Language
 Γλώσσα  
 Greek New Testament
 with Variants more 
 Book   Chapter   Font
 size 

1 εστιν δε πιστις ελπιζομενων υποστασις πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων 
2 εν ταυτη γαρ εμαρτυρηθησαν οι πρεσβυτεροι 
3 πιστει νοουμεν κατηρτισθαι τους αιωνας ρηματι θεου εις το μη εκ φαινομενων τοα τατσβ βλεπομενονα βλεπομενατσβ γεγονεναι Gen 1:1, Psa 33:6, John 1:10, Eph 3:9, Col 1:16, Rom 4:17, Col 1:16
4 πιστει πλειονα θυσιαν αβελ παρα καιν προσηνεγκεν τω θεω δι ης εμαρτυρηθη ειναι δικαιος μαρτυρουντος επι τοις δωροις αυτου του θεου και δι αυτης αποθανων ετι λαλειασ λαλειταιβτ Gen 4:4, Matt 23:35
5 πιστει ενωχ μετετεθη του μη ιδειν θανατον και ουχ ηυρισκετοα ευρισκετοτσβ διοτι μετεθηκεν αυτον ο θεος προ γαρ της μεταθεσεως αυτουτσβ μεμαρτυρηται ευαρεστηκεναια ευηρεστηκεναιτσβ τω θεω Gen 5:24
6 χωρις δε πιστεως αδυνατον ευαρεστησαι πιστευσαι γαρ δει τον προσερχομενον τω θεω οτι εστιν και τοις εκζητουσιν αυτον μισθαποδοτης γινεται 
7 πιστει χρηματισθεις νωε περι των μηδεπω βλεπομενων ευλαβηθεις κατεσκευασεν κιβωτον εις σωτηριαν του οικου αυτου δι ης κατεκρινεν τον κοσμον και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο κληρονομος Gen 6:13
8 πιστει καλουμενος αβρααμ υπηκουσεν εξελθειν εις τοντσβ τοπον ον ημελλεν λαμβανειν εις κληρονομιαν και εξηλθεν μη επισταμενος που ερχεται Gen 12:4
9 πιστει παρωκησεν εις [την]β τηντσ γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας μετα ισαακ και ιακωβ των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης 
10 εξεδεχετο γαρ την τους θεμελιους εχουσαν πολιν ης τεχνιτης και δημιουργος ο θεος 
11 πιστει και αυτη σαρρα στειραα δυναμιν εις καταβολην σπερματος ελαβεν και παρα καιρον ηλικιας ετεκεντσβ επει πιστον ηγησατο τον επαγγειλαμενον Gen 17:19, Gen 21:2, Luke 1:36
12 διο και αφ ενος εγεννηθησαν και ταυτα νενεκρωμενου καθως τα αστρα του ουρανου τω πληθει και ωςαβ ηαβ ωσειτσ αμμος η παρα το χειλος της θαλασσης η αναριθμητος Gen 15:5, Gen 22:17, Rom 4:18
13 κατα πιστιν απεθανον ουτοι παντες μη λαβοντες τας επαγγελιας αλλα πορρωθεν αυτας ιδοντες και πεισθεντεςτσ καιτσ ασπασαμενοι και ομολογησαντες οτι ξενοι και παρεπιδημοι εισιν επι της γης John 8:53, Gen 23:4, Gen 47:9
14 οι γαρ τοιαυτα λεγοντες εμφανιζουσιν οτι πατριδα επιζητουσιν 
15 και ει μεν εκεινης εμνημονευον αφ ης εξεβησανα εξηλθοντσβ ειχον αν καιρον ανακαμψαι 
16 νυναβ νυνιτσ δε κρειττονος ορεγονται τουταβ εστιναβ τουτεστιντσ επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο θεος θεος επικαλεισθαι αυτων ητοιμασεν γαρ αυτοις πολιν Ex 3:6, Matt 22:32, Acts 7:32
17 πιστει προσενηνοχεν αβρααμ τον ισαακ πειραζομενος και τον μονογενη προσεφερεν ο τας επαγγελιας αναδεξαμενος Gen 22:10
18 προς ον ελαληθη οτι εν ισαακ κληθησεται σοι σπερμα Gen 21:12, Rom 9:7, Gal 3:29
19 λογισαμενος οτι και εκ νεκρων εγειρειν δυνατος ο θεος οθεν αυτον και εν παραβολη εκομισατο 
20 πιστει καια περι μελλοντων ευλογησεν ισαακ τον ιακωβ και τον ησαυ Gen 27:28, Gen 27:39
21 πιστει ιακωβ αποθνησκων εκαστον των υιων ιωσηφ ευλογησεν και προσεκυνησεν επι το ακρον της ραβδου αυτου Gen 48:15, Gen 47:31
22 πιστει ιωσηφ τελευτων περι της εξοδου των υιων ισραηλ εμνημονευσεν και περι των οστεων αυτου ενετειλατο Gen 50:24
23 πιστει μωυσηςαβ μωσηςτσ γεννηθεις εκρυβη τριμηνον υπο των πατερων αυτου διοτι ειδον αστειον το παιδιον και ουκ εφοβηθησαν το διαταγμα του βασιλεως Ex 2:2, Acts 7:20
24 πιστει μωυσηςαβ μωσηςτσ μεγας γενομενος ηρνησατο λεγεσθαι υιος θυγατρος φαραω 
25 μαλλον ελομενος συγκακουχεισθαι τω λαω του θεου η προσκαιρον εχειν αμαρτιας απολαυσιν Psa 84:10
26 μειζονα πλουτον ηγησαμενος των αιγυπτουαβ εντσ αιγυπτωτσ θησαυρων τον ονειδισμον του χριστου απεβλεπεν γαρ εις την μισθαποδοσιαν 
27 πιστει κατελιπεν αιγυπτον μη φοβηθεις τον θυμον του βασιλεως τον γαρ αορατον ως ορων εκαρτερησεν 
28 πιστει πεποιηκεν το πασχα και την προσχυσιν του αιματος ινα μη ο ολοθρευων τα πρωτοτοκα θιγη αυτων Ex 12:21
29 πιστει διεβησαν την ερυθραν θαλασσαν ως δια ξηρας γηςα ης πειραν λαβοντες οι αιγυπτιοι κατεποθησαν Ex 14:22
30 πιστει τα τειχη ιεριχω επεσανα επεσεντσβ κυκλωθεντα επι επτα ημερας Josh 6:20
31 πιστει ρααβ η πορνη ου συναπωλετο τοις απειθησασιν δεξαμενη τους κατασκοπους μετ ειρηνης Josh 6:23, Ja 2:25, Josh 2:1
32 και τι ετι λεγω επιλειψει γαρτσβ με γαρα διηγουμενον ο χρονος περι γεδεων βαρακ τετσβ καιτσβ σαμψων καιτσβ ιεφθαε δαυιδαβ δαβιδτσ τε και σαμουηλ και των προφητων Judg 6:11, Judg 4:6, Judg 13:24, Judg 11:1, Judg 12:7, 1 Sam 17:45, 1 Sam 12:20
33 οι δια πιστεως κατηγωνισαντο βασιλειας ειργασαντο δικαιοσυνην επετυχον επαγγελιων εφραξαν στοματα λεοντων Judg 14:6, 1 Sam 17:34, Dan 6:22
34 εσβεσαν δυναμιν πυρος εφυγον στοματα μαχαιρηςα μαχαιραςτσβ εδυναμωθησανα ενεδυναμωθησαντσβ απο ασθενειας εγενηθησαν ισχυροι εν πολεμω παρεμβολας εκλιναν αλλοτριων Dan 3:25, 1 Sam 20:1, 1 Kin 19:3, 2 Kin 6:16, Psa 42:9, Psa 6:8, Isa 38:21
35 ελαβον γυναικες εξ αναστασεως τους νεκρους αυτων αλλοι δε ετυμπανισθησαν ου προσδεξαμενοι την απολυτρωσιν ινα κρειττονος αναστασεως τυχωσιν 1 Kin 17:23, 2 Kin 4:36, Acts 22:25
36 ετεροι δε εμπαιγμων και μαστιγων πειραν ελαβον ετι δε δεσμων και φυλακης Jer 20:2
37 ελιθασθησαν επρισθησαν επειρασθησαντσβ εν φονω μαχαιρηςα μαχαιραςτσβ απεθανον περιηλθον εν μηλωταις εν αιγειοις δερμασιν υστερουμενοι θλιβομενοι κακουχουμενοι 1 Kin 21:13, 2 Kin 1:8, Matt 3:4
38 ων ουκ ην αξιος ο κοσμος επια εντσβ ερημιαις πλανωμενοι και ορεσιν και σπηλαιοις και ταις οπαις της γης 
39 και ουτοι παντες μαρτυρηθεντες δια της πιστεως ουκ εκομισαντο την επαγγελιαν 
40 του θεου περι ημων κρειττον τι προβλεψαμενου ινα μη χωρις ημων τελειωθωσιν 


Text in MS Word document format Other texts: Vamvas Νestle Polytonic Nestle