Language
 Γλώσσα  
 Greek New Testament
 with Variants more 
 Book   Chapter   Font
 size 

1 εν ετει δε πεντεκαιδεκατω της ηγεμονιας τιβεριου καισαρος ηγεμονευοντος ποντιου πιλατου της ιουδαιας και τετρααρχουντοςα τετραρχουντοςτσβ της γαλιλαιας ηρωδου φιλιππου δε του αδελφου αυτου τετρααρχουντοςα τετραρχουντοςτσβ της ιτουραιας και τραχ 
2 επιαβ επτσ αρχιερεωςαβ αρχιερεωντσ αννα και καιαφα εγενετο ρημα θεου επι ιωαννην τον τουτσ ζαχαριου υιον εν τη ερημω Acts 4:6
3 και ηλθεν εις πασαν [την]α τηντσβ περιχωρον του ιορδανου κηρυσσων βαπτισμα μετανοιας εις αφεσιν αμαρτιων Matt 3:1, Mark 1:4
4 ως γεγραπται εν βιβλω λογων ησαιου του προφητου λεγοντοςτσβ φωνη βοωντος εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου Isa 40:3, Matt 3:3, Mark 1:3, John 1:23
5 πασα φαραγξ πληρωθησεται και παν ορος και βουνος ταπεινωθησεται και εσται τα σκολια εις ευθειαν και αι τραχειαι εις οδους λειας 
6 και οψεται πασα σαρξ το σωτηριον του θεου Psa 98:2, Isa 52:10
7 ελεγεν ουν τοις εκπορευομενοις οχλοις βαπτισθηναι υπ αυτου γεννηματα εχιδνων τις υπεδειξεν υμιν φυγειν απο της μελλουσης οργης Matt 3:7, Matt 23:33
8 ποιησατε ουν καρπους αξιους της μετανοιας και μη αρξησθε λεγειν εν εαυτοις πατερα εχομεν τον αβρααμ λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο θεος εκ των λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααμ Matt 3:9, John 8:39, Acts 13:26
9 ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται Matt 3:10, Matt 7:19
10 και επηρωτων αυτον οι οχλοι λεγοντες τι ουν ποιησωμενα ποιησομεντσβ Acts 2:37
11 αποκριθεις δε ελεγενα λεγειτσβ αυτοις ο εχων δυο χιτωνας μεταδοτω τω μη εχοντι και ο εχων βρωματα ομοιως ποιειτω Ja 2:13, Ja 2:15, 1 John 3:17
12 ηλθον δε και τελωναι βαπτισθηναι και ειπανα ειποντσβ προς αυτον διδασκαλε τι ποιησωμενα ποιησομεντσβ 
13 ο δε ειπεν προς αυτους μηδεν πλεον παρα το διατεταγμενον υμιν πρασσετε 
14 επηρωτων δε αυτον και στρατευομενοι λεγοντες τια ποιησωμενα και ημεις τιτσβ ποιησομεντσβ και ειπεν αυτοιςα προςτσβ αυτουςτσβ μηδενα διασεισητε μηδε συκοφαντησητε και αρκεισθε τοις οψωνιοις υμων 
15 προσδοκωντος δε του λαου και διαλογιζομενων παντων εν ταις καρδιαις αυτων περι του ιωαννου μηποτε αυτος ειη ο χριστος 
16 απεκρινατο λεγωνα πασινα ο ιωαννης απασιντσβ λεγωντσβ εγω μεν υδατι βαπτιζω υμας ερχεται δε ο ισχυροτερος μου ου ουκ ειμι ικανος λυσαι τον ιμαντα των υποδηματων αυτου αυτος υμας βαπτισει εν πνευματι αγιω και πυρι Matt 3:11, Mark 1:8, John 1:26, Acts 1:5, Acts 11:16, Acts 19:4, Isa 44:3, Joel 2:28, Acts 2:4, Acts 11:15
17 ου το πτυον εν τη χειρι αυτου διακαθαραια καιτσβ διακαθαριειτσβ την αλωνα αυτου και συναγαγεινα συναξειτσβ τον σιτον εις την αποθηκην αυτου το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω Matt 3:12
18 πολλα μεν ουν και ετερα παρακαλων ευηγγελιζετο τον λαον 
19 ο δε ηρωδης ο τετρααρχηςα τετραρχηςτσβ ελεγχομενος υπ αυτου περι ηρωδιαδος της γυναικος φιλιππουτσ του αδελφου αυτου και περι παντων ων εποιησεν πονηρων ο ηρωδης Matt 14:3, Mark 6:18
20 προσεθηκεν και τουτο επι πασιν [και]α καιτσβ κατεκλεισεν τον ιωαννην εν τητσβ φυλακη 
21 εγενετο δε εν τω βαπτισθηναι απαντα τον λαον και ιησου βαπτισθεντος και προσευχομενου ανεωχθηναι τον ουρανον Matt 3:13, Mark 1:9, John 1:32
22 και καταβηναι το πνευμα το αγιον σωματικω ειδει ωςα ωσειτσβ περιστεραν επ αυτον και φωνην εξ ουρανου γενεσθαι λεγουσαντσβ συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν σοι ευδοκησααβ ηυδοκησατσ Isa 42:1, Matt 17:5, Mark 9:7, Luke 9:35, Col 1:13, 2 Pet 1:17
23 και αυτος ην οτσβ ιησους αρχομενοςα ωσει ετων τριακοντα αρχομενοςτσβ ων υιοςα ως ενομιζετο υιοςτσβ ιωσηφ του ηλι Matt 13:55, John 6:42
24 του μαθθατα ματθαττσβ του λευι του μελχι του ιανναια ιαννατσβ του ιωσηφ 
25 του ματταθιου του αμως του ναουμ του εσλι του ναγγαι 
26 του μααθ του ματταθιου του σεμεινα σεμειτσβ του ιωσηχα ιωσηφτσβ του ιωδαα ιουδατσβ 
27 του ιωαναναβ ιωαννατσ του ρησα του ζοροβαβελ του σαλαθιηλ του νηρι 
28 του μελχι του αδδι του κωσαμ του ελμαδαμα ελμωδαμτσβ του ηρ 
29 του ιησουα ιωσητσβ του ελιεζερ του ιωριμα ιωρειμτσβ του μαθθατα ματθαττσβ του λευι 
30 του σιμεωνσ συμεωναβτ του ιουδα του ιωσηφ του ιωναμα ιωναντσβ του ελιακιμα ελιακειμτσβ 
31 του μελεα του μενναα μεναμσ μαινανβτ του ματταθα του ναθαμα ναθαντσβ του δαυιδαβ δαβιδτσ 
32 του ιεσσαι του ιωβηδα ωβηδτσβ του βοοςα βοοζτσβ του σαλαα σαλμωντσβ του ναασσων 
33 του αμιναδαβ του αδμινα τουα αρνια αραμτσβ του εσρωμ του φαρες του ιουδα 
34 του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ Gen 11:10
35 του σερουχαβ σαρουχτσ του ραγαυ του φαλεγβ φαλεκατσ του εβερ του σαλα 
36 του καιναμα καιναντσβ του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ 
37 του μαθουσαλα του ενωχ του ιαρετα ιαρεδτσβ του μαλελεηλ του καιναμα καιναντσβ 
38 του ενως του σηθ του αδαμ του θεου Gen 5:3


Text in MS Word document format Other texts: Vamvas Νestle Polytonic Nestle