Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:27  15  κατα δε εορτην ειωθει ο ηγεμων απολυειν ενα τω οχλω δεσμιον ον ηθελον  27:15-15  15:6-8  23:13-17  18:39-39 
Μάρκος:15  κατα δε εορτην απελυεν αυτοις ενα δεσμιον ον παρητουντο  27:15-15  15:6-8  23:13-17  18:39-39 
  ην δε ο λεγομενος βαραββας μετα των στασιαστων δεδεμενος οιτινες εν τη στασει φονον πεποιηκεισαν  27:15-15  15:6-8  23:13-17  18:39-39 
  και αναβας ο οχλος ηρξατο αιτεισθαι καθως εποιει αυτοις  27:15-15  15:6-8  23:13-17  18:39-39 
Λουκάς:23  13  πιλατος δε συγκαλεσαμενος τους αρχιερεις και τους αρχοντας και τον λαον  27:15-15  15:6-8  23:13-17  18:39-39 
  14  ειπεν προς αυτους προσηνεγκατε μοι τον ανθρωπον τουτον ως αποστρεφοντα τον λαον και ιδου εγω ενωπιον υμων ανακρινας ουθεν ευρον εν τω ανθρωπω τουτω αιτιον ων κατηγορειτε κατ αυτου  27:15-15  15:6-8  23:13-17  18:39-39 
  15  αλλ ουδε ηρωδης ανεπεμψεν γαρ αυτον προς ημας και ιδου ουδεν αξιον θανατου εστιν πεπραγμενον αυτω  27:15-15  15:6-8  23:13-17  18:39-39 
  16  παιδευσας ουν αυτον απολυσω  27:15-15  15:6-8  23:13-17  18:39-39 
  17    27:15-15  15:6-8  23:13-17  18:39-39 
Ιωάννης:18  39  εστιν δε συνηθεια υμιν ινα ενα απολυσω υμιν εν τω πασχα βουλεσθε ουν απολυσω υμιν τον βασιλεα των ιουδαιων  27:15-15  15:6-8  23:13-17  18:39-39