Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:27  59  και λαβων το σωμα ο ιωσηφ ενετυλιξεν αυτο [εν] σινδονι καθαρα  27:59-60  15:46-46  23:53-54  19:40-42 
  60  και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον μεγαν τη θυρα του μνημειου απηλθεν  27:59-60  15:46-46  23:53-54  19:40-42 
Μάρκος:15  46  και αγορασας σινδονα καθελων αυτον ενειλησεν τη σινδονι και εθηκεν αυτον εν μνημειω ο ην λελατομημενον εκ πετρας και προσεκυλισεν λιθον επι την θυραν του μνημειου  27:59-60  15:46-46  23:53-54  19:40-42 
Λουκάς:23  53  και καθελων ενετυλιξεν αυτο σινδονι και εθηκεν αυτον εν μνηματι λαξευτω ου ουκ ην ουδεις ουπω κειμενος  27:59-60  15:46-46  23:53-54  19:40-42 
  54  και ημερα ην παρασκευης και σαββατον επεφωσκεν  27:59-60  15:46-46  23:53-54  19:40-42 
Ιωάννης:19  40  ελαβον ουν το σωμα του ιησου και εδησαν αυτο οθονιοις μετα των αρωματων καθως εθος εστιν τοις ιουδαιοις ενταφιαζειν  27:59-60  15:46-46  23:53-54  19:40-42 
  41  ην δε εν τω τοπω οπου εσταυρωθη κηπος και εν τω κηπω μνημειον καινον εν ω ουδεπω ουδεις ην τεθειμενος  27:59-60  15:46-46  23:53-54  19:40-42 
  42  εκει ουν δια την παρασκευην των ιουδαιων οτι εγγυς ην το μνημειον εθηκαν τον ιησουν  27:59-60  15:46-46  23:53-54  19:40-42