Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:14  12  και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηραν το πτωμα και εθαψαν αυτο[ν] και ελθοντες απηγγειλαν τω ιησου  14:12-12  6:29-29     
Μάρκος:6  29  και ακουσαντες οι μαθηται αυτου ηλθον και ηραν το πτωμα αυτου και εθηκαν αυτο εν μνημειω  14:12-12  6:29-29