Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Μάρκος:16  10  εκεινη πορευθεισα απηγγειλεν τοις μετ αυτου γενομενοις πενθουσι και κλαιουσιν    16:10-11    20:18-18 
  11  κακεινοι ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ αυτης ηπιστησαν    16:10-11    20:18-18 
Ιωάννης:20  18  ερχεται μαριαμ η μαγδαληνη αγγελλουσα τοις μαθηταις οτι εωρακα τον κυριον και ταυτα ειπεν αυτη    16:10-11    20:18-18