Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:12  και μεταβας εκειθεν ηλθεν εις την συναγωγην αυτων  12:9-10  3:1-1  6:6-6   
  10  και ιδου ανθρωπος χειρα εχων ξηραν και επηρωτησαν αυτον λεγοντες ει εξεστιν τοις σαββασιν θεραπευσαι ινα κατηγορησωσιν αυτου  12:9-10  3:1-1  6:6-6   
Μάρκος:3  και εισηλθεν παλιν εις την συναγωγην και ην εκει ανθρωπος εξηραμμενην εχων την χειρα  12:9-10  3:1-1  6:6-6   
Λουκάς:6  εγενετο δε εν ετερω σαββατω εισελθειν αυτον εις την συναγωγην και διδασκειν και ην ανθρωπος εκει και η χειρ αυτου η δεξια ην ξηρα  12:9-10  3:1-1  6:6-6