Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:8  25  και προσελθοντες ηγειραν αυτον λεγοντες κυριε σωσον απολλυμεθα  8:25-27  4:39-41  8:24-25   
  26  και λεγει αυτοις τι δειλοι εστε ολιγοπιστοι τοτε εγερθεις επετιμησεν τοις ανεμοις και τη θαλασση και εγενετο γαληνη μεγαλη  8:25-27  4:39-41  8:24-25   
  27  οι δε ανθρωποι εθαυμασαν λεγοντες ποταπος εστιν ουτος οτι και οι ανεμοι και η θαλασσα αυτω υπακουουσιν  8:25-27  4:39-41  8:24-25   
Μάρκος:4  39  και διεγερθεις επετιμησεν τω ανεμω και ειπεν τη θαλασση σιωπα πεφιμωσο και εκοπασεν ο ανεμος και εγενετο γαληνη μεγαλη  8:25-27  4:39-41  8:24-25   
  40  και ειπεν αυτοις τι δειλοι εστε ουπω εχετε πιστιν  8:25-27  4:39-41  8:24-25   
  41  και εφοβηθησαν φοβον μεγαν και ελεγον προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και ο ανεμος και η θαλασσα υπακουει αυτω  8:25-27  4:39-41  8:24-25   
Λουκάς:8  24  προσελθοντες δε διηγειραν αυτον λεγοντες επιστατα επιστατα απολλυμεθα ο δε διεγερθεις επετιμησεν τω ανεμω και τω κλυδωνι του υδατος και επαυσαντο και εγενετο γαληνη  8:25-27  4:39-41  8:24-25   
  25  ειπεν δε αυτοις που η πιστις υμων φοβηθεντες δε εθαυμασαν λεγοντες προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και τοις ανεμοις επιτασσει και τω υδατι και υπακουουσιν αυτω  8:25-27  4:39-41  8:24-25