Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:7  η τις εστιν εξ υμων ανθρωπος ον αιτησει ο υιος αυτου αρτον μη λιθον επιδωσει αυτω  7:9-10    11:11-12   
  10  η και ιχθυν αιτησει μη οφιν επιδωσει αυτω  7:9-10    11:11-12   
Λουκάς:11  11  τινα δε εξ υμων τον πατερα αιτησει ο υιος ιχθυν και αντι ιχθυος οφιν αυτω επιδωσει  7:9-10    11:11-12   
  12  η και αιτησει ωον επιδωσει αυτω σκορπιον  7:9-10    11:11-12