Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Μάρκος:3  16  [και εποιησεν τους δωδεκα] και επεθηκεν ονομα τω σιμωνι πετρον    3:16-19  6:14-16   
  17  και ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον του ιακωβου και επεθηκεν αυτοις ονομα[τα] βοανηργες ο εστιν υιοι βροντης    3:16-19  6:14-16   
  18  και ανδρεαν και φιλιππον και βαρθολομαιον και μαθθαιον και θωμαν και ιακωβον τον του αλφαιου και θαδδαιον και σιμωνα τον καναναιον    3:16-19  6:14-16   
  19  και ιουδαν ισκαριωθ ος και παρεδωκεν αυτον    3:16-19  6:14-16   
Λουκάς:6  14  σιμωνα ον και ωνομασεν πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου και ιακωβον και ιωαννην και φιλιππον και βαρθολομαιον    3:16-19  6:14-16   
  15  και μαθθαιον και θωμαν και ιακωβον αλφαιου και σιμωνα τον καλουμενον ζηλωτην    3:16-19  6:14-16   
  16  και ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωθ ος εγενετο προδοτης    3:16-19  6:14-16