Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:11  και μακαριος εστιν ος εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι  11:6-6    7:23-23   
Λουκάς:7  23  και μακαριος εστιν ος εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι  11:6-6    7:23-23