Language
 Γλώσσα  
 Greek New Testament
 with Variants more 
 Book   Chapter   Font
 size 

1 τοτε ο ιησους ελαλησεν τοις οχλοις και τοις μαθηταις αυτου 
2 λεγων επι της μωυσεωςα μωσεωςτσβ καθεδρας εκαθισαν οι γραμματεις και οι φαρισαιοι Neh 8:4
3 παντα ουν οσα εαναβ αντσ ειπωσιν υμιν ποιησατεα καια τηρειντσβ τηρειτε καιτσβ ποιειτετσβ κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν Deut 17:19, Mal 2:6, Rom 2:19
4 δεσμευουσιν δεα γαρτσβ φορτια βαρεα [καια καιτσβ δυσβαστακτα]α δυσβαστακτατσβ και επιτιθεασιν επι τους ωμους των ανθρωπων αυτοια τωτσβ δε τωα δακτυλω αυτων ου θελουσιν κινησαι αυτα Isa 10:1, Luke 11:46, Acts 15:10
5 παντα δε τα εργα αυτων ποιουσιν προς το θεαθηναι τοις ανθρωποις πλατυνουσιν γαρα δετσβ τα φυλακτηρια αυτων και μεγαλυνουσιν τα κρασπεδα τωντσβ ιματιωντσβ αυτωντσβ Matt 6:5, Deut 6:8, Deut 22:12
6 φιλουσιν δεα τετσβ την πρωτοκλισιαν εν τοις δειπνοις και τας πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις Mark 12:38, Luke 11:43, Luke 20:46
7 και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββι ραββιτσβ Ja 3:1
8 υμεις δε μη κληθητε ραββι εις γαρ εστιν υμων ο διδασκαλοςα καθηγητηςτσβ οτσβ χριστοςτσβ παντες δε υμεις αδελφοι εστε 
9 και πατερα μη καλεσητε υμων επι της γης εις γαρ εστιν οτσβ πατηρτσβ υμων ο πατηρα εντσβ οα τοιςτσβ ουρανιοςα ουρανοιςτσβ Mal 1:6
10 μηδε κληθητε καθηγηται οτια ειςτσβ καθηγητηςα γαρτσβ υμων εστιν ειςα οτσβ καθηγητηςτσβ ο χριστος 
11 ο δε μειζων υμων εσται υμων διακονος Matt 20:26
12 οστις δε υψωσει εαυτον ταπεινωθησεται και οστις ταπεινωσει εαυτον υψωθησεται Job 22:29, Prov 29:23, Luke 14:11, Luke 18:14, Ja 4:6, Ja 4:10, 1 Pet 5:5
13 (23:14)βσ ουαι δεα υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν Luke 11:52
14 (23:13)βσ ουαιτσβ δετσβ υμιντσβ γραμματειςτσβ καιτσβ φαρισαιοιτσβ υποκριταιτσβ οτιτσβ κατεσθιετετσβ ταςτσβ οικιαςτσβ τωντσβ χηρωντσβ καιτσβ προφασειτσβ μακρατσβ προσευχομενοιτσβ διατσβ τουτοτσβ ληψεσθετσβ περισσοτεροντσβ κτσβ Mark 12:40, Luke 20:47, 2 Tim 3:6, Tit 1:11
15 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων 
16 ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν ομοση εν τω ναω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει 
17 μωροι και τυφλοι τις γαρ μειζων εστιν ο χρυσος η ο ναος ο αγιασαςα αγιαζωντσβ τον χρυσον 
18 και ος ανα εαντσβ ομοση εν τω θυσιαστηριω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω δωρω τω επανω αυτου οφειλει 
19 μωροιτσβ καιτσβ τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον Ex 29:37
20 ο ουν ομοσας εν τω θυσιαστηριω ομνυει εν αυτω και εν πασια πασιντσβ τοις επανω αυτου 
21 και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντιβ κατοικουντιατσ αυτον 1 Kin 8:13, 2 Chr 6:1
22 και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του θεου και εν τω καθημενω επανω αυτου 2 Chr 6:33, Isa 66:1, Matt 5:34, Acts 7:49
23 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον και το ανηθον και το κυμινον και αφηκατε τα βαρυτερα του νομου την κρισιν και τοα τοντσβ ελεοςα ελεοντσβ και την πιστιν ταυτα [δε]α εδει ποιησαι κακεινα μη αφιεναι Luke 11:42, 1 Sam 15:22, Hos 6:6, Mic 6:8, Matt 9:13, Matt 12:7
24 οδηγοι τυφλοι οι διυλιζοντες τον κωνωπα την δε καμηλον καταπινοντες 
25 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι καθαριζετε το εξωθεν του ποτηριου και της παροψιδος εσωθεν δε γεμουσιν εξ αρπαγης και αδικιαςβ ακρασιαςατσ Luke 11:39
26 φαρισαιε τυφλε καθαρισον πρωτον το εντος του ποτηριου καιτσβ τηςτσβ παροψιδοςτσβ ινα γενηται και το εκτος αυτουα αυτωντσβ καθαρον Tit 1:15
27 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι παρομοιαζετε ταφοις κεκονιαμενοις οιτινες εξωθεν μεν φαινονται ωραιοι εσωθεν δε γεμουσιν οστεων νεκρων και πασης ακαθαρσιας Acts 23:3
28 ουτως και υμεις εξωθεν μεν φαινεσθε τοις ανθρωποις δικαιοι εσωθεν δε μεστοιτσβ εστε μεστοια υποκρισεως και ανομιας 
29 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι οικοδομειτε τους ταφους των προφητων και κοσμειτε τα μνημεια των δικαιων Luke 11:47
30 και λεγετε ει ημεθαα ημεντσβ εν ταις ημεραις των πατερων ημων ουκ αν ημεθαα ημεντσβ κοινωνοιτσβ αυτων κοινωνοια εν τω αιματι των προφητων 
31 ωστε μαρτυρειτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους προφητας Acts 7:51, 1 Thess 2:15
32 και υμεις πληρωσατε το μετρον των πατερων υμων 
33 οφεις γεννηματα εχιδνων πως φυγητε απο της κρισεως της γεεννης Matt 3:7
34 δια τουτο ιδου εγω αποστελλω προς υμας προφητας και σοφους και γραμματεις καιτσβ εξ αυτων αποκτενειτε και σταυρωσετε και εξ αυτων μαστιγωσετε εν ταις συναγωγαις υμων και διωξετε απο πολεως εις πολιν Luke 11:49, Matt 10:16, Luke 10:3, John 16:2, Acts 7:52, Matt 10:17, Acts 5:40
35 οπως ελθη εφ υμας παν αιμα δικαιον εκχυννομενονα εκχυνομενοντσβ επι της γης απο του αιματος αβελ του δικαιου εως του αιματος ζαχαριου υιου βαραχιου ον εφονευσατε μεταξυ του ναου και του θυσιαστηριου Gen 4:8, Heb 11:4, 2 Chr 24:21
36 αμην λεγω υμιν οτιβ ηξει ταυταατσ παντα ταυταβ επι την γενεαν ταυτην 
37 ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτενουσαβ αποκτεινουσαατσ τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλμενους προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναγαγειν τα τεκνα σου ον τροπον επισυναγειτσβ ορνις επισυναγεια τα νοσσια αυτηςα εαυτηςτσβ υπο τας πτερυγας και Luke 13:34, Matt 21:35, Psa 17:8, Psa 91:4
38 ιδου αφιεται υμιν ο οικος υμων ερημος Psa 69:25, Isa 1:7, Jer 7:34, Mic 3:12, Acts 1:20
39 λεγω γαρ υμιν ου μη με ιδητε απ αρτι εως αν ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου Psa 118:26


Text in MS Word document format Other texts: Vamvas Νestle Polytonic Nestle