Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:11  και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους διατασσων τοις δωδεκα μαθηταις αυτου μετεβη εκειθεν του διδασκειν και κηρυσσειν εν ταις πολεσιν αυτων  11:1-1  6:12-13  9:6-6   
Μάρκος:6  12  και εξελθοντες εκηρυξαν ινα μετανοωσιν  11:1-1  6:12-13  9:6-6   
  13  και δαιμονια πολλα εξεβαλλον και ηλειφον ελαιω πολλους αρρωστους και εθεραπευον  11:1-1  6:12-13  9:6-6   
Λουκάς:9  εξερχομενοι δε διηρχοντο κατα τας κωμας ευαγγελιζομενοι και θεραπευοντες πανταχου  11:1-1  6:12-13  9:6-6