Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
975  βιβλιον  βιβλιον  Ματ. 19:7, Μάρ. 10:4, Λουκ. 4:17, Λουκ. 4:17, Λουκ. 4:20, Εβρ. 9:19, Αποκ. 1:11, Αποκ. 5:1, Αποκ. 5:2, Αποκ. 5:3, Αποκ. 5:4, Αποκ. 5:5, Αποκ. 5:7, Αποκ. 5:8, Αποκ. 5:9, Αποκ. 6:14, Αποκ. 17:8, Αποκ. 20:12 
975  βιβλιον  βιβλιου  Εβρ. 10:7, Αποκ. 22:7, Αποκ. 22:9, Αποκ. 22:10, Αποκ. 22:18 
975  βιβλιον  βιβλιω  Ιωάνν. 20:30, Γαλ. 3:10, Αποκ. 21:27, Αποκ. 22:18, Αποκ. 22:19 
976  βιβλος  βιβλος  Ματ. 1:1 
976  βιβλος  βιβλους  Πράξ. 19:19 
976  βιβλος  βιβλου  Αποκ. 3:5, Αποκ. 22:19, Αποκ. 22:19 
976  βιβλος  βιβλω  Μάρ. 12:26, Λουκ. 3:4, Λουκ. 20:42, Πράξ. 1:20, Πράξ. 7:42, Φιλ. 4:3, Αποκ. 13:8, Αποκ. 20:15 
977  βιβρωσκω  βεβρωκοσιν  Ιωάνν. 6:13 
978  Βιθυνια  βιθυνιαν  Πράξ. 16:7 
978  Βιθυνια  βιθυνιας  Α'Πέτρ. 1:1 
979  βιος  βιον  Μάρ. 12:44, Λουκ. 8:43, Λουκ. 15:12, Λουκ. 15:30, Λουκ. 21:4, Α'Τιμ. 2:2, Α'Ιωάνν. 3:17 
979  βιος  βιου  Λουκ. 8:14, Β'Τιμ. 2:4, Α'Πέτρ. 4:3, Α'Ιωάνν. 2:16 
980  βιοω  βιωσαι  Α'Πέτρ. 4:2 
981  βιωσις  βιωσιν  Πράξ. 26:4 
982  βιωτικος  βιωτικαις  Λουκ. 21:34 
982  βιωτικος  βιωτικα  Α'Κορ. 6:3, Α'Κορ. 6:4 
983  βλαβερος  βλαβερας  Α'Τιμ. 6:9 
984  βλαπτω  βλαψαν  Λουκ. 4:35 
984  βλαπτω  βλαψει  Μάρ. 16:18 
985  βλαστανω  βλαστανη  Μάρ. 4:27 
985  βλαστανω  βλαστησασα  Εβρ. 9:4 
986  Βλαστος  βλαστον  Πράξ. 12:20 
987  βλασφημεω  βλασφημειν  Πράξ. 26:11, Α'Τιμ. 1:20, Τίτ. 3:2 
987  βλασφημεω  βλασφημεισθω  Ρωμ. 14:16 
987  βλασφημεω  βλασφημεις  Ιωάνν. 10:36 
987  βλασφημεω  βλασφημειται  Ρωμ. 2:24, Α'Πέτρ. 4:14 
987  βλασφημεω  βλασφημει  Ματ. 9:3 
987  βλασφημεω  βλασφημηθησεται  Β'Πέτρ. 2:2 
987  βλασφημεω  βλασφημησαι  Αποκ. 13:6 
987  βλασφημεω  βλασφημησαντι  Λουκ. 12:10 
987  βλασφημεω  βλασφημηση  Μάρ. 3:29 
987  βλασφημεω  βλασφημησωσιν  Μάρ. 3:28 
987  βλασφημεω  βλασφημηται  Α'Τιμ. 6:1, Τίτ. 2:5 
987  βλασφημεω  βλασφημουμαι  Α'Κορ. 10:30 
987  βλασφημεω  βλασφημουμεθα  Ρωμ. 3:8 
987  βλασφημεω  βλασφημουμενοι  Α'Κορ. 4:13 
987  βλασφημεω  βλασφημουντας  Πράξ. 19:37 
987  βλασφημεω  βλασφημουντες  Λουκ. 22:65, Πράξ. 13:45, Α'Πέτρ. 4:4, Β'Πέτρ. 2:10, Β'Πέτρ. 2:12 
987  βλασφημεω  βλασφημουντων  Πράξ. 18:6 
987  βλασφημεω  βλασφημουσιν  Ιάκ. 2:7, Ιουδ. 1:8, Ιουδ. 1:10 
988  βλασφημια  βλασφημιαι  Ματ. 15:19, Μάρ. 3:28, Α'Τιμ. 6:4 
988  βλασφημια  βλασφημιαν  Ματ. 26:65, Κολ. 3:8, Αποκ. 2:9, Αποκ. 13:6 
988  βλασφημια  βλασφημιας  Μάρ. 2:7, Μάρ. 14:64, Λουκ. 5:21, Ιωάνν. 10:33, Ιουδ. 1:9, Αποκ. 13:1, Αποκ. 13:5, Αποκ. 17:3 
988  βλασφημια  βλασφημια  Ματ. 12:31, Ματ. 12:31, Μάρ. 7:22, Εφεσ. 4:31 
989  βλασφημος  βλασφημα  Πράξ. 6:11, Πράξ. 6:13 
989  βλασφημος  βλασφημοι  Β'Τιμ. 3:2 
989  βλασφημος  βλασφημον  Α'Τιμ. 1:13, Β'Πέτρ. 2:11 
990  βλεμμα  βλεμματι  Β'Πέτρ. 2:8 
991  βλεπω  βλεπειν  Ματ. 12:22, Λουκ. 7:21, Πράξ. 8:6, Πράξ. 12:9, Ρωμ. 11:8, Ρωμ. 11:10, Αποκ. 1:12, Αποκ. 5:3, Αποκ. 5:4, Αποκ. 9:20 
991  βλεπω  βλεπεις  Ματ. 7:3, Ματ. 22:16, Μάρ. 5:31, Μάρ. 12:14, Μάρ. 13:2, Λουκ. 6:41, Λουκ. 7:44, Ιάκ. 2:22, Αποκ. 1:11 
991  βλεπω  βλεπει  Μάρ. 8:23, Λουκ. 24:12, Ιωάνν. 1:29, Ιωάνν. 9:19, Ιωάνν. 9:21, Ιωάνν. 11:9, Ιωάνν. 20:1, Ιωάνν. 20:5, Ιωάνν. 21:20, Ρωμ. 8:24, Β'Κορ. 12:6 
991  βλεπω  βλεπετε  Ματ. 11:4, Ματ. 13:17, Ματ. 24:2, Ματ. 24:4, Μάρ. 4:24, Μάρ. 8:15, Μάρ. 8:18, Μάρ. 12:38, Μάρ. 13:5, Μάρ. 13:9, Μάρ. 13:23, Μάρ. 13:33, Λουκ. 8:18, Λουκ. 10:23, Λουκ. 10:24, Λουκ. 21:8, Πράξ. 2:33, Πράξ. 13:40, Α'Κορ. 1:26, Α'Κορ. 8:9, Α'Κορ. 10:18, Α'Κορ. 16:10, Β'Κορ. 10:7, Γαλ. 5:15, Εφεσ. 5:15, Φιλ. 3:2, Φιλ. 3:2, Φιλ. 3:2, Κολ. 2:8, Εβρ. 3:12, Εβρ. 10:25, Εβρ. 12:25, Β'Ιωάνν. 1:8 
991  βλεπω  βλεπετω  Α'Κορ. 3:10, Α'Κορ. 10:12 
991  βλεπω  βλεπε  Κολ. 4:17, Αποκ. 6:1, Αποκ. 6:3, Αποκ. 6:5, Αποκ. 6:7 
991  βλεπω  βλεπης  Αποκ. 3:18 
991  βλεπω  βλεπη  Ιωάνν. 5:19 
991  βλεπω  βλεπομενα  Β'Κορ. 4:18, Β'Κορ. 4:18, Β'Κορ. 4:18, Β'Κορ. 4:18, Εβρ. 11:3 
991  βλεπω  βλεπομενη  Ρωμ. 8:24 
991  βλεπω  βλεπομενων  Εβρ. 11:1, Εβρ. 11:7 
896  Βααλ  βααλ  Ρωμ. 11:4 
897  Βαβυλων  βαβυλωνι  Α'Πέτρ. 5:13 
897  Βαβυλων  βαβυλωνος  Ματ. 1:11, Ματ. 1:12, Ματ. 1:17, Ματ. 1:17, Πράξ. 7:43 
897  Βαβυλων  βαβυλων  Αποκ. 14:8, Αποκ. 16:19, Αποκ. 17:5, Αποκ. 18:2, Αποκ. 18:10, Αποκ. 18:21 
898  βαθμος  βαθμον  Α'Τιμ. 3:13 
899  βαθος  βαθη  Α'Κορ. 2:10, Αποκ. 2:24 
899  βαθος  βαθος  Ματ. 13:5, Μάρ. 4:5, Λουκ. 5:4, Ρωμ. 8:39, Ρωμ. 11:33, Εφεσ. 3:18 
899  βαθος  βαθους  Β'Κορ. 8:2 
901  βαθυς  βαθει  Πράξ. 20:9 
901  βαθυς  βαθεος  Λουκ. 24:1 
901  βαθυς  βαθυ  Ιωάνν. 4:11 
902  βαιον  βαια  Ιωάνν. 12:13 
903  Βαλααμ  βαλααμ  Β'Πέτρ. 2:15, Ιουδ. 1:11, Αποκ. 2:14 
904  Βαλακ  βαλακ  Αποκ. 2:14 
905  βαλαντιον  βαλαντια  Λουκ. 12:33 
905  βαλαντιον  βαλαντιον  Λουκ. 10:4, Λουκ. 22:36 
905  βαλαντιον  βαλαντιου  Λουκ. 22:35 
906  βαλλω  βαλειν  Ματ. 10:34, Ματ. 10:34, Ματ. 15:26, Ματ. 25:27, Ματ. 27:6, Μάρ. 7:27, Λουκ. 12:49, Αποκ. 2:10, Αποκ. 2:14 
906  βαλλω  βαλετε  Ιωάνν. 21:6 
906  βαλλω  βαλετω  Ιωάνν. 8:7 
906  βαλλω  βαλε  Ματ. 4:6, Ματ. 5:29, Ματ. 5:30, Ματ. 17:27, Ματ. 18:8, Ματ. 18:9, Λουκ. 4:9, Ιωάνν. 18:11, Ιωάνν. 20:27 
906  βαλλω  βαλητε  Ματ. 7:6 
906  βαλλω  βαλη  Μάρ. 4:26 
906  βαλλω  βαλλει  Μάρ. 2:22, Μάρ. 12:41, Λουκ. 5:37, Ιωάνν. 13:5, Α'Ιωάνν. 4:18, Αποκ. 6:13 
906  βαλλω  βαλλεται  Ματ. 3:10, Ματ. 7:19, Λουκ. 3:9 
906  βαλλω  βαλλη  Λουκ. 12:58, Ιωάνν. 5:7 
906  βαλλω  βαλλομενα  Ιωάνν. 12:6 
906  βαλλω  βαλλομενον  Ματ. 6:30, Λουκ. 12:28 
906  βαλλω  βαλλομεν  Ιάκ. 3:3 
906  βαλλω  βαλλοντας  Ματ. 4:18, Μάρ. 1:16, Λουκ. 21:1 
906  βαλλω  βαλλοντες  Ματ. 27:35, Μάρ. 15:24 
906  βαλλω  βαλλοντων  Πράξ. 22:23 
906  βαλλω  βαλλουσαν  Λουκ. 21:2 
906  βαλλω  βαλλουσιν  Ματ. 9:17, Ματ. 9:17, Λουκ. 14:35, Ιωάνν. 15:6, Αποκ. 4:10 
906  βαλλω  βαλλω  Αποκ. 2:22 
906  βαλλω  βαλοντων  Μάρ. 12:43 
906  βαλλω  βαλουσα  Ματ. 26:12 
906  βαλλω  βαλουσιν  Ματ. 13:42, Ματ. 13:50 
906  βαλλω  βαλωσιν  Ιωάνν. 8:59 
906  βαλλω  βαλω  Λουκ. 13:8, Ιωάνν. 20:25, Ιωάνν. 20:25, Αποκ. 2:24 
906  βαλλω  βεβληκεν  Μάρ. 12:43 
First Previous 1 2 3 4 5 of 5  Next Last