Γλώσσα / Language


Αναζήτηση Λέξεων στην Βίβλο (μετάφραση Νεόφυτου Βάμβα)
Εκδοση Καταχωρείστε μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδί λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Οι αποδεκτοί χαρακτήρες είναι αυτοί που εμφανίζονται στο κάτωθι πληκτρολόγιο
- Το κενό διαχωρίζει τις λέξεις-κλειδί
- Αρκούν μόνο τα μικρά γράμματα χωρίς τόνους
Βιβλία
Οι λέξεις-κλειδί να ευρίσκονται
πάντοτε στη αρχή;
Πληκτρολόγιο
Να συνυπάρχουν
όλες οι λέξεις-κλειδί;
Λέξεις-κλειδί