Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:17  και ιδου ωφθη αυτοις μωυσης και ηλιας συλλαλουντες μετ αυτου  17:3-3  9:4-4  9:30-32   
Μάρκος:9  και ωφθη αυτοις ηλιας συν μωυσει και ησαν συλλαλουντες τω ιησου  17:3-3  9:4-4  9:30-32   
Λουκάς:9  30  και ιδου ανδρες δυο συνελαλουν αυτω οιτινες ησαν μωυσης και ηλιας  17:3-3  9:4-4  9:30-32   
  31  οι οφθεντες εν δοξη ελεγον την εξοδον αυτου ην ημελλεν πληρουν εν ιερουσαλημ  17:3-3  9:4-4  9:30-32   
  32  ο δε πετρος και οι συν αυτω ησαν βεβαρημενοι υπνω διαγρηγορησαντες δε ειδον την δοξαν αυτου και τους δυο ανδρας τους συνεστωτας αυτω  17:3-3  9:4-4  9:30-32