Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:10  μη κτησησθε χρυσον μηδε αργυρον μηδε χαλκον εις τας ζωνας υμων  10:9-10  6:8-9  9:3-4   
  10  μη πηραν εις οδον μηδε δυο χιτωνας μηδε υποδηματα μηδε ραβδον αξιος γαρ ο εργατης της τροφης αυτου  10:9-10  6:8-9  9:3-4   
Μάρκος:6  και παρηγγειλεν αυτοις ινα μηδεν αιρωσιν εις οδον ει μη ραβδον μονον μη αρτον μη πηραν μη εις την ζωνην χαλκον  10:9-10  6:8-9  9:3-4   
  αλλα υποδεδεμενους σανδαλια και μη ενδυσησθε δυο χιτωνας  10:9-10  6:8-9  9:3-4   
Λουκάς:9  και ειπεν προς αυτους μηδεν αιρετε εις την οδον μητε ραβδον μητε πηραν μητε αρτον μητε αργυριον μητε [ανα] δυο χιτωνας εχειν  10:9-10  6:8-9  9:3-4   
  και εις ην αν οικιαν εισελθητε εκει μενετε και εκειθεν εξερχεσθε  10:9-10  6:8-9  9:3-4