Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:14  13  ακουσας δε ο ιησους ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων  14:13-13  6:32-32  9:10-10  6:1-1 
Μάρκος:6  32  και απηλθον εν τω πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν  14:13-13  6:32-32  9:10-10  6:1-1 
Λουκάς:9  10  και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις πολιν καλουμενην βηθσαιδα  14:13-13  6:32-32  9:10-10  6:1-1 
Ιωάννης:6  μετα ταυτα απηλθεν ο ιησους περαν της θαλασσης της γαλιλαιας της τιβεριαδος  14:13-13  6:32-32  9:10-10  6:1-1