Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:12  16  και επετιμησεν αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν  12:16-16  3:12-12     
Μάρκος:3  12  και πολλα επετιμα αυτοις ινα μη αυτον φανερον ποιησωσιν  12:16-16  3:12-12