Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:6  ουτως ουν προσευχεσθε υμεις πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου  6:9-13    11:2-4   
  10  ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι γης  6:9-13    11:2-4   
  11  τον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημερον  6:9-13    11:2-4   
  12  και αφες ημιν τα οφειληματα ημων ως και ημεις αφηκαμεν τοις οφειλεταις ημων  6:9-13    11:2-4   
  13  και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου  6:9-13    11:2-4   
Λουκάς:11  ειπεν δε αυτοις οταν προσευχησθε λεγετε πατερ αγιασθητω το ονομα σου ελθετω η βασιλεια σου  6:9-13    11:2-4   
  τον αρτον ημων τον επιουσιον διδου ημιν το καθ ημεραν  6:9-13    11:2-4   
  και αφες ημιν τας αμαρτιας ημων και γαρ αυτοι αφιομεν παντι οφειλοντι ημιν και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον  6:9-13    11:2-4