Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:12  κυριος γαρ εστιν του σαββατου ο υιος του ανθρωπου  12:8-8  2:27-28  6:5-5   
Μάρκος:2  27  και ελεγεν αυτοις το σαββατον δια τον ανθρωπον εγενετο και ουχ ο ανθρωπος δια το σαββατον  12:8-8  2:27-28  6:5-5   
  28  ωστε κυριος εστιν ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου  12:8-8  2:27-28  6:5-5   
Λουκάς:6  και ελεγεν αυτοις κυριος εστιν του σαββατου ο υιος του ανθρωπου  12:8-8  2:27-28  6:5-5