Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
α  α  Ματ. 11:4, Ματ. 13:4, Ματ. 13:17, Ματ. 13:17, Ματ. 21:15, Μάρ. 1:44, Μάρ. 7:4, Μάρ. 9:9, Μάρ. 11:23, Μάρ. 13:37, Λουκ. 6:46, Λουκ. 7:22, Λουκ. 10:23, Λουκ. 10:24, Λουκ. 10:24, Λουκ. 12:12, Λουκ. 12:20, Λουκ. 21:6, Λουκ. 24:1, Ιωάνν. 2:23, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 4:45, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 5:20, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 6:2, Ιωάνν. 6:13, Ιωάνν. 6:63, Ιωάνν. 7:3, Ιωάνν. 8:26, Ιωάνν. 10:6, Ιωάνν. 10:16, Ιωάνν. 10:25, Ιωάνν. 11:45, Ιωάνν. 11:46, Ιωάνν. 12:50, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:12, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 15:15, Ιωάνν. 15:24, Ιωάνν. 17:8, Ιωάνν. 18:21, Ιωάνν. 20:30, Πράξ. 3:18, Πράξ. 4:20, Πράξ. 6:14, Πράξ. 8:6, Πράξ. 8:30, Πράξ. 10:15, Πράξ. 11:9, Πράξ. 16:21, Πράξ. 25:7, Πράξ. 28:22, Ρωμ. 9:23, Α'Κορ. 2:9, Α'Κορ. 2:9, Α'Κορ. 2:13, Α'Κορ. 10:20, Α'Κορ. 12:23, Α'Κορ. 14:37, Β'Κορ. 1:13, Β'Κορ. 1:17, Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 12:4, Γαλ. 1:20, Γαλ. 2:18, Γαλ. 5:17, Γαλ. 5:21, Φιλ. 4:9, Κολ. 2:17, Κολ. 2:18, Κολ. 2:22, Κολ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:4, Α'Τιμ. 1:7, Α'Τιμ. 4:3, Β'Τιμ. 2:2, Β'Τιμ. 2:7, Β'Τιμ. 2:20, Β'Τιμ. 2:20, Τίτ. 1:11, Τίτ. 2:1, Εβρ. 2:13, Α'Πέτρ. 1:12, Α'Πέτρ. 1:12, Β'Πέτρ. 3:16, Α'Ιωάνν. 5:15, Β'Ιωάνν. 1:8, 1:10, Αποκ. 1:1, Αποκ. 1:4, Αποκ. 1:8, Αποκ. 1:11, Αποκ. 1:19, Αποκ. 1:19, Αποκ. 1:19, Αποκ. 2:6, Αποκ. 2:10, Αποκ. 3:2, Αποκ. 3:4, Αποκ. 4:1, Αποκ. 5:13, Αποκ. 9:20, Αποκ. 10:4, Αποκ. 13:14, Αποκ. 17:12, Αποκ. 17:15, Αποκ. 17:16, Αποκ. 21:6, Αποκ. 21:12, Αποκ. 22:6, Αποκ. 22:13 
Ααρων  ααρων  Λουκ. 1:5, Πράξ. 7:40, Εβρ. 5:4, Εβρ. 7:11, Εβρ. 9:4 
Αβαδδων  αβαδδων  Αποκ. 9:11 
αβαρης  αβαρη  Β'Κορ. 11:9 
Αββα  αββα  Μάρ. 14:36, Ρωμ. 8:15, Γαλ. 4:6 
Αβελ  αβελ  Ματ. 23:35, Λουκ. 11:51, Εβρ. 11:4, Εβρ. 12:24 
Αβια  αβια  Ματ. 1:7, Ματ. 1:7, Λουκ. 1:5 
Αβιαθαρ  αβιαθαρ  Μάρ. 2:26 
Αβιληνη  αβιληνης  Λουκ. 3:1 
10  Αβιουδ  αβιουδ  Ματ. 1:13, Ματ. 1:13 
11  Αβρααμ  αβρααμ  Ματ. 1:1, Ματ. 1:2, Ματ. 1:17, Ματ. 3:9, Ματ. 3:9, Ματ. 8:11, Ματ. 22:32, Μάρ. 12:26, Λουκ. 1:55, Λουκ. 1:73, Λουκ. 3:8, Λουκ. 3:8, Λουκ. 3:34, Λουκ. 13:16, Λουκ. 13:28, Λουκ. 16:22, Λουκ. 16:23, Λουκ. 16:24, Λουκ. 16:25, Λουκ. 16:29, Λουκ. 16:30, Λουκ. 19:9, Λουκ. 20:37, Ιωάνν. 8:33, Ιωάνν. 8:37, Ιωάνν. 8:39, Ιωάνν. 8:39, Ιωάνν. 8:39, Ιωάνν. 8:40, Ιωάνν. 8:52, Ιωάνν. 8:53, Ιωάνν. 8:56, Ιωάνν. 8:57, Ιωάνν. 8:58, Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:25, Πράξ. 7:2, Πράξ. 7:16, Πράξ. 7:17, Πράξ. 7:32, Πράξ. 13:26, Ρωμ. 4:1, Ρωμ. 4:2, Ρωμ. 4:3, Ρωμ. 4:9, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 4:13, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 9:7, Ρωμ. 11:1, Β'Κορ. 11:22, Γαλ. 3:6, Γαλ. 3:7, Γαλ. 3:8, Γαλ. 3:9, Γαλ. 3:14, Γαλ. 3:16, Γαλ. 3:18, Γαλ. 3:29, Γαλ. 4:22, Εβρ. 2:16, Εβρ. 6:13, Εβρ. 7:1, Εβρ. 7:2, Εβρ. 7:4, Εβρ. 7:5, Εβρ. 7:6, Εβρ. 7:9, Εβρ. 11:8, Εβρ. 11:17, Ιάκ. 2:21, Ιάκ. 2:23, Α'Πέτρ. 3:6 
12  αβυσσος  αβυσσον  Λουκ. 8:31, Ρωμ. 10:7, Αποκ. 20:3 
12  αβυσσος  αβυσσου  Αποκ. 9:1, Αποκ. 9:2, Αποκ. 9:11, Αποκ. 11:7, Αποκ. 17:8, Αποκ. 20:1 
13  Αγαβος  αγαβος  Πράξ. 11:28, Πράξ. 21:10 
14  αγαθοεργεω  αγαθοεργειν  Α'Τιμ. 6:18 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιειτε  Λουκ. 6:35 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιησαι  Μάρ. 3:4, Λουκ. 6:9 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιητε  Λουκ. 6:33 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιουντας  Λουκ. 6:33, Α'Πέτρ. 2:15, Α'Πέτρ. 3:17 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιουντες  Α'Πέτρ. 2:20 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιουσαι  Α'Πέτρ. 3:6 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιων  Πράξ. 14:17, 1:11 
16  αγαθοπολια  αγαθοποιια  Α'Πέτρ. 4:19 
17  αγαθοποιος  αγαθοποιων  Α'Πέτρ. 2:14 
18  αγαθος  αγαθας  Τίτ. 2:5, Α'Πέτρ. 3:10 
18  αγαθος  αγαθα  Ματ. 7:11, Ματ. 7:11, Ματ. 12:34, Ματ. 12:35, Λουκ. 11:13, Λουκ. 12:18, Λουκ. 12:19, Λουκ. 16:25, Ιωάνν. 5:29, Ρωμ. 3:8, Ρωμ. 10:15 
18  αγαθος  αγαθε  Ματ. 19:16, Ματ. 25:21, Ματ. 25:23, Μάρ. 10:17, Λουκ. 18:18, Λουκ. 19:17 
18  αγαθος  αγαθην  Λουκ. 8:8, Λουκ. 10:42, Α'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 2:16, Α'Τιμ. 1:19, Τίτ. 2:10, Α'Πέτρ. 3:16, Α'Πέτρ. 3:16 
18  αγαθος  αγαθης  Α'Τιμ. 1:5, Α'Πέτρ. 3:21 
18  αγαθος  αγαθη  Λουκ. 8:15, Πράξ. 23:1, Ρωμ. 7:12, Ιάκ. 1:17 
18  αγαθος  αγαθοις  Γαλ. 6:6, Εφεσ. 2:10, Α'Πέτρ. 2:18 
18  αγαθος  αγαθον  Ματ. 7:17, Ματ. 7:18, Ματ. 19:16, Ματ. 19:17, Μάρ. 10:18, Λουκ. 6:45, Λουκ. 18:19, Ιωάνν. 1:46, Ρωμ. 2:10, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 7:19, Ρωμ. 8:28, Ρωμ. 9:11, Ρωμ. 12:2, Ρωμ. 13:3, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 14:16, Ρωμ. 15:2, Ρωμ. 16:19, Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 9:8, Γαλ. 6:10, Εφεσ. 4:28, Εφεσ. 6:8, Φιλ. 1:6, Α'Θεσσ. 5:15, Β'Τιμ. 2:21, Β'Τιμ. 3:17, Τίτ. 1:16, Τίτ. 3:1, Φιλήμ. 1:14, Α'Πέτρ. 3:11, 1:11 
18  αγαθος  αγαθος  Ματ. 12:35, Ματ. 19:17, Ματ. 20:15, Μάρ. 10:18, Λουκ. 6:45, Λουκ. 18:19, Λουκ. 23:50, Ιωάνν. 7:12, Πράξ. 11:24, Εφεσ. 4:29 
18  αγαθος  αγαθους  Ματ. 5:45, Ματ. 22:10 
18  αγαθος  αγαθου  Ματ. 12:35, Λουκ. 6:45, Ρωμ. 2:7, Ρωμ. 5:7, Ρωμ. 7:13, Φιλήμ. 1:6, Α'Πέτρ. 3:13 
18  αγαθος  αγαθων  Λουκ. 1:53, Πράξ. 9:36, Ρωμ. 13:3, Α'Τιμ. 2:10, Εβρ. 9:11, Εβρ. 10:1, Ιάκ. 3:17 
18  αγαθος  αγαθω  Ρωμ. 12:9, Ρωμ. 12:21, Κολ. 1:10, Β'Θεσσ. 2:17, Α'Τιμ. 5:10, Εβρ. 13:21 
19  αγαθωσυνη  αγαθωσυνης  Ρωμ. 15:14, Β'Θεσσ. 1:11 
19  αγαθωσυνη  αγαθωσυνη  Γαλ. 5:22, Εφεσ. 5:9 
20  αγαλλιασις  αγαλλιασει  Λουκ. 1:44, Πράξ. 2:46, Ιουδ. 1:24 
20  αγαλλιασις  αγαλλιασεως  Εβρ. 1:9 
20  αγαλλιασις  αγαλλιασις  Λουκ. 1:14 
21  αγαλλιαω  αγαλλιασθε  Ματ. 5:12, Α'Πέτρ. 1:6, Α'Πέτρ. 1:8 
21  αγαλλιαω  αγαλλιασθηναι  Ιωάνν. 5:35 
21  αγαλλιαω  αγαλλιωμεθα  Αποκ. 19:7 
21  αγαλλιαω  αγαλλιωμενοι  Α'Πέτρ. 4:13 
22  αγαμος  αγαμοις  Α'Κορ. 7:8 
22  αγαμος  αγαμος  Α'Κορ. 7:11, Α'Κορ. 7:32, Α'Κορ. 7:34 
23  αγανακτεο  αγανακτειν  Μάρ. 10:41 
23  αγανακτεο  αγανακτουντες  Μάρ. 14:4 
23  αγανακτεο  αγανακτων  Λουκ. 13:14 
24  αγανακτησις  αγανακτησιν  Β'Κορ. 7:11 
25  αγαπαω  αγαπαν  Μάρ. 12:33, Μάρ. 12:33, Ρωμ. 13:8, Εφεσ. 5:28, Α'Θεσσ. 4:9, Α'Πέτρ. 3:10, Α'Ιωάνν. 4:11, Α'Ιωάνν. 4:20 
25  αγαπαω  αγαπας  Ιωάνν. 21:15, Ιωάνν. 21:16 
25  αγαπαω  αγαπατε  Ματ. 5:44, Λουκ. 6:27, Λουκ. 6:32, Λουκ. 6:35, Λουκ. 11:43, Ιωάνν. 13:34, Ιωάνν. 13:34, Ιωάνν. 14:15, Ιωάνν. 15:12, Ιωάνν. 15:17, Εφεσ. 5:25, Κολ. 3:19, Α'Πέτρ. 1:8, Α'Πέτρ. 2:17, Α'Ιωάνν. 2:15 
25  αγαπαω  αγαπατω  Εφεσ. 5:33 
25  αγαπαω  αγαπηθησεται  Ιωάνν. 14:21 
25  αγαπαω  αγαπησαντι  Αποκ. 1:5 
25  αγαπαω  αγαπησαντος  Ρωμ. 8:37, Γαλ. 2:20 
25  αγαπαω  αγαπησας  Ιωάνν. 13:1, Β'Θεσσ. 2:16, Β'Τιμ. 4:10 
25  αγαπαω  αγαπησατε  Α'Πέτρ. 1:22 
25  αγαπαω  αγαπησεις  Ματ. 5:43, Ματ. 19:19, Ματ. 22:37, Ματ. 22:39, Μάρ. 12:30, Μάρ. 12:31, Λουκ. 10:27, Ρωμ. 13:9, Γαλ. 5:14, Ιάκ. 2:8 
25  αγαπαω  αγαπησει  Ματ. 6:24, Λουκ. 7:42, Λουκ. 16:13, Ιωάνν. 14:23 
25  αγαπαω  αγαπησητε  Ματ. 5:46 
25  αγαπαω  αγαπησω  Ιωάνν. 14:21 
25  αγαπαω  αγαπωμαι  Β'Κορ. 12:15 
25  αγαπαω  αγαπωμεν  Α'Ιωάνν. 3:11, Α'Ιωάνν. 3:14, Α'Ιωάνν. 3:18, Α'Ιωάνν. 3:23, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:12, Α'Ιωάνν. 4:19, Α'Ιωάνν. 5:2, Α'Ιωάνν. 5:2, Β'Ιωάνν. 1:5 
25  αγαπαω  αγαπωντας  Ματ. 5:46, Λουκ. 6:32, Λουκ. 6:32 
25  αγαπαω  αγαπωντων  Εφεσ. 6:24 
25  αγαπαω  αγαπων  Ιωάνν. 14:21, Ιωάνν. 14:21, Ιωάνν. 14:24, Ρωμ. 13:8, Β'Κορ. 12:15, Εφεσ. 5:28, Α'Ιωάνν. 2:10, Α'Ιωάνν. 3:10, Α'Ιωάνν. 3:14, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:8, Α'Ιωάνν. 4:20, Α'Ιωάνν. 4:21, Α'Ιωάνν. 5:1 
25  αγαπαω  αγαπωσιν  Λουκ. 6:32, Ρωμ. 8:28, Α'Κορ. 2:9, Ιάκ. 1:12, Ιάκ. 2:5 
26  αγαπη  αγαπαις  Ιουδ. 1:12 
26  αγαπη  αγαπα  Λουκ. 7:5, Λουκ. 7:47, Ιωάνν. 3:35, Ιωάνν. 10:17, Ιωάνν. 14:23, Α'Κορ. 8:3, Β'Κορ. 9:7, Εφεσ. 5:28, Εβρ. 12:6, Α'Ιωάνν. 2:15, Α'Ιωάνν. 4:21, Α'Ιωάνν. 5:1 
26  αγαπη  αγαπην  Λουκ. 11:42, Ιωάνν. 5:42, Ιωάνν. 13:35, Ιωάνν. 15:13, Ρωμ. 5:8, Ρωμ. 14:15, Α'Κορ. 13:1, Α'Κορ. 13:2, Α'Κορ. 13:3, Α'Κορ. 14:1, Β'Κορ. 2:4, Β'Κορ. 2:8, Εφεσ. 1:15, Εφεσ. 2:4, Εφεσ. 3:19, Φιλ. 2:2, Κολ. 1:4, Κολ. 1:8, Κολ. 3:14, Α'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 2:10, Β'Θεσσ. 3:5, Α'Τιμ. 6:11, Β'Τιμ. 2:22, Φιλήμ. 1:5, Φιλήμ. 1:9, Α'Πέτρ. 4:8, Β'Πέτρ. 1:7, Α'Ιωάνν. 3:1, Α'Ιωάνν. 3:16, Α'Ιωάνν. 4:16, Αποκ. 2:4, Αποκ. 2:19 
26  αγαπη  αγαπης  Ρωμ. 8:35, Ρωμ. 8:39, Ρωμ. 15:30, Β'Κορ. 8:8, Β'Κορ. 8:24, Β'Κορ. 13:11, Γαλ. 5:6, Γαλ. 5:13, Φιλ. 1:17, Φιλ. 2:1, Κολ. 1:13, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 5:8, Α'Τιμ. 1:14, Β'Τιμ. 1:7, Εβρ. 6:10, Εβρ. 10:24, Α'Πέτρ. 5:14 
26  αγαπη  αγαπη  Ματ. 24:12, Ιωάνν. 15:9, Ιωάνν. 15:10, Ιωάνν. 15:10, Ιωάνν. 17:26, Ρωμ. 5:5, Ρωμ. 12:9, Ρωμ. 13:10, Ρωμ. 13:10, Α'Κορ. 4:21, Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 13:4, Α'Κορ. 13:4, Α'Κορ. 13:4, Α'Κορ. 13:8, Α'Κορ. 13:13, Α'Κορ. 13:13, Α'Κορ. 16:14, Α'Κορ. 16:24, Β'Κορ. 5:14, Β'Κορ. 6:6, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 13:14, Γαλ. 5:22, Εφεσ. 1:4, Εφεσ. 3:18, Εφεσ. 4:2, Εφεσ. 4:15, Εφεσ. 4:16, Εφεσ. 5:2, Εφεσ. 6:23, Φιλ. 1:9, Κολ. 2:2, Α'Θεσσ. 3:12, Α'Θεσσ. 5:13, Β'Θεσσ. 1:3, Α'Τιμ. 1:5, Α'Τιμ. 2:15, Α'Τιμ. 4:12, Β'Τιμ. 1:13, Β'Τιμ. 3:10, Τίτ. 2:2, Φιλήμ. 1:7, Α'Πέτρ. 4:8, Α'Ιωάνν. 2:5, Α'Ιωάνν. 2:15, Α'Ιωάνν. 3:17, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:8, Α'Ιωάνν. 4:9, Α'Ιωάνν. 4:10, Α'Ιωάνν. 4:12, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:17, Α'Ιωάνν. 4:18, Α'Ιωάνν. 4:18, Α'Ιωάνν. 4:18, Α'Ιωάνν. 5:3, Β'Ιωάνν. 1:3, Β'Ιωάνν. 1:6, 1:6, Ιουδ. 1:2, Ιουδ. 1:21 
26  αγαπη  αγαπω  Ιωάνν. 14:31, Β'Κορ. 11:11, Α'Ιωάνν. 4:20, Β'Ιωάνν. 1:1, 1:1 
27  αγαπητος  αγαπητα  Α'Κορ. 4:14, Εφεσ. 5:1 
27  αγαπητος  αγαπητε  1:2, 1:5, 1:11 
27  αγαπητος  αγαπητην  Ρωμ. 16:12 
27  αγαπητος  αγαπητη  Φιλήμ. 1:2 
27  αγαπητος  αγαπητοις  Πράξ. 15:25, Ρωμ. 1:7 
27  αγαπητος  αγαπητοι  Ρωμ. 11:28, Ρωμ. 12:19, Α'Κορ. 10:14, Α'Κορ. 15:58, Β'Κορ. 7:1, Β'Κορ. 12:19, Φιλ. 2:12, Φιλ. 4:1, Φιλ. 4:1, Α'Θεσσ. 2:8, Α'Τιμ. 6:2, Εβρ. 6:9, Ιάκ. 1:16, Ιάκ. 1:19, Ιάκ. 2:5, Α'Πέτρ. 2:11, Α'Πέτρ. 4:12, Β'Πέτρ. 3:1, Β'Πέτρ. 3:8, Β'Πέτρ. 3:14, Β'Πέτρ. 3:17, Α'Ιωάνν. 3:2, Α'Ιωάνν. 3:21, Α'Ιωάνν. 4:1, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:11, Ιουδ. 1:3, Ιουδ. 1:17, Ιουδ. 1:20 
27  αγαπητος  αγαπητον  Μάρ. 12:6, Λουκ. 20:13, Ρωμ. 16:5, Ρωμ. 16:8, Ρωμ. 16:9, Α'Κορ. 4:17, Φιλήμ. 1:16 
27  αγαπητος  αγαπητος  Ματ. 3:17, Ματ. 12:18, Ματ. 17:5, Μάρ. 1:11, Μάρ. 9:7, Λουκ. 3:22, Λουκ. 9:35, Εφεσ. 6:21, Κολ. 4:7, Κολ. 4:14, Β'Πέτρ. 1:17, Β'Πέτρ. 3:15 
27  αγαπητος  αγαπητου  Κολ. 1:7 
27  αγαπητος  αγαπητω  Κολ. 4:9, Β'Τιμ. 1:2, Φιλήμ. 1:1, 1:1 
28  Αγαρ  αγαρ  Γαλ. 4:24, Γαλ. 4:25 
29  αγγαρευω  αγγαρευουσιν  Μάρ. 15:21 
29  αγγαρευω  αγγαρευσει  Ματ. 5:41 
30  αγγειον  αγγεια  Ματ. 13:48 
30  αγγειον  αγγειοις  Ματ. 25:4 
31  αγγελια  αγγελια  Α'Ιωάνν. 3:11 
32  αγγελος  αγγελοις  Ματ. 4:6, Ματ. 25:41, Λουκ. 4:10, Α'Κορ. 4:9, Α'Τιμ. 3:16, Εβρ. 2:5, Αποκ. 7:2, Αποκ. 15:7, Αποκ. 16:1 
32  αγγελος  αγγελοι  Ματ. 4:11, Ματ. 13:39, Ματ. 13:49, Ματ. 18:10, Ματ. 22:30, Ματ. 24:36, Ματ. 25:31, Μάρ. 1:13, Μάρ. 12:25, Μάρ. 13:32, Λουκ. 2:15, Ρωμ. 8:38, Εβρ. 1:6, Α'Πέτρ. 1:12, Β'Πέτρ. 2:11, Αποκ. 1:20, Αποκ. 7:11, Αποκ. 8:6, Αποκ. 9:15, Αποκ. 12:7, Αποκ. 12:7, Αποκ. 12:9, Αποκ. 15:6 
32  αγγελος  αγγελον  Ματ. 11:10, Μάρ. 1:2, Λουκ. 1:18, Λουκ. 1:34, Λουκ. 7:27, Πράξ. 10:3, Πράξ. 11:13, Πράξ. 12:11, Πράξ. 23:8, Β'Κορ. 11:14, Γαλ. 4:14, Αποκ. 5:2, Αποκ. 7:2, Αποκ. 9:11, Αποκ. 10:1, Αποκ. 10:9, Αποκ. 14:6, Αποκ. 18:1, Αποκ. 19:17, Αποκ. 20:1, Αποκ. 22:6, Αποκ. 22:16 
32  αγγελος  αγγελος  Ματ. 1:20, Ματ. 1:24, Ματ. 2:13, Ματ. 2:19, Ματ. 28:2, Ματ. 28:5, Λουκ. 1:11, Λουκ. 1:13, Λουκ. 1:19, Λουκ. 1:26, Λουκ. 1:28, Λουκ. 1:30, Λουκ. 1:35, Λουκ. 1:38, Λουκ. 2:9, Λουκ. 2:10, Λουκ. 22:43, Ιωάνν. 5:4, Ιωάνν. 12:29, Πράξ. 5:19, Πράξ. 7:30, Πράξ. 8:26, Πράξ. 10:7, Πράξ. 12:7, Πράξ. 12:8, Πράξ. 12:10, Πράξ. 12:15, Πράξ. 12:23, Πράξ. 23:9, Πράξ. 27:23, Β'Κορ. 12:7, Γαλ. 1:8, Αποκ. 8:3, Αποκ. 8:5, Αποκ. 8:7, Αποκ. 8:8, Αποκ. 8:10, Αποκ. 8:12, Αποκ. 9:1, Αποκ. 9:13, Αποκ. 10:5, Αποκ. 11:15, Αποκ. 14:8, Αποκ. 14:9, Αποκ. 14:15, Αποκ. 14:17, Αποκ. 14:18, Αποκ. 14:19, Αποκ. 16:3, Αποκ. 16:4, Αποκ. 16:8, Αποκ. 16:10, Αποκ. 16:12, Αποκ. 16:17, Αποκ. 17:7, Αποκ. 18:21 
32  αγγελος  αγγελους  Ματ. 13:41, Ματ. 24:31, Μάρ. 13:27, Λουκ. 9:52, Ιωάνν. 1:51, Ιωάνν. 20:12, Α'Κορ. 6:3, Α'Κορ. 11:10, Εβρ. 1:7, Εβρ. 1:7, Εβρ. 2:7, Εβρ. 2:9, Εβρ. 13:2, Ιάκ. 2:25, Ιουδ. 1:6, Αποκ. 7:1, Αποκ. 8:2, Αποκ. 9:14, Αποκ. 15:1, Αποκ. 21:12 
32  αγγελος  αγγελου  Λουκ. 2:21, Πράξ. 6:15, Πράξ. 7:35, Πράξ. 7:38, Πράξ. 10:22, Πράξ. 12:9, Αποκ. 1:1, Αποκ. 8:4, Αποκ. 8:13, Αποκ. 10:7, Αποκ. 10:8, Αποκ. 10:10, Αποκ. 16:5, Αποκ. 21:17, Αποκ. 22:8 
32  αγγελος  αγγελων  Ματ. 16:27, Ματ. 26:53, Μάρ. 8:38, Λουκ. 7:24, Λουκ. 9:26, Λουκ. 12:8, Λουκ. 12:9, Λουκ. 15:10, Λουκ. 16:22, Λουκ. 24:23, Πράξ. 7:53, Α'Κορ. 13:1, Γαλ. 3:19, Κολ. 2:18, Β'Θεσσ. 1:7, Α'Τιμ. 5:21, Εβρ. 1:4, Εβρ. 1:5, Εβρ. 1:13, Εβρ. 2:2, Εβρ. 2:16, Εβρ. 12:22, Α'Πέτρ. 3:22, Β'Πέτρ. 2:4, Αποκ. 3:5, Αποκ. 5:11, Αποκ. 8:13, Αποκ. 14:10, Αποκ. 15:8, Αποκ. 17:1, Αποκ. 21:9 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 26  Next Last