Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:8  30  ην δε μακραν απ αυτων αγελη χοιρων πολλων βοσκομενη  8:30-31  5:11-12  8:32-32   
  31  οι δε δαιμονες παρεκαλουν αυτον λεγοντες ει εκβαλλεις ημας αποστειλον ημας εις την αγελην των χοιρων  8:30-31  5:11-12  8:32-32   
Μάρκος:5  11  ην δε εκει προς τω ορει αγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενη  8:30-31  5:11-12  8:32-32   
  12  και παρεκαλεσαν αυτον λεγοντες πεμψον ημας εις τους χοιρους ινα εις αυτους εισελθωμεν  8:30-31  5:11-12  8:32-32   
Λουκάς:8  32  ην δε εκει αγελη χοιρων ικανων βοσκομενη εν τω ορει και παρεκαλεσαν αυτον ινα επιτρεψη αυτοις εις εκεινους εισελθειν και επετρεψεν αυτοις  8:30-31  5:11-12  8:32-32