Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:21  22  και παντα οσα αν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες λημψεσθε  21:22-22  11:24-24     
Μάρκος:11  24  δια τουτο λεγω υμιν παντα οσα προσευχεσθε και αιτεισθε πιστευετε οτι ελαβετε και εσται υμιν  21:22-22  11:24-24