:16, Εφεσ. 3:5 
1075  γενεαλογεω  γενεαλογουμενος  Εβρ. 7:6 
1076  γενεαλογια  γενεαλογιας  Τίτ. 3:9 
1076  γενεαλογια  γενεαλογιαις  Α'Τιμ. 1:4 
1077  γενεσια  γενεσεως  Ματ. 1:1, Ιάκ. 1:23, Ιάκ. 3:6 
1078  γενεσις  γενεσιων  Ματ. 14:6 
1078  γενεσις  γενεσιοις  Μάρ. 6:21 
1079  γενετη  γενετης  Ιωάνν. 9:1 
1080  γενναω  γεννηθεντος  Ματ. 2:1 
1080  γενναω  γεννηθεις  Γαλ. 4:29, Εβρ. 11:23, Α'Ιωάνν. 5:18 
1080  γενναω  γενναται  Ματ. 2:4 
1080  γενναω  γεγεννηται  Γαλ. 4:23, Α'Ιωάνν. 2:29, Α'Ιωάνν. 3:9, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 5:1 
1080  γενναω  γεγεννημενου  Ιωάνν. 9:32 
1080  γενναω  γεγεννημενος  Ιωάνν. 3:8, Πράξ. 22:3, Α'Ιωάνν. 3:9, Α'Ιωάνν. 5:18 
1080  γενναω  γεγεννημενον  Ιωάνν. 3:6, Ιωάνν. 3:6, Α'Ιωάνν. 5:1, Α'Ιωάνν. 5:4 
1080  γενναω  γεγεννημεθα  Ιωάνν. 8:41 
1080  γενναω  γεγεννημαι  Ιωάνν. 18:37, Πράξ. 22:28 
1080  γενναω  γεγεννηκα  Πράξ. 13:33, Εβρ. 1:5, Εβρ. 5:5 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last