Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:27  34  εδωκαν αυτω πιειν οινον μετα χολης μεμιγμενον και γευσαμενος ουκ ηθελησεν πιειν  27:34-34  15:23-23     
Μάρκος:15  23  και εδιδουν αυτω εσμυρνισμενον οινον ος δε ουκ ελαβεν  27:34-34  15:23-23