Language
 Γλώσσα  
 Greek New Testament
 with Variants more 
 Book   Chapter   Font
 size 

1 [] 
2 και τις ανηρ χωλος εκ κοιλιας μητρος αυτου υπαρχων εβασταζετο ον ετιθουν καθ ημεραν προς την θυραν του ιερου την λεγομενην ωραιαν του αιτειν ελεημοσυνην παρα των εισπορευομενων εις το ιερον Acts 14:8, John 9:8
3 ος ιδων πετρον και ιωαννην μελλοντας εισιεναι εις το ιερον ηρωτα ελεημοσυνην λαβεινατ 
4 ατενισας δε πετρος εις αυτον συν τω ιωαννη ειπεν βλεψον εις ημας 
5 ο δε επειχεν αυτοις προσδοκων τι παρ αυτων λαβειν 
6 ειπεν δε πετρος αργυριον και χρυσιον ουχ υπαρχει μοι ο δε εχω τουτο σοι διδωμι εν τω ονοματι ιησου χριστου του ναζωραιου [εγειρεα εγειραιτσβ και]α καιτσβ περιπατει Acts 4:10
7 και πιασας αυτον της δεξιας χειρος ηγειρεν αυτονα παραχρημα δε εστερεωθησαν αυτουτσβ αι βασεις αυτουα και τα σφυδραα σφυρατσβ 
8 και εξαλλομενος εστη και περιεπατει και εισηλθεν συν αυτοις εις το ιερον περιπατων και αλλομενος και αινων τον θεον 
9 και ειδεν αυτοντσβ πας ο λαος αυτονα περιπατουντα και αινουντα τον θεον 
10 επεγινωσκον δεα τετσβ αυτον οτι αυτοςα ουτοςτσβ ην ο προς την ελεημοσυνην καθημενος επι τη ωραια πυλη του ιερου και επλησθησαν θαμβους και εκστασεως επι τω συμβεβηκοτι αυτω 
11 κρατουντος δε αυτουα τουτσβ ιαθεντοςτσβ χωλουτσβ τον πετρον και τονα ιωαννην συνεδραμεν προςτσβ αυτουςτσβ πας ο λαος προςα αυτουςα επι τη στοα τη καλουμενη σολομωντος εκθαμβοι 
12 ιδων δε οα πετρος απεκρινατο προς τον λαον ανδρες ισραηλιται τι θαυμαζετε επι τουτω η ημιν τι ατενιζετε ως ιδια δυναμει η ευσεβεια πεποιηκοσιν του περιπατειν αυτον 
13 ο θεος αβρααμ και [οα θεος]α ισαακ και [οα θεος]α ιακωβ ο θεος των πατερων ημων εδοξασεν τον παιδα αυτου ιησουν ον υμεις μεναβ παρεδωκατε και ηρνησασθε αυτοντσβ κατα προσωπον πιλατου κριναντος εκεινου απολυειν Matt 27:20, Mark 15:11, Luke 23:18, John 18:40
14 υμεις δε τον αγιον και δικαιον ηρνησασθε και ητησασθε ανδρα φονεα χαρισθηναι υμιν 
15 τον δε αρχηγον της ζωης απεκτεινατε ον ο θεος ηγειρεν εκ νεκρων ου ημεις μαρτυρες εσμεν Acts 1:8, Acts 2:32
16 και επι τη πιστει του ονοματος αυτου τουτον ον θεωρειτε και οιδατε εστερεωσεν το ονομα αυτου και η πιστις η δι αυτου εδωκεν αυτω την ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντων υμων 
17 και νυν αδελφοι οιδα οτι κατα αγνοιαν επραξατε ωσπερ και οι αρχοντες υμων 
18 ο δε θεος α προκατηγγειλεν δια στοματος παντων των προφητων αυτουτσβ παθειν τον χριστον αυτουα επληρωσεν ουτως Isa 50:6, Isa 53:5, Luke 24:27
19 μετανοησατε ουν και επιστρεψατε εις το εξαλειφθηναι υμων τας αμαρτιας 3:20α οπως αν ελθωσιν καιροι αναψυξεως απο προσωπου του κυριου 3:20τσβ και αποστειλη τον προκεχειρισμενοναβ προκεκηρυγμενοντσ υμιν ιησουντσ χριστον ιησουναβ Acts 2:38
20 [] 
21 ον δει ουρανον μεν δεξασθαι αχρι χρονων αποκαταστασεως παντων ων ελαλησεν ο θεος δια στοματος παντωντσβ τωναβ αγιων αυτουτσβ προφητωντσβ απ αιωνος αυτουα προφητωνα 
22 μωυσηςα μωσηςτσβ μεν γαρτσβ προςτσβ τουςτσβ πατεραςτσβ ειπεν οτι προφητην υμιν αναστησει κυριος ο θεος ημωνβ υμωνατσ εκ των αδελφων υμων ως εμε αυτου ακουσεσθε κατα παντα οσα αν λαληση προς υμας Deut 18:15, Deut 18:18, John 1:46, Acts 7:37
23 εσται δε πασα ψυχη ητις εαναβ αντσ μη ακουση του προφητου εκεινου εξολεθρευθησεταια εξολοθρευθησεταιτσβ εκ του λαου 
24 και παντες δε οι προφηται απο σαμουηλ και των καθεξης οσοι ελαλησαν και κατηγγειλαναβ προκατηγγειλαντσ τας ημερας ταυτας 
25 υμεις εστε οια υιοι των προφητων και της διαθηκης ης διεθετο ο θεος προς τους πατερας υμωνα ημωντσβ λεγων προς αβρααμ και εναβ τω σπερματι σου <ενευλογηθησονται>α ενευλογηθησονταιτσβ πασαι αι πατριαι της γης Gen 22:18, Gal 3:8
26 υμιν πρωτον αναστησαςα ο θεος αναστησαςτσβ τον παιδα αυτου ιησουντσβ απεστειλεν αυτον ευλογουντα υμας εν τω αποστρεφειν εκαστον απο των πονηριων υμων 


Text in MS Word document format Other texts: Vamvas Νestle Polytonic Nestle