Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:8  εισελθοντος δε αυτου εις καφαρναουμ προσηλθεν αυτω εκατονταρχος παρακαλων αυτον  8:5-7    7:1-5   
  και λεγων κυριε ο παις μου βεβληται εν τη οικια παραλυτικος δεινως βασανιζομενος  8:5-7    7:1-5   
  και λεγει αυτω εγω ελθων θεραπευσω αυτον  8:5-7    7:1-5   
Λουκάς:7  επειδη επληρωσεν παντα τα ρηματα αυτου εις τας ακοας του λαου εισηλθεν εις καφαρναουμ  8:5-7    7:1-5   
  εκατονταρχου δε τινος δουλος κακως εχων ημελλεν τελευταν ος ην αυτω εντιμος  8:5-7    7:1-5   
  ακουσας δε περι του ιησου απεστειλεν προς αυτον πρεσβυτερους των ιουδαιων ερωτων αυτον οπως ελθων διασωση τον δουλον αυτου  8:5-7    7:1-5   
  οι δε παραγενομενοι προς τον ιησουν παρεκαλουν αυτον σπουδαιως λεγοντες οτι αξιος εστιν ω παρεξη τουτο  8:5-7    7:1-5   
  αγαπα γαρ το εθνος ημων και την συναγωγην αυτος ωκοδομησεν ημιν  8:5-7    7:1-5